Roztocka Czuba

Roztocka Czuba
1426 m n.p.m.


Lesisty szczyt kończący północno-wschodni grzbiet Opalonego w pobliżu Wodogrzmotów Mickiewicza. Od wznoszącej się w tym grzbiecie Limbowej Ściany (1557 m) oddzielony jest płytkim Roztockim Siodłem (ok. 1405 m). Ma dwa wierzchołki o podobnej wysokości. Mocno nachylone, zachodnie zbocze opada do Doliny Roztoki, a jeszcze bardziej strome zbocze wschodnie – do Doliny Białki. W poprzek tego ostatniego prowadzi Droga Oswalda Balzera do Morskiego Oka. Z powodu niestabilności terenu, często zdarzają się tu osuwiska. Na stokach Roztockiej Czuby występuje na niewielkiej powierzchni reliktowy bór modrzewiowo-limbowy.

Pokrewne artykuły

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Klubu Podróżników Śródziemie Aleja Podróżników KRS: 0000556344 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Skontaktować się z nami możesz mailowo alejapodroznikow@gmail.com

Jeżeli chcesz wykorzystać materiały naszego autorstwa zamieszone na portalu skontaktuj się z nami: alejapodroznikow@gmail.com