Klasztor Kamedułów na Bielanach

Klasztor Kamedułów na Bielanach


Klasztor Ojców Kamedułów na Bielanach
 
Erem Srebrnej Góry
 
 
Las Wolski w Krakowie w okolicach Ogrodu Zoologicznego i Winnicy Srebrna Góra. Dzień w klasztorze zaczyna się o 3.30.
 

   Rzymskokatolicki Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krakowie wraz z eremem oo. kamedułów  na Bielanach.  Wielu Krakowian odwiedzając Las Wolski widzi tajemniczy mur kamienny, czy też jadąc rowerem wałami wiślanym w stronę Tyńca, widzi ponad lasem wieże klasztorne. To miejsce owiane mgłą tajemnicy można zwiedzać. Kobiety mają niestety tylko 12 dni w roku, gdy mogą wejść na teren klasztoru, ale warto zaplanować i zobaczyć co kryją klasztorne wnętrza i ogrody.


 

Kameduli po przybyciu do Krakowa wybrali górę bielańską, która należała wówczas do kasztelana wojnickiego Sebastiana Lubomirskiego, a ten nie chciał góry odsprzedać. Wolski zaprosił Lubomirskiego na ucztę, podczas której, wobec licznie zgromadzonych panów, zwierzył się publicznie ze swoich kłopotów, związanych z budową eremu. Lubomirski rad nie rad podpisał podsunięty mu dokument o darowaniu góry i wsi kamedułom. Z kolei Wolski, wśród wielkich owacji, podarował w zamian Lubomirskiemu wielką ilość srebrnych naczyń. Stad też pochodzi nazwa: Srebrna Góra; nazwa Bielany wzięła początek od białych habitów mnichów. Mikołaj Wolski został pochowany przy wielkich drzwiach kościoła. W klasztorze zachował się portret Wolskiego, w czarnym cudzoziemskim stroju, przypisywany o. Wenantemu.


 
Aby zbudować kościół i erem na tak wysokiej górze, stawiono na skale sklepienie i dopiero nad czwartą kondygnacją sypano ziemię. Cała budowa miała kosztować 500 tys. zł, co było wtedy ogromną sumą.
 


Zakonników sprowadził tu i osadził w 1603 marszałek wielki koronny Mikołaj z Podhajec Wolski. Kameduli są zakonem monastycznym pustelników żyjących według wyznaczonych przez siebie własnych surowych zasad opartych na regule św. Benedykta.Strój zakonny stanowi biały habit z kapturem, szkaplerzem i płóciennym pasem. Dzień w klasztorze zaczyna się o 3.30.Mnisi żyją w domkach – pustelniach lub w pojedynczych celach klasztornych. Spotykają się jedynie podczas mszy świętej, modlitw i kilku posiłków w ciągu roku spożywanych wspólnie w refektarzu. Praca, modlitwa, lektura, kontemplacja, pokuta, post, samotność, zachowywanie milczenia.
Kameduli posiadają obecnie 9 klasztorów na całym świecie, w których przebywa około 80 mnichów, w tym niemal połowa to Polacy. Dom generalny Zakonu Eremitów Kamedułów Góry Koronnej znajduje się we Frascati koło Rzymu.Kościół pw. Wniebowzięcia Matki Boskiej i erem kamedułów zbudowano w latach 1609-1630. Prace budowlane rozpoczęto w 1604. Przez pierwsze siedem lat pracami kierował Walenty von Säbisch, ale po katastrofie budowlanej i zawaleniu się części kościoła, kierownictwo budowy przejął architekt włoski Andrea Spezza. Do roku 1630 udało im się doprowadzić budowę świątyni do końca według jego planów.Klasztor został wybudowany na wzór podobnych budowli włoskich, z zachowaniem szczególnej symetrii przestrzennej i usytuowaniem na osi wschód-zachód. Budowlę charakteryzuje jednak nietypowe usytuowanie trzeciej wieży. Do budowy Mikołaj Wolski zaprosił najlepszych współczesnych mistrzów. Bogate sztukaterie wewnątrz kościoła pochodzą z warsztatu Jana Baptisty Falconiego. W kaplicy Królewskiej znajdują się obrazy Tommaso Dolabelli – nadwornego malarza dynastii Wazów. Na centralnym miejscu prezbiterium, po pożarze umieszczono obraz Michała Stachowicza, przedstawiający Wniebowzięcie NMP. Wyjątkowym dziełem jest wizerunek Matki Boskiej – Kamedulskiej Pani, namalowany w XVII w. przez kamedułę O. Wenatego z Subiaco.Z kościołem sąsiadują symetrycznie dwa dziedzińce: północny z 70 metrowej głębokości studnią, zabudowaniami klasztornymi, refektarzem i kuchnia oraz południowy z tzw. domem gościnnym i apartamentami Wolskiego, a w nich tzw. sala akustyczna.W podziemiach prezbiterium znajduje się kaplica oraz krypta, w której murach na 100 lat zamurowywane są doczesne szczątki zmarłych zakonników, które potem po ekshumacji są przenoszone do zbiorowego grobowca. Od strony północnej do prezbiterium przylega kapitularz z licznymi malowidłami, a od strony południowej zakrystia.Na południe od furty znajduje się tzw. Foresteria, w której zamieszkiwali w przeszłości wybitni goście.Zespół klasztorny otoczony jest kilkuhektarowym lasem w którym są wiszące ogrody, alejki i miejsca do kontemplacji. Panuje tu harmonia rozłożystej, zaplanowanej zabudowy, przenikniętej pięknem natury i architektury.Cały teren jest ogrodzony wielokilometrowym murem.


