Zespół klasztorny w Gościkowie-Paradyżu

Zespół klasztorny w Gościkowie-Paradyżu

Zespół klasztorny opactwa cysterskiego w Gościkowie-Paradyżu

Gościkowo, dawniej Paradyż (niem. Paradies)

   Wieś w Polsce położona w województwie lubuskim, w powiecie świebodzińskim, w gminie Świebodzin. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa zielonogórskiego.Zespół klasztorny opactwa cysterskiego w Gościkowie Paradyżu 13

 

Opactwo cysterskie w Gościkowie jest unikatowym zespołem zabytków wpisanych do rejestru zabytków . Według tego rejestru w skład zabytkowego kompleksu wchodzą:
- kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, nr rej. L-214/A z 12 czerwca 1953
- klasztor, nr rej. L-214/A z 12 czerwca 1953
- teren klasztoru (dawne ogrody klasztorne), nr rej. L-369/A z 9 lutego 2010
- ogrodzenie kościoła i klasztoru, mur kam., XVIII, nr rej. L-369/A z 9 lutego 2010
 
Klasztor paradyski jest jednym z najciekawszych zespołów zabytkowych Ziemi Lubuskiej. Od połowy XIII wieku stanowił ważny ośrodek życia religijnego i intelektualnego, promieniując swoimi wpływami na ziemie Wielkopolski, Śląska i zachodniej Europy. Wyjątkowej urody kościół, bogato polichromowane krużganki i refektarz, reprezentacyjne pomieszczenia opackie czy zakonne zbiory biblioteczne należały w późnych wiekach średnich i w okresie baroku do najbogatszych w tej części Polski i Europy.


 Zespół klasztorny opactwa cysterskiego w Gościkowie Paradyżu 14

 

REGULAMIN ZWIEDZANIA

 

Zespół poklasztorny jest siedzibą Zielonogórsko-Gorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego i przede wszystkim pełni funkcję domu studiów oraz formacji duchowej kandydatów do kapłaństwa. Wszystkich drogich Gości prosimy o wyrozumiałość i uszanowanie sakralno-formacyjnego charakteru tego miejsca.
Zamiar wejścia na teren obiektu prosimy zgłosić u furtiana (portiera). Zwiedzanie obiektu przez grupy zorganizowane (turystyczne bądź pielgrzymkowe - także prowadzone przez osoby duchowne) oraz osoby indywidualne jest możliwe wyłącznie w towarzystwie przewodnika - alumna. Dla zwiedzających udostępniony jest kościół oraz muzeum, możliwy jest też spacer po ogrodach. Nie ma możliwości zwiedzania innych pomieszczeń klasztoru.
 
Godziny zwiedzania:
 
