Mur berliński i East Side Gallery

Mur berliński i East Side Gallery

Mur berliński (niem. Berliner Mauer) – system umocnień długości ok. 156 km (betonowy mur, okopy, zapory drutowe, miny). Zwany był również eufemistycznie w języku propagandy NRD – antyfaszystowskim wałem ochronnym (antifaschistischer Schutzwall), od 13 sierpnia 1961 do 9 listopada 1989 oddzielał Berlin Zachodni od Berlina Wschodniego.

Był on jednym z najbardziej znanych symboli zimnej wojny i podziału Niemiec. Podczas prób przedostania się przez strzeżone urządzenia graniczne do Berlina Zachodniego wielu ludzi zostało zabitych. Dokładna liczba ofiar jest sporna i niepewna, różne źródła podają od 86 do 238 śmiertelnych przypadków.

 

 
 
Rozdzielił rodziny i oddalił od siebie przyjaciół, na prawie 30 lat podzielił Berlin i cały kraj, stanowił symbol żelaznej kurtyny. 13 sierpnia 1961 r. budową muru berlińskiego rozpoczął się brutalny podział Niemiec.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/34/Karte_berliner_mauer_de.jpg
 

Mur przebiegający na odcinku około 43 km przez Berlin i wyznaczający granicę wewnątrzniemiecką o długości ponad 1300 km władze NRD zbudowały po to, aby zatrzymać masową migrację na Zachód. Od 1949 r. dziesiątki tysięcy Niemców opuściło NRD, ponieważ w tym kraju nie widzieli już swojej przyszłości. Mur i silnie strzeżone umocnienia graniczne miały uniemożliwić mieszkańcom NRD opuszczenie kraju. Kto jednak ryzykował ucieczkę, ryzykował życiem.

 

Plik:Bundesarchiv Bild B 145 Bild-P061246.jpg
 
Dziś tylko w samym Berlinie jest wiele miejsc pamięci i muzeów przypominających o murze berlińskim i jego historii. Do najbardziej znanych oprócz Miejsca Pamięci Muru Berlińskiego należą Muzeum Muru Berlińskiego przy Checkpoint Charlie w miejscu byłego przejścia granicznego, East Side Gallery – fragment muru o długości około 1,3 km pokryty grafitti i malowidłami ponad 100 artystów, Miejsce Pamięci Berlin-Hohenschönhausen, przypomina o warunkach, jakie panowały tu, gdy w czasach NRD było tu więzienie śledcze, oraz Berliner Mauerweg – dziś trasa wędrówek pieszych i rowerowych wzdłuż dawnych umocnień granicznych.
 
 

Plik:Visa Bornholmer Straße.jpg
 
Stempel „Bornholmer Straße“ w paszporcie (styczeń 1990)

Geneza

Po zakończeniu II wojny światowej w 1945 roku Niemcy, na mocy postanowień konferencji jałtańskiej podzielone zostały na 4 strefy okupacyjne, administrowane i kontrolowane przez USA, Związek Radziecki, Wielką Brytanię i Francję. Podobnie, na 4 sektory, podzielono również Berlin. Równocześnie rozpoczęła się zimna wojna pomiędzy Wschodem a Zachodem. Berlin stał się głównym miejscem rozgrywek pomiędzy organizacjami szpiegowskimi obu bloków politycznych. W roku 1948 doszło do pierwszego poważniejszego kryzysu w zimnej wojnie (I kryzys berliński), którego przyczyną była blokada Berlina poprzez ZSRR. 23 maja 1949 roku ustanowiona została konstytucja nowego państwa niemieckiego, powstałego z połączenia trzech zachodnich stref okupacyjnych; we wrześniu na podstawie tej konstytucji utworzono Niemiecką Republikę Federalną (NRF), a 7 października tego samego roku Niemiecką Republikę Demokratyczną (NRD). Formalnie Berlin miał status miasta zdemilitaryzowanego, składającego się z czterech sektorów (amerykańskiego, brytyjskiego, francuskiego i radzieckiego) i był niezależny od obu państw niemieckich, co w praktyce nie miało jednak większego znaczenia – Berlin Zachodni miał w przybliżeniu status kraju związkowego Niemiec (posiadał na przykład swoich przedstawicieli w Bundestagu). Berlin Wschodni został ogłoszony – formalnie nielegalnie, gdyż wbrew umowom pomiędzy państwami alianckimi – "stolicą NRD".

Część zachowanego muru znajduje się niedaleko  Checkpoint Charlie a dłuższa część licząca ok 1300 metrów to obecnie East Side Gallery

East Side Gallery – galeria-pomnik dla wolności stworzony przez artystów z całego świata na fragmencie Muru berlińskiego o długości 1300 m, usytuowanym niedaleko Dworca Wschodniego w Berlinie.
Galeria składa się z około 106 obrazów. Pierwsze obrazy zostały stworzone przez Christine Mac Lean w grudniu 1989 zaraz po upadku Muru. Kasra Alavi, Kani Alavi, Jim Avignon, Thierry Noir, Ingeborg Blumenthal, Ignasi Blanch i Gisbert i inni poszli wkrótce potem w jej ślady tworząc prawdopodobnie największą na świecie galerię obrazów na świeżym powietrzu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pokrewne artykuły

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Klubu Podróżników Śródziemie Aleja Podróżników KRS: 0000556344 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Skontaktować się z nami możesz mailowo alejapodroznikow@gmail.com

Jeżeli chcesz wykorzystać materiały naszego autorstwa zamieszone na portalu skontaktuj się z nami: alejapodroznikow@gmail.com