Inwestycje krakowskiego lotniska, trwa budowa nowego terminala

Inwestycje krakowskiego lotniska, trwa budowa nowego terminala

  Od roku trwa budowa nowego terminala cargo oraz obiektów i infrastruktury towarzyszącej na terenie Kraków Airport. Obecnie wykonywane są pracę przy konstrukcji żelbetowej budynku biurowego i magazynowego  oraz prowadzony jest montaż konstrukcji stalowej dachu hali magazynowej. Wykonana została min.  konstrukcja żelbetowa zbiornika pożarowego, a w trakcie jest budowa zbiornika retencyjnego. Kontynuowane jest wykonywanie kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji energetycznej pod parkingami, trwają roboty drogowe związane z przebudową odcinka Drogi Wojewódzkiej nr 774. Planowany termin zakończenia inwestycji to październik 2024 roku.

 

 

Przypomnijmy: nowy terminal zlokalizowany będzie przy drodze wojewódzkiej nr 774 w odległości ok. 1 km od obecnego terminala cargo i terminala pasażerskiego. Nowy obiekt będzie się składał z części biurowej i magazynowej o łącznej powierzchni użytkowej 5 600 m2 i kubaturze 39 050 m3, oraz towarzyszącej infrastruktury technicznej (drogi i parkingi, zbiornik ppoż., agregat prądotwórczy, oświetlenie terenu). Będzie tutaj też zlokalizowany nowy wjazd na teren portu lotniczego wraz z punktem kontroli bezpieczeństwa. W nowym obiekcie, oprócz zwykłego frachtu cargo, obsługiwane będą mogły być także przesyłki wymagające specjalnych warunków, jak np. zwierzęta, leki, materiały radioaktywne, artykuły spożywcze itp.

 

 

 Wykonawcą robót budowlanych jest firma Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, kwota kontraktu wynosi:  91 938 001,67 zł brutto. Autorem dokumentacji projektowej jest konsorcjum firm: AKE Studio sp. z o.o., sp.k. z siedzibą w Tarnobrzegu oraz APA Czech-Duliński-Wróbel Agencja Projektowa „Architektura” sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. 

Budowa nowego terminala cargo umożliwi zwiększenie przepustowości terminala cargo do 8 000 t/rok. Ponadto nowa lokalizacja terminala cargo pozwoli na wyprowadzenie ruchu dużych samochodów ciężarowych poza bezpośrednie sąsiedztwo terminala pasażerskiego, a tym samym na poprawę warunków dojazdu do terminala pasażerskiego. Co bardzo istotne, przeniesienie obsługi cargo w nowe miejsce umożliwia rozpoczęcie prac nad kolejnym etapem Planu Generalnego tj. rozbudowy terminala pasażerskiego i zwiększenie jego przepustowości, na które to działanie uzyskaliśmy pozwolenie na budowę i przygotowujemy się do postępowania przetargowego.

 

 

Wiosną tego roku oddano do operacyjnego użytkowania pierwszy fragment nowo wykonanej nawierzchni płyty postojowej samolotów w części zachodniej. 

Dzięki oddanej części nawierzchni Kraków Airport zyskał 6 nowych stanowisk postojowych. 

Dzisiaj zakończono prace związane z układaniem nawierzchni betonowej na całej rozbudowywanej płaszczyźnie. Całkowita powierzchnia nowej płaszczyzny wynosi prawie 11 ha. Aktualnie trwają prace związane z montażem opraw zagłębionych oświetlenia nawigacyjnego.

 

 

Prace budowlane realizowane przez firmę Max Boegl Polska Sp. z o.o. rozpoczęły się w III kwartale 2021 roku, a ich zakończenie i oddanie do operacyjnego użytkowania całości nawierzchni przewidywane jest w pierwszym kwartale 2024 roku. W wyniku realizacji całości rozbudowy płaszczyzny Krakow Airport zwiększy o 15 liczbę dostępnych stanowisk postojowych dla samolotów kodu C.

Na terenie lotniska Kraków – Balice realizowane są również prace budowlane związane z budową budynku stacji transformatorowej ST10BIS wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycja realizowana jest przez firmę Mostostal Warszawa S.A. 

 

 

Kolejną inwestycją z Planu Generalnego jest budowa nowej drogi startowej, inwestycja  ważna dla krakowskiego lotniska zarówno jeśli chodzi o część wojskową jak i cywilną.

Obecnie po złożeniu raportu środowiskowego do RDOŚ w Kielcach, zgodnie z procedurą trwa oczekiwanie na  decyzję. 

info: Kraków Airport

Pokrewne artykuły

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Klubu Podróżników Śródziemie Aleja Podróżników KRS: 0000556344 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Skontaktować się z nami możesz mailowo alejapodroznikow@gmail.com

Jeżeli chcesz wykorzystać materiały naszego autorstwa zamieszone na portalu skontaktuj się z nami: alejapodroznikow@gmail.com