Nazwa użytkownika   Hasło   Pamiętaj mnie     Przypomnieć login?   Zarejestruj się  
 
https://klubpodroznikow.com/media/kunena/attachments/821/SKANSENY.jpg
 

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

  Zabytkowe obiekty sakralne Gminy Złoty Stok

Dolny Śląsk przez wielu kojarzony jest z zamkami, pałacami, podziemiami czy twierdzami. I słusznie, bo takich obiektów jest tutaj ogromna ilość. Dolny Śląsk to także wiele zabytkowych obiektów sakralnych.
Obiektów które także warto zwiedzić, by jeszcze bardziej poznać i docenić wyjątkowość tego regionu Polski.

 

euroregion Glacensis

 

 

Złoty Stok zabytki sakralne 29

Złoty Stok to nie tylko słynna Kopalnia Złota czy najdłuższa tyrolka w Polsce. To także wyjątkowej urody gmina, na terenie której rozsiane są zabytki, pośród których na uwagę zasługują obiekty sakralne. Właśnie te zabytkowe obiekty sakralne, które warto zobaczyć, zwiedzając Złoty Stok przedstawiam poniżej. Jadąc drogą z Paczkowa do Kłodzka nie mijamy kolejnego miasteczka a mijamy właśnie Złoty Stok. Ten Złoty Stok.

Najstarszy zachowany dokument potwierdzający istnienie parafii wystawiony przez biskupa Nankiera z Wrocławia pochodzi z 3 września 1331 roku. Pierwszy kościół murowany, został wybudowany w Złotym Stoku w XV wieku po wojnach husyckich. Kościół ten pod wezwaniem Bożego Ciała około 1530 – 1532 roku przejęli z rąk katolików luteranie. Na przestrzeni XVI – XVII wieku kościół ten raz był w rękach protestantów raz w rękach katolików. Ostatecznie w 1707 roku w myśl postanowień pokoju zawartego w Altranstädt został przyznany protestantom i służył im aż do 1945 roku.
Obecny kościół parafialny, murowany z kamienia wzniesiono na miejscu zaadoptowanego na kościół katolicki w 1709 roku budynku urzędu cesarskiego. Prace przy budowie nowej świątyni rozpoczęto 25 czerwca 1875 roku, a ukończono 15 grudnia 1876 r. Pierwszą mszę odprawił w nowej neogotyckiej świątyni 7 grudnia 1877 r. ksiądz August Marowski. Właściwa konsekracja dokonana przez biskupa Roberta Herzoga miała miejsce dopiero w 1883 roku.
Kościół o znacznych rozmiarach w stylu neogotyckim wzniesiono na planie krzyża z wysoką wieżą od frontu. Wnętrze jednonawowe, z parą kaplic o charakterze transeptu, zamkniętych trójbocznie, nakrywają sklepienia gwiaździste o bogatym rysunku.
W latach 1964 – 1965 ogrodzono plac przykościelny i przeprowadzono gruntowną konserwacje ołtarza głównego. W latach 1971 – 1972 założono nową instalację elektryczną i głośnikową, uzupełniono tynki wewnętrzne, małą wieżę pokryto blachą, uruchomiono zegar wieżowy. Wyremontowano 20 – głosowe organy oraz nałożono nową polichromię wnętrza.
Odrestaurowaną świątynię poświęcił 11 IX 1972 r. bp W. Urban.
W latach 1977 – 1978 wieżę i dach kościoła pokryto blachą cynkową. W 1984 roku zainstalowano mechanizm elektryczny sterujący zegarem wieżowym. Kolejnym ważnym przedsięwzięciem było dokonanie w latach 1985 – 1999 renowacji wszystkich ołtarzy, figur, ambony; odnowiono polichromię i położono marmurową posadzkę. Dzieło zostało poświęcone przez kard. H. Gulbinowicza.
W latach 1999 – 2001 odnowiono stacje „Drogi Krzyżowej” na Górze Krzyżowej. Na kościele wymieniono wszystkie rynny i wykonano odwodnienie świątyni. Dawny pl. Kościuszki nazwano skwerem Jana Pawła II.
23 okna świątyni zostały wypełnione witrażami zaprojektowanymi przez Bolesława Szpechta artysty plastyka z Krakowa. Wykonawcą witraży była krakowska firma kierowana przez Zbigniewa Gustaba. Uroczystego poświęcenia witraży dokonał 17 maja 1997 roku ksiądz kardynał Henryk Gulbinowicz.
22 kwietnia 2003 roku ksiądz kardynał Henryk Gulbinowicz dokonał uroczystego poświęcenia pomnika papieża Jana Pawła II.. Pomnik zaprojektował złotostocki artysta plastyk Stanisław Gołdyn, a wykonali: – cokół pomnika z napisami Jerzy Siemasz, popiersie Jarosław Radomski z Kłodzka.

