Schronisko Chatka Puchatka na Połoninie Wetlińskiej

Schronisko Chatka Puchatka na Połoninie Wetlińskiej

 Schronisko"Chatka Puchatka" na Połoninie Wetlińskiej

 

   Od 24.09.2022 r obiekt został ponownie udostępniony.  Obiekt nadal będzie pełnił funkcję całodobowego schronu. Dodatkowo w obiekcie znajdować się będzie miejsce dla straży BdPN, której przedstawiciele będą dbać o przestrzeganie zasad poruszania się po wyznaczonych szlakach. Budynek jest przystosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W obiekcie będzie można odpocząć, ogrzać się, skorzystać z toalety. Ze względu na ubytek w roślinności związany z budową schronu, prosimy o poruszanie się po utwardzonych odcinkach dojściowych do budynku. Teren dookoła obiektu podlega obecnie rekultywacji, w wielu miejscach przykryty jest matami jutowymi, pod którymi odradzają się zbiorowiska roślinne typowe dla połonin. Zapraszamy do korzystania z trasów widokowych wraz z ławami, punktu widokowego na grani połoniny i ław na fundamencie dawnego garażu. W najbliższym czasie będą trwały dalsze prace, które umożliwią pozostanie w schronie na noc w razie takiej potrzeby.

 

info ze strony BdPN

Funkcjonowanie schronu na Połoninie Wetlińskiej:
- w chwili obecnej schron będzie czynny w godzinach 8.00 - 16.00,
- pozostawanie w schronie na noc udostępnione zostanie od października (w schronie nie będzie prowadzona rezerwacja miejsc noclegowych),
- z przyczyn organizacyjnych w poniedziałki dostępna dla odwiedzających będzie jedynie sień (korytarz).
 
 
 

schron Chatka Puchatka, foto - media BdPN

 
 

"Chatka Puchatka" została wybudowana jako wojskowy posterunek obserwacyjny. W 1956 roku przejęło go PTTK. Od 1967 roku był całorocznym schroniskiem. Pierwszym dzierżawcą schroniska był Ludwik Pińczuk. W 2015 roku budynek przejął BdPN. Modernizacja rozpoczęła się w 2019 roku.

Spór dotyczący własności schroniska pomiędzy PTTK a BdPN, który toczył się w sądzie, ostatecznie prawo do schroniska wygrał Bieszczadzki Park Narodowy.

 Schron w starej formie funkcjonował do kwietnia 2020. Bieszczadzki Park Narodowy wykonał gruntowną przebudowę obiektu (wizualizacja poniżej) Wartość inwestycji 4,2 mln zł.

 

Chatka Puchatka

 

Informacje oraz wyjaśnienia Bieszczadzkiego Parku Narodowego

3.03.2020

 

-. Przebudowa obiektu (a nie zniszczenie czy wyburzenie) stała się koniecznością, gdyż obiekt jest wyeksploatowany, nie spełnia norm sanitarnych i nie nadaje się do dalszego użytkowania.

-. BdPN pozostawi po przebudowie (w latach 2020-2021) historyczną nazwę obiektu.

-. Ostateczna decyzja sądu odnośnie praw do „Chatki” zapadła w lipcu 2015 roku. BdPN przejął z czasem obiekt od PTTK i spółki działającej w jej imieniu, a dodatkowo w roku 2019 strony zawarły ugodę odnośnie wzajemnych relacji związanych z jego wcześniejszym użytkowaniem.

-. Pan Lutek Pińczuk zabrał część mienia ruchomego będącego jego własnością, a za pozostałe wyposażenie będące własnością P. Lutka BdPN zapłacił uzgodnioną należność. Wszystkie pamiątki, które pozwoli P. Lutek pozostawić lub sfotografować pozostaną wewnątrz budynku w symbolicznej galerii.

-. Obiekt w żadnej mierze nie zasługuje także na miano zabytkowego (sentymentalnego – oczywiście tak). Był przecież wielokrotnie „domowymi” sposobami przebudowywany i dobudowywany. A że zima potrafi upiększyć każde schronisko w górach, to turyści doskonale wiedzą. Z pewnością upiększy i „Nową Chatkę Puchatka”, w końcu będzie stać w tym samym miejscu.

-. Jedynym wartościowym materiałem, który jest wbudowany w obiekt jest naturalny kamień, który zostanie wykorzystany do konstrukcji przebudowanego obiektu, w części przyziemia.

-. Bieszczadzki Park Narodowy, aby poprawić sytuację na grzbiecie Połoniny Wetlińskiej musiał m.in. zlecić wykonanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę, powołać niezależnego rzeczoznawcę do sprawdzenia projektu, zlecić wykonanie studium wykonalności projektu, przygotować wniosek do RPO na dofinansowanie projektu, wpisać inwestycję do planów ministerialnych, uzyskać dofinansowanie w drodze procedury konkursowej, przeprowadzić procedurę przetargową (trzykrotnie) - by ostatecznie przystąpić w II połowie roku 2019 do fazy realizacji projektu.

