COVID-19 informacje dotyczące podróży do Portugalii z Polski

 COVID-19 informacje dotyczące podróży do Portugalii z Polski

 

Informacje dotyczą przyjazdu do Portugalii z Polski lub innych krajów Unii Europejskiej i Strefy Schengen. Na chwilę obecną osoby przylatujące do Portugalii kontynentalnej z Wielkiej Brytanii, Brazylii, Indii, Nepalu lub Republiki Południowej Afryki lub osoby, które w ciągu 14 dni poprzedzających wjazd na terytorium Portugalii opuściły terytorium Brazylii, Indii, Nepalu lub RPA, zobowiązane są do poddania się w Portugalii 14-dniowej kwarantannie – dotyczy to również osób wjeżdżających do Portugalii drogą lądową czy morską. Szczegóły na https://www.visitportugal.com/en/content/covid-19-measures-implemented-portugal

 

 

procedury Covid w transporcie i pobycie foto Albin Marciniak 10

 

 

PORTUGALIA KONTYNENTALNA

Portugalia jest otwarta dla turystów z Unii Europejskiej, nie ma kwarantanny i nie jest wymagane wykazanie ważnego powodu podróży.

Każdy pasażer wchodzący na pokład samolotu lecącego do Portugalii kontynentalnej (z wyj. dzieci, które nie ukończyły 12 roku życia, czyli do 12. urodzin) zobowiązany jest do okazania:

  • negatywnego wyniku testu na obecność SARS-CoV-2. Dopuszcza się dwa rodzaje testów:

– Test molekularny wykonany techniką NAAT (amplifikacji kwasów nukleinowych) – wynik testu jest ważny 72h – liczy się czas od godziny pobrania testu do godziny wejścia na pokład / godziny wylotu samolotu do Portugalii (jeśli lot jest z przesiadką, liczy się godzina wylotu ostatniego lotu przywożącego pasażera do Portugalii).

– Wykonany w warunkach laboratoryjnych test antygenowy ujęty w zaleceniach Komitetu ds. Bezpieczeństwa Zdrowia UE dostępnych na https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf – wynik testu antygenowego jest ważny 48 h – liczy się czas od godziny pobrania testu do godziny wejścia na pokład / godziny wylotu samolotu do Portugalii (jeśli lot jest z przesiadką, liczy się godzina wylotu ostatniego lotu przywożącego pasażera do Portugalii).  

lub

  • Unijnego Certyfikatu COVID. Osoby w pełni zaszczepione przeciwko Covid-19 posiadające Unijny Certyfikat COVID zwolnione są z obowiązku testu na obecność SARS-CoV-2, jeśli od pełnego zaszczepienia (drugiej dawki lub pierwszej dawki, w przypadku szczepionki jednodawkowej) upłynęło co najmniej 14 dni. Ozdrowieńcy posiadający Unijny Certyfikat COVID również są zwolnieni z obowiązku testu, jeśli od wykonania testu z wynikiem pozytywnym upłynęło co najmniej 11 dni ale nie więcej niż 180 dni.

 

 

Pasażerowie przybywający do Portugalii z negatywnym wynikiem niewłaściwego testu, po przylocie zostaną na własny koszt poddani kolejnemu testowi, a na jego wynik będą musieli oczekiwać w wyznaczonym miejscu na lotnisku.

Obowiązek posiadania negatywnego wyniku testu lub posiadania Unijnego Certyfikatu COVID dotyczy także pasażerów w tranzycie, nawet jeśli nie będą opuszczać portugalskiego lotniska i strefy tranzytowej.

Pracownicy lotniska i linii lotniczych odmówią wejścia na pokład pasażerowi bez negatywnego wyniku testu Covid-19 lub Unijnego Certyfikatu COVID.

Wynik testu musi być w jęz angielskim, gdyż może być skontrolowany ponownie po przylocie do Portugalii.

Unijny Certyfikat COVID można przedstawić w formie wydrukowanej lub w wersji cyfrowej, jednak sugerujemy posługiwanie się wersją papierową Certyfikatu gdyż nie mamy informacji z lotnisk o wymogach co do cyfrowych wersji.

Osoby posiadające Unijny Certyfikat COVID mogą swobodnie przemieszczać się w Portugalii, niezależnie od ewentualnych ograniczeń w przemieszczaniu po kraju czy zamknięcia danego obszaru. Mogą również uczestniczyć w imprezach kulturalnych, sportowych, rodzinnych czy biznesowych bez konieczności wykonania testu Covid-19, jeśli taki byłby wymagany.