http://parafiazlotystok.pl

 

 Złoty Stok zabytki sakralne 1

 

 

Kaplica/ kościół cmentarny p.w. Świętej Trójcy, ul. 3 Maja 17
Kościół p. w. św, Trójcy zbudowany w 1583 roku jako kaplica cmentarna przez ewangelików. W latach 1687 - 1698 był ich kościołem parafialnym Później pełnił rolę kaplicy na cmentarzu katolickim. Zbudowany w stylu późno gotyckim był wielokrotnie przebudowywany, po raz ostatni w 1927 roku. Rokokowy ołtarz wewnątrz kościoła pochodzi z 1902 roku. Obok renesansowego portalu zachowały się płyty nagrobne ostatniego opata i przeora kamienieckiego zakonu cystersów.

 

Złoty Stok zabytki sakralne 2

Kościół ewangelicki p.w. Najświętszego Zbawiciela, Plac Kościelny nr 1

Kościół p.w. św. Krzysztofa, patrona miejscowych górników, zbudowany został w latach 1513 - 1517 (wieża pochodzi z 1543 roku) na miejscu dawnego kościoła miejskiego, istniejącego już w XIV wieku. Odbudowany, po pożarze z 1638 roku, jako kościół parafialny ewangelików (od 1536 roku) zmienił wezwanie na Chrystusa Zbawiciela. Budowla w stylu renesansowym. Wejście pod wieżą z portalem zdobionym herbami Złotego Stoku i księstwa ziębicko-oleśnickiego, w kruchcie za nim znajdują się płyty nagrobne z XVI wieku.

 

Złoty Stok zabytki sakralne 22

Mauzoleum rodu Guttlerów
Mauzoleum położone  jest  przy ul. 3 Maja w Złotym Stoku  nr rej. A/2107/2 z dnia 30.04.2010 r. Mauzoleum Guttlerów stanowi przykład kameralnej architektury cmentarnej w stylu neoklasycznym. Mauzoleum poświęcone jest rodzinie, która wpisała się w historię Złotego Stoku. W 2018r Mauzoleum zostało odrestaurowane. Na odnowienie czeka jeszcze wiele zabytkowych nagrobków na terenie cmentarza. Cmentarza takze wyjątkowego, bo na stosunkowo małej powierzchni, przez kilka wieków pochowano tutaj ponad 40 tys zmarłych.

Bardzo obszerny opis historii mauzoleum: http://zlotystok.salwach.pl/guttler

 

Złoty Stok zabytki sakralne 5

Zespół kościelny kościoła parafialnego, Skwer J.P. II nr 3

Kościół parafialny p. w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Panny Marii zbudowany w latach 1875-76, konsekrowany w 1883 roku. Wcześniej znajdował się w tym miejscu kościół p. w. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny urządzony, w 1708 roku, w budynku Cesarskiego Urzędu Górniczego. Budowla jednonawowa na planie krzyża z wysoką wieżą i dwoma kaplicami bocznymi zbudowana w stylu neogotyckim. Przed kościołem figura św, Jana Nepomucena z 1786 roku.

Złoty Stok zabytki sakralne 6

Korzystając z okazji warto spojrzeć na Złoty Stok i okolicę z wieży zegarowej.

Złoty Stok zabytki sakralne 9

Złoty Stok zabytki sakralne 10

Złoty Stok zabytki sakralne 11

Złoty Stok zabytki sakralne 12

Dzwony których dźwięk słychać w całej gminie.

Złoty Stok zabytki sakralne 14

Złoty Stok zabytki sakralne 15

 

Mechanizm zegarowy

 

 

Złoty Stok zabytki sakralne 16

Zegar to także takie potężne obciążniki napędzające cały mechanizm.

