Nowe miejsca w Niemczech na liście światowego dziedzictwa UNESCO

Nowe miejsca w Niemczech na liście światowego dziedzictwa UNESCO

Dziedzictwo żydowskie w Spirze, Moguncji i Wormacja oraz Limes Dolnogermański na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO

 

Warszawa/Frankfurt nad Menem,

30 lipca 2021 – Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO zdecydował o wpisaniu kolejnych niemieckich zabytków na Listę Światowego Dziedzictwa.

 

Wormacja kirkut Heiliger Sand UNESCO Copyright lookphotos Jalag Klaus Bossemeyer

Wormacja kirkut Heiliger Sand UNESCO Copyright lookphotos Jalag Klaus Bossemeyer

 

 

Światowe dziedzictwo w miastach SchUM - Moguncji, Spirze i Wormacji


Wspólnota tzw. miast SchUM – Moguncji, Wormacji i Spiry uchodzi za kolebkę kultury żydowskiej w Europie. W miastach SchUM (akronim utworzony z pierwszych liter tych miast w języku hebrajskim) znajdują się miejsca, które od teraz noszą tytuł światowego dziedzictwa: dzielnica żydowska w Spirze, dzielnica synagogalna w Wormacji oraz stare cmentarze żydowskie w Wormacji i Moguncji. Historia tych miejsc odzwierciedla życie i kulturę żydowską na przestrzeni wieków – od zgodnego współistnienia z gminami chrześcijańskimi przez prześladowania, zniszczenie i ludobójstwo, po dzisiejsze kultywowanie wiary i tradycji w gminach żydowskich.
Położone nad Renem miasta, Moguncja, Spira i Wormacja, oferują szeroki wachlarz atrakcji kulturalno-turystycznych i cieszą się dziś ogromnym zainteresowaniem jako cele turystyki kulturowej.

 

Moguncja Judensand najstarszy kirkut Europy Copyright Landeshauptstadt Mainz

Moguncja 'Judensand' najstarszy kirkut Europy Copyright Landeshauptstadt Mainz

 

Limes Dolnogermański


W ramach rozległego wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa ‚Granice Cesarstwa Rzymskiego‘ status dziedzictwa światowego nadano teraz kolejnemu fragmentowi granicy rzymskiego imperium – Limesowi Dolnogermańskiemu. Liczący 400 km długości odcinek antycznych umocnień granicznych ciągnie się wzdłuż Renu od Rheinbrohl w Nadrenii- Palatynacie przez Nadrenię Północną-Westfalię do Katwijk na holenderskim wybrzeżu Morza Północnego. Rzeka Ren stanowiła naturalną granicę między rzymską prowincją i wolną Germanią. W 44 miejscowościach, grodach warownych, obozowiskach legionów i zabudowaniach świątynnych toczyło się życie Rzymian – obiekty te stworzyły zresztą podwaliny pod dzisiejsze metropolie, takie jak Bonn czy Kolonia.
Spora część pozostałości z czasów antycznych kryje się dzisiaj pod powierzchnią gruntu jako starannie chronione zabytki ziemne, ale w wielu miejscach muzea i ekspozycje prezentują fascynujące wykopaliska archeologiczne.

 

Xanten Mur rzymski w Parku Archeologicznym Copyright Getty Images Ventura Carmona

Xanten Mur rzymski w Parku Archeologicznym Copyright Getty Images Ventura Carmona

 

Spira Mykwa Copyright Getty Images Rudolf Ernst

Spira Mykwa Copyright Getty Images Rudolf Ernst

 

 

O DZT
Niemiecka Centrala Turystyki (DZT) to narodowa izba turystyki Niemiec z siedzibą główną we Frankfurcie nad Menem. Centrala zajmuje się promowaniem Niemiec jako kraju turystycznego na zlecenie Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Energii (BMWi), które wspiera ją na mocy uchwały niemieckiego Bundestagu. DZT zajmuje się tworzeniem strategii i produktów oraz działaniami marketingowymi w celu dalszego umocnienia pozytywnego wizerunku Niemiec za granicą jako celu podróży oraz wspierania turystyki niemieckiej.

DZT koncentruje się na kwestiach cyfryzacji, stymulując wdrażanie technologii immersyjnych (wirtualnej, rozszerzonej i mieszanej rzeczywistości), jak również wykorzystuje w swoich działaniach interfejsy konwersacyjne (np. asystentów głosowych) oraz aplikacje oparte na sztucznej inteligencji (AI) np. chatboty. W celu zapewnienia widoczności ofert turystycznych na platformach wspieranych przez sztuczną inteligencję, DZT koordynuje wspólny projekt „Open Data”.

Pokrewne artykuły

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Klubu Podróżników Śródziemie Aleja Podróżników KRS: 0000556344 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Skontaktować się z nami możesz mailowo alejapodroznikow@gmail.com

Jeżeli chcesz wykorzystać materiały naszego autorstwa zamieszone na portalu skontaktuj się z nami: alejapodroznikow@gmail.com