Podlaskie - najciekawsze miejsca na wakacje

Województwo Podlaskie

Najciekawsze miejsca na wakacje


informacje ogólne

Województwo Podlaskie położone jest w północno-wschodniej części Polski i zajmuje obszar 20180 km². Od północnego-zachodu sąsiaduje z Województwem Warmińsko-Mazurskim, na zachodzie z Mazowieckim, na południu z Lubelskim. Podlaskie stanowi również wewnętrzną (granicząc na północnym-wschodzie z Litwą) oraz zewnętrzną (sąsiadując na wschodzie z Białorusią) granicę Unii Europejskiej. W obrębie województwa znajduje się 9 przejść granicznych: 3 z Litwą (Budzisko, Ogrodniki, Trakiszki) oraz 6 z Białorusią (Bobrowniki, Czeremcha, Kuźnica Białostocka, Połowce, Siemianówka, Zubki).

Województwo Podlaskie jest obszarem, przez który przechodzą dwa istotne szlaki komunikacyjne łączące państwa Europy Wschodniej i Zachodniej oraz kraje nadbałtyckie. Jeden z nich przebiega od Berlina przez Warszawę i Grodno do Sankt Petersburga. Drugi prowadzi z Warszawy do Helsinek.

Stolicą Województwa Podlaskiego jest Białystok, miasto liczące ok. 300 tysięcy mieszkańców. Pierwsze wzmianki pisane dotyczące miasta odnaleźć można w dokumentach pochodzących z początku XVI wieku. Rozwój miasta nastąpił jednak dopiero dwa wieki później, w połowie XVIII wieku, za czasów hetmana wielkiego koronnego Jana Klemensa Branickiego. Obecnie Białystok jest centralnym punktem życia kulturalnego i naukowego regionu oraz największym ośrodkiem przemysłowym województwa. To właśnie tutaj działają uczelnie wyższe (uniwersytet, politechnika, wyższe szkoły ekonomiczne) oraz instytucje kultury, takie jak muzea, filharmonia, teatry. Jednym z nich jest Białostocki Teatr Lalek, który cieszy się renomą w całym kraju. To właśnie dzięki działalności teatru oraz wyższej szkoły kształcącej aktorów i reżyserów lalkarstwa, Białystok uznawany jest za jeden z najważniejszych ośrodków sztuki lalkarskiej w Polsce. Na najwyższe uznanie zasługuje również działalność Teatru Wierszalin, który jest jednym z najbardziej znaczących polskich teatrów współczesnych.

Poza bogactwem kulturowym Podlaskie posiada również inne walory, które wyróżniają je na tle innych województw Polski. Jednym z takich atrybutów są bez wątpienia walory środowiska przyrodniczego. Po dziś dzień spotkać tu można naturalne puszcze i lasy, czyste rzeki i jeziora oraz przepiękne krajobrazy. O wyjątkowości fauny i flory województwa podlaskiego najlepiej świadczy fakt, iż na jego terenie znajdują się aż 4 parki narodowe.

Najstarszy z nich to Białowieski Park Narodowy, który już w 1977 uznany został za Rezerwat Biosfery M&B, a w 1979 UNESCO wpisało go (jako jedyny obiekt z Polski) na listę Dziedzictwa Światowego. Białowieski Park Narodowy ze względu na najlepiej zachowany w Europie las naturalny o pierwotnym charakterze oraz niedaleki rezerwat Żubrów jest jedną z największych atrakcji turystycznych Podlaskiego.

 

 

20 Biebrzański Park Narodowy Biebrza Goniądz zachod słońca

 

Kolejny park leżący na terenie województwa to Biebrzański Park Narodowy. Utworzony został stosunkowo niedawno, bo w roku 1993 i jest obecnie największym parkiem narodowym w Polsce. Jego zadaniem jest ochrona niezwykłych walorów przyrodniczych doliny Biebrzy, która jest ważnym miejscem gniazdowania, żerowania i odpoczynku ptactwa wodno-błotnego. Sama Biebrza jest jedną z najpiękniejszych rzek w Polsce i Europie tworzącą piękne zakola i odnogi.

