Małołączniak

 Małołączniak

2096 m n.p.m.

Szczyt w Tatrach Zachodnich należący do masywu Czerwonych Wierchów. Na wschód sąsiaduje z Kopą Kondracką, oddzielony od niej Małołącką Przełęczą (1924 m), na zachód z Krzesanicą poprzez Litworową Przełęcz (2037 m). Jest to dosyć dobrze wyodrębniony szczyt. Na południe jego zbocza opadają do słowackiej Dolinki Rozpadłej uchodzącej poprzez Jaworowy Żleb do Doliny Tomanowej Liptowskiej, w północno-zachodnim kierunku tworzy długie ramię, tzw. Czerwony Grzbiet oddzielający Dolinę Małej Łąki od Doliny Miętusiej. Czerwony Grzbiet ma niewielkie stosunkowo nachylenie i płaski, długi grzbiet, ale niżej jego zbocza podcięte są stromymi urwiskami Wielkiej Turni. Poniżej Kobylarzowego Siodełka w zakończeniu tego grzbietu znajduje się kilka turni o urwistych ścianach: Pośrednia i Skrajna Małołącka Turnia, Zagonna Turnia i Kobylarzowa Turnia.
W północnych zboczach Małołączniaka znajdują się najgłębsze jaskinie Tatr: Jaskinia Wielka Śnieżna i Śnieżna Studnia. Ostatnim dużym odkryciem speleologicznym w Tatrach jest Siwy Kocioł, również położony w zboczach Małołączniaka.

Szlaki turystyczne

 – czerwony szlak z Doliny Kościeliskiej przebiegający grzbietem Czerwonych Wierchów, a dalej na Kasprowy Wierch i Świnicę.
  • Czas przejścia z Ciemniaka na Małołączniak: 40 min, z powrotem w tyle samo
  • Czas przejścia z Małołączniaka na Kopę Kondracką: 25 min, z powrotem 35 min
 – niebieski szlak schodzący do wylotu Doliny Małej Łąki poprzez Czerwony Grzbiet, Kobylarzowy Żleb, Dolinę Miętusią i Przysłop Miętusi. Czas przejścia: 3 h, ↑ 4 h

Małołączniak Czerwone Wierchy Tatry jesień 3

Kopuła szczytowa Małołączniaka, będącego tuż obok Kondrackiej Kopy. Oba szczyty dzieli ok pół godziny marszu.

Pokrewne artykuły

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Klubu Podróżników Śródziemie Aleja Podróżników KRS: 0000556344 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Skontaktować się z nami możesz mailowo alejapodroznikow@gmail.com

Jeżeli chcesz wykorzystać materiały naszego autorstwa zamieszone na portalu skontaktuj się z nami: alejapodroznikow@gmail.com