Nazwa użytkownika   Hasło   Pamiętaj mnie     Przypomnieć login?   Zarejestruj się  
 
 

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 
 
Zabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach
 
Obiekt wpisany na listę Unesco. Jeden z 17 na terenie Polski.
 
Zrekonstruowane wyrobiska Kopalni Zabytkowej pochodzą z XVII i XIX wieku i są świadectwem bogatej historii Ziemi Tarnogórskiej.
 
 
   Penetrując podziemne trasy turystyczne w Polsce, jedną z pierwszych zwiedzanych obok Wieliczki, jest zapewne Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach. Wielowiekowa historia oraz stan zachowania podziemi, nie bez powodu doprowadziły przed laty do wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO a obecnie kopalnia należy do najchętniej odwiedzanych podziemi w Polsce.
 

 
 
 
 
Co zobaczą turyści na trasie?
 
W celu poznania maleńkiego fragmentu podziemnego świata liczącego 1740m. należy zjechać klatką szybową w szybie „Anioł”. Z głębokości 40 metrów z podszybia szybu „Anioł” można wejść w labirynt chodników. Chodnikiem „Staszica” do pierwszej Komory „Srebrnej”. Komora o powierzchni 500 metrów kwadratowych jest zachowana w stanie pierwotnym z odtworzonym stanowiskiem pracy gwarków. Godzien uwagi jest bardzo dobrze zachowany strop. W celu wzmocnienia słabych warstw stropowych zastosowano obudowę kotwową. W głębi komory znajduje się unikalne małe jeziorko oraz resztki galeny. Ekspozycji komorowej towarzyszą pozostawione narzędzia oraz sterta urobionej rudy ołowiowej.
Wychodząc z Komory „Srebrnej” chodnikiem między-komorowymi podążamy do II Komory zwanej „Zawałową”. W wyrobiskach chodnikowych zachowały się narzędzia gwarków. Komora „Zawałowa” wyeksponowana jest w niezmienionym stanie, w porównaniu z okresem jej eksploatacji w XIX wieku. Powierzchnia części komory widocznej wynosi 1500 metrów kwadratowych. W komorze tej zobaczyć można również olbrzymie głazy dolomitu, które skutkiem niszczącego działania sił górotworu obsunęły się ze stropu, tworząc zawał.
 
 
 


Poszczególne fragmenty komory eksponowane są poprzez wykorzystanie efektów świetlnych. Na stojakach zawieszono górnicze kaganki. W części centralnej komory znajdują się drewniane wózki z końca XVIII wieku z załadowanym urobkiem. W przedniej części komory widoczny jest lej krasowy w kształcie dzwonu – gruszy u podstawy posiadający średnicę 9 m oraz głębokości dotychczas nie poznanej. Wg przekazu został zasypany podczas eksploatacji niepotrzebnym dolomitem. Wychodząc z Komory „Zawałowej” przechodzimy obok figury św. Barbary, patronki górników. Dalej trasa prowadzi poprzez starą prochownię, niski chodnik do komory „Niskiej”, aby tam dotrzeć musimy przejść pod otworem – wyrobiskiem zwanym nadsięwłomem.
Wchodząc w chodnik wysoki transportowy mijamy Źródełko z cudownie krystaliczną wodą, a dalej to już komora „Niska” największa w tym rejonie o powierzchni 2000 metrów kwadratowych, ale też zarazem jest najniższa, gdyż sięga jednego metra wysokości. Stąd już tylko krok do zasypanego szybu „Szczęść Boże”, z zawieszonym kubłem wyciągowym.
W głębi stare wyrobiska, poniżej wyrobisk jest chodnik wodny. W podszybiu szybu „Szczęść Boże”, wyeksponowany jest zestaw wózków dawnego typu. W rejonie podszybia krzyżują się na różnych poziomach wyrobiska chodnikowe zachowane w stanie pierwotnym. Schodząc poniżej znajdujemy się na przystani chodnika wodnego, który przepłyniemy łodziami do trzeciego szybu zwanego „Żmiją”. Długość trasy wodnej 270 m, a głębokość koryta chodnika wodnego około 80 cm. Temperatura wody około 7 stopni, prędkość powietrza w tym rejonie 0.6 – 0.7 m/s. W rejonie przystani przy szybie „Żmija”, który pełni funkcję szybu wentylacyjnego panuje zawsze niska temperatura.


Od szybu „Żmija” już prosto chodnikami komorowymi powstałymi w XVIII i XIX wieku podążamy do podszybia szybu „Anioł”. W drodze towarzyszą nam komory zabezpieczone pasami podsadzki z kamienia, wykonanymi przez gwarków. Staranne wykonanie podsadzki zapewniło zachowanie jej w stanie nieuszkodzonym do dnia dzisiejszego. Bardzo ciekawym fragmentem zabezpieczenia chodnika jest obudowa murowana wykonana z kamienia wapiennego na zaprawie wapienno – piaskowej, która przetrwała w stanie pierwotnym.
 