Narwiański Park Narodowy to następny park znajdujący się na terenie Podlaskiego. Obejmuje malownicze rozlewiska Narwi, która ze względu na liczne odnogi, bagna i trzęsawiska nazywana jest „Polską Amazonką”. Podobnie jak w przypadku Biebrzańskiego Parku Narodowego, również nad Narwią znajdują swoje siedliska liczne gatunki rzadkich ptaków.

Węgierski Park Narodowy, którego centrum jest jezioro Wigry, położony jest na północy województwa podlaskiego. Wigry posiadają niezwykle urozmaiconą linię brzegową obfitującą w zatoki, wyspy i półwyspy. Na jednym z takich półwyspów znajduje się klasztor zakonu Kamedułów, który stanowi jedną z najczęściej odwiedzanych atrakcji turystycznych regionu. Warto również podkreślić, iż jezioro Wigry jest częścią uroczego szlaku wodnego Czarnej Hańczy, będącego szlakiem kajakowym o międzynarodowej randze.

Gospodarka regionu opiera się głównie na rolnictwie, przy czym warto podkreślić, iż niemal w całości koncentruje się ono w sektorze prywatnym. Dominującym rodzajem roślinności uprawnej są zboża i ziemniaki. Bardzo cenione, zarówno w regionie, jak i poza jego granicami, są podlaskie produkty mleczarskie oraz wyroby drobiarskie i mięsne. Niezwykłość produktów rolnych pochodzących z Podlaskiego polega w znacznej mierze na tym, że powstają one w jednym z najczystszych ekologicznie terenów w Polsce. Między innymi dzięki temu są bardzo popularne na wymagających rynkach państw wchodzących w skład Unii Europejskiej.

Województwo Podlaskie nie pozostaje bierne w nawiązywaniu współpracy zagranicznej. Aktywnie współdziała w ramach Związku Transgranicznego Euroregion „Niemen”, w skład którego wchodzą Polska, Litwa i Białoruś. Zacieśniania jest również współpraca z regionami zaprzyjaźnionymi z Włoch (Trento, Lombardia, Bolzano – Górna Dyga), Francji (Burgundia), Finlandii (Häme), Niemiec (Nadrenia Północna Westfalia) oraz Szwecji (Värmländ).

W niedalekiej przyszłości województwo podlaskie ze względu na swoje strategiczne, przygraniczne położenie ma szansę stać się centrum handlu i promocji Wschodu z Zachodem.

Szczególną formą promocji województwa i drzemiącego w nim potencjału jest konkurs Podlaska Marka Roku organizowany przez Marszałka Województwa Podlaskiego. Celem konkursu jest popularyzacja potraw, miejsc oraz inicjatyw związanych z Podlaskim, które ze względu na swoją jakość i unikatowe walory, mogą stanowić wizytówkę regionu w kraju i poza granicami Polski. Konkursowa rywalizacja odbywająca się w trzech kategoriach Smak, Miejsce i Pomysł, co roku cieszy się dużym zainteresowaniem regionalnych producentów i konsumentów. Wśród laureatów konkursu znalazły się dotychczas następujące produkty z Podlaskiego: w kategorii Smak: ser koryciński swojski, kołduny tatarskie, kindziuk, karp pieczony z borowikami, w kategorii Miejsce: Biebrzański Park Narodowy, Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu, Muzeum Ikon w Supraślu, Agroarena w Szepietowie, w kategorii Pomysł: Podlaska Biesiada Miodowa w Kurowie, seria ciągników rolniczych Pronar, Podlaska Biblioteka Cyfrowa, Inicjatywa Klastrowa „Naturalnie z Podlasia”.

