Nazwa użytkownika   Hasło   Pamiętaj mnie     Przypomnieć login?   Zarejestruj się  
 
 

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 
  Kopalnia Soli w Bochni

 Jedna z trzech kopalń soli w Polsce dostępna do zwiedzania. Bochnia jest wyjątkowa pod wieloma względami, o czym warto pamiętać, planując zwiedzania podziemi. To najstarszy zakład pracy w Europie, działający nieustannie od XIII wieku. Bochnia otrzymała prawa miejskie 4 lata wcześniej niż Kraków, co także jest dosyć istotne a fakt ten umyka wielu z nas.
Kopalnia soli Bochnia (od XIII wieku do 1772 wchodzi w skład Żupy krakowskiej) najstarszy zakład przemysłowy w Europie.
 Przerwa związana z epidemią wstrzymała ruch turystyczny, lecz nie zatrzymała prac górniczych. Warto przy okazji przypomnieć, że to także kopalnia a pod ziemią pracują tzw. biali górnicy. Mimo iż nie ma tutaj żadnego turysty, to jednak ruch panuje spory. Winda cały czas dostarcza materiały budowlane a pod ziemią praca wre. 
 
 
   
 Kopalnia Soli w Bochni grudzien 2020 budowa nowej trasy podziemnej 15
 

    Kopalnia soli w Bochni przygotowuje nową trasę turystyczną. Nowa trasa będzie się zaczynać w centrum Bochni w szybie Sutoris. Jak informuje dyrekcja kopalni, nowa trasa będzie poprowadzona na poziomie "Wernier" a zejście poprowadzone będzie schodami z szybu Sutoris przez Poziom Danielowiec. Kolejny to Poziom Sobieski do którego prowadzi zejście Kalwaria. Wejście na nową trasę szybem Sutoris, pozwoli zwiększyć ruch w samym centrum Bochni. Obecnie trwa rewitalizacja samego rynku i otoczenia. Dyrektor kopalni Maciej Kuszlik planuje uruchomienie nowej trasy już w 2021 roku. Niestety, nie znane są dalsze losy Osady Oraczy, atrakcji znajdującej się obok Szybu Campi w Bochni. Osada ta należy Uzdrowiska Kopalnia Soli Bochnia.

 

Kopalnia Soli w Bochni grudzien 2020 remont 4

 


Tytuł projektu
„Wprowadzenie unikatowej oferty kulturalno – edukacyjnej na udostępnionej trasie turystycznej w Kopalni Soli „Bochnia” – Obiekcie Światowego Dziedzictwa UNESCO. „

 

