Kto może tłumaczyć dokumenty z hiszpańskiego?

Kto może tłumaczyć dokumenty z hiszpańskiego?

Kto może tłumaczyć dokumenty z hiszpańskiego?

 

  Tłumaczenie dokumentów z hiszpańskiego na polski to zadanie dla doświadczonych tłumaczy przysięgłych. Są to osoby, które zdobyły uprawnienia do wykonywania tłumaczeń uwierzytelnionych (przysięgłych) – takich, które mają moc prawną. Kto zajmuje się tłumaczeniem dokumentów urzędowych z języka hiszpańskiego? 

 

Czym zajmuje się tłumacz przysięgły?

Tłumacz przysięgły z języka hiszpańskiego, norweskiego czy włoskiego zajmuje się przekładem różnych dokumentów administracyjnych i urzędowych, np. aktów notarialnych, umów, faktur, świadectw, dyplomów, aktów urodzenia i małżeństwa, pełnomocnictw, certyfikatów, testamentów, zaświadczeń. Tłumacz przysięgły powinien nie tylko doskonale znać wybrany język obcy (np. hiszpański), ale też umiejętnie posługiwać się językiem polskim. Posługuje się on charakterystyczną pieczęcią, która poświadcza zgodność treści przetłumaczonej z treścią oryginału.

Wiele instytucji czy urzędów rozpatruje tylko takie dokumenty, które zostały przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Może się okazać, że dokumenty z hiszpańskiego – w oryginale – nie zostaną zaakceptowane przez urzędników. Rozwiązaniem jest przekład ważnej treści z hiszpańskiego na polski – nie przez dowolną osobę, tylko doświadczonego tłumacza przysięgłego. Szukasz doświadczonego tłumacza przysięgłego języka hiszpańskiego? Sprawdź: https://dogadamycie.pl/uslugi/tlumaczenia-przysiegle/hiszpanski/.

 

Tłumaczenie zwykłe a przysięgłe z hiszpańskiego

Tłumaczenie uwierzytelnione i zwykłe nie jest tym samym. Najważniejsza różnica to charakter i przeznaczenie przetłumaczonych papierów – tłumaczenia zwykłe są tradycyjnym przekładem bez żadnych dodatkowych benefitów, natomiast tłumaczenia przysięgłe dotyczą pełnoprawnych dokumentów. Dzieje się tak niezależnie od języka obcego.

 

Jak powinno wyglądać przysięgłe tłumaczenie dokumentów z hiszpańskiego?

Tłumaczenia uwierzytelnione z hiszpańskiego (i każdego innego języka) wyglądają inaczej aniżeli przekłady tradycyjne. Każda strona tłumaczonego dokumenty musi być odciskiem pieczęci, o której już była mowa – zawiera ona imię i nazwisko tłumacza, jego specjalizację (język).

Warto wspomnieć o tzw. repertorium tłumacza. Jest to ważna księga, w której tłumacz przysięgły zapisuje wszystkie zrealizowane przez siebie zlecenia-tłumaczenia. Przedstawia opis tłumaczonego dokumentu z hiszpańskiego wraz z datą jego przyjęcia i oddania gotowego tłumaczenia. W tym wierszu tabeli powinna także znajdować się informacja o nazwie zleceniodawcy.

Tłumaczenie uwierzytelnione z hiszpańskiego (i nie tylko) muszą być perfekcyjne pod każdym względem – w szczególności językowym i merytorycznym. Praca tłumacza przysięgłego jest bardzo ryzykowna – obowiązuje go odpowiedzialność zawodowa. Jeśli nie wykona swoich obowiązków dokładnie oraz sumiennie (np. pojawią się błędy), może zostać ukarany naganą, karą finansową, zawieszeniem, a także – w skrajnych wypadkach – utratą prawa do wykonywania zawodu.

Inaczej sytuacja prezentuje się w przypadku tłumaczeń zwykłych. Tacy tłumacze nie ponoszą odpowiedzialności zawodowej ani nie mają obowiązku prowadzenia rozbudowanej dokumentacji, sprawozdań.

 

Tłumacz przysięgły w Hiszpanii – kompleksowe tłumaczenie dokumentów z hiszpańskiego

Podobnie jak w Polsce, w Hiszpanii tłumaczenia dokumentów urzędowych, administracyjnych i prawniczych może wykonywać tylko tłumacz przysięgły. Sprawdź pełną ofertę tłumaczeń internetowych na stronie dogadamycie.pl.

Pokrewne artykuły

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Klubu Podróżników Śródziemie Aleja Podróżników KRS: 0000556344 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Skontaktować się z nami możesz mailowo alejapodroznikow@gmail.com

Jeżeli chcesz wykorzystać materiały naszego autorstwa zamieszone na portalu skontaktuj się z nami: alejapodroznikow@gmail.com