 

 

Pałac Branickich w Białymstoku Polski Wersal

 

 
Od Białegostoku proponujemy rozpocząć odkrywanie piękna i niepowtarzalności naszego regionu. Jako stolica województwa Białystok jest centrum naukowym i kulturalnym. Tu mają swoje siedziby urzędy, uczelnie wyższe oraz instytucje kultury: teatry, filharmonia, muzea, galerie. Miasto jest jednym z wyróżniających się ośrodków sztuki lalkarskiej w Polsce. Białystok jest stosunkowo młodym miastem, prawa miejskie otrzymał w 1749 roku, może jednak poszczycić się pięknem nie tylko zabytków, ale również współczesnych budowli. Najcenniejszym zabytkiem Białegostoku jest XVIII-wieczny zespół pałacowy Branickich, zwany Wersalem Podlasia. Otaczający go ogród uważany jest za najlepiej zachowaną w Polsce kompozycję barokową. Katedra p.w. Wniebowzięcia N.M.P. to piękny kościół, którego historia powstania jest zadziwiająca. Otóż mniejsza część kościoła, będąca zarazem najstarszym zachowanym zabytkiem w mieście (ukończono ją w 1621 r.) jest w stylu rokoko. Wewnątrz szczególną uwagę zwracają osiemnastowieczne organy, a także pomnik Jana Klemensa Branickiego wystawiony w 1775 r. przez Izabelę Branicką; jest to jeden z najpiękniejszych przykładów rzeźby nagrobkowej II połowy XVIII wieku. Nad starym kościołem dominuje neogotycki – dobudowany na początku XX wieku według projektu Józefa Piusa Dziekońskiego. Godnym uwagi jest fakt, że oryginalna, pierwotna część tej budowli wygląda przy późniejszej o dwieście lat przybudówce jak skromny kościółek. W 1899 roku, po 39 latach oczekiwań, mieszkańcy Białegostoku doczekali się pomyślnej decyzji ówczesnych władz guberni carskiej: wyrażono zgodę na postawienie przybudówki do istniejącego budynku, chociaż mieszkańcy starali się o nowy kościół. Jednak dzięki umiejętnie skrywanym pracom budowlanym udało się wznieść trzynawowy neogotycki kościół z charakterystycznej czerwonej cegły. W ten sposób ominięto carski zakaz budowy nowej świątyni katolickiej. Nad miastem góruje biała wieża kościoła św. Rocha, doskonale widoczna ze wszystkich punktów miasta. Na uwagę zasługują też cerkwie Białegostoku – zabytkowa p.w. św. Mikołaja w centrum miasta, w której znajdują się relikwie św. Młodzieńca Gabriela – patrona prawosławnych dzieci w Polsce; oraz dwie współczesne – p.w. Świętego Ducha, będąca jednocześnie największą świątynią prawosławną w kraju, oraz Hagia Sophia, która jest kilkakrotnie mniejszą kopią cerkwi pod tym samym wezwaniem w Istambule. Zmęczonych i głodnych turystów zapraszają hotele i restauracje serwujące regionalne dania, a o każdej porze roku warto pospacerować w największym parku miasta – na Plantach. Będąc w Białymstoku, nie można opuścić imprez - Dni Białegostoku i Jarmarku na Jana, podczas których zapoznacie się z kulturą ludową podlaskiego.

