Andrzej PAULO

Prof. Em. Andrzej PAULO - Polska Wyprawa Naukowa do Peru
 
 
  Prof. Andrzej Paulo urodził się w 1937 r. w Pionkach. Emerytowany profesor zwyczajny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, do końca 2007 roku pracował na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Karierę naukową i podróżniczą rozpoczął w 1960 r. jako magister inżynier geolog, później doktor nauk technicznych i od 1983 doktor habilitowany. Po zniesieniu blokady awansu przez PZPR w 1989 został mianowany docentem, a w 1993 profesorem nauk o Ziemi. Prof. Andrzej Paulo wniósł nieoceniony wkład w dziedzinę badań geologicznych oraz poszukiwania złóż naturalnych i ochronę środowiska. Przez 47 lat realizował ekspedycje naukowe, speleologiczne, górskie i eksploracyjne zarówno w Polsce, jak i na świecie: w Algierii, Mongolii, krajach byłej Jugosławii, Szwecji, Irlandii, Finlandii, Hiszpanii, Turcji, Ekwadorze, Boliwii, Peru, Chile (Wyspa Wielkanocna), na Kubie, w Tajlandii, Kambodży, Malezji, Laosie i na Antarktydzie. Przez kilka lat był profesorem wizytującym w Ekwadorze na Universidad Nacional w Quito i Universidad Técnica Particular w Loja oraz w Chile na Universidad La Serena.
Równolegle z pracą naukową i badawczą prof. Andrzej Paulo był zawsze aktywny społecznie. Został przewodniczącym Komisji Kultury ZNP AGH, a od 1980 do 2015 r. był członkiem NSZZ „Solidarność”. W latach 1981-88 przewodniczył Tajnej Komisji Zakładowej „S” AGH, później był współorganizatorem Podstolika Ekologicznego „Okrągłego Stołu”.
Od 2006 r. kierował Polską Wyprawą Naukową do Peru, której największym sukcesem jest udokumentowanie walorów środowiskowych terenów wokół Doliny Wulkanów Andahua i Doliny Rio Colca, które w 2018 zostały wpisane na listę geoparków UNESCO. Badania są prowadzone nadal przez wolontariuszy z 10 ośrodków naukowych w Polsce. Monumentalne dzieło Polskiej Wyprawy Naukowej, jak i stworzona interdyscyplinarna dokumentacja odkryć i obserwacji geologicznych, przyczyniły się w wielkim stopniu do utrwalenia polskich osiągnięć w Peru nie tylko wśród lokalnej ludności, ale również w kontaktach z władzami peruwiańskimi różnych szczebli oraz z instytucjami naukowymi w tym kraju.
Za swoją działalność i niezłomny charakter został wyróżniony m.in.: jako członek honorowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego, członek korespondent Sociedad Geográfica de Lima (2006, Peru) i odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski – 1993 i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski – 2013; medalem Komisji Edukacji Narodowej – 1995; medalem Za Wybitne Osiągnięcia Sportowe – 1984; odznaką honorowa Universidad de LaSerena, Chile – 2002; medalem „Dziękujemy za Wolność” – 2017; oraz odznaką „Za Zasługi dla Niepodległości 1956- 1989” – 2019.

Pokrewne artykuły

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Klubu Podróżników Śródziemie Aleja Podróżników KRS: 0000556344 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Skontaktować się z nami możesz mailowo alejapodroznikow@gmail.com

Jeżeli chcesz wykorzystać materiały naszego autorstwa zamieszone na portalu skontaktuj się z nami: alejapodroznikow@gmail.com