Kamieniołom Libana

Kamieniołom Libana

Kamieniołom Libana będący częścią Obozu KL Płaszów

(od nazwiska założyciela przedsiębiorstwa – Bernarda Libana)

   Spacerując na Kopiec Krakusa każdy dostrzega wielkie wyrobisko a w nim pozostałości zabudowy przemysłowej, m.in. stalowe młyny wapienne, piece do wypalania wapna itd. ulegają szybkiemu niszczeniu. Wchodzenie na konstrukcje jest bardzo niebezpieczne i nie należy tego robić mimo że łatwo można zejść widoczną ścieżką na poziom wyrobiska by zobaczyć efekt niewolniczej pracy ok 2 tysięcy więźniów.  Przy stosunkowo niewielkich nakładach finansowych, miejsce to mogło by się stać kolejnym ważnym punktem na turystycznej mapie Krakowa. Niestety, od czasu wizyty w 1993 roku Stevena Spielberga z ekipą filmową, nic więcej tu się nie dzieje.

 

 

Podczas likwidacji obozu z ogólnej liczby 170 więźniów, 146 zdołało uciec; pozostałych Niemcy rozstrzelali na miejscu. Pochowani zostali na miejscu egzekucji. W 1948 roku postawiono obok niewielki pomnik.   https://pl.wikipedia.org/wiki/Liban_(ob%C3%B3z)
 
 
cmentarz ofiar oraz pomnik na mapach Google //www.google.com/maps/

Zbiorowa mogiła ofiar oraz pomnik na terenie kamieniołomu:

 

cmentarz rozstrzelanych więźniów

 

pomnik ofiar

 

 

lokalizacja cmentarza i pomnika

 

lokalizacja cmentarza i pomnika

 

 

 

Kamieniołom Libana

 Liban – potoczne określenie karnego obozu pracy Służby Budowlanej (niem. Straflager des Baudienstes im Generalgouvernement) utworzonego przez Niemców na terenie przedsiębiorstwa "Krakowskie Wapienniki i Kamieniołomy Ska Akc." (od nazwiska założyciela przedsiębiorstwa – Bernarda Libana, zwanego potocznie Libanem) w krakowskiej dzielnicy Podgórze w południowym wzgórzu Krzemionek Podgórskich.
Obóz istniał od 15 kwietnia 1942 roku do 22 lipca 1944 roku. Przeciętnie przebywało w nim 400 więźniów (przez cały okres istnienia przeszło 2 tys.) – Polaków i Ukraińców, którzy pracowali w bardzo ciężkich warunkach w kamieniołomach i wapiennikach.
Podczas likwidacji obozu z ogólnej liczby 170 więźniów, 146 zdołało uciec; pozostałych Niemcy rozstrzelali na miejscu. Pochowani zostali na miejscu egzekucji. W 1948 roku postawiono obok niewielki pomnik.
W 1993 r. na obszarze obozu wykonywano zdjęcia do scen obozowych filmu Lista Schindlera Stevena Spielberga. Wybudowano w tym celu scenografię, której liczne fragmenty pozostały do dziś.
 
 
 
 
W roku 1873 krakowski przedsiębiorca pochodzenia żydowskiego Bernard Liban założył firmę zajmującą się produkcją wapna budowlanego i nawozowego, kamienia łamanego fundamentowego i brukowego. Firma „Kamieniołomy i wapienniki Libana i Ehrenpreisa” była w końcu XIX w. najważniejszym przedsiębiorstwem w branży materiałów budowlanych w Krakowie.
W latach 1942–1944 okupanci hitlerowscy przejęli kierownictwo firmy i utworzyli Obóz Karny Służby Budowlanej (Baudienst).

Z opracowania : Jerzy GÓRECKI, Edyta SERMET Kamieniołomy Krakowa – dziedzictwo niedocenione
 
 
 
 
Z Kopca Krakusa sąsiadującego obok kamieniołomu, rozciąga się piękny widok na Kraków.


 
 
 
 
 
Nad kamieniołomem góruje Kopiec Krakusa

 


 


 


 


 Żydowskie płyty nagrobne tzw Macewy, ułożone jako utwardzenie drogi, są imitacją wyprodukowaną na potrzeby filmu i tak pozostawione do dzisiaj.
 

 


 


 


 


 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 


 


 
 Kamieniołom Libana

Pokrewne artykuły

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Klubu Podróżników Śródziemie Aleja Podróżników KRS: 0000556344 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Skontaktować się z nami możesz mailowo alejapodroznikow@gmail.com

Jeżeli chcesz wykorzystać materiały naszego autorstwa zamieszone na portalu skontaktuj się z nami: alejapodroznikow@gmail.com