Jadąc na północny-wschód dotrzemy do Supraśla, miasteczka, którego historia rozpoczęła się ponad 500 lat temu wraz z powstającym tu męskim klasztorem prawosławnym. Monasterska cerkiew, zaledwie kilka lat temu odbudowana po całkowitym zniszczeniu podczas II wojny światowej, jest wierną rekonstrukcją tej, która stała tu przed wojną. Teraz swoim pięknem zachwyca zarówno pielgrzymów, jak i turystów. Idąc w dół ulicą Piłsudskiego zobaczymy jej zabytkową zabudowę – domy tkaczy pochodzące z XIX wieku. Dawny pałac należący niegdyś do arystokratycznej rodziny Bucholtzów, dziś użycza swoich pomieszczeń dla Liceum Sztuk Plastycznych. Godne uwagi są też kościoły – katolicki i ewangelicki z XIX wieku, wraz z otaczającymi je cmentarzami. Na jednym z nich znajdziemy grobowiec rodziny Bucholtzów z 1904 roku. Supraśl to również siedziba awangardowego teatru „Wierszalin”. Od kilku lat na przełomie maja i czerwca w Supraślu odbywają się Spotkania z Naturą i Sztuką „Uroczysko” połączone z Mistrzostwami Świata w Pieczeniu Babki i Kiszki Ziemniaczanej, które są regionalnymi specjałami kulinarnymi. Impreza przyciąga nie tylko wielu smakoszy tych pyszności, ale również wszystkich pragnących skorzystać z dobrodziejstw bogatych pokładów borowin, które oferuje uzdrowisko Supraśl. Miłośnikom koni proponujemy wizytę w stadninie, gdzie oprócz jazdy konnej prowadzone są zajęcia z hipoterapii.

Po wizycie w stolicy regionu i jego najbliższej okolicy, zapraszamy Państwa na dalszą wędrówkę traktami i ścieżkami województwa podlaskiego, obiecując szereg atrakcji, nieznanych w innych regionach Polski.

O wyjątkowych walorach przyrodniczych regionu w skali Polski i Europy świadczą zespoły środowiska naturalnego objętego ochroną. Do dzisiaj zachowały się naturalne krajobrazy, pierwotne puszcze i lasy, jeziora oraz doliny rzek. Obszary chronione to
w większości parki narodowe, gdzie oprócz podziwiania nieskażonej przyrody
i zamieszkujących je zwierząt możemy uczestniczyć w ciekawych imprezach turystycznych, przybliżających nam charakter i tradycje naszego regionu.

Naturalna malowniczość krajobrazu sprawia, że rzeki województwa podlaskiego stanowią niezwykle atrakcyjne i często odwiedzane przez kajakarzy trasy spływów. Jedną
z najciekawszych tras jest ta przebiegająca rzeką Czarna Hańcza. Rozpoczyna się ona
w miejscowości Stary Folwark nad jeziorem Wigry, które jest częścią Wigierskiego Parku Narodowego. Warto, przy okazji spływu, zatrzymać się na dłużej w tej pięknej okolicy by
w ciszy podziwiać piękno tutejszej przyrody i choć na chwilę zapomnieć o codziennych troskach. Doskonałym miejscem wypoczynku na terenie Wigierskiego Parku Narodowego jest Pokamedulski Zespół Klasztorny. Dawniej służący wyłącznie zakonnikom, dziś swoje podwoje otwiera przed podróżnymi. Jego wyjątkowość docenił papież Jan Paweł II, który podczas pielgrzymki w 1999 roku właśnie ów klasztor wybrał jako miejsce wypoczynku. Oprócz zachwycającej przyrody Wigierski Park Narodowy oferuje również możliwość uczestnictwa w nietypowym wydarzeniu – warsztatach mleczarskich, odbywających się w ramach oferty „Przetwórstwo mleka dawnymi metodami. W trakcie warsztatów uczestnicy wyrabiają produkty mleczne poczynając od wydojenia krowy, następnie uzyskania śmietany i wreszcie wyrobu twarogów i sera, a także ubijanie masła – a wszystko to przy pomocy tradycyjnych sprzętów. Na zakończenie odbywa się degustacja własnoręcznie przygotowanych wyrobów. Dodatkową atrakcją są rejsy statkiem „Tryton” po pięknej tafli jeziora.

