Czyste Góry, Czyste Szlaki

Smog a zależność zieleni i wycinka drzew

Więcej
7 lata 3 miesiąc temu - 7 lata 3 miesiąc temu #14708 przez Albin
Ilość zieleni w Krakowie na przykładzie Ronda Mogilskiego:

rok ok 1993


lata obecne


znajdź różnice ? i oddychaj głęboko... tylko się nie zaciągaj... smogiem


.

Zapraszam na profil prywatny:
klubpodroznikow.com/tatromaniak-autor?showall=1
.
.
.
Załączniki:
Ostatnia7 lata 3 miesiąc temu edycja: Albin od.

Proszę Logowanie lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
7 lata 3 miesiąc temu #14707 przez Albin
W temacie wycinki drzew przy Parku Lotników Polskich:
Wiceprzewodniczący RMK Dominik Jaśkowiec zwraca uwagę, że teren ten objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Stare Czyżyny”, jako teren zieleni
Pismo do Prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego
dt.bip.krakow.pl/interpelacje/Tresc_Mi%C...iec_2017-02-09_4.PDF


.

Zapraszam na profil prywatny:
klubpodroznikow.com/tatromaniak-autor?showall=1
.
.
.
Załączniki:

Proszę Logowanie lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
7 lata 3 miesiąc temu - 7 lata 3 miesiąc temu #14706 przez Albin
Teren, na którym usunięto zieleń, objęty jest starym planem zagospodarowania. Zgodnie z nim ten obszar powinien być terenem zielonym. Jednak już w nowym planie, nad którym prace trwają, urzędnicy dają prywatnemu inwestorowi możliwość wybudowania w tym miejscu biurowców. Budynki mogą mieć nawet 36 metrów wysokości !!!
krakow.onet.pl/okolice-parku-lotnikow-mn...cej-zabudowy/4mt4r7v

Czyli to urzędnicy miejscy, zamiast dbać o mieszkańców, dbają o interes deweloperów !
Pozwalają na likwidację terenów zielonych w zamian za kolejny beton.

Urzędnicy robią to z uśmiechem na twarzy i z pełnym przekonaniem o słuszności decyzji ? ...

A smog ? ... a co tam smog ... ważne że kasa się zgadza....

.

Zapraszam na profil prywatny:
klubpodroznikow.com/tatromaniak-autor?showall=1
.
.
.
Ostatnia7 lata 3 miesiąc temu edycja: Albin od.

Proszę Logowanie lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
7 lata 3 miesiąc temu - 7 lata 3 miesiąc temu #14690 przez Albin
Kultura kierowców i dbanie o własny świat... hipokryzja w najczystszej postaci
Że to niby tylko kawałeczek i tylko na chwilę ? ... razy miliony samochodów ...


.

Zapraszam na profil prywatny:
klubpodroznikow.com/tatromaniak-autor?showall=1
.
.
.
Ostatnia7 lata 3 miesiąc temu edycja: Albin od.

Proszę Logowanie lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
7 lata 3 miesiąc temu - 7 lata 3 miesiąc temu #14689 przez Albin
Czy ktoś kto wycina ok 1,5 h zdrowego drzewostanu w środku Krakowa nie jest współwinnym utraty zdrowia a nawet życia wielu mieszkańców Krakowa i Nowej Huty ? Czy ktoś kto pozwala na takie bestialstwo nie jest współwinnym ?
Czy tym nie powinien zająć się prokurator ? To dotyczy NAS WSZYSTKICH !!! Skąd Smog ? Ano z takich działań jak wycinka drzew i likwidacja procesu fotosyntezy, czyli zamiana dwutlenku węgla na tlen którym oddychamy. Tak wygląda teren przy Parku Lotników Polskich w środę 8 lutego 2017 a Policja w Krakowie dostała maseczki ... parodia. Jeszcze opaski na oczy żeby nie widzieli pozostałych przekrętów !

Każde wycięte drzewo, to mniejsza ilość tlenu, a co za tym idzie, większy smog...
Wiele osób zapomniało prostej zależności naszego życia od zieleni ? Proces fotosyntezy to szkoła podstawowa !

Pyły wędrując z wiatrem zatrzymują się na drzewach i krzewach. Na 1 ha terenu zadrzewionego i zakrzaczonego wytrąca się w ciągu roku od kilkunastu do kilkudziesięciu ton pyłów.


Wszyscy zastanawiają się skąd się bierze smog i jak z nim walczyć, a drzewa padają pod piłami w zastraszającym tempie.

