Croatia underground

Croatia underground

Podziemia Chorwacji

The most beautiful underground in Europe to explore, Underground cave, mine, military,

Najpiękniejsze podziemia w Europie do zwiedzania, kopalnie, jaskinie, katakumby,

 

 

Chorwacja dla każdego odwiedzającego ten kraj, kojarzona jest przede wszystkim z pięknymi plażami, malowniczymi zatoczkami, setkami romantycznych wysepek, dużą ilością zabytków i pięknymi parkami krajobrazowymi. Fakt, ten kraj zachwyca o każdej porze roku, ale Chorwacja ma do zaoferowania także coś więcej. Odwiedzając kraj rozciągnięty na górzystym wybrzeżu Morza Śródziemnego, warto zwrócić uwagę na kolorowy świat ukryty pod ziemia. Mowa oczywiście o wyjątkowych jaskiniach z jakich słynie Chorwacja. Jest także perełka wpisana na listę UNESCO. Zapraszam do najpiękniejszych podziemi Chorwacji.

 

 

 

 Podziemia Pałacu Dioklecjana, Split


W roku 1979 pałac wraz z zabytkowym centrum Splitu został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Sercem starego miasta w Splicie jest pałac rzymskiego cesarza Dioklecjana wybudowany w tym miejscu na przełomie III i IV wieku naszej ery. To, że przetrwał do dziś w tak dobrze zachowanym stanie zawdzięczamy mieszkańcom miasta Salona, którzy w VII wieku schronili się w jego murach przed Awarami. Tym samym założyli miasto, które dzisiaj znamy jako Split. W historii Cesarstwa Rzymskiego był tylko jeden cesarz, który dobrowolnie abdykował. Był nim Dioklecjan, który do Splitu wrócił na swoją emeryturę… Fakt, że każdy odwiedzając spaceruje po miejscu, które 1700 lat temu było domem konkretnej rodziny dodaje temu miejscu wyjątkowości. Zwiedzanie należy rozpocząć od podziemi – oryginalnie zachowanych z czasów antycznych i odkopanych dopiero w początku XX wieku wraz z rozwojem archeologii. Układ piwnic to lustrzane odbicie pomieszczeń, które zajmowała na pierwszym piętrze rodzina cesarska. Dzięki nim możemy wyobrazić sobie jak niezwykły charakter miała cała budowla i jak niezwykłym geniuszem wykazali się antyczni budowniczy.


Strona www: https://www.mgst.net/dioklecijanovi-podrumi/
Adres: wejście od ul. Obala hrvatskog narodnog preporoda, 21000 Split

 

Podziemia Pałacu Dioklecjana Foto Filip Trezner 1

Foto Filip Trezner

 

 

 

Basement of Diocletian's Palace, Split


In 1979 the palace and the historic centre of Split were entered on the UNESCO World Heritage List. In the city of Split, the heart of the old town, is the palace of the Roman emperor Diocletian, built here at the turn of the 3rd and 4th centuries AD. The fact that it has survived to this day in such a well-preserved condition is due to the inhabitants of the city of Salona, who in the 7th century took refuge in its walls from the Avars’ tribes. Thus, they founded the city we know today as Split. There was only one emperor in the history of the Roman Empire who voluntarily abdicated. It was Diocletian, who returned to Split for his retirement ... The fact that each visit we walk around the place that 1700 years ago was the home of a real family adds to this place's uniqueness. The tour should start from the basement - originally preserved from ancient times and excavated only in the early 20th century with the development of archaeology. The layout of the cellars is a mirror image of the rooms that the imperial family occupied on the first floor. Thanks to them, we can imagine the extraordinary character of the whole building and the amazing genius of the ancient builders.

 

Podziemia Pałacu Dioklecjana Foto Filip Trezner 2

Foto Filip Trezner

 

 

 

 

 

Błękitna Jaskinia - Modra Špilja, wyspa Biševo


Błękitna Jaskinia (hr. Modra špilja) na wyspie Biševo znajduje się ok 5 km od miasta Komiža na sąsiedniej wyspie Vis. Samo Biševo jest maleńką wyspą (około 6 km 2 ) z dosłownie kilkoma żyjącymi na niej mieszkańcami. Jaskinia jest pomnikiem przyrody. Niezwykły błękit jaskini to efekt załamujących się promieni słonecznych i krystalicznie czystej wody. Znana była już od czasów antycznych, ale dla szerszej publiczności odkrył ja baron Eugen von Ransonnet-Villez, pisząc w 1884 roku w jednym z wiedeńskich czasopism o „cudownie pięknej morskiej jaskini”. Obecnie jest to jedna z największych atrakcji przyrodniczych Dalmacji Środkowej. Warto odwiedzić ją i na własne oczy przekonać się czy miał rację.


Strona www: https://croatia.hr/pl-PL/blekitna-jaskinia-modra-spilja-bisevo
Adres: wyspa Biševo

 

Blekitna Jaskinia Wyspa Vis Geopark Archipelag Viski Chorwacja UNESCO 6

Czytaj więcej...

 

 


Modra Špilja, the island of Biševo


The Blue Cave (hr. Modra špilja) on the island of Biševo is located about 5 km from the town of Komiža on the neighbouring island of Vis. Biševo itself is a tiny island (about 6 km2) with literally a few inhabitants. The cave is a natural monument. The unusual blue in the cave is the result of refracting sunlight and crystal-clear water. It has been known since ancient times, but it was discovered by baron Eugen von Ransonnet-Villez. In 1884 baron wrote in one of the Viennese magazines about