 

 

 

Pałac Branickich Białystok Podlaskie 20


 
Pałac Branickich w Białymstoku
 
 
 

Kolejnym etapem naszej podróży po województwie jest Kanał Augustowski. Również przyciągający miłośników kajakarstwa, jest jednym z najcenniejszych zabytków techniki w kraju, któremu przyznano klasę „0”. Jeżeli mówimy o Kanale, nie sposób nie skorzystać
z zaproszenia miasta Augustowa. Augustów odkryty został przez króla Zygmunta Augusta, który właśnie tu, wśród lasów i jezior, postanowił założyć gród królewski. Dzisiaj Augustów jest stolicą sportów wodnych i miejscem niepowtarzalnych imprez, które zasłynęły nie tylko w regionie, ale i w całym kraju, a są to Mistrzostwa Polski w Pływaniu na Byle Czym – „Co ma pływać, nie utonie” i Międzynarodowy Konkurs Skoków w Narciarstwie Wodnym – „Polish Classic Jump Trophy”. Od kilku lat narciarze wodni mają do swojej dyspozycji jedyny w Polsce profesjonalny wyciąg. Zimowy Augustów to duża atrakcja dla amatorów psich zaprzęgów, którzy mogą zaprezentować swoje umiejętności podczas wyścigów.

Biebrzański Park Narodowy nazywany również „królestwem bagien” to miejsce pod wieloma względami wyjątkowe. Utworzony w 1993 roku jest największym i najdłuższym parkiem narodowym w Polsce. Ochroną objęte są tu rozległe i prawie niezmienione dolinowe torfowiska (jedne z największych w Europie Środkowej) z unikalną różnorodnością gatunków roślin, ptaków i innych zwierząt oraz naturalnych ekosystemów. Jest on siedliskiem blisko 270 gatunków ptaków, wśród nich wielu zagrożonych wyginięciem.

W obrębie samego parku jak i jego otuliny istnieje ponad 600 km szlaków turystycznych, pieszych, rowerowych i kajakowych. Spływy kajakami lub tratwami po silnie meandrującej Biebrzy połączone z obserwacją ptaków są dużą atrakcją dla wszystkich spragnionych przygody i kontaktu z przyrodą. Na szczególną uwagę zasługują ścieżki Terenowego Ośrodka Edukacyjnego, biegnące po drewnianych kładkach przez zabagnione tereny. Podczas wędrówki warto zwiedzić ruiny XIX-wiecznej fortyfikacji z czasów Rosji carskiej - Twierdzy Osowiec. Trudno wymienić wszystkie atrakcje Biebrzańskiego PN; fotosafari, „spotkania”
z łosiem czy bobrami, zimowe tropienie zwierzyny to tylko niektóre z nich.

 

 

12 Biebrzański Park Narodowy Goniądz Biebrza

 

Następny obszar chroniony to Narwiański Park Narodowy. Narew, rzeka, której zawdzięcza swoją nazwę, tworzy wielkie zakola i rozlewiska sprzyjające turystyce wodnej. Łódki pychówki są na niej doskonałym środkiem transportu, z którego płynąc pośród wysokich trzcin obserwować można życie roślin i zamieszkujących ten obszar zwierząt. Co roku pod koniec wakacji w NPN odbywa się Podlaska Biesiada Miodowa – niezwykła impreza, podczas której oprócz występów zespołów ludowych i konkursów, można delektować się wieloma gatunkami wspaniałych miodów, również tych o większej mocy. Pszczelarze z całego regionu prezentują też inne wyroby pszczele i podpowiadają jak je stosować, aby zachować zdrowie i urodę.

