Zespół klasztorny w Gościkowie-Paradyżu

Zespół klasztorny w Gościkowie-Paradyżu

Zespół klasztorny opactwa cysterskiego w Gościkowie-Paradyżu

Gościkowo, dawniej Paradyż (niem. Paradies)

   Wieś w Polsce położona w województwie lubuskim, w powiecie świebodzińskim, w gminie Świebodzin. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa zielonogórskiego.


Zespół klasztorny opactwa cysterskiego w Gościkowie Paradyżu 13

 

Opactwo cysterskie w Gościkowie jest unikatowym zespołem zabytków wpisanych do rejestru zabytków . Według tego rejestru w skład zabytkowego kompleksu wchodzą:
- kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, nr rej. L-214/A z 12 czerwca 1953
- klasztor, nr rej. L-214/A z 12 czerwca 1953
- teren klasztoru (dawne ogrody klasztorne), nr rej. L-369/A z 9 lutego 2010
- ogrodzenie kościoła i klasztoru, mur kam., XVIII, nr rej. L-369/A z 9 lutego 2010
 
Klasztor paradyski jest jednym z najciekawszych zespołów zabytkowych Ziemi Lubuskiej. Od połowy XIII wieku stanowił ważny ośrodek życia religijnego i intelektualnego, promieniując swoimi wpływami na ziemie Wielkopolski, Śląska i zachodniej Europy. Wyjątkowej urody kościół, bogato polichromowane krużganki i refektarz, reprezentacyjne pomieszczenia opackie czy zakonne zbiory biblioteczne należały w późnych wiekach średnich i w okresie baroku do najbogatszych w tej części Polski i Europy.


 Zespół klasztorny opactwa cysterskiego w Gościkowie Paradyżu 14

 

REGULAMIN ZWIEDZANIA

Zespół poklasztorny jest siedzibą Zielonogórsko-Gorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego i przede wszystkim pełni funkcję domu studiów oraz formacji duchowej kandydatów do kapłaństwa. Wszystkich drogich Gości prosimy o wyrozumiałość i uszanowanie sakralno-formacyjnego charakteru tego miejsca.
Zamiar wejścia na teren obiektu prosimy zgłosić u furtiana (portiera). Zwiedzanie obiektu przez grupy zorganizowane (turystyczne bądź pielgrzymkowe - także prowadzone przez osoby duchowne) oraz osoby indywidualne jest możliwe wyłącznie w towarzystwie przewodnika - alumna. Dla zwiedzających udostępniony jest kościół oraz muzeum, możliwy jest też spacer po ogrodach. Nie ma możliwości zwiedzania innych pomieszczeń klasztoru.
 
 
Zespół klasztorny opactwa cysterskiego w Gościkowie Paradyżu 4
 
 
Godziny zwiedzania:
 
W TRAKCIE ROKU AKADEMICKIEGO (OD PAŹDZIERNIKA DO CZERWCA):Od poniedziałku do piątku:przed południem ze względu na trwające wykłady tylko o pełnych godzinach:9:00, 10:00, 11:00, 12:00; ponadto dla grup zorganizowanych,Po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie, także o godz. 9:30, 10:30 i 11:30 po południu w poniedziałki oraz od środy do soboty w godz. 13:00-17:00; we wtorki zwiedzanie jest niemożliwe, a w piątki w Okresie Wielkiego Postu zaczyna się po Drodze Krzyżowej (ok. 14:30-15:00) W niedziele:przed południem w godz. 9:00-10:30, po południu w godz. 13:00-15:30 W OKRESIE WAKACYJNYM (OD LIPCA DO WRZEŚNIA): codziennie w godz. 9:30-12:00, 13:00-18:00, 19:00-20:00 
Zwiedzanie jest niemożliwe w czasie trwania rekolekcji i dni skupienia, a może być znacznie ograniczone w czasie festiwali, konferencji czy pielgrzymek. Zachęcamy do wcześniejszego, telefonicznego zgłoszenia zwłaszcza grup zorganizowanych, aby uniknąć przykrych niespodzianek z tego powodu (tel. 068 381 10 21). W czasie ferii zimowych i świątecznych obowiązuje porządek wakacyjny. W pierwszy dzień Bożego Narodzenia i Wielkanocy oraz w dniu Nowego Roku obiekt jest niedostępny dla zwiedzających.
Oprowadzanie grup zorganizowanych (powyżej 15 osób) odbywa się w miarę możliwości na bieżąco, przy czym pierwszeństwo mają grupy zgłoszone wcześniej telefonicznie. Jednorazowo grupa nie powinna przekraczać 50-60 osób. Osoby przybywające indywidualnie będą oprowadzone po zebraniu się większej grupy chętnych (ok. 10 osób), jednak nie później niż po ok. 30 minutach oczekiwania.
 
