Dolnośląski Festiwal Zabytków Techniki

Dolnośląski Festiwal Zabytków Techniki

Dolnośląski Festiwal Zabytków Techniki

Wielkie Święto Zabytków Techniki na Dolnym Śląsku.

Gala Parowozów 2023 23/24.09.2023 r. w godzinach od 10:00 do 18:00.

 

Dolnośląski Festiwal Zabytków Techniki, organizowany przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska, jest największym na Dolnym Śląsku plenerowym wydarzeniem edukacyjnym w całości poświęconym i skoncentrowanym na industrialnym dziedzictwie regionu. Jest wydarzeniem wielowymiarowym, w którym udział biorą zarówno partnerzy instytucjonalni - muzea, czynne zakłady przemysłowe oraz osoby prywatne - właściciele zabytkowych maszyn i urządzeń. W czasie 3 dniowego wydarzenia przemysłowe przestrzenie ponownie wypełniają się klimatem dawnej pracy i technologii.
 
 


W tym roku Festiwal ma wymiar szczególny - zbiega się w czasie z jubileuszem 180- lecia kolei Wrocław - Jaworzyna Śląska - Świebodzice, jednej z najstarszych linii
kolejowych nie tylko w Polsce, ale również na świecie. Linii kolejowej, która  jest jedną z najważniejszych arterii komunikacyjnych regionu i od prawie dwóch stuleci,
nieprzerwanie służy mieszkańcom Dolnego Śląska.

Festiwal będzie również okazją do oficjalnego zamknięcia i podsumowania realizowanego w Muzeum Kolejnictwa na Śląsku - Oddziału Fundacji Ochrony
Dziedzictwa Przemysłowego Śląska w Jaworzynie Śląskiej, projektu pn. Zabytki przemysłowe pogranicza otwierają swoje podwoje dla zwiedzających, w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 w partnerstwie z Muzeum Starych Stroju w Zamberku.
 Największego projektu inwestycyjnego w historii muzeum, który w znaczący sposób zabezpiecza zabytkową substancję zespołu dawnej parowozowni, wagonowni oraz zapadni kolejowej oraz przystosowywuje obiekty do pełnienia nowych, edukacyjnych, funkcji.

Centralnym punktem Festiwalu będzie Muzeum Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej, które w jego ramach organizuje Galę Parowozów - X Międzynarodowy Zlot
Zabytkowych Parowozów.
Przez 3 dni w Muzeum trwać będą prezentacje zabytkowych pojazdów a dla chętnych, organizowane będą przejazdy muzealnych pociągów specjalnych po najbardziej malowniczych trasach Dolnego Śląska.
 
 


W ramach Festiwalu odbędzie się również, już po raz 3, Dolnośląski Rajd Zabytków Techniki. Pierwszy na Dolnym Śląsku turystyczny rajd samochodowy, którego trasa
przebiega szlakiem najcenniejszych zabytków techniki i przemysłu w regionie. Uczestnicy nie tylko zwiedzają zabytkowe obiekty, ale sami biorą w nim udział w
historycznych pojazdach. Na trasie rajdu znajduje się 20 obiektów, które zlokalizowane są niemalże we wszystkich zakątkach Dolnego Śląska. Meta i
oficjalne zakończenie rajdu odbędzie się o godz. 14 00  w Muzeum Techniki Rolniczej w Piotrowicach Świdnickich 

W ramach Festiwalu Zabytków Techniki zorganizowana zostanie również Gala Techniki Rolniczej w Piotrowicach Świdnickich, jedyne na Dolnym Śląsku spotkanie zabytkowych pojazdów,
maszyn i urządzeń rolniczych. Gala organizowana będzie na terenie powstającego Muzeum Techniki Rolniczej w Piotrowicach Świdnickich, powstającego na terenie
zespołu folwarczno - pałacowego z XVI wieku. Wystawą statycznym towarzyszyć będą pokazy pracy pojazdów i maszyn.
 
 
 
 
Pt47 na wrocławskiej estakadzie - Asia Witek
 
 

Gala Parowozów 2023 odbywać się będzie w dniach 23/24.09.2023 r. w godzinach od 10:00 do 18:00.

Lokomotywy parowe biorące udział w Gali:

  • Pt47-65 (PL)
  • 555.153 (CZ)
  • 213.901 (CZ)

Inne, wybrane, pojazdy:

  • Drezyna motorowa Warszawa M20
  • Czechosłowacki autobus szynowy M262.0 „Motorak”
  • Drogowy walec parowy Ruthermeyer 704

Pojazdy prezentowane będą w ruchu, na terenie bocznicy kolejowej Muzeum Kolejnictwa na Śląsku.

Sobota w godzinach 07:30-10:00 - Muzealny Pociąg Specjalny „Dolnośląski Ekspres” na trasie Jaworzyna Śl. – Wrocław Gł. – Sobótka – Świdnica – Jaworzyna Śl.

program: www.muzeatechniki.pl

 

Pokrewne artykuły

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Klubu Podróżników Śródziemie Aleja Podróżników KRS: 0000556344 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Skontaktować się z nami możesz mailowo alejapodroznikow@gmail.com

Jeżeli chcesz wykorzystać materiały naszego autorstwa zamieszone na portalu skontaktuj się z nami: alejapodroznikow@gmail.com