Złoty Stok zabytki sakralne 18

Wejście na wieżę nadgryzione przez ząb czasu, co uniemożliwa swobodne zwiedzanie. Możliwe jest jednak wejście na wieżę Kościóła ewangelickiego, oddalonego zaledwie o kilkaset metrów. Zwiedzanie kościoła jak i wyjście na wieżę możliwe jest po wizycie w Informacji Turystycznej znajdującej się na Rynku Złotego Stoku.

 

 

Złoty Stok zabytki sakralne 30

Kościół św. Mikołaja w Płonicy.
Późnobarokowy kościół zbudowany w roku 1777 wg projektu J. Kauffmanna. Na uwagę zasługują także ruiny starego folwarku, znajdujące się kilkaset metrów poniżej, jadąc w głąb wsi Płonica.
Najstarsza wzmianka pochodzi z 1260 roku. Obecny kościół został wzniesiony w 1777 r. z inicjatywy cystersów z Kamieńca Ząbkowickiego wg projektuj. Kauffmanna i jest utrzymany w stylu barokowym.
Budowla jednonawowa wzniesiona na planie prostokąta ze ściętymi narożami o łukowo wygiętej ścianie od strony ołtarza mieści wewnątrz eliptyczną nawę przykrytą kopulastym sklepieniem wspartym na pilastrach.
Rokokowe wyposażenie kościół zawdzięcza rzeźbiarzom: Ludwikowi Jaschke z Barda Śląskiego i Leopoldowi Jaschke z Wrocławia. Wykonali oni ołtarz główny oraz ambonę. Wykonanie mensy i predelli ołtarza przypisuje się mistrzowi stolarskiemu Józefowi Jungowi.
10-głosowe organy zostały zbudowane w latach trzydziestych XX wieku przez firmę Carla Berschdorfa z Nysy.
W latach 1972 – 1973 wyremontowano dach i organy oraz wprowadzono nową polichromię wnętrza. W latach 1995 – 1999 wymieniono instalację elektryczną oraz wykonano polichromię wewnątrz kościoła i odnowiono elewację zewnętrzną oraz mur okalający kościół oraz cmentarz.
W 1998 założono witraże figuralne w oknach projektu Bolesława Szpechta artysty plastyka z Krakowa. Wykonawcą witraży była krakowska firma Zbigniewa Gustaba W roku 2007 przeprowadzono remont hełmu wieży kościoła. Wymieniono zużyte fragmenty i położono nową blachę.
http://parafiazlotystok.pl
 

Złoty Stok zabytki sakralne 26

Kościół św. Marii Magdaleny w Mąkolnie
Kościół barokowy wybudowany w latach 1729-32. Założony został na planie krzyża greckiego.
Najstarsza wzmianka o kościele pochodzi z 1336 r. Obecny kościół został wybudowany w 1732 r W 1871 został poddany gruntownej restauracji w wyniku której zmieniono zwieńczenie wieży kościoła.
Jest to budowla jednonawowy, rozplanowana na rzucie krzyża greckiego murowana z kamienia i cegły, z poligonalnie zakończonym prezbiterium. Fundacja opactwa cystersów z Kamieńca Ząbkowickiego. Konsekrowany w 1732 r.
Wyposażenie wnętrza jak i samej budowli stanowi przykład czystego baroku śląskiego. Z wcześniejszego kościoła do obecnego przeniesiono gotycką rzeźbę Madonna z Dzieciątkiem z XV w. oraz Pietę z XVII w.
W latach 1972 – 1973 wykonano nowy system odwadniający, dokonano ankrowania murów, założono nową instalację elektryczną, przełożono pokrycie dachu oraz wprowadzono nową polichromię wnętrza. W latach 1985 – 2000 przeprowadzono prace restauratorskie, m.in. renowację ambony, ołtarzy, zabytkowego konfesjonału. Położono posadzkę marmurową w kościele i zakrystii oraz wymieniono ławki.
http://parafiazlotystok.pl
 
