Kapituła Alei Podróżników

Kapituła Alei Podróżników

Kapituła Alei Podróżników, Odkrywców i Zdobywców

 
W kapitule zasiadają osoby znane, cenione oraz znające bardzo dobrze tematykę podróży.
Powołana kapituła, decydować będzie o o ostatecznym kształcie listy osób nominowanych, którym będą dedykowane drzewa dosadzane w Alei.
 
 
Skład kapituły:
 
 

Arkady Radosław Fiedler

Arkady Radosław Fiedler - ur. 23.03.1945 r. z wykształcenia geograf i belfer, z zamiłowania podróżnik i muzeolog, współtwórca i współwłaściciel rodzinnego Muzeum-Pracowni Literackiej Arkadego Fiedlera i Ogrodu Kultur i Tolerancji w Puszczykowie pod Poznaniem.
Sześciokrotnie podróżował w towarzystwie swego Ojca podróżnika i pisarza, Arkadego Fiedlera, do Azji, Afryki i obu Ameryk.
 
 
 
 

 Marek Kamiński

Polarnik - zdobywca zimowych Biegunów Ziemi
 
 
portretmarek
 
 
 

Hrabia Jan Potocki

Potomek słynnego podróżnika i odkrywcy, Jana Potockiego
 
 
 

Krzysztof Wielicki

Himalaista - zdobywca Korony Himalajów i Karakorum
 
 
 
 

Stanisław Pisarek

Mgr oceanografii fizycznej i wychowania fizycznego. Rzeczywiście lubi fizykę i naukę w ogóle. Pływa, lata, chodzi, wspina się, penetruje, jeździ, eksploruje. Zrealizował dwa autorskie projekty turystyczne: „Cztery końce Europy” w 2005 roku i „W 80 lat dookoła przygody” w latach 2011-2019, w którym powtarzał polskie wyprawy sprzed II wojny św. Wydaje książki o górach i te, które szukają odpowiedzi na pytanie „o co tu, cholera, chodzi w życiu?”.

 
 
 

Wojciech Dąbrowski

Podróżnik - jedyny Polak który odwiedził wszystkie kraje na świecie (238)
 
http://www.kontynenty.net/12rtwRurutu.jpg
 
 

Albin Marciniak

Pomysłodawca i realizator Alei Podróżników, Odkrywców i Zdobywców.
Prezes Fundacji Klubu Podróżników Śródziemie Aleja Podróżników
Założyciel i prowadzący Klub Podróżników Śródziemie.
Twórca i koordynator cyklu akcji edukacyjno-ekologicznych:
Czyste Góry Czyste Szlaki  (w 2012 Czyste Tatry)
Autor wielu map i przewodników turystycznych.
Od 15 lat organizator slajdowisk - cyklicznych spotkań podróżników w Krakowie.
 
 

 

 
 
 
do składu kapituły dołączą kolejne osoby...
 
 

aleja podroznikow

 

REGULAMIN PRACY KAPITUŁY
„Aleja Podróżników, Odkrywców i Zdobywców”
 
§ 1
1. Celem działania Kapituły jest wybór nazwisk podróżników, odkrywców i zdobywców, spośród kandydatów zgłoszonych do organizatora konkursu przez osoby, organizacje i instytucje.
2. Zgłoszenia kandydatów następuje poprzez przesłanie e;maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko kandydata, krótką charakterystykę zgłaszanej postaci oraz jego wybitne dokonania, kwalifikujące do kandydowania. W zgłoszeniu należy także podać imię i nazwisko osoby zgłaszającej.
4. Zgłoszenia przyjmowane są w systemie ciągłym.
5. Kapituła wyłania i podaje nazwiska do 30 dni przed kolejną edycją odsłon tablic w alei.§ 2
Ustala się zasady pracy Kapituły:
1) Kapituła „Aleja Podróżników, Odkrywców i Zdobywców”, zwana dalej Kapitułą, rozpoczyna działalność z dniem powołania;
2) Pracą Kapituły kieruje Przewodniczący, który zwołuje jej posiedzenia;
3) Każdy z członków Kapituły dokonuje indywidualnej oceny zgłoszonych kandydatur.
4) Każdy z członków Kapituły przedstawia swoją listę zgłoszonych kandydatur, punktując w kolejności od najwyższej do najniższej.
5) Najwyżej oceniana kandydatura otrzymuje max pkt, natomiast najniższa to 1 pkt.
5) Oceny zbiorczej kandydata dokonuje Przewodniczący Kapituły, sumując punkty przyznane przez poszczególnych członków Kapituły i opatruje swoim podpisem kartę zbiorczą oceny (także drogą mailową).


§ 3
1. Przewodniczący Kapituły na 15 dni przed terminem posiedzenia Kapituły bada prawidłowość zgłoszenia kandydatów pod względem formalnym.
2. Sekretarz Kapituły przedkłada zweryfikowane zgłoszenia na posiedzenie Kapituły.
3. Sekretarz Kapituły sporządza protokół z przebiegu obrad Kapituły, który zawiera:
1) Imiona i nazwiska członków Kapituły,
2) Liczbę, imiona i nazwiska zgłoszonych kandydatów,
3) Indywidualne karty oceny kandydatów,
4) Zbiorczą kartę oceny kandydatów,
5) Lista oraz karta może być przedstawiona w formie elektronicznej (mailowo).
 

§ 4
1) Kapituła dokonuje oceny punktowej zgłoszonych kandydatów.
2) Kapituła dokonuje wyboru kolejności nazwisk, biorąc pod uwagę największą liczbę punktów, które uzyskał nominowany.
3) Kapituła zachowuje prawo do ustalenia kolejności innej, niż wynika to z sumy punktów każdego z finalnych nazwisk.
4) Kapituła może zdecydować, o przesunięciu kandydatów spoza finałowej grupy, na kolejne lata realizacji projektu.
 
 
§ 6
Kapituła ulega rozwiązaniu po ogłoszeniu przez Fundację Klubu Podróżników Śródziemie Aleja Podróżników, zrealizowania zakładanego projektu, jakim jest „Aleja Podróżników, Odkrywców i Zdobywców” ul. Lema w Krakowie.
 

Pokrewne artykuły

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Klubu Podróżników Śródziemie Aleja Podróżników KRS: 0000556344 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Skontaktować się z nami możesz mailowo alejapodroznikow@gmail.com

Jeżeli chcesz wykorzystać materiały naszego autorstwa zamieszone na portalu skontaktuj się z nami: alejapodroznikow@gmail.com