 
 
Zabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich Gorach UNESCO 21


Można też w tej części komory zaobserwować kaszty ułożone z drewna. Dochodząc do chodnika Garusa, przechodzimy chodnik „Obejście” wykonany podczas rekonstrukcji Kopalni Zabytkowej, a ukazujący kilka rodzajów współczesnej obudowy chodnikowej: jest tutaj prezentowana obudowa łukowa, prostokątna i murowana. Wchodząc w ostatnie partie chodnika podążamy chodnikiem transportowym aż do podszybia szybu „Anioł”, skąd następuje wyjazd klatką szybową na powierzchnię.


Zwiedzanie Kopalni Srebra odbywa się w podziemnych korytarzach położonych 40m pod powierzchnią ziemi. W Kopalni przez cały rok panuje stała temperatura ok. 10 C. Zwiedzanie odbywa się w grupach z przewodnikiem, trwa około 90 minut. Zalecamy ciepłe okrycia i obuwie sportowe lub na płaskim obcasie.
Oprócz podziemnych korytarzy na powierzchni znajduje się muzeum oraz Skansen Maszyn Parowych. Obiekt jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
Możliwość rezerwacji przewodnika w języku niemieckim, angielskim, rosyjskim, czeskim.
 

 
 
A - SZYB
Pionowe wyrobisko drążone od powierzchni w celu udostępnienia złoża. Szyby służą do transportu urobku, ludzi oraz materiałów na powierzchnię, jak również do wentylacji i odwadniania kopalni.
 
B - CHODNIK
Poziome lub lekko pochyłe wyrobisko prowadzone w złożu (drążone od szybu).
 
C - PRZODEK
Miejsce w którym odbywają się wszystkie prace związane z drążeniem wyrobiska.
 
D - SZYBIK
Pionowe wyrobisko łączące wyrobiska poziome (chodniki na różnych poziomach). Nie ma połączenia z powierzchnią ziemi.
 
E - KOMORA
Miejsce powstałe w wyniku wydobycia dużej ilości urobku, komory najczęściej występują w górnictwie kruszcowym i solnym w przypadku natrafienia na złoże zalegające w tzw. gnieździe. Może też powstać w celu magazynowania sprzętu górniczego.
 
F - UPADOWA
Wyrobisko pochyłe prowadzące w dół po złożu. Może łączyć dwa wyrobiska poziome.
 
G - NADSIĘWŁOM
Wyrobisko drążone z poziomu chodnika do góry w celach poszukiwawczych lub jako miejsce gromadzenia się niebezpiecznych gazów.
 
H - TUNEL
Poziome wyrobisko mające połączenie z powierzchnią z dwóch stron.
 
I - RZĄPIE
Najniższa eksploatowana część szybu lub chodnika w której zbierają się wody kopalniane.
 
J - SZTOLNIA
Poziome wyrobisko mające jedno połączenia z powierzchnią, sztolnie służą do grawitacyjnego odwadniania wyrobisk i do transportu urobku na powierzchnię, jak również w celu odostępnienia złoża.
 
 
 
 
Zabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich Gorach UNESCO 15
 
 
 
 woj. śląskie
ul. Szczęść Boże 81  Tarnowskie Góry
 

Zabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich Gorach UNESCO 1

 


W budynku nadszybia Kopalni Srebra znajduje się Multimedialne Muzeum Górnictwa, w którym można zapoznać się z historią, geologią, technikami wydobycia i odwadniania tarnogórskich podziemi. Oko przykuwa animowana maszyna parowa, jedna z pierwszych na kontynencie europejskim, zainstalowana na terenie miasta w 1788 roku. Oprócz ciekawie oświetlonych eksponatów, zobaczyć tu można różnego rodzaju animacje komputerowe oraz filmy opowiadające o historii Tarnowskich Gór.
 
 
 
Polskie obiekty na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO
 
 
 
 
Zabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich Gorach UNESCO 2
 
Przewodnicy oprowadzający turystów to pasjonaci z imponującą wiedzą o obiekcie i jego historii. Częśćz nich to także górnicy z wieloletnim doświadczeniem w pracy pod ziemią. 
 
