Muzeum Ikony Wołyńskiej w Łucku na Ukrainie

Muzeum Ikony Wołyńskiej w Łucku na Ukrainie

  Unikalne i jedyne na Ukrainie Muzeum Ikony Wołyńskiej! To jedna z wizytówek naszego miasta i jedyne na Ukrainie muzeum, reprezentujące samoistną regionalną szkołę wołyńskiego malarstwa ikon.

 

Muzeum Ikony Wołyńskiej 15

 

Ekspozycja muzeum całościowa i wszechobejmująca, ułożona w porządku chronologicznym. Są tutaj najcenniejsze wzory sztuki sakralnej Wołynia od XVI do XIX wieku: ikony, malarstwo religijne o tradycji zachodnioeuropejskiej, carskie wrota, tron, krucyfiksy, rzeźby, krzyże. One akumulują wschodnią i zachodnią tradycje kultowe, historię kraju, sztukę wysoką i twórczość ludową, duchowne i artystyczne początki.

 

Muzeum Ikony Wołyńskiej 2

 

Wysoka duchowość i wyszukany koloryt obrazów reprezentują najwyższy poziom malarstwa zawodowego Wołynia. W muzeum można ocenić niedościgły talent wybitnego ukraińskiego malarza ikon Jowa Kondzelewicza. Jego utwory fascynują mistrzowskim rysowaniem i doskonale zbudowanymi kompozycjami.

W uroczystej ciszy czeka na turystów niezapomniane spotkanie z Ikoną Chełmskiej Matki Boskiej – unikatowym zabytkiem bizantyjskiej sztuki konstantynopolskiego pisma końca XI w. To jedna z najdawniejszych ikon Bogurodzicy, szanowany w chrześcijańskim świecie obraz, do którego idą nie tylko wycieczkowicze, ale również pielgrzymi. Pracownicy muzeum zawsze udzielają możliwości  zostać sam na sam ze świątynią. 

W muzeum działa pracownia restauracyjna, w której odnawiają uszkodzone części świątyń. 

 

Muzeum Ikony Wołyńskiej 19

 

Kolekcja muzealna obejmuje ponad 1,5 tysiąca zabytków sztuki sakralnej, a mianowicie ponad 600 ikon z XVI-XIX wieku, przedmioty z metaloplastiku (ikony, przybory kościelne, ikony), rzeźby dekoracyjne (bramy królewskie, kioski z ikonami) i rzeźby. Stworzenie kolekcji wiąże się z imieniem słynnego ukraińskiego historyka sztuki Pawła Żołtowskiego. Bezcenną perłą kolekcji jest Chełmska Cudowna Ikona Matki Bożej, unikalny zabytek sztuki bizantyjskiej z XI-XII wieku, jedną z najbardziej czczonych świątyń chrześcijańskich. Jej jest poświęcona osobna sala muzeum, gdzie przeprowadzane nie tylko wycieczki, ale także nabożeństwa. W przytulnym pokoju można pozostać prywatnie ze świątynią – pracownicy muzeum zawsze dadzą Państwu taką możliwość. Około 100 dzieł sztuki z XVI-XVIII wieku znajdują się w salach muzealnych. Prezentowane są oryginalne przykłady rzeźb dekoracyjnych i rzeźb Wołynia XVIII w. – królewska brama „Drzewo Jessego”, postacie aniołów i świętych.

 

Muzeum Ikony Wołyńskiej 27

 

W ekspozycji można zobaczyć unikatowe dzieła Jiowa Kondzelewicza (1667 – po 1740 r.), w których tradycje malarstwa ikonicznego w Europie Wschodniej i Zachodniej są organicznie połączone. Wśród nich są progi diakona i bram królewskich 1696 r., Ikony „Zbawiciela Wszechmogącego” i „Świętego Jerzego”, fragmenty proroczej serii Ikonostasu. One fascunują bogactwem tonalnym, harmonią i jasnością kolorów, malownicznym ciepłem obrazów, nienagannie skonstruowanymi kompozycjami.

Co roku organizowane są tutaj wystawy z muzeów i prywatnych kolekcji. Muzeum Ikony Wołyńskiej znane jest na Ukrainie i za granicą nie tylko ze względu na interesującą ekspozycję, ale także z pracy naukowej, badawczej i organizacyjnej. Każdego roku na podstawie muzeum odbywają się konferencje naukowe z  ikonografii wołyńskiej.

 

 

Muzeum Ikony Wołyńskiej 1

 

Muzeum Ikony Wołyńskiej, Wydział Wołyńskiego Muzeum Krajoznawczego
Аdres: Łuck, ul. Jaroszczuka, 5.

 

Muzeum Ikony Wołyńskiej 37

 

do najcenniejszych eksponatów należy ikona z przełomu XI i XII wieku.

 

Muzeum Ikony Wołyńskiej 39

 

Muzeum Ikony Wołyńskiej 41

 

Muzeum Ikony Wołyńskiej 3

 

Muzeum Ikony Wołyńskiej 4

 

Muzeum Ikony Wołyńskiej 11

 

Muzeum Ikony Wołyńskiej 13

 

Muzeum Ikony Wołyńskiej 14

 

Muzeum Ikony Wołyńskiej 16

 

Muzeum Ikony Wołyńskiej 17

 

Muzeum Ikony Wołyńskiej 18

 

Muzeum Ikony Wołyńskiej 20

 

Muzeum Ikony Wołyńskiej 22

 

Muzeum Ikony Wołyńskiej 23

 

Muzeum Ikony Wołyńskiej 24

 

Muzeum Ikony Wołyńskiej 29

 

Muzeum Ikony Wołyńskiej 30

 

Muzeum Ikony Wołyńskiej 31

 

Muzeum Ikony Wołyńskiej 32

 

Muzeum Ikony Wołyńskiej 33

 

Muzeum Ikony Wołyńskiej 36

 

Muzeum Ikony Wołyńskiej 38

 

Muzeum Ikony Wołyńskiej 40

 

Muzeum Ikony Wołyńskiej w Łucku na Ukrainie

 

Pokrewne artykuły

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Klubu Podróżników Śródziemie Aleja Podróżników KRS: 0000556344 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Skontaktować się z nami możesz mailowo alejapodroznikow@gmail.com

Jeżeli chcesz wykorzystać materiały naszego autorstwa zamieszone na portalu skontaktuj się z nami: alejapodroznikow@gmail.com