https://klubpodroznikow.com/images/stories/relacje/krypty_reformatow/DSC_2802.JPG

W podziemiach kościoła – podobnie jak u reformatów w Krakowie – znajdują się zmumifikowane szczątki zakonników.


 

Zbiory biblioteki klasztoru oo. Kamedułów są jedną z najcenniejszych kolekcji bibliotecznych Krakowa. Gromadzone przez wiele lat obecności zakonników tego zgromadzenia w Małopolsce, są ważnym świadectwem dziejów naszego regionu. Kolekcja ta przez lata narażana była na utratę i zniszczenie z powodu niedostatecznego poziomu zabezpieczenia biblioteki klasztornej oraz niewystarczających możliwości konserwowania tych zbiorów.
Realizowany we współpracy Z Biblioteką Jagiellońską projekt pod nazwą "Zabezpieczenie i opracowanie zbiorów biblioteki Klasztoru oo. Kamedułów na Bielanach w Krakowie" pozwoli nie tylko na uratowanie cennych książek przed zniszczeniem, ale także umożliwi udostępnienie opracowanych pozycji księgozbioru w katalogu Biblioteki Jagiellońskiej.
Obecnie księgozbiór - ponad 11 tysięcy egzemplarzy - po przeprowadzeniu konserwacji profilaktyczno-zachowawczej, oceny stanu jego zachowania oraz tzw. dezynfekcji pasywnej, zdeponowany został w magazynach Biblioteki Jagiellońskiej, których standardy odpowiadają wymogom bezpieczeństwa dla tej klasy zbiorów. Dalsze działania polegać będą na opracowywaniu zbioru w Komputerowym Katalogu Zbiorów Bibliotek Uniwersytetu Jagiellońskiego, co pozwoli na udostępnianie informacji o zbiorach biblioteki Kamedułów także po zakończeniu realizacji projektu.


EREM OJCÓW KAMEDUŁÓW NA KRAKOWSKICH BIELANACH
WSTĘP DLA MĘŻCZYZN KAŻDEGO DNIA W GODZINACH OTWARCIA FURTY
Furta otwarta każdego dnia:
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 15.00, 15.30, 16.00
WSTĘP DLA NIEWIAST TYLKO 12 DNI W ROKU:
 • Wielkanoc
 • Poniedziałek Wielkanocny
 • N.M.P. Królowej Polski - 3 maja
 • Niedziela Zesłania Ducha Świętego
 • Poniedziałek po niedzieli Zesłania Ducha Świętego
 • Niedziela po 19 czerwca
 • 2-ga niedziela lipca
 • 4-ta niedziela lipca
 • 1-sza niedziela sierpnia
 • Wniebowzięcie N.M.P. - 15 sierpnia
 • Narodzenie N.M.P. - 8 września
 • Boże Narodzenie - 25 grudnia
Pasterka
W niedzielę Zesłania Ducha Świętego - 8.00, 9.30, 11.30, 16.00, 18.00
W poniedziałek po niedzieli Zesłania Ducha Świętego - 9.00, 11.30, 16.00, 18.00
Klasztor Ojców Kamedułów na Bielanach
[Erem Srebrnej Góry]

Al. Konarowa 1 Kraków
 
 

Pokrewne artykuły

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Klubu Podróżników Śródziemie Aleja Podróżników KRS: 0000556344 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Skontaktować się z nami możesz mailowo alejapodroznikow@gmail.com

Jeżeli chcesz wykorzystać materiały naszego autorstwa zamieszone na portalu skontaktuj się z nami: alejapodroznikow@gmail.com