Kopalnia Soli w Bochni grudzien 2020 budowa nowej trasy podziemnej 8


Zwiedzający będą mieli okazję pogłębić swoją wiedzę z zakresu tematów dotyczących chemii, biologii i historii, jednocześnie przeżywając niezapomnianą i niepowtarzalną przygodę, wędrując zaprojektowaną ścieżką zwiedzania, głębiej i głębiej pod ziemię. Założenie ma na celu stworzenie miejsca unikatowego, które odpowie na potrzeby zarówno młodych, jak i nieco starszych odkrywców, poprzez stworzenie różnych ścieżek zwiedzania odpowiadających na potrzeby różnych grup odbiorców. Zwiedzający będą mieli okazję zapoznać się ze znaczeniem wody w kopalni, sposobami odwadniania, budową sztolni, transportem i komunikacją wewnątrz kopalni, sztuką salinarną, religijnością górników, ich wierzeniami i tradycjami. Ponadto, będą mieli okazję zbadać sól w podziemnym laboratorium, dowiedzieć się więcej o najważniejszych postaciach historycznych związanych z miastem Bochnia i samą kopalnią oraz wczuć się w rolę dawnych górników pracujących w żupie, poznając ich sposoby wydobycia złoża, ale również ukazując niebezpieczeństwa, z jakimi wiązała się praca pod ziemią. Tłem narracyjnym dla wszystkich tematów są Legendy Solnego Grodu, które dają możliwość stworzenia dynamicznej i barwnej ścieżki zwiedzania, odwołującej się do emocji i wrażliwości zwiedzających. Dzięki temu przejście zaprojektowaną trasą stanie się przeżyciem, które na długo zapadnie w pamięci wszystkich odkrywców. Kopalnia Soli w Bochni będzie wzbogacona o trasę jakiej nie było nigdy wcześniej i w żadnym innym miejscu w takiej skali, co ogromnie podniesie atrakcyjność właśnie tej kopalni na tle innych podobnych placówek. Trasa rozpoczynać się będzie 70 metrowym zejściem schodami w szybie SUTORIS, w centrum Bochni. Prowadzić będzie poziomami Danielowiec, Sobieski, Wernier i August w najstarszej części kopalni. Na trasie zainstalowanych będzie 14 multimedialnych stanowisk prezentacyjnych. Zwieńczeniem zwiedzania będzie wizyta w Komorze Kołdras, gdzie zwiedzający będą mieli okazję usystematyzować zdobytą wiedzę oraz wrażenia, pogłębić tematy, które ich szczególnie zainteresowały jak również zrelaksować się po długiej trasie.

 

Kopalnia Soli w Bochni grudzien 2020 budowa nowej trasy podziemnej 12

 Krzysztof Hałas – nadsztygar na przeglądzie inwestycji. 

 

Podziemia w Polsce dostępne do zwiedzania

 
Podziemia w Polsce okładka

 

nowa trasa w Bochni

wizualizacja - koncepcja

 

Kopalnia Soli w Bochni grudzien 2020 2

 

Każdy etap prac remontowych oraz budowy nowej trasy turystycznej, kontrolowany jest przez kierownictwo kopalni. Od lewej: Krzysztof Hałas –nadsztygar, zastępca kierownika Oddziału Robót Górniczych, Dorota Stawarz-Serwińska,  Maciej Kuszlik – Prezes Zarządu Kopalni Soli Bochnia Sp. z o.o.

 
 
Kopalnia Bochnia szyb Sutoris nowa trasa 2
 
Szyb Sutoris w centrum Bochni
 
 
 
Kopalnia Soli w Bochni grudzien 2020 remont 15
 
 
Technicy, elektrycy, mechanicy i inżynierowie, wykorzystują ten czas na przeprowadzenie remontu trasy turystycznej. Wymieniono podpory i obudowy, które pod wpływem pracy wyrobisk, cały czas pracują i pękają. Na ten cel zużyto ponad 150 metrów sześciennych drewna sosnowego. Skute zostały odpryski skalne i oczyszczone zostały powierzchnie ścian i komór, przez które prowadzi trasa zwiedzania. ...
 
 
 
Kopalnia Soli w Bochni grudzien 2020 budowa nowej trasy podziemnej 16
 
 
Kopalnia Soli w Bochni grudzien 2020 remont 13
 
 
Bardzo poważnych prac remontowych doczekała się także Wielka Komora Ważyn, czyli największa podziemna komora w Europie, wykuta przez człowieka. Na zakończenie tych prac remontowych, podobnie jak remont konstrukcji drewnianych na trasie podziemnego spływu łodziami, musimy jeszcze poczekać
 
 
 
