Rozbudowa terminala pasażerskiego w Kraków Airport

Rozbudowa terminala pasażerskiego w Kraków Airport

Zielone światło dla rozbudowy terminala pasażerskiego w Kraków Airport

  W 2023 Wspólnicy spółki Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków – Balice sp. z o. o. podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników,  podjęli uchwałę o wyrażeniu zgody na podjęcie  przez Zarząd MPL czynności prawnych związanych z realizacją budowy  i rozbudowy terminala pasażerskiego  zawartego w Planie Inwestycyjnym Kraków Airport na lata 2024 – 2045”.

aktualizacja 9 stycznia 2024r

 

Przepustowość obecnego terminala pasażerskiego, oddanego do użytkowania po rozbudowie w grudniu 2016 roku jest już niewystarczająca, aby obsłużyć tak intensywnie wzrastający ruch.” powiedział Radosław Włoszek, prezes Kraków Airport. Dysponując decyzją  o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego na budowę  i rozbudowę nowego terminala pasażerskiego oraz zgody właścicieli- rozpoczynamy proces wyłonienia generalnego wykonawcy robót budowlanych i ruszamy z rozbudową. Przed nami wiele miesięcy  prac budowlanych.

 

 

 Odwiedzając krakowskie lotnisko łatwo zaobserwować jak jego infrastruktura zmienia się, dostosowując do potrzeb i oczekiwań pasażerów, ale także przewoźników. Obecnie zakończyliśmy rozbudowę płaszczyzny postojowej dla samolotów w części zachodniej, dzięki której już na najbliższy sezon letni port będzie dysponował dodatkowymi 15 stanowiskami postojowymi. W trakcie realizacji są inwestycje budowy nowego budynku Cargo oraz budowa nowej stacji energetycznej ST10-bis. To inwestycje bardzo istotne, aby móc myśleć o rozbudowie terminala pasażerskiego. Jedną z kluczowych  inwestycji zaplanowanych w Planie Generalnym lotniska pozostaje procedowana obecnie w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska decyzja na budowę nowej drogi startowej, do której stosowne dokumenty złożyliśmy we wrześniu 2023r. Czekamy na decyzję, będąc gotowym do rozpoczęcia procedur administracyjno-budowlanych. Budowa nowej drogi startowej, umożliwia ciągłość funkcjonowania krakowskiego  lotniska, bez konieczności jego zamykania na wiele miesięcy. Ta budowa, podobnie, jak rozbudowa terminala pasażerskiego, czy pozostałe budowy będzie toczyła się przy nieprzerwanie funkcjonującym lotnisku.  To także inwestycja domykająca procedowane rozwiązania systemu gospodarki wodno-ściekowej na lotnisku, a także wdrożenie nowoczesnego systemu naprowadzania samolotów, umożliwiającego prowadzenie operacji lotniczych w warunkach ograniczonej widzialności.

 

Radosław Włoszek -prezes Kraków Airport foto Albin Marciniak

 

Radosław Włoszek -prezes Kraków Airport powiedział także :

W imieniu Zarządu chciałbym podziękować naszym udziałowcom: zarządowi PPL S.A z prezesem Stanisławem Wojterą, Województwu Małopolskiego na czele z Marszałkiem Witoldem Kozłowskim, Miastu Kraków na czele z Prezydentem Jackiem Majchrowskim i władzom Gminy Zabierzów, z Panią Wójt Elżbietą Burtan  oraz wszystkim członkom Rady Nadzorczej MPL na czele z Przewodniczącą Wandą Kułaj za akceptację  „Planu Inwestycyjnego Kraków Airport na lata 2024 – 2045” i dzisiejsze „zielone światło” na rozbudowę terminala pasażerskiego oraz konsekwentną realizację zatwierdzonego w 2018 r. Planu Generalnego Kraków Airport. 