 
 
 
 
NAJPIĘKNIEJSZE PODZIEMIA W POLSCE I EUROPIE
 
 

 NAJPIĘKNIEJSZE PODZIEMIA

 

 
 
 
 
Fotorelacja ze Sztolni Czarnego Pstrąga:
www.klubpodroznikow.com/relacje/podziemi...nia-czarnego-pstraga

 
 
 
 
Zabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich Gorach UNESCO 8
 
 

Zabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich Gorach UNESCO 3
 
 
 
Zabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich Gorach UNESCO 9
 
 
 
Zabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich Gorach UNESCO 4
 
 
 
Zabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich Gorach UNESCO 10
 
 
 
Zabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich Gorach UNESCO 5
 
 
 
Zabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich Gorach UNESCO 11
 
 
 
Zabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich Gorach UNESCO 6
 
 
 
Zabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich Gorach UNESCO 13
 
 
 
Zabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich Gorach UNESCO 12
 
 
 
Zabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich Gorach UNESCO 7
 
 
 
Zabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich Gorach UNESCO 14
 
 
 
Zabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich Gorach UNESCO 16
 
 
 
Zabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich Gorach UNESCO 30
 
 
 
Zabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich Gorach UNESCO 17
 
 
 
Zabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich Gorach UNESCO 29
 
 
 
Zabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich Gorach UNESCO 28
 
 
 
Zabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich Gorach UNESCO 18
 
 
 
Zabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich Gorach UNESCO 19
 
 
 
Zabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich Gorach UNESCO 20
 
 
 
Zabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich Gorach UNESCO 27
 
 
 
Zabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich Gorach UNESCO 22
 
 
 
Zabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich Gorach UNESCO 24
 
 
 
Zabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich Gorach UNESCO 23
 
 
 
Zabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich Gorach UNESCO 26
 
 
 
Zabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich Gorach UNESCO 25
 

 

 

podziemia

podziemia

miasta

miasta

zamki i pałace

zamki i palace

skanseny

skanseny

parowozownie

parowozownie

muzea

muzea

miejsca wyjątkowe

miejsca wyjatkowe

forty i twierdze

forty i twierdze

zabytki sakralne

zabytki sakralne

Woda - szlaki kajakowe, spływy, wyprawy, rejsy

 

Najpiękniejsze szlaki kajakowe w Polsce opisy

spływy kajakowe

splywy kajakowe

polecane rejsy

polecane rejsy

imprezy

imprezy wodniakow2

Żaglowce

AKCJE EKOLOGICZNE - CZYSTE GÓRY CZYSTE SZLAKI

Czysta Polska czyste góry czyste szlaki

rajdy, zloty

rajdy i zloty

imprezy górskie

imprezy gorskie

daty i rocznice

testy sprzętu

książki

schroniska

schroniska gorskie

fotorelacje

fotorelacje

konkursy

konkursy

tanie linie

 

Kuchnie świata

 

 

 

 

mapy Tatr online

 mapy tatr

Małopolska Gościnna

 
https://klubpodroznikow.com/media/kunena/attachments/821/SKANSENY.jpg
 

 
 
         
 
 
 
  
 
 
 
SCHRONISKA GÓRSKIE W POLSCE wykaz

sprzęt outdoorowy - testy - porady - nowości - zapowiedzi

 

testy sprzętu sportowego i outdoorowego
 
 

rower on tour

 
 

Wybrane i polecane szlaki rowerowe
 
 
 
rowerowe testy porady wycieczki
 

POLAND ON TOUR - VISIT POLAND

 

Visit Poland

 

Aleja Podróżników, Odkrywców i Zdobywców

 

Aleja Podróżników Odkrywców i Zdobywców

 

 

Aleja Podróżników Odkrywców i Zdobywców 2020

 

 

 

Underground in Europe

 

 Underground in Europe explore maps

 

 

Polecamy

 
NAJPIĘKNIEJSZE PODZIEMIA TURYSTYCZNE W POLSCE
 
 NAJPIĘKNIEJSZE PODZIEMIA
 
 
 
Najpiekniejsze Miejsca w Tatrach baner
 
 
Zamki i Pałace w Polsce polecane do zwiedzania
 
 ZAMKI W POLSCE baner
 

Obiekty UNESCO w Polsce

 
 
 Polskie obiekty na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO
 
 
 
 

Szczyty Tatr Polskich alfabetycznie

 

 

szczyty pasm górskich w Polsce

 

 

niebezpieczne zwierzęta w Polsce
 

najbardziej niebezpieczne lotniska na świecie
 
 
najniebezpieczniejsze rośliny świata
 

najwyższe drzewa świata
 

najdłuższe mosty świata
 

najdziwniejsze budynki świata
 
 
 
 
 
hosting zapewnia
 
 
 
facebook klub podróżników śródziemie

Odwiedza nas 306 gości oraz 0 użytkowników.