Kościół św. Franciszka z Asyżu w Hervartowie, zabytek z listy UNESCO

Kościół św. Franciszka z Asyżu w Hervartowie, zabytek z listy UNESCO

Kościół św. Franciszka z Asyżu w Hervartowie, zabytek z listy UNESCO


   Najstarsza drewniana świątynia na Słowacji. Jest to jedyny rzymskokatolicki kościół drewniany wśród wschodnio-słowackich kościółków drewnianych wpisanych na Listę światowego dziedzictwa UNESCO.

 


Rzymskokatolicki drewniany Kościół św. Franciszka z Asyżu, wraz z kolejnymi 7 drewnianymi kościołami Łuku Karpackiego, w 2008 roku został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Obiekt wybudowano pod koniec XV wieku (prawdopodobnie w latach 1499-1500). Jest najstarszym i najlepiej utrzymanym kościółkiem drewnianym na Słowacji. Do najcenniejszych części jego wnętrza należą gotyckie obrazy tablicowe oraz malowidła ścienne z roku 1655 i 1805. Choć w niewielkiej miejscowości funkcjonuje nowy kościół, także i w tym zabytkowym okazjonalnie odbywają się nabożeństwa.

 


Został zbudowany pod koniec XV wieku w stylu gotyckim i jest najstarszym na Słowacji zachowanym gotyckim kościołem drewnianym. Jego bryła zewnętrzna od ponad pół tysiąca lat pozostała niezmieniona. Ołtarz główny powstał w latach 1460-1480 i przedstawia Matkę Boską, św. Katarzynę Aleksandryjską oraz św. Barbarę. Niektóre elementy wyposażenia, jak na przykład oryginały bocznych skrzydeł ołtarzowych czy drewniane tabernakulum szafkowe z początku XVI wieku, znajdują się Muzeum Narodowym w Budapeszcie.

 

 

Wystrój wewnętrzny kościoła nosi wyraźne cechy okresu reformacji, kiedy kościół przez krótki czas był świątynią ewangelicką. Z tego okresu, a konkretnie z 1665 roku, pochodzą malowidła na południowej ścianie nawy. Przedstawiają one sceny biblijne: Adama i Ewę pod drzewem wiadomości dobrego i złego, przypowieść o pannach roztropnych i nierozsądnych oraz św. Jerzego walczącego ze smokiem Ich funkcję wychowawczą podkreślają cytaty z Biblii po łacinie oraz w języku staroczeskim.

 

 

Hervartow lezy poza popularnymi szlakami turystycznymi i nie ma co się dziwić że brak tutaj kolejek chętnych do zwiedzania. Zabytek na ogół pozostaje zamknięty ale wystarczy jeden telefon na numer widoczny na drzwiach świątyni, by po kilku minutach pojawiła się przewodniczka mieszkająca w sąsiedztwie kościoła. 

 

Godziny pon - pt 09,00 - 12,00 13,00 - 16,00   sob. niedz. 14,00 - 16,00 

Anna Mackanicova +421 918 678 260

Lokalizacja: Prešovský kraj, okres Bardejov, Hervartov, Słowacja

GPS: N49°14'49'' E21°12'18''

 

 

 

Ciekawostka w okolicy


Kluszow, Kobylska Góra - stanowisko archeologiczne, kurhany. 


Na grzbiecie Kobylskiej Góry, nad potokiem łukawickim, znajdują się w kilku skupiskach 33 kurhany. Ich wysokość wynosi od 0,5 do 1,7 m, a średnica od 9 do 17 m. Jeden z kopców został poddany badaniom archeologicznym, w wyniku których odkryto fragmenty ceramiki i kamienny topór. Grupa kurhanów z Kobylskiej Góry przypomina mogiły znajdujące się koło miejscowości Bardejów, Łukawica i Kobyly. Mogiły były budowane przez ludy wschodniosłowackie z późnej epoki kamienia (neolitu) na przełomie trzeciego i drugiego tysiąclecia przed Chrystusem. Ponieważ ukrywają szczątki zmarłych, zasłużyły sobie na miano "piramid wschodniej Słowacji". Pomniki te, mające przeszło cztery tysiące lat, wraz z zachowanymi na tym terenie zamkami i fortyfikacjami, są cennymi obiektami archeologicznymi, których wartość dodatkowo podkreśla fakt, że można je podziwiać w oryginalnym miejscu ich powstania. Niestety, identyfikację zachowanych kurhanów od reszty terenu utrudnia leśna roślinność.  Skaning 3D i prezentacja na tablicach, zdecydowanie ułatwiłaby edukację tego miejsca.

 

opracowanie & foto Albin Marciniak
 
 
 
 
 
tuż obok kościoła znajdują się zabytkowe spichlerze.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pokrewne artykuły

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Klubu Podróżników Śródziemie Aleja Podróżników KRS: 0000556344 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Skontaktować się z nami możesz mailowo alejapodroznikow@gmail.com

Jeżeli chcesz wykorzystać materiały naszego autorstwa zamieszone na portalu skontaktuj się z nami: alejapodroznikow@gmail.com