Przed wylotem należy wypełnić Passanger Locator Card dostępny na https://portugalcleanandsafe.pt/en/passenger-locator-card

Zasady podróży mogą zmienić się w każdej chwili, dlatego prosimy sprawdzać na bieżąco informacje na tej stronie oraz na stronach linii lotniczych.

Więcej informacji https://www.visitportugal.com/en/content/covid-19-measures-implemented-portugal

 

 

Przy podróży powrotnej z Portugalii kontynentalnej do Polski lotem bezpośrednim, Portugalia nie wymaga testu ani żadnych dodatkowych procedur. W przypadku powrotu do Polski lotem z przesiadką, proszę sprawdzić procedury wymagane w kraju przesiadki – jeśli kraj przesiadki wymaga np. testu czy innych procedur, wtedy przed wylotem z Portugalii taki test może być przez linie lotnicze wymagany.

Kwestie dotyczące obowiązku kwarantanny w Polsce proszę sprawdzić na https://strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/k-wjazd-do-polski-kwara

 

Przy przekraczaniu granicy lądowej z Hiszpanii do Portugalii nie jest wymagany żaden test Covid-19 ani dodatkowe procedury. Osoby, które w ciągu 14 dni poprzedzających wjazd na terytorium Portugalii opuściły terytorium Wielkiej Brytanii, Brazylii, Indii, Nepalu lub RPA, zobowiązane są do poddania się w Portugalii 14-dniowej kwarantannie.

 

 

Dodatkowe informacje

Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów 91-A/2021 z 9 lipca 2021 r., od 10 lipca Portugalia wprowadziła dodatkowe restrykcje przy meldowaniu się w hotelach lub innych obiektach noclegowych w całej Portugalii kontynentalnej oraz ograniczenia korzystania z wnętrza restauracji w niektórych gminach kraju w weekendy.

 

W całej Portugalii kontynentalnej i przez wszystkie dni tygodnia, w recepcji hotelu lub innego obiektu noclegowego (w tym kempingów, niektórych apartamentów czy kwater prywatnych) należy przedstawić Unijny Certyfikat Covid lub negatywny wynik testu*. Nie dotyczy dzieci do 12 r.ż. czyli do 12. urodzin. W celu potwierdzenia informacji czy dany obiekt noclegowy podlega temu przepisowi, prosimy o kontakt bezpośrednio z obiektem.

W powiatach o wysokim ryzyku i bardzo wysokim ryzyku, w weekendy, od piątku godz. 19:00, przez całą sobotę, niedzielę i w dni świąteczne, aby skorzystać z serwisu we wnętrzu restauracji, przed wejściem należy przedstawić Unijny Certyfikat Covid lub negatywny wynik testu*. Nie dotyczy dzieci do 12 r.ż. czyli do 12. urodzin. Nie dotyczy serwisu na zewnątrz w tzw. ogródkach.

*Dopuszczone są następujące testy:

– Test PCR wykonany w laboratorium, ważny 72h od pobrania do przedstawienia wyniku;

– Test antygenowy wykonany w laboratorium, ważny 48h od pobrania do przedstawienia wyniku;

– Szybki test antygenowy wykonany samemu ale w obecności pracownika służby zdrowia lub farmaceuty, który poświadczy wykonanie testu i jego wynik, ważny 24h od wykonania do przedstawienia;

– Szybki test antygenowy wykonany samemu w obecności pracownika hotelu lub restauracji, ważny jednorazowo w momencie meldowania się w hotelu lub wejścia do wnętrza restauracji.

Lista powiatów w Portugalii kontynentalnej o wysokim ryzyku i bardzo wysokim ryzyku dostępna jest na https://www.visitportugal.com/en/content/covid-19-measures-implemented-portugal, rozdział III General Rules, pkt 2 Exceptions.

Za niezastosowanie się do wyżej opisanych przepisów może być nałożona kara pieniężna od 100€  do 500€.

Szczegółowe informacje są dostępne poprzez https://www.visitportugal.com/en/content/covid-19-measures-implemented-portugal.

 

 

 

Madera rajska wyspa

Czytaj więcej...