W TRAKCIE ROKU AKADEMICKIEGO (OD PAŹDZIERNIKA DO CZERWCA):Od poniedziałku do piątku:przed południem ze względu na trwające wykłady tylko o pełnych godzinach:9:00, 10:00, 11:00, 12:00; ponadto dla grup zorganizowanych,Po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie, także o godz. 9:30, 10:30 i 11:30 po południu w poniedziałki oraz od środy do soboty w godz. 13:00-17:00; we wtorki zwiedzanie jest niemożliwe, a w piątki w Okresie Wielkiego Postu zaczyna się po Drodze Krzyżowej (ok. 14:30-15:00) W niedziele:przed południem w godz. 9:00-10:30, po południu w godz. 13:00-15:30 W OKRESIE WAKACYJNYM (OD LIPCA DO WRZEŚNIA): codziennie w godz. 9:30-12:00, 13:00-18:00, 19:00-20:00 
Zwiedzanie jest niemożliwe w czasie trwania rekolekcji i dni skupienia, a może być znacznie ograniczone w czasie festiwali, konferencji czy pielgrzymek. Zachęcamy do wcześniejszego, telefonicznego zgłoszenia zwłaszcza grup zorganizowanych, aby uniknąć przykrych niespodzianek z tego powodu (tel. 068 381 10 21). W czasie ferii zimowych i świątecznych obowiązuje porządek wakacyjny. W pierwszy dzień Bożego Narodzenia i Wielkanocy oraz w dniu Nowego Roku obiekt jest niedostępny dla zwiedzających.
Oprowadzanie grup zorganizowanych (powyżej 15 osób) odbywa się w miarę możliwości na bieżąco, przy czym pierwszeństwo mają grupy zgłoszone wcześniej telefonicznie. Jednorazowo grupa nie powinna przekraczać 50-60 osób. Osoby przybywające indywidualnie będą oprowadzone po zebraniu się większej grupy chętnych (ok. 10 osób), jednak nie później niż po ok. 30 minutach oczekiwania.
Obiekt ma charakter sakralny, dlatego wszystkich drogich Gości prosimy o zachowanie ciszy i ładu, wejścia w odpowiednim stroju, nie spożywania lodów, napojów itp. oraz nie wprowadzania zwierząt. Na terenie klasztoru obowiązuje również zakaz palenia tytoniu. W czasie zwiedzania nie wolno odłączać się samowolnie od grupy. Osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu nie będą wpuszczane do klasztoru. Opiekunów grup dziecięcych i młodzieżowych prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na zachowanie podopiecznych.
Zwiedzanie obiektu jest bezpłatne, będziemy jednak wdzięczni za złożenie na furcie dobrowolnej ofiary na utrzymanie i renowację Paradyża, złożoną do skarbony w kościele lub przy furcie. Na życzenie można otrzymać pokwitowanie złożonej ofiary.
Grupom niemiecko- i angielskojęzycznym w miarę możliwości udostępniamy przewodnika w odpowiednim języku. W razie braku takiej osoby nieodpłatnie udostępniamy ulotkę informacyjną z tłumaczeniem na właściwy język.
Czas zwiedzania zależy od życzenia grupy i może się wahać od 20 min. do ok. 1,5 godziny. Prosimy poinformować przewodnika na wstępie, jakim czasem grupa dysponuje.
W kościele poza dniami pielgrzymek diecezjalnych, odpustów i dni otwartej bramy nie sprawuje się liturgii ogólnodostępnej dla osób z zewnątrz. Istnieje możliwość odprawienia Mszy św. dla grupy przybywającej z własnym księdzem – po zgłoszeniu dyżurnemu furtianowi.

 

zwiedzanie i kontakt:

http://www.paradisus.pl

 Zespół klasztorny opactwa cysterskiego w Gościkowie Paradyżu 1

 

 

Zespół klasztorny opactwa cysterskiego w Gościkowie Paradyżu 2

 

 

Zespół klasztorny opactwa cysterskiego w Gościkowie Paradyżu 3

 

 

Zespół klasztorny opactwa cysterskiego w Gościkowie Paradyżu 4

 

 

Zespół klasztorny opactwa cysterskiego w Gościkowie Paradyżu 5

 

 

Zespół klasztorny opactwa cysterskiego w Gościkowie Paradyżu 6

 

 

Zespół klasztorny opactwa cysterskiego w Gościkowie Paradyżu 7

 

 

Zespół klasztorny opactwa cysterskiego w Gościkowie Paradyżu 8

 

 

Zespół klasztorny opactwa cysterskiego w Gościkowie Paradyżu 9

 

 

Zespół klasztorny opactwa cysterskiego w Gościkowie Paradyżu 10

 

 

Zespół klasztorny opactwa cysterskiego w Gościkowie Paradyżu 11

 

 

Zespół klasztorny opactwa cysterskiego w Gościkowie Paradyżu 12

 

Pokrewne artykuły

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Klubu Podróżników Śródziemie Aleja Podróżników KRS: 0000556344 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Skontaktować się z nami możesz mailowo alejapodroznikow@gmail.com

Jeżeli chcesz wykorzystać materiały naszego autorstwa zamieszone na portalu skontaktuj się z nami: alejapodroznikow@gmail.com