 
Zespół klasztorny opactwa cysterskiego w Gościkowie Paradyżu 2
 
 
Obiekt ma charakter sakralny, dlatego wszystkich drogich Gości prosimy o zachowanie ciszy i ładu, wejścia w odpowiednim stroju, nie spożywania lodów, napojów itp. oraz nie wprowadzania zwierząt. Na terenie klasztoru obowiązuje również zakaz palenia tytoniu. W czasie zwiedzania nie wolno odłączać się samowolnie od grupy. Osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu nie będą wpuszczane do klasztoru. Opiekunów grup dziecięcych i młodzieżowych prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na zachowanie podopiecznych.
 
 
Zespół klasztorny opactwa cysterskiego w Gościkowie Paradyżu 6
 
 
Zwiedzanie obiektu jest bezpłatne, będziemy jednak wdzięczni za złożenie na furcie dobrowolnej ofiary na utrzymanie i renowację Paradyża, złożoną do skarbony w kościele lub przy furcie. Na życzenie można otrzymać pokwitowanie złożonej ofiary.
Grupom niemiecko- i angielskojęzycznym w miarę możliwości udostępniamy przewodnika w odpowiednim języku. W razie braku takiej osoby nieodpłatnie udostępniamy ulotkę informacyjną z tłumaczeniem na właściwy język.
Czas zwiedzania zależy od życzenia grupy i może się wahać od 20 min. do ok. 1,5 godziny. Prosimy poinformować przewodnika na wstępie, jakim czasem grupa dysponuje.
W kościele poza dniami pielgrzymek diecezjalnych, odpustów i dni otwartej bramy nie sprawuje się liturgii ogólnodostępnej dla osób z zewnątrz. Istnieje możliwość odprawienia Mszy św. dla grupy przybywającej z własnym księdzem – po zgłoszeniu dyżurnemu furtianowi.

 

zwiedzanie i kontakt:

http://www.paradisus.pl


Zespół klasztorny opactwa cysterskiego w Gościkowie Paradyżu 1

 

 

Zespół klasztorny opactwa cysterskiego w Gościkowie Paradyżu 3

 

 

Zespół klasztorny opactwa cysterskiego w Gościkowie Paradyżu 5

 

 

Zespół klasztorny opactwa cysterskiego w Gościkowie Paradyżu 7

 

 

Zespół klasztorny opactwa cysterskiego w Gościkowie Paradyżu 8

 

 

Zespół klasztorny opactwa cysterskiego w Gościkowie Paradyżu 9

 

 

Zespół klasztorny opactwa cysterskiego w Gościkowie Paradyżu 10

 

 

Zespół klasztorny opactwa cysterskiego w Gościkowie Paradyżu 11

 

 

Zespół klasztorny opactwa cysterskiego w Gościkowie Paradyżu 12

 

Pokrewne artykuły

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Klubu Podróżników Śródziemie Aleja Podróżników KRS: 0000556344 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Skontaktować się z nami możesz mailowo alejapodroznikow@gmail.com

Jeżeli chcesz wykorzystać materiały naszego autorstwa zamieszone na portalu skontaktuj się z nami: alejapodroznikow@gmail.com