 

 

MADERA

 

Przylot na Maderę na podstawie Unijnego Certyfikatu COVID: Osoby posiadające Unijny Certyfikat COVID zwolnione są z obowiązku wykonania testu RT-PCR  na obecność SARS-CoV-2. W przypadku osób zaszczepionych Unijny Certyfikat COVID jest ważny dopiero po pełnym szczepieniu (dwie dawki w przypadku szczepionki dwudawkowej lub jedna dawka w przypadku jednodawkowej) i po upływie co najmniej 14 dni od pełnego zaszczepienia. W przypadku ozdrowieńców, Unijny Certyfikat COVID jest ważny,  jeśli od wykonania testu z wynikiem pozytywnym upłynęło co najmniej 11 dni ale nie więcej niż 180 dni.

 

Przylot na Maderę osób nie posiadających Unijnego Certyfikatu COVID: Konieczne jest przedstawienie negatywnego wyniku testu RT-PCR  na obecność SARS-CoV-2. Test można wykonać na własny koszt nie wcześniej niż 72h przed wylotem na Maderę albo można go wykonać już na Maderze, bezpośrednio po wylądowaniu na lotnisku, na koszt Rządu Madery. Oznacza to, że pasażer może wejść na pokład bezpośredniego lotu z Polski na Maderę bez wyniku testu. Wynik testu musi być w jęz. angielskim.

W przypadku wykonania testu RT-PCR na Maderze, po pobraniu testu, pasażer udaje się do zarezerwowanego przez siebie hotelu czy innego miejsca zakwaterowania i tam oczekuje na wynik testu, poddając się samoizolacji.

Osoby, które wykonają test RT-PCR na własny koszt a także osoby czynnie korzystające z aplikacji madeirasafe na miejscu, mogą zbierać punkty w tej aplikacji i pozyskać nagrody w postaci usług turystycznych. Więcej informacji: aplikacja https://madeirasafetodiscover.com/app/ – aplikacja zaczyna działać dopiero na Maderze.

 

Z obowiązku wykonania testu zwolnione są:

  • Dzieci do 11 r.ż. włącznie czyli do 12. urodzin 
  • Osoby zaszczepione 1 dawką szczepionki (dwudawkowej) po upływie 14 dni od daty szczepienia, jeśli wcześniej przeszły Covid-19 i od wykonania pozytywnego testu upłynęło ponad 180 dni (czyli nie posiadają statusu ozdrowieńca i Unijnego Certyfikatu Covid).

 

Dodatkowe informacje:

48-12 godzin przed wejściem na pokład samolotu lecącego na Maderę należy wypełnić https://madeirasafe.com/#/login  osobno dla każdego pasażera, który ukończył 12 lat. Pasażerowie, którzy nie ukończyli 12 lat wpisywani są do kwestionariusza rodzica / opiekuna. Jeśli pasażer posiada negatywny wynik testu lub Unijny Certyfikat COVID, należy załączyć je przy rejestracji. Po wypełnieniu kwestionariusza pasażer otrzymuje email zawierający dane dostępu do platformy madeirasafe.com. Po zalogowaniu pasażer otrzyma kod QR.

Osoby podróżujące samolotem lub promem z Madery na Porto Santo lub z Porto Santo na Maderę muszą wykonać test TRAg (szybki test antygenowy), ważny 48h. Test ten można wykonać na Maderze bezpłatnie w wyznaczonych do tego aptekach, laboratoriach i przychodniach. Z obowiązku wykonania testu są zwolnione osoby posiadające Unijny Certyfikat Covid, osoby zaszczepione 1 dawką szczepionki po upływie 14 dni od szczepienia, które przeszły Covid-19 ponad 180 dni wcześniej oraz dzieci do 11 r.ż. włącznie.

Pasażerowie podróżujący na Maderę z przesiadką w Portugalii kontynentalnej zobowiązani są do okazania przed wejściem na pokład samolotu do Portugalii kontynentalnej negatywnego wyniku testu na obecność Covid-19 lub Unijnego Certyfikatu COVID, wymaganego w Portugalii kontynentalnej, nawet jeśli nie opuszczają lotniska ani strefy tranzytowej (wyjątek stanowią dzieci, które nie ukończyły 12 lat).

Przy podróży powrotnej z Madery do Portugalii kontynentalnej (Porto, Lizbona czy Faro) nie jest wymagany test. Również przy podróży powrotnej do Polski lotem bezpośrednim test nie jest wymagany. Kwestie dotyczące obowiązku kwarantanny w Polsce proszę sprawdzić na https://strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/k-wjazd-do-polski-kwara

Więcej informacji: http://www.visitmadeira.pt/en-gb/useful-info/corona-virus-(covid-19)/information-covid-19

 

 

 

Prehistoryczny las wawrzynowy na Maderze 1

Czytaj więcej...