-. Przebudowa jest finansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (czyli środków wspólnoty - Unii Europejskiej), dofinansowaniu budżetu RP, przy znacznym wkładzie finansowym również samego parku. Inwestycja jest bardzo trudna, o czym wszyscy doskonale wiedzą, ze względu na bardzo krótki sezon budowlany, brak dróg transportowych czy niedostatek wody na grzbietach połonin.

-. Obecnie wykonawca zlecił obrobienie zakupionego wcześniej drewna potrzebnego do konstrukcji obiektu. Planujemy, iż w roku 2020 na Połoninie Wetlińskiej stanie obiekt drewniany, kryty blachą w stanie surowym zamkniętym. W roku 2021 planujemy kolejny etap – jego wyposażanie, podłączanie mediów, instalacji, rozruch oczyszczalni, toalet itp. W roku 2021 zaplanowano także podłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej za pomocą podziemnego kabla (inwestycja Polskiej Grupy Energetycznej).

-. Obiekt będzie służył jak dotychczas turystom indywidualnym, jako miejsce dziennego odpoczynku, również nocnego (w ograniczonym zakresie ze względu na pojemność, bez możliwości rezerwacji dla grup). Park będzie świadczył tu usługi z zakresu edukacji turystycznej i przyrodniczej oraz związanych z poprawą bezpieczeństwa osób wędrujących po Bieszczadach, w ograniczonej formie również gastronomiczne.

-. Z obiektu w dalszym ciągu będzie korzystało całodobowo Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – zaplanowano odpowiednią stróżówkę, służby medyczne (kwestia zapewnienia alternatywnej łączności dla karetek pogotowia w trudnym terenie górskim), Straż Parku oraz pośrednio Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej obsługujący jedną z trzech najwyżej ulokowanych w polskich Karpatach stacji pomiarowych.

-. W maju 2020r. wykonawca przystąpi do prac remontowych, teren zostanie ogrodzony, a schronisko wyłączone z użytkowania. Zmieni się również przebieg szlaku – po jego wyznaczeniu w terenie społeczność turystyczna zostanie o tym fakcie powiadomiona. Obecnie wyznaczenie alternatywnych odcinków szlaków nie jest możliwe ze względu na zalegającą pokrywę śnieżną.

-. Zmiana przebiegu szlaku pozwoli na korzystanie przez turystów z bacówki wybudowanej w końcu roku 2019, która będzie stanowić małą namiastkę usług turystycznych na czas przebudowy.

- „Chatka Puchatka” oraz Muzeum Przyrodnicze BdPN w Ustrzykach Dolnych to ostatnie dwa obiekty, które będą remontowane w latach 2020-2021 w celu poprawy świadczenia usług parku związanych z edukacją turystyczną i przyrodniczą społeczeństwa.

Dyrekcja Bieszczadzkiego Parku Narodowego

 

 

 

informacja archiwalna:

Najwyżej w Bieszczadach położone schronisko na Połoninie Wetlińskiej (1232 m), zwane popularnie Chatką lub Tawerną, powstało w latach pięćdziesiątych jako wojskowy punkt obserwacyjny. W 1956 r. przejęło je PTTK, lecz dopiero od 1967 r. działa jako całoroczny obiekt z obsługą. Przez większą część tego czasu (z przerwami do dzisiaj) prowadzi je jeden z najbardziej znanych bieszczadzkich pionierów, Ludwik Pińczuk. To o nim mówi modna kiedyś, naiwniutka piosenka o "szałasie na połoninie" i koniu, co "polubił siana woń". Schronisko jest ciasne i zapewnia raczej spartańskie warunki. Wodę dowozi się w kanistrach z dość odległego źródła, jest więc płatna, nawet bez dodatku esencji herbacianej. W Tawernie mieści się stały posterunek GOPR. (tekst z przewodnika Bieszczady Pawła Lubońskiego)
Obiekt położony jest na szczycie Połoniny Wetlińskiej, nie posiada energii elektrycznej, bieżącej wody i kanalizacji, oferujemy warunki schroniskowe dla tzw. "prawdziwych turystów".
Ubikacja na zewnątrz (zimą dla osób nocujących udostępniana w schronisku) mycie i kąpiele przy źródełku, przepiękne widoki oraz zapierające dech w piersiach wschody i zachody słońca

 

38-608 Wetlina

czerwony -  Główny Szlak Beskidzki na odcinku Smerek – Brzegi Górne (Berehy Górne)
z Brzegów Górnych 1.40 h (↓ 1.10 h)
ze wsi Smerek 4.50 h (↓ 4.05 h), z Przełęczy Orłowicza 1.50 h (↓ 1.35 h), z Osadzkiego Wierchu 0.50 h (z powr. 0.50 h)
żółty - Przełęcz Wyżna – Chatka Puchatka
z Przełęczy Wyżnej 1 h (↓ 0.35 h)
czarny - żółty - Wetlina (Górna Wetlinka) – Chatka Puchatka
z kempingu "Górna Wetlinka" 1.45 h (↓ 1 h)

Pokrewne artykuły

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Klubu Podróżników Śródziemie Aleja Podróżników KRS: 0000556344 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Skontaktować się z nami możesz mailowo alejapodroznikow@gmail.com

Jeżeli chcesz wykorzystać materiały naszego autorstwa zamieszone na portalu skontaktuj się z nami: alejapodroznikow@gmail.com