 
Złoty Stok zabytki sakralne 27
 
Kaplica Św. Antoniego której początki sięgają XVIIIw. bardzo popularna wśród nowożeńców. Kaplica zbudowana została na wzgórzu w bliskim sąsiedztwie kościoła w Mąkolnie, powyżej drogi Złoty Stok - Kłodzko. Ze wzgórza rozciąga się wspaniała panorama. Warto wspiąć się na wzgórze choćby dla samych widoków.
Kaplica Św. Antoniego a właściwie kościółek wotywny pod wezwaniem św. Antoniego Padewskiego.
W 750.rocznicę śmierci Antoniego przypadającą na 1981r., parafia Mąkolno w roku 1980 odrestaurowała zabytek.
Po kolejnych dewastacjach, głównie przez pseudo poszukiwaczy skarbów, kilka lat temu ponownie odrestaurowana.
 

Złoty Stok zabytki sakralne 24

Kościół św. Jakuba w Chwalisławiu.
Kościół wybudowano w latach 1722-26. Wewnątrz kościoła znajduje się gotycka rzeźba św. Mikołaja, rokokowy ołtarz.
Kościół p.w. św. Jakuba Apostoła został wybudowany na miejscu starszej świątyni (którą rozebrano) w latach 1722 – 1726 na zlecenie opata Gerarda Woywody. Cystersi z Kamieńca Ząbkowickiego prowadzili wówczas akcję budowy nowych kościołów wiejskich na terenie swoich dóbr. Nowy kościół w Chwalisławiu konsekrowano w 1732 r.
W późniejszym okresie był kilkakrotnie odnawiany. W latach 1964 – 1966 wymieniono pokrycie dachowe oraz przeprowadzono remont wieży. W 1972 r. założono nową instalację elektryczną, dokonano ankrowania murów, przeprowadzono remont 8 -głosowych organów i konserwacje bocznego ołtarza oraz wprowadzono nową polichromię wnętrza.
Od 1985 roku do 1990 r. trwała dalsza renowacja, naprawa poszycia dachowego, malowanie wnętrz i elewacji zewnętrznej, dokonywana przez brygadę budowlaną ze Złotego Stoku. Założono nową instalacje elektryczną chowając ją równocześnie pod tynk.
Posadzka kościoła pierwotnie wyłożony była piaskowcem i cegłą, z częściowym wykorzystaniem starych płyty nagrobkowych. W 1998 roku położono nową marmurową posadzkę wg projektu S. Gołdyna. Potrzebny marmur został sprowadzony z kamieniołomów znajdujących się w Stroniu Śląskim.
W tym samym czasie zostały ufundowane nowe ławki do kościoła.
Kolejna inwestycją było wybudowanie w latach 2000 – 2001 kaplicy przedpogrzebowej.
Na wyposażeniu kościoła znajduje się renesansowy kielich mszalny, wykonany z pozłacanego srebra, a datowany na rok 1627 r.
Kościół jest jednonawowy, z kwadratowym prezbiterium, z wieżą od zachodu. Z zewnątrz cechuje go surowa tektoniczność wyrażona w skromnych podziałach ramowych i kubicznym rozczłonkowaniu bryły, nad którą dominuje pojedyncza wieża. Kościół posiada czteroprzęsłowe wnętrze z wyodrębnionym prezbiterium. Trzy przęsła nawy i czwarte przęsło zabudowane emporą organową. Występują tu także dodatkowe wejścia boczne w przęśle środkowym, które sugerują poprzeczną oś symetrii. Kościół sklepiony jest w nawie kolebką bez lunet, która podzielona jest na przęsła gurtami i przywodzi na myśl sklepienia żaglaste. Chór mocno wyeksponowany ale z zachowaną proporcją w stosunku do ołtarza głównego.
Warto wspomnieć, że pierwotny, wcześniejszy kościół, który stał na tym samym miejscu, a rozebrany w latach 1722 – 1726 z zachowanych przekazów „był mały, ciemny i dwuczęściowy z wąską belkową architekturą między bogatym ornamentowym obramowaniem”.
Do obecnego nowego kościoła przeniesiono ołtarz główny, który dzisiaj jako ołtarz boczny dekoruje świątynie. Szczególną uwagę zwraca ołtarz główny, jednoczęściowy, barokowy, niearchitektoniczny. Wykonany ok. 1750 r. przez artystów z „kręgu kamienieckiego”. Całość z drewna polichromowanego imitującego zielony marmur, upiększony delikatnymi zdobieniami małżowinowymi. W centralnej części ołtarza, w bogato zdobionej niszy postać patrona kościoła św. Jakuba Apostoła.
Na południowej ścianie, w barokowej oprawie umieszczony został późnogotycki tryptyk św. Anny z poł. XV w. w formie płaskorzeźby.
Organy pochodzą ze znanej świdnickiej firmy Schlag & Söhne z II poł. XVIII w. Instrument jest 8-głosowy, a prospekt organowy bardzo prosty.
Obrazy drogi krzyżowej pochodzące z II poł. XVIII w., zostały odnowione w 1962 r. Przy tej okazji zmieniono m.in. napisy z języka niemieckiego na język polski.
http://parafiazlotystok.pl