Kopalnia Soli w Bochni grudzien 2020 remont 2
 
 
Kopalnia Soli Bochnia 3
 
 
 Kopalnia Soli Bochnia 5
 
 
Trochę historii...
    Początki kopalni sięgają roku 1248, kiedy to odkryto pokłady soli kamiennej. Odkrycie to jest związane z legendą o św. Kindze. Okolice Bochni znacznie wcześniej, bo od ok. 3500 lat p.n.e. były znane z uzyskiwania soli przez odparowywanie wody z solanki (sól warzona). Studnie solankowe w rejonie, Babicy stały się zalążkiem dwóch szybów Gazaris i Sutoris, w których zaczęto wydobywać sól metodami górniczymi. Szyb Sutoris jest eksploatowany do dzisiaj. Bocheńska kopalnia staje się przedsiębiorstwem królewskim, przynoszącym olbrzymie dochody Rzeczypospolitej. W 1368 roku Kazimierz Wielki wydaje dokument zwany "Ordynacją górniczą". Dokument ten ustanawia zasady organizacyjne żup solnych i ustanawia prawa dotyczące sprzedaży soli. Polska eksportuje sól do Rusi i na Węgry. Za króla Kazimierza Wielkiego w kopalni pracuje od 120 do 150 osób. W XV i XVI wieku kopalnia w Bochni (Żupa bocheńska) w ramach Żupy krakowskiej, a więc wraz z kopalnią soli w Wieliczce, rozwija się - zatrudnia około 500 kopaczy (górników). Powstają nowe szyby: Regis, Bochneris, Campi. XVII wiek z przyczyn wojen i upadku gospodarczego powoduje przyhamowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Po roku 1772 kopalnia dostaje się w ręce austriackie, przez okres rozbiorów aż do roku 1918 pozostaje pod kontrolą Austrii. Z powodu wyczerpujących się pokładów soli i w związku z tym nieopłacalności wydobycia następuje zaniechanie produkcji na skalę przemysłową.
 
 
Kopalnia Soli Bochnia 17
 

Rok 1981 przynosi kopalni wpisanie zabytkowych wyrobisk do rejestru zabytków. Kopalnia przekształca się w obiekt turystyczny i leczniczy. Komora Ważyn, największe podziemne pomieszczenie w Europie, wykonane przez człowieka przyczynia się do pełnienia funkcji turystycznych, jak i leczniczych ze względu na specyficzny mikroklimat.
 
 

Kopalnia Soli Bochnia 4

 
 
Jako ciekawostkę można podać fakt, że pośród urządzeń kopalni funkcjonuje sprawny i okazjonalnie uruchamiany mechanizm napędowy wind w szybach poruszany pracą silnika parowego. Jest to unikalny zachowany czynny zabytek techniki w skali Europy.
 
 
maszyna parowa w Bochni
 
 

 
 
 
 
Zwiedzanie trasy turystycznej
 
Najcenniejsze zabytki bocheńskiej saliny, można zobaczyć spacerując podziemną trasą turystyczną.  Po blisko ośmiu wiekach eksploatacji kopalnia jest najstarszym, nieprzerwanie działającym zakładem przemysłowym w Europie. Przypomina rozległe podziemne miasto pełne tajemniczych i niepowtarzalnych miejsc. Na trasie turystycznej można zobaczyć: zabytkowe kaplice, unikalne komory solne, oryginalne narzędzia i urządzenia górnicze.


Kopalnia Soli Bochnia 13
 
 

Zwiedzając solne podziemia dzieci poznają warunki pracy górników solnych, które znacząco zmieniały się na przestrzeni wieków. Z działalnością kopalni związanych jest także wiele innych zawodów, niektóre z nich już zaniknęły wraz z postępem techniki, ale śladami jakie po nich zostały są eksponaty znajdujące się na trasie turystycznej. Wiele ciekawostek i anegdot przytoczy przewodnik, który zdradzi kilka tajemnic najstarszej w Polsce kopalni soli. 
Spływ łodzią w solnych podziemiach

 

 
Na VI poziomie bocheńskiej kopalni w połowie 2008 roku udostępniono nowy odcinek trasy turystycznej, który został zalany roztworem solanki. Dzięki temu  sposób powstała możliwość obejrzenia tego fragmentu kopalni w formie oryginalnego spływu łodzią. Jest to doskonałe uzupełnienie zwiedzania  podziemnej trasy turystycznej. Spływ odbywa się w komorze, która znajduje się 230 metrów pod ziemią. Uczestnicy wraz z przewodnikiem przeprawiają się  łodziami przemierzając 120 metrowy odcinek solnego jeziora. Rejs podziemną łodzią z pewnością pozostanie na długo w pamięci, każdego śmiałka.