Najmocniej chcę podziękować drużynie Kraków Airport, której członkowie każdego dnia, mimo wyzwań i czasem pojawiających się przeciwności, są prawdziwymi bohaterami, bezpiecznie i na najwyższym poziomie obsługują miliony pasażerów przyczyniając się do rozwoju naszego małopolskiego okna na świat – Kraków Airport. Dziękuję, Wszystkim. Do Siego 2024 r. Zapraszamy do podróży  #PROSTOzKrakówAirport

 

 

Kraków Airport jest jedynym lotniskiem regionalnym w Polsce, które  jako pierwszy port regionalny w Polsce obsłużył pod koniec 2023. 9 milionowego pasażera. Lotnisko jest członkiem Międzynarodowej Rady Portów Lotniczych (ACI) oraz Związku Regionalnych Portów Lotniczych. Działania Kraków Airport są dostrzegane na świecie – potwierdza to m.in. nagroda ASQ Awards 2016 przyznana przez Airport Council International w 2017 r. za doskonalenie jakości obsługi klienta oraz nominacja UBM do nagrody World Routes Marketing Awards w 2017 roku.

Kraków Airport jako pierwszy port lotniczy w Polsce podpisał deklarację „Aviation Industry Charter for COVID-19”, zainicjowaną i przygotowaną przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA). Głównym celem deklaracji jest stosowanie i promowanie nowych zasad bezpieczeństwa przeciwko rozprzestrzenianiu się COVID-19 przez operatorów lotniczych oraz zarządzających lotniskami.

CSR: Kraków Airport traktuje społeczną odpowiedzialność biznesu jako nieodłączny element strategicznego zarządzania i jest pierwszym regionalnym portem lotniczym w Polsce cyklicznie publikującym Raporty zrównoważonego rozwoju w oparciu o międzynarodowy standard raportowania niefinansowego Global Reporting Initiative.

Inwestycje: Plan Generalny lotniska Kraków/Balice wyznacza kierunki rozwoju portu lotniczego w ciągu najbliższych dwóch dekad. Krakowskie lotnisko planuje zainwestować około miliarda złotych w rozwój infrastruktury. Podstawą dalszej modernizacji lotniska pozostaje budowa nowej drogi startowej, która jest kluczowym elementem infrastruktury portu lotniczego. Rozwój lotniska oznacza powstanie ponad 10 tysięcy nowych bezpośrednich i pośrednich miejsc pracy oraz rozwój gospodarki Małopolski i Krakowa.

 

aktualizacja 9 stycznia 2024r

 

„Konsekwentnie realizujemy inwestycje ujęte w Planie Generalnym lotniska Kraków-Balice.
W 2023  rozbudowaliśmy płytę postojową lotniska, trwają zaawansowane prace w budowie  terminala cargo i obiektów infrastruktury towarzyszącej.Pod koniec grudnia wspólnicy Spółki Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków – Balice sp. z o. o. jednogłośnie zaakceptowali przedłożony przez zarząd „Plan Inwestycyjny Kraków Airport na lata 2024 – 2045”. Podjęta decyzja jest podstawą formalną dalszych planów rozwoju krakowskiego lotniska i realizacji Planu Inwestycyjnego na dalsze dekady zgodnie z Planem Generalnym  zatwierdzonym  w 2018r. Podjęto także  uchwałę o wyrażeniu zgody na podjęcie  przez Zarząd MPL czynności prawnych związanych z realizacją budowy i rozbudowy terminala pasażerskiego. Jedną z najważniejszych inwestycji pozostaje  nowa droga startowa, która ponownie procedowana jest w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Czekamy na decyzję, będąc gotowym do rozpoczęcia realizacji powyższej  inwestycji. Budowa nowej drogi startowej umożliwia ciągłość funkcjonowania krakowskiego lotniska, bez konieczności jego zamykania na wiele miesięcy. Ta budowa, podobnie, jak rozbudowa terminala pasażerskiego, czy pozostałe projekty będą się toczyły  przy nieprzerwanie funkcjonującym lotnisku. To także inwestycja domykająca procedowane rozwiązania systemu gospodarki wodno-ściekowej na lotnisku, a także wdrożenie nowoczesnego systemu naprowadzania samolotów, umożliwiającego prowadzenie operacji lotniczych w warunkach ograniczonej widzialności. - podsumował Radosław Włoszek, prezes Zarządu Kraków Airport.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

informacja prasowa Kraków Airport

Pokrewne artykuły

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Klubu Podróżników Śródziemie Aleja Podróżników KRS: 0000556344 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Skontaktować się z nami możesz mailowo alejapodroznikow@gmail.com

Jeżeli chcesz wykorzystać materiały naszego autorstwa zamieszone na portalu skontaktuj się z nami: alejapodroznikow@gmail.com