Białowieskiego Parku Narodowego nie trzeba chyba bliżej przedstawiać. Jest bodaj najbardziej znanym i najczęściej odwiedzanym miejscem województwa podlaskiego. Jednak nie wszyscy wiedzą, że jest to również najstarszy w Polsce park narodowy, który jako obszar chroniony powstał w 1921 roku. Chroni on ostatnie na niżu europejskim lasy naturalne
o charakterze pierwotnym – lasy wielowiekowe i wielogatunkowe o niespotykanym bogactwie świata roślin i zwierząt. Symbolem Parku i Puszczy Białowieskiej jest żubr – największy ssak Europy, uratowany od zagłady w wyniku wieloletnich starań uczonych i pracowników Parku. Warto wybrać się na wędrówkę po BPN i wraz z doświadczonym przewodnikiem zwiedzić Obszar Ochrony Ścisłej. Poznacie oblicze pierwotnej puszczy, która nietknięta ręką człowieka, szumi o zamierzchłych czasach i opowiada historię tej ziemi.
Z Białowieskim Parkiem Narodowym nierozerwalnie związana jest Białowieża, która otaczającej ją przyrodzie zawdzięcza swoje istnienie. Tu ma się wrażenie jakby zatrzymał się czas, sto, może sto pięćdziesiąt lat temu. Bo trzeba wiedzieć, że Białowieża to nie tylko Rezerwat Pokazowy Żubrów i bogate Muzeum Przyrodniczo-Leśne, ale też liczne ślady bytności carów. Najpiękniejszym z nich jest chyba cerkiew pod wezwaniem świętego Mikołaja Cudotwórcy, wybudowana pod koniec XIX w. wraz z budowanym ówcześnie pałacem carskim. W cerkwi znajduje się jeden z trzech w Europie ikonostasów z chińskiej porcelany. Na cmentarzu parafialnym znajduje się jedna z najstarszych na terenie Puszczy Białowieskiej kaplic – drewniana p.w. św.św. Cyryla i Metodego z 1873 roku. Z dawnego pałacu carskiego pozostała jedynie brama, bardzo charakterystyczna – z czerwonej cegły, podobnie jak większość budynków pochodzących z tego okresu. Znajdziemy ich w Białowieży jeszcze kilka. Warto zajrzeć również do Skansenu Architektury Drewnianej Ludności Ruskiej Podlasia, w którym zobaczymy drewniane chaty z końca XIX i pocz. XX wieku z wyposażeniem, a także, ule, wiatrak i kapliczkę. W parku pałacowym odnajdziemy najstarszy budynek w Białowieży – Dworek Gubernatora Grodzieńskiego, obecnie Ośrodek Edukacji Przyrodniczej. Spędźcie w tej pięknej okolicy kilka dni i przejdźcie się Szlakiem Dębów Królewskich, których legendy znają najlepiej okoliczni mieszkańcy i oprowadzający was przewodnicy, „naładujcie się” pozytywną energią w Miejscach Mocy, a po pełnym wrażeń dniu odpocznijcie w luksusowych hotelach lub licznych kwaterach agroturystycznych i skosztujcie dań regionalnej kuchni.

 
 
 

21 Goniądz kajaki Biebrzański Park Narodowy

 
 

