Pośredni Wołoszyn

Pośredni Wołoszyn

2117 m n.p.m.

Położony w grzbiecie Wołoszyna, oddzielającym Dolinę Waksmundzką od Doliny Roztoki.
 
Szczyt jest trzecim od zachodu z kilku wierzchołków położonych w grani Wołoszyna. Grań w jego okolicach przebiega od Wielkiego Wołoszyna w kierunku północno-wschodnim. Pośredni Wołoszyn od Wielkiego Wołoszyna oddzielony jest Wyżnią Wołoszyńską Przełęczą, natomiast od kolejnego w grani Skrajnego Wołoszyna Niżnią Wołoszyńską Przełęczą. Spod tej pierwszej do polany Nowa Roztoka opada żleb Koryto, natomiast w dolnych partiach zboczy Pośredniego Wołoszyna znajduje się Biały Żleb. Od strony Doliny Waksmundzkiej położone są w okolicach Pośredniego Wołoszyna Pośrednia Waksmundzka Równica (z niewielkimi Waksmundzkimi Stawkami) i Zadnia Waksmundzka Równica.
 
Przez masyw Wołoszyna przeprowadzona została na początku XX wieku przez ks. Walentego Gadowskiego trasa Orlej Perci. Odcinek od Polany pod Wołoszynem do Krzyżnego od wielu lat jest jednak zamknięty, cały masyw Wołoszyna został natomiast objęty ścisłą ochroną i wyłączony z ruchu turystycznego i taternickiego.

Pokrewne artykuły

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Klubu Podróżników Śródziemie Aleja Podróżników KRS: 0000556344 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Skontaktować się z nami możesz mailowo alejapodroznikow@gmail.com

Jeżeli chcesz wykorzystać materiały naszego autorstwa zamieszone na portalu skontaktuj się z nami: alejapodroznikow@gmail.com