Furkaska

Furkaska

1491 m n.p.m.

Rozczłonkowany, lesisty regiel w północnej grani Wołowca, wznoszący się nad dolinami: Chochołowską, Juraniową i Furkaską w Tatrach Zachodnich. Położony na granicy polsko-słowackiej wierzchołek opada ku zachodowi i południowemu zachodowi skałami wysokości 40 m, porośniętymi miejscami kosodrzewiną. Szczyt Furkaski jest zwornikiem dla następujących grzbietów:

  • na południe odchodzi lesista grań, w której znajduje się Przełęcz pod Furkaską (1418 m), czuba Parzątczaka (1486 m) oraz Juraniowa Przełęcz , 1382 m), oddzielająca cały masyw od masywu Bobrowca (1663 m)
  • na wschód grzbiet Pośrednie oddzielający Dolinę Krytą od Doliny Długiej.
  • na północny wschód długi grzbiet zbiega do polany Molkówka; wznoszą się w nim kolejno: Zamczysko , Koryciańska Czuba (1161 m), Mała Furkaska ( 1133 m) oraz Siwiańskie Turnie (1065 m). Od grzbietu tego pomiędzy Furkaską a Koryciańską Czubą odchodzi na wschód boczne ramię z Tyrałową Czubą (1400 m) i Krytą Czubą (1246 m). Oddziela ono Dolinę Krytą od Wielkich Korycisk
  • na północny zachód wyrasta ramię Juraniowego zakończone Czaplowym Wierchem (1096 m); od ramienia tego odchodzi na północ grzbiet, w którym wznosi się Turek (Turek, 1186 m). Ramię to oddziela Dolinę Juraniową (a właściwie jej odnogę – Dolinę Jaworzynkę Juraniową) od 2 dolin reglowych: Doliny Czaplówki i Doliny Furkaski.

Pokrewne artykuły

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Klubu Podróżników Śródziemie Aleja Podróżników KRS: 0000556344 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Skontaktować się z nami możesz mailowo alejapodroznikow@gmail.com

Jeżeli chcesz wykorzystać materiały naszego autorstwa zamieszone na portalu skontaktuj się z nami: alejapodroznikow@gmail.com