Bug w okolicach Drohiczyna

Podróż przez Podlasie kontynuujemy w Hajnówce, miejscowości położonej 20 km na zachód od Białowieży. Tu znajduje się jedna z największych i najpiękniejszych cerkwi w Polsce - Sobór Świętej Trójcy, świątynia o ciekawej architekturze i unikatowym ceramicznym ikonostasie. Na dwóch poziomach może pomieścić około 5.000 osób.
W Soborze od ponad dwudziestu lat, w maju odbywa się Międzynarodowy Festiwal Dni Muzyki Cerkiewnej, dzięki którym można poznać piękno i bogactwo prawosławnego śpiewu liturgicznego. Warto zwiedzić też Muzeum Kowalstwa i Ślusarstwa oraz Muzeum Etnograficzne Kultury Białoruskiej, w których zetkniemy się z bogatą tradycją regionu. Niezaprzeczalną atrakcją, a zarazem oryginalną formą poznania przyrody jest przejażdżka kolejką wąskotorową przez Puszczę Białowieską. Sieć kolejek wąskotorowych zbudowana została w czasie I wojny światowej. Wykorzystywano je do końca lat 80-tych XX wieku do wywozu drewna z puszczy. Kolejki jeżdżą na trzech trasach: Hajnówka – Topiło (11 km), Hajnówka – Postojowo (6 km) i Hajnówka – Lipiny (4 km). Najciekawsza jest pierwsza z tras będąca jednocześnie ścieżką edukacyjną, na której mogą być prowadzone zajęcia edukacyjne dla młodzieży. Przystanek końcowy – osada Topiło jest doskonałym miejscem na urządzenie ogniska lub pikniku. Zmęczonych trudami zwiedzania zapraszamy do niecodziennego „Baru u Wołodzi”, pubu, który swój klimat zawdzięcza wystrojowi nawiązującemu do okresu komunistycznego naszej historii, potraktowanego z dużym przymrużeniem oka. Może dlatego tak często odwiedzają go turyści.
Chcąc bliżej poznać kulturę i tradycje podlaskiego trzeba wyjechać z miast i dotrzeć do wsi i osad, w których spotkamy ludzi zajmujących się zapomnianymi dziś zawodami, takimi jak garncarstwo, tkactwo dwuosnowowe, kowalstwo, rzeźbiarstwo w drewnie oraz łyżkarstwo. Wybierzmy się więc do miejscowości położonych na Szlaku Rękodzieła Ludowego – do Zamczyska, Czarnej Wsi Kościelnej i Wasilówki k/Janowa, przyjrzyjmy się pracy tych niezwykłych artystów i kupmy na pamiątkę ich wyroby, których „produkcji” sami możemy spróbować pod ich okiem. Z pracowni rękodzielników niedaleko już do Szlaku Tatarskiego – Bohonik i Kruszynian, gdzie wciąż czynne są meczety, których zaledwie kilka znajduje się w naszym kraju. Przedstawiciele niewielkiej dziś społeczności tatarskiej chętnie przybliżą nam swoje tradycje, a po uprzednim uzgodnieniu będziemy mogli spróbować wyśmienitych potraw tatarskich. Szlak Religii Województwa Podlaskiego, którego elementem jest Szlak Tatarski, wiedzie jednak znacznie dalej. Znanymi miejscami pielgrzymek są sanktuaria w Różanymstoku, Hodyszewie i Świętej Wodzie k/Wasilkowa. Różanystok W Świętej Wodzie(ok. 10 km na północ od Białegostoku) znajduje się cudowne źródełko i kaplica p.w. Matki Boskiej Bolesnej z 1950 roku, wzniesiona na miejscu poprzedniej pochodzącej z początku XVIII wieku, a zburzonej po wojnie. W sąsiedztwie kaplicy, na wyniosłym wzgórzu, stoją setki krzyży wotycznych, przyniesionych tu przez pielgrzymów. W Różanymstoku warto odwiedzić podominikański zespół klasztorny i porozmawiać o ciekawej historii tego miejsca z braćmi salezjanami. W Hodyszewie odnajdziemy kościół p.w. Wniebowzięcia N.M.P. wybudowany w latach 1933-1939 na miejscu wcześniejszej cerkwi unickiej. Barokowy obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem z 1630 roku i wota z XVIII-XIX w. są najcenniejszymi zabytkami tego świętego miejsca. W zależności od tego, jaką ilością czasu dysponujemy możemy wybrać się na dwu- lub pięciodniową wycieczkę i odwiedzić miedzy innymi Tykocin – miasteczko w całości uznane za zabytek. Niegdyś znajdował się tu piękny zamek jednego z polskich królów z dynastii Jagiellonów – Zygmunta Augusta. Z XVI- wiecznej budowli, która była jednym z głównych arsenałów i skarbców władcy, pozostały ruiny, z których obecnie podejmuje ją obecny właściciel. Tykocin to również dawny i prężny ośrodek działalności Żydów. Dziś o ich obecności świadczą barokowa synagoga (druga w Polsce, po krakowskiej), Dom Talmudyczny i kirkut (cmentarz) oraz fundamenty kramnic, w których prowadzili przed wojną działalność handlową.
Z Tykocina warto skręcić na Kiermusy i zatrzymać się w „Dworku nad Łąkami”. Tam nie tylko zachwycicie się pięknem okolicznej przyrody i samego „Dworku”, ale i będziecie uczestnikami iście szlacheckiej uczty, jaką zaproponują wam gospodarze tych włości. A w każdą pierwszą niedzielę miesiąca na Jarmarku Dworskim przy skocznej muzyce i zapachu wybornej grochówki z chlebem przejdźcie się po straganach ze starociami i rękodziełem ludowym. Naprawdę warto!