Proste wyliczenia dające jasny obraz:

Łącznie lasy Ziemi zaspokajają połowę zapotrzebowania na tlen wszystkich ludzi i zwierząt, produkując go rocznie około 26 mld ton. Średnio typowe drzewo absorbuje odpowiednio 1 tonę dwutlenku węgla na każdy metr sześcienny przyrostu i produkuje przy tym 727 kg życiodajnego tlenu. Na podstawie wielu badań w zakresie intensywności procesu fotosyntezy wynika, że z 1 m2 powierzchni liściowej drzew i krzewów dostaje się do powietrza atmosferycznego w ciągu okresu wegetacyjnego od 0,5 do ponad 1 kg czystego tlenu (O2). Do drzew dostarczających największe ilości tlenu należą: buk pospolity (1,1 kg), klon (1,1 kg), robinia akacjowa (1,1 kg), wierzba krucha i dąb (0,8 kg), lipa i jesion (0,7 kg). Podobne ilości tlenu wydzielają drzewa szpilkowe, takie jak sosna. Jedno drzewo produkuje w ciągu roku tyle tlenu, ile zużywa człowiek w ciągu 2 lat życia. Warto wspomnieć, iż człowiek w procesie oddychania wykorzystuje w ciągu doby 14-18 m3 powietrza, a zużycie tlenu waha się w zależności od aktywności fizycznej od 60 do ponad 200 g.

Las na powierzchni 1 ha rocznie asymiluje rocznie około 3600 kg węgla, zawartego w 16 mln m3 powietrza. To znaczy, że hektar lasu wchłania w ciągu 1 godziny tyle CO2 ile wydziela go w tym czasie 200 osób.
Drzewa, które rosną w dużych skupiskach, wytwarzają korzystny dla człowieka mikroklimat. Leśne powietrze jest bardzo czyste i przesycone tlenem (koniecznym do odżywiania i regeneracji wszystkich komórek organizmu). Drzewa pochłaniają i neutralizują substancje toksyczne, takie jak: dwutlenek węgla, dwutlenek siarki oraz metale ciężkie (ołów , kadm, miedź, cynk). Najdoskonalej filtruje powietrze las świerkowy. Ale nawet świerkowy żywopłot, posadzony wzdłuż ruchliwej ulicy, potrafi zatrzymać do 70% zanieczyszczeń.
dlaklimatu.pl/oczyszczajaca-rola-drzew/

rzeź dużego terenu zielonego przy Parku Lotników Polskich:Co dają nam drzewa?
· Oczyszczanie powietrza atmosferycznego
„Praca” drzew, której wynikiem są korzyści w zakresie lepszej jakości powietrza, jest dokonywana przez
absorpcję zanieczyszczeń gazowych z powietrza (ozonu, tlenków azotu i węgla, siarki i innych), przechwytywanie zanieczyszczeń pyłowych (m.in. metali ciężkich), uwalnianie tlenu i pochłanianie dwutlenku węgla (poprzez fotosyntezę), a także regulację temperatury przez transpirację wody i ocienianie powierzchni chodników i budynków. W miejscach o silnie zanieczyszczonym powietrzu drzewa mogą usunąć nawet cztery razy więcej zanieczyszczeń niż tam, gdzie powietrze jest czystsze. Ważne zatem jest wprowadzanie drzew do najbardziej zanieczyszczonych terenów miejskich, np. w otoczenie ulic, gdzie obecność gęsto posadzonych drzew może obniżyć zanieczyszczenia pyłowe o 25%, a nawet o 60%.
Ilość usuwanych z powietrza zanieczyszczeń jest proporcjonalna do powierzchni liści, przy czym duŜe drzewa usuwają 60-70 razy więcej zanieczyszczeń niż drzewa małe. W tak dużym mieście jak Chicago (USA) drzewa w ciągu jednego sezonu wegetacyjnego usunęły z powietrza wiele szkodliwych dla człowieka zanieczyszczeń: 17 t tlenku węgla, 93 t dwutlenku siarki, 98 t tlenków azotu, 210 t ozonu i 234 t pyłów zawieszonych oraz wbudowały do swoich tkanek 940 tys. t węgla pobranego z powietrza atmosferycznego.
· Korzyści hydrologiczne
Szczególnie istotna jest rola drzew i innej roślinności dla gospodarki wodnej na terenach miejskich. Podczas
deszczu powierzchnia liści i gałęzi drzewa pochłania i gromadzi wodę, a ziemia znajdująca się pod drzewem, dzięki rosnącym i rozkładającym się korzeniom, ma zwiększoną pojemność i tempo wsiąkania wód opadowych w głąb gleby, co wpływa na odnawianie zasobów wód gruntowych i ograniczanie powodzi. Stwierdzono, iŜ duŜe drzewo może magazynować w obrębie korony średnio 228-455 litrów wody, przy czym ilość wody wychwytywanej przez drzewa zależy m.in. od klimatu, wielkości drzewa czy budowy korony. Drzewa, zwłaszcza szybko rosnące i głęboko ukorzenione, stanowią naturalny filtr, który wpływa na polepszenie jakości wód podziemnych dzięki procesom oczyszczania wody z metali cięŜkich i innych szkodliwych składników, a zatem obecność drzew ma duŜe znaczenie dla ochrony czystości wód. Zatrzymywanie wody przez drzewa i jej pochłanianie przez przepuszczalną ziemię pod koronami ogranicza spływ wody deszczowej nawet o 17%, co powoduje zmniejszanie kosztów instalacji systemu kanalizacyjnego. Obliczono – wg badań w Tuscon (USA)2 – iż dzięki obecności ok. 500 tys. drzew można uzyskać oszczędności na budowie i 40-letniej eksploatacji kanalizacji deszczowej w kwocie ok. 600 dolarów (ponad 1,5 mln zł). W związku z wpływem drzew i terenów pokrytych roślinnością, a takŜe powierzchni przepuszczalnej na gospodarkę wodną w wielu krajach na terenach, gdzie jest to możliwe, zdejmuje się szczelne nawierzchnie chodników lub parkingów i zastępuje nawierzchniami chłonnymi, wprowadzając na te tereny zieleń, zwłaszcza drzewa.

Artykuł został opracowany na podstawie ksiąŜki: Szczepanowska H.B.: Wycena wartości drzew na terenach


Podawane są argumenty że dawniej także palono w piecach a takiego smogu nie było.
Owszem, palono w piecach ale nie było tyle chemii we wszelkiego rodzaju opakowaniach, które spalane są na dużą skalę. Nawet zwykłe opakowane po mleku, to nie tylko celuloza a wiele dodatków w postaci folii, aluminium czy innych dodatków, które w procesie spalania wytwarzają trujące związki.
Ile samochodów jeździło po naszych drogach jeszcze 20 lat temu ? Ale same spaliny to "pikuś". Ile dla tych samochodów powstało dróg, autostrad, parkingów i innych placów zalanych betonem i asfaltem ? Zalanych w miejsce wcześniej rosnącej zieleni !

Drzewa to także zmniejszanie możliwości występowania powodzi !!!
Duże drzewo może magazynować w obrębie korony średnio 228-455 litrów wody !


dr inż. Halina B. Szczepanowska
Korzyści z drzew na terenach miejskich

Gdy patrzymy na drzewa, które ubogacają zielenią betonową architekturę miast, nie zdajemy sobie
sprawy, że mamy do czynienia z najbardziej twórczymi organizmami na świecie, które potrzebują do życia
tylko energii ze słońca, dwutlenku węgla z powietrza oraz wody z solami mineralnych z gleby,
przemieniając je, przy użyciu chlorofilu, w życiodajne węglowodany. W wyniku tych procesów 90% masy
drzew jest budowane z gazów atmosferycznych (woda to też związek chemiczny dwóch gazów). I tę
olbrzymią masę drzew dostajemy za darmo! Pozostałe 5-10% drzewa pobierają z gleby, którą uprawiamy.Do całości możemy dołożyć idiotyczne i bezsensowne wypalanie traw.
Jeżeli jakiś profesorek uważa że to pomaga na cokolwiek, to powinien idiota wrócić do szkoły podstawowej.
Poza zatruwaniem środowiska, zmniejszaniem możliwości fotosyntezy, a przy okazji MORDOWANIEM wszystkich owadów (w tym zapylających) żyjących w trawie, oraz zubożenie samej gleby na sporej głębokości.
Wypalanie trawy WYŁĄCZNIE szkodzi.
Albin Marciniak
Działacz społeczny, obrońca przyrody, na co dzień zajmuje się edukacją ekologiczną.

ps
idiotów należy nazywać po imieniu, bo szkodzą nie tylko sobie ale nam wszystkim. Tym powietrzem oddychamy MY WSZYSCY.

.

Zapraszam na profil prywatny:
klubpodroznikow.com/tatromaniak-autor?showall=1
.
.
.
Ostatnia7 lata 3 miesiąc temu edycja: Albin od.

Proszę Logowanie lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Czas generowania strony: 0.676 s.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Klubu Podróżników Śródziemie Aleja Podróżników KRS: 0000556344 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Skontaktować się z nami możesz mailowo alejapodroznikow@gmail.com

Jeżeli chcesz wykorzystać materiały naszego autorstwa zamieszone na portalu skontaktuj się z nami: alejapodroznikow@gmail.com