Rotunda w Cieszynie

Rotunda w Cieszynie

 Rotunda w Cieszynie

 
Wyjątkowy zabytek najstarszego miasta w Polsce. Na wzgórzu zamkowym, obok wieży zamkowej, z której roztacza się piękna panorama na Cieszyn Śląski i Czeski, stoi także i ten wyjątkowy zabytek.
 
 
 
    Romańska rotunda w Cieszynie z XI wieku, pełniąca funkcję kaplicy zamkowej i kościoła grodowego. Najstarszy i najcenniejszy zabytek na Ziemi Cieszyńskiej. Rycina Rotundy zdobi banknot 20-to złotowy.  Rotunda pełniła także funkcję obronną.  Nadawała się do tego celu idealnie. skuteczną ochronę można było prowadzić ze względu na grubość murów i wąski prześwit okienny. W drugiej połowie XIII wieku funkcję obronną przejęła wybudowana kilkadziesiąt metrów obok, także na wzgórzu zamkowym, Wieża Ostatecznej Obrony.  Następnie funkcję tę przejęła Wieża Piastowska wzniesiona w  XIV wieku. Przez kilka stuleci Rotunda była kaplicą zamkową i kościołem parafialnym. Obok niej znajdował się najstarszy cmentarz parafialny Cieszyna. Szczątki odnajdywane są do dzisiaj, przy każdorazowych badaniach archeologicznych. 
 
 
 
 
Zbudowana z płaskich ciosów wapiennych, na planie koła z podkowiastą apsydą, orientowana. Kolista nawa jest przykryta kopułą z kamieni układanych koncentrycznie, apsyda półkopułą. W północnej części nawy znajdują się schody prowadzące na emporę, umieszczone w grubości muru. Od zewnątrz w miejscu schodów mur jest pogrubiony i tworzy rodzaj słabo występującego wykusza nadwieszonego na kroksztynach. Klasycystyczna przebudowa w 1839 roku według projektu Josepha Kornhäusla wiązała się z wybiciem dużych, półkolistych okien i otynkowaniem elewacji. W latach 1947-1955 przeprowadzono konserwację, w trakcie której rotundzie przywrócono pierwotny charakter, a na podstawie zachowanych fragmentów zrekonstruowano emporę w części zachodniej. Wikipedia/
 
 
 
 
Klucz do drzwi rotundy znajduje się w kasie w wieży. Po zejściu z wieży warto zobaczyć także i wnętrza rotundy.
 
 
 
 
 
25.08.2016r

Odwierty w trakcie badań archeologicznych przy rotundzie na wzgórzu zamkowym w Cieszynie.

Rozmowa z Kierownikiem działu Archeologii Muzeum Śląska Cieszyńskiego Zofią Jagosz-Zarzycka, w trakcie prowadzonych prac na wzgórzu zamkowym w Cieszynie.


Czy przy w trakcie tych badań, zostały wykopane jakieś przedmioty ?

To jest już czwarty sezon badań archeologicznych i wszystkie te badania są prowadzone przy rotundzie. W tym roku wyjątkowo zaprosiliśmy jeszcze geologów i geomorfologów, którzy nam robią odwierty, które mają na celu stwierdzić, skąd się bierze woda pod Rotundą, i czy ta woda wypływająca spod stopy budowli, może jej w jakiś sposób zaszkodzić.

Poziom rzeki Olzy jest kilkadziesiąt metrów poniżej...

Tak, ale my co roku przy badaniach rotundy mamy ten sam problem, ponieważ kiedy z wykopami schodzimy do stopy zabytku, wtedy spod stopy wypływa nam masa wody. Wręcz sika źródełko, i jest to dla nas dosyć duży problem badawczy, tym bardziej że w ludowych przypowieściach, legenda mówi, że w miejscu gdzie została wybudowana rotunda, wcześniej było źródło Marzanny, co sugeruje że ta woda była tutaj od zawsze.

Czy przy okazji tych odwiertów i wykopów, zostało wydobyte coś ciekawego ?

W ostatnich trzech latach odkopaliśmy sześć przypór wokół budowli. Z przedmiotów natomiast jest masa ceramiki, kości, cmentarzysko, pochówki średniowieczne z małą ilością ozdób, ale jest jedna ciekawa ozdoba a jest to przęśnik z łupków Ołomunckiego czyli ze wschodnich terenów i jest już zdeponowany w Muzeum. Wszystko co cenne wynosimy i przekazujemy do muzeum. Jest jakaś ozdóbka ale już z kultury czechowskiej od Celtów, tak że kilka takich ładnych rzeczy udało się wydobyć.

Czy jest szansa że tutaj pod ziemią mogą się jeszcze znajdować cenne znaleziska ?

Jako że Góra Zamkowa jest stanowiskiem wczesnośredniowiecznym, więc wszędzie tutaj naokoło mamy gród drewniany, ale aktualnie zasypany i jego nie widać. Tak że każde badania przynoszą jakieś ciekawe efekty.

Czy na przyszły rok są planowane kolejne badania ?

Tak, są planowane, ale są uzależnione od funduszy. Te obecne badania są prowadzone przez UJ z Krakowa i Muzeum Śląska Cieszyńskiego.

Rozmawiał Albin Marciniak
 
 
 
 
 
więcej zdjęć z wykopalisk:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pokrewne artykuły

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Klubu Podróżników Śródziemie Aleja Podróżników KRS: 0000556344 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Skontaktować się z nami możesz mailowo alejapodroznikow@gmail.com

Jeżeli chcesz wykorzystać materiały naszego autorstwa zamieszone na portalu skontaktuj się z nami: alejapodroznikow@gmail.com