 

 

 

AZORY

Przylot na Azory na podstawie Unijnego Certyfikatu COVID: Osoby posiadające Unijny Certyfikat COVID zwolnione są z obowiązku wykonania testu RT-PCR  na obecność SARS-CoV-2. W przypadku osób zaszczepionych Unijny Certyfikat COVID jest ważny dopiero po pełnym szczepieniu (dwie dawki w przypadku szczepionki dwudawkowej lub jedna dawka w przypadku jednodawkowej) i po upływie co najmniej 14 dni od pełnego zaszczepienia. W przypadku ozdrowieńców, Unijny Certyfikat COVID jest ważny,  jeśli od wykonania testu z wynikiem pozytywnym upłynęło co najmniej 11 dni ale nie więcej niż 180 dni.

 

Przylot na Azory osób nie posiadających Unijnego Certyfikatu COVID: Konieczne jest przedstawienie negatywnego wyniku testu RT-PCR  na obecność SARS-CoV-2. Test można wykonać na własny koszt nie wcześniej niż 72h przed wylotem na Azory albo można go wykonać już na Azorach, bezpośrednio po wylądowaniu na lotnisku, na koszt Rządu Azorów. Wynik testu musi być w jęz. angielskim.

W przypadku wykonania testu RT-PCR na Azorach, po pobraniu testu, pasażer udaje się do zarezerwowanego przez siebie hotelu czy innego miejsca zakwaterowania i tam oczekuje na wynik testu, poddając się samoizolacji.

W przypadku wykonania testu na własny koszt, przed wylotem na Azory, proszę sprawdzić w linku https://www.visitazores.com/en/trip-info wymagania co do informacji zawartej na wyniku testu.

Z obowiązku wykonania testu zwolnione są

Dzieci do 11 r.ż. włącznie czyli do 12. urodzin

 

 

Aeroporto da Madeira Portugal 41

 

 

Dodatkowe informacje:

Przed przylotem na Azory należy dokonać rejestracji na https://mysafeazores.com.

Został zniesiony obowiązek dodatkowego testu w 6 i 12 dniu pobytu.

Jeśli podróż na Azory ma początek w Portugalii kontynentalnej lub na Maderze, test RT-PCR można wykonać bezpłatnie w jednym z portugalskich punktów pobrań z listy https://destinoseguro.azores.gov.pt/?page_id=8824. Należy umówić się na pobranie bezpośrednio w laboratorium albo poprzez https://mysafeazores.com. Test jest wykonywany bezpłatnie na podstawie biletu lotniczego na Azory.

Pasażerowie podróżujący na Azory z przesiadką w Portugalii kontynentalnej zobowiązani są do okazania przed wejściem na pokład samolotu do Portugalii kontynentalnej negatywnego wyniku testu na obecność Covid-19 wymaganego w Portugalii kontynentalnej lub Unijnego Certyfikatu COVID, nawet jeśli nie opuszczają lotniska ani strefy tranzytowej (wyjątek stanowią dzieci, które nie ukończyły 12 lat).

Restrykcje na poszczególnych wyspach Archipelagu Azorskiego można sprawdzić na https://www.visitazores.com/en/restrictions

Przy podróży powrotnej z Azorów do Portugalii kontynentalnej (Porto, Lizbona czy Faro) nie jest wymagany test.

Kwestie dotyczące obowiązku kwarantanny w Polsce proszę sprawdzić na https://strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/k-wjazd-do-polski-kwara

 

Więcej informacji https://www.visitazores.com/en

 

Ambasada Portugalii

Adres: ul. Ateńska 37, 03-978 Warszawa

https://ambasada-portugalii.pl

 

Madeira Portugal ship 20

 

 

więcej na stronie #VisitMadeira : https://www.madeiraallyear.com/en/

https://www.facebook.com/visitmadeiraofficial

Linia lotnicza TAP Portugal:

https://www.flytap.com/pl-pl/https://www.flytap.com/pl-pl/ https://www.facebook.com/TAP-Air-Portugal

Pokrewne artykuły

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Klubu Podróżników Śródziemie Aleja Podróżników KRS: 0000556344 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Skontaktować się z nami możesz mailowo alejapodroznikow@gmail.com

Jeżeli chcesz wykorzystać materiały naszego autorstwa zamieszone na portalu skontaktuj się z nami: alejapodroznikow@gmail.com