 

Złoty Stok zabytki sakralne 28

Pustelnia w Złotym Stoku w trakcie odbudowy. Pustelnia znajduje się na wzgórzu powyżej dawnego kamieniołomu a obecnie Leśny Park Przygody Skalisko.
Obecnie pustenia posiada nowy dach oraz wieżyczkę a na wieży zamontowany dzwon.

 

Na podstawie informacji zamieszczonych na stronei Gminy Złoty Stok http://zlotystok.pl oraz http://parafiazlotystok.pl

 

podziemia

podziemia

miasta

miasta

zamki i pałace

zamki i palace

skanseny

skanseny

parowozownie

parowozownie

muzea

muzea

miejsca wyjątkowe

miejsca wyjatkowe

forty i twierdze

forty i twierdze

zabytki sakralne

zabytki sakralne

Woda - szlaki kajakowe, spływy, wyprawy, rejsy

 

Najpiękniejsze szlaki kajakowe w Polsce opisy

spływy kajakowe

splywy kajakowe

polecane rejsy

polecane rejsy

imprezy

imprezy wodniakow2

Żaglowce

AKCJE EKOLOGICZNE - CZYSTE GÓRY CZYSTE SZLAKI

Czysta Polska czyste góry czyste szlaki

rajdy, zloty

rajdy i zloty

imprezy górskie

imprezy gorskie

daty i rocznice

testy sprzętu

książki

schroniska

schroniska gorskie

fotorelacje

fotorelacje

konkursy

konkursy

tanie linie

 

Kuchnie świata

 

 

 

 

mapy Tatr online

 mapy tatr

Małopolska Gościnna

 
https://klubpodroznikow.com/media/kunena/attachments/821/SKANSENY.jpg
 

 
 
         
 
 
 
  
 
 
 
SCHRONISKA GÓRSKIE W POLSCE wykaz

sprzęt outdoorowy - testy - porady - nowości - zapowiedzi

 

testy sprzętu sportowego i outdoorowego
 
 

rower on tour

 
 

Wybrane i polecane szlaki rowerowe
 
 
 
rowerowe testy porady wycieczki
 

POLAND ON TOUR - VISIT POLAND

 

Visit Poland

 

Aleja Podróżników, Odkrywców i Zdobywców

 

Aleja Podróżników Odkrywców i Zdobywców

 

 

Aleja Podróżników Odkrywców i Zdobywców 2020

 

 

 

Underground in Europe

 

 Underground in Europe explore maps

 

 

Polecamy

 
NAJPIĘKNIEJSZE PODZIEMIA TURYSTYCZNE W POLSCE
 
 NAJPIĘKNIEJSZE PODZIEMIA
 
 
 
Najpiekniejsze Miejsca w Tatrach baner
 
 
Zamki i Pałace w Polsce polecane do zwiedzania
 
 ZAMKI W POLSCE baner
 

Obiekty UNESCO w Polsce

 
 
 Polskie obiekty na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO
 
 
 
 

Szczyty Tatr Polskich alfabetycznie

 

 

szczyty pasm górskich w Polsce

 

 

niebezpieczne zwierzęta w Polsce
 

najbardziej niebezpieczne lotniska na świecie
 
 
najniebezpieczniejsze rośliny świata
 

najwyższe drzewa świata
 

najdłuższe mosty świata
 

najdziwniejsze budynki świata
 
 
 
 
 
hosting zapewnia
 
 
 
facebook klub podróżników śródziemie

Odwiedza nas 212 gości oraz 0 użytkowników.