Nie zapomnijcie też o Pentowie, „Europejskiej Wsi Bocianiej”, która jest sercem Podlaskiego Szlaku Bocianiego. Tam latem obudzi was radosny klekot ponad 80 bocianów, które swoje gniazda mają prawie na każdym domostwie.

 

27 Goniądz bociany Biebrzański Park Narodowy

 

 

 

Wypoczęci i pokrzepieni wyruszamy dalej. Tym razem kierujemy się na południe, części regionu zamieszkałej w dużej mierze przez ludność prawosławną. Bielsk Podlaski to niewielkie miasteczko, w którym oprócz pięknych zabytkowych cerkwi znajduje się jedyna w Polsce Szkoła Ikonograficzna, gdzie młodzi ludzie uczą się trudnej sztuki pisania (tak mówimy o „malowaniu” ikon, przyp. aut.) Obrazu Boga. Z Bielska jedziemy do najważniejszego sanktuarium prawosławnego w Polsce – na świętą górę Grabarkę. Tu na wzgórzu stoi odbudowana po pożarze w 1990 roku cerkiew p.w. Przemienienia Pańskiego, otoczona lasem drewnianych krzyży. Są duże i małe, z wypisanymi imionami osób, w intencji których zostały postawione; jedne stare, chylące się ku ziemi, inne - ze świeżym jeszcze lakierem - zdają się sięgać nieba. Każdy krzyż to czyjaś modlitwa, czyjaś postać pochylona w zadumie, do której niewątpliwie zmusza to miejsce. 19 sierpnia w święto Przemienienia zjeżdżają tu tysiące pielgrzymów z kraju i zagranicy, nie tylko prawosławni.

Wiele jest jeszcze miejsc, do których chcielibyśmy was zaprosić. To między innymi Ciechanowiec ze wspaniałym Muzeum Rolnictwa, w którym co roku odbywa się święto chleba, to również Suwałki, Sejny i ich okolice, gdzie od lat współistnieją ze sobą ludzie narodowości polskiej i litewskiej. Bogate są tradycje pogranicza; jedną z nich jest wypiek ciasta – sękacza oraz przygotowywanie kińdziuka – wybornej wędliny z najlepszego mięsa – specjałów tego regionu docenianych przez wszystkich, którzy ich skosztują.

Zapraszamy do odwiedzenia województwa podlaskiego, regionu wyjątkowego, tak jak wyjątkowi są ludzie go zamieszkujący. To oni, serdeczni, otwarci i gościnni, tworzą niepowtarzalny klimat tego regionu. Poznajcie ich życie wplecione w życie przyrody,
a z wielu elementów waszej podróży ułoży się piękny obraz, który zapamiętacie na długo. I na pewno zechcecie tu wrócić…

tekst :
 
 
 
 

Pokrewne artykuły

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Klubu Podróżników Śródziemie Aleja Podróżników KRS: 0000556344 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Skontaktować się z nami możesz mailowo alejapodroznikow@gmail.com

Jeżeli chcesz wykorzystać materiały naszego autorstwa zamieszone na portalu skontaktuj się z nami: alejapodroznikow@gmail.com