płatne akcje TOPR

płatne akcje TOPR

 Czy akcje ratunkowe TOPR w Tatrach będą płatne ?

Naczelnik TOPR Jan Krzysztof odpowiada

 

"Często pojawiają się pomysły by 'wzorem innych państw nieodpowiedzialni turyści ponosili koszty akcji ratowniczych', lub by 'wprowadzić obowiązkowe ubezpieczenie'. Na pierwszy rzut oka pomysł wydaje się oczywisty. Ale czy aby w ten sposób jest finansowane ratownictwo górskie w innych krajach europejskich? Zapewniam, że nawet w Szwajcarii sam ratowany, lub jego ubezpieczyciel nie pokrywają całości kosztów. W wielu miejscach ten udział własny w kosztach dotyczy częściowego pokrycia kosztów, a w wielu miejscach ratownictwo jest bezpłatne, lub finansowane w ramach ubezpieczenia społecznego. Dodam, że przywoływany często przykład Słowacji nie jest poparty wiedzą. Wpływy z odpłatności za akcje ratownicze na Słowacji (poza śmigłowcem funkcjonującym tam na innych zasadach w ramach Pogotowia lotniczego) nigdy nie przekroczyły 8 proc. budżetu. To proporcjonalnie są mniejsze środki niż pozyskiwane przez TOPR w ramach 15 proc. z biletów wstępu do TPN. Wydaje się, że ta forma udziału wszystkich wchodzących na obszar TPN w dofinansowaniu ratownictwa jest rozwiązaniem dobrym, prostym i zastępującym pomysł 'obowiązkowych' ubezpieczeń z którymi nie spotkałem się w żadnym górach.

 

TOPR akcje w górach 5

 

Ratownictwo górskie jest integralna częścią całego systemu ratownictwa w Polsce i nie widzę istotnych powodów by to właśnie w tym miejscu jako pierwszym wprowadzać odpłatność za akcje ratownicze. Podnoszony często problem zwiększonego ryzyka podejmowanego przez turystów czy taterników też nie jest jednoznaczny. Bo czy aby ryzyko letniego spaceru do Morskiego Oka drogą asfaltową jest rzeczywiście większe niż jazda samochodem? Nie słychać również o konieczności ponoszenia kosztów akcji ratowniczej przez sprawcę wypadku na drodze gdzie działa szereg służb ze śmigłowcami włącznie.

Podstawowy koszt dobrze funkcjonującej służby ratowniczej to przede wszystkim koszty utrzymania gotowości. Najistotniejsze jest by w razie wypadku w jak najkrótszym czasie mogli wyruszyć dobrze wyszkoleni i wyposażeni ratownicy. Zapewniam, że koszt utrzymania TOPR w sytuacji gdyby nie podjął żadnej akcji ratunkowej przez cały rok, lub – tak jak obecnie – ratowałby prawie 1100 osób byłby bardzo zbliżony.

Myślę, że warto docenić i cieszyć się z faktu, że mamy w Tatrach doskonale funkcjonującą służbę ratowniczą i w razie potrzeby otrzymamy pomoc bezpłatnie i na najwyższym poziomie."

 

Jan Krzysztof
Naczelnik Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

 

 

płatne akcje ratunkowe TOPR 1

 

Nie można wprowadzić odpłatnych akcji WYŁĄCZNIE w górach, bo byłoby to niezgodne z Konstytucją (choć w dzisiejszych czasach niestety nie jest to problem). Odpłatne ratownictwo nie może dotyczyć wydzielonego obszaru. Co z wodą, co poszukiwaniami w lasach, co z akcjami ratowniczymi LPRu? To samo dotyczy wszelkich wypadków komunikacyjnych,  gdzie koszty akcji są na ogół nieporównywalnie wyższe od tych prowadzonych w górach.

Korekta Konstytucji wiąże się ze zmianą Artykułu 68 ustęp 2.

"Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielania świadczeń określa ustawa."

 

 

TOPR akcje w górach 2

 

 

 

Siedziba Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

ul. Piłsudskiego 63a  Zakopane

 

TOPR siedziba Zakopane

 

 

TOPR akcje w górach 4

 

 

Fundacja Ratownictwa Tatrzańskiego TOPR

 

Polska fundacja powołana w 1990 r. z siedzibą w Zakopanem, aby wspierać ratownictwo górskie w Tatrach.

Fundacja finansuje m.in. zakup sprzętu dla Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz szkolenia ratowników TOPR. Prowadzi również działalność edukacyjną w postaci spotkań i szkoleń.

Od 2010 roku fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego (OPP) i uzyskała możliwość otrzymywania wsparcia z 1%.

Cele fundacji sformułowane w statucie:

  1. rozwój ratownictwa górskiego w Tatrach,
  2. wspieranie rozwoju bazy technicznej /obiektów, wyposażenia i sprzętu/ ratownictwa tatrzańskiego,
  3. pomoc stypendialna na działalność szkoleniową dla ratowników tatrzańskich,
  4. wspieranie działalności wydawniczej ratownictwa tatrzańskiego,
  5. wspieranie inicjatyw nawiązywania kontaktów z ośrodkami ratownictwa górskiego w kraju i poza granicami, oraz innymi służbami ratowniczymi,
  6. wspieranie inicjatyw mających na celu ochronę środowiska w Tatrach,
  7. wsparcie socjalne ratowników TOPR oraz członków ich najbliższej rodziny względnie osób pozostających we wspólnym pożyciu, w przypadkach wypadków bądź zachorowań ratowników TOPR,
  8. wspieranie i finansowanie innej działalności związanej z ratownictwem górskim.

 

Zarząd Fundacji TOPR

ul. Piłsudskiego 63A

34–500 Zakopane

 

 

TOPR akcje w górach 3

 

Przekaż swój 1% KRS 0000030706

Pamiętaj, że każda, nawet najmniejsza kwota, służy działalności statutowej Fundacji i poprawie bezpieczeństwa w Tatrach

Fundacja Ratownictwa Tatrzańskiego TOPR

Nr konta: 87 1240 1574 1111 0010 8831 0382

 

 

opracowanie, foto oraz rozmowa z naczelnikiem TOPR

Albin Marciniak

https://www.facebook.com/marciniak.albin

Pokrewne artykuły

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Klubu Podróżników Śródziemie Aleja Podróżników KRS: 0000556344 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Skontaktować się z nami możesz mailowo alejapodroznikow@gmail.com

Jeżeli chcesz wykorzystać materiały naszego autorstwa zamieszone na portalu skontaktuj się z nami: alejapodroznikow@gmail.com