Kopalnia Soli Bochnia 21
 
 Kopalnia Soli Bochnia 6
 
podziemna kolejka
 
 
 
Kopalnia Soli Bochnia 7
 
Kopalnia Soli Bochnia 8
 
Kopalnia Soli Bochnia 9
 
Kopalnia Soli Bochnia 10
 
 
 
 
Dla lepszego poznania podziemi w Polsce polecamy 64 obiekty

 
 
 
 

Kopalnia Soli Bochnia 22
 
Kopalnia Soli Bochnia 13
 
Kopalnia Soli Bochnia 20
 
Kopalnia Soli Bochnia 14
 
 
Kopalnia Soli Bochnia 18
 
Kopalnia Soli Bochnia 19
 
Kopalnia Soli Bochnia 15
 
 
 
zdjęcia archiwalne
 
 
 
Wielka Komora Warzyn, obecnie po generalnym remoncie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

masz pytanie ? napisz do autora:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Albin Marciniak
 
 
 
Podziemia w Polsce okładka

podziemia

podziemia

miasta

miasta

zamki i pałace

zamki i palace

skanseny

skanseny

parowozownie

parowozownie

muzea

muzea

miejsca wyjątkowe

miejsca wyjatkowe

forty i twierdze

forty i twierdze

zabytki sakralne

zabytki sakralne

Woda - szlaki kajakowe, spływy, wyprawy, rejsy

 

Najpiękniejsze szlaki kajakowe w Polsce opisy

spływy kajakowe

splywy kajakowe

polecane rejsy

polecane rejsy

imprezy

imprezy wodniakow2

Żaglowce

AKCJE EKOLOGICZNE - CZYSTE GÓRY CZYSTE SZLAKI

Czysta Polska czyste góry czyste szlaki

rajdy, zloty

rajdy i zloty

imprezy górskie

imprezy gorskie

daty i rocznice

testy sprzętu

książki

schroniska

schroniska gorskie

fotorelacje

fotorelacje

konkursy

konkursy

tanie linie

 

Kuchnie świata

 

 

 

 

mapy Tatr online

 mapy tatr

Małopolska Gościnna

 
https://klubpodroznikow.com/media/kunena/attachments/821/SKANSENY.jpg
 

 
 
         
 
 
 
  
 
Wykaz schronisk górskich w Polsce

sprzęt outdoorowy - testy - porady - nowości - zapowiedzi

rower on tour

Wybrane i polecane szlaki rowerowe
 
rowerowe testy porady wycieczki

POLAND ON TOUR - VISIT POLAND

Visit Poland

Aleja Podróżników, Odkrywców i Zdobywców

Aleja Podróżników Odkrywców i Zdobywców

 

Aleja Podróżników Odkrywców i Zdobywców 2020

 

Underground in Europe

Underground in Europe explore maps

 

Polecamy

Najpiekniejsze Miejsca w Tatrach baner
 

polecamy orla

zamki w Polsce okładka 

Obiekty UNESCO w Polsce

Polskie obiekty na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO
 
 

Szczyty Tatr Polskich alfabetycznie

 

szczyty pasm górskich w Polsce

 

niebezpieczne zwierzęta w Polsce

najbardziej niebezpieczne lotniska na świecie
 
najniebezpieczniejsze rośliny świata

najwyższe drzewa świata

najdłuższe mosty świata

najdziwniejsze budynki świata
 
 
 
hosting zapewnia
 
facebook klub podróżników śródziemie

Odwiedza nas 561 gości oraz 0 użytkowników.