Świadomi i pomocni

Świadomi i pomocni

Polska Akcja Humanitarna i Klub Podróżników Śródziemie

polecają książkę
Świadomi i pomocni – w stronę odpowiedzialnej turystyki. Przykłady z Nigru i Sierra Leone”

napisana przez Agnieszkę Bajtyngier oraz Sylwię Kulczyk została nagrodzona grantem przez Polską Akcję Humanitarną w ramach projektu „Wiedza prowadzi do zmian!”. Od połowy grudnia 2012/początku stycznia2013 będzie możliwość zamówienia bezpłatnego egzemplarza przez stronę www.pah.org.pl

Autorki opisują na konkretnych przykładach znaczenie turystyki dla mieszkańców dwóch wybranych do szczegółowej analizy krajów – Sierra Leone i Nigru. Wskazują na gospodarczą i społeczno- kulturową rolę tutystyki oraz na jej udział w ochronie przyrody. Obserwacje terenowe, przeprowadzone rozmowy i wywiady dostarczają bardzo ciekawego materiału z pierwszej ręki Autorki nie starają się lukrować rzeczywistości. Omawiają jasne strony oddziaływania turystyki na społeczności lokalne, ale nie stronią też od prezentowania tych ciemniejszych.” z recenzji dr hab. Bogumiły Lisockiej-Jaegerman.

Sylwia Kulczyk - geograf i ekolog krajobrazu. Doktor Nauk o Ziemi, adiunkt w zakładzie Geografii Turyzmu i Rekreacji na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Badanie relacji zachodzących między ludźmi a przyrodą łączy z pasją podróżowania. Szczególnym sentymentem darzy kraje Sahelu. Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji naukowych, przewodników turystycznych oraz reportaży z pięciu kontynentów.

Agnieszka Bajtyngier
- absolwentka Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się antropologią Afryki Zachodniej i analizą rozwoju stref niestabilnych politycznie. W 2008 roku pracowała w nigeryjskiej organizacji pozarządowej HEDA w Lagos. Zaangażowana była w projekt łagodzenia konfliktów zbrojnych poprzez wspieranie dialogu lokalnych liderów. Spędziła łącznie blisko rok na badaniach terenowych, odwiedzając wielepaństw.

 http://www.pah.org.pl/images/small_logo_footer.jpg

http://www.pah.org.pl/

Pokrewne artykuły

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Klubu Podróżników Śródziemie Aleja Podróżników KRS: 0000556344 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Skontaktować się z nami możesz mailowo alejapodroznikow@gmail.com

Jeżeli chcesz wykorzystać materiały naszego autorstwa zamieszone na portalu skontaktuj się z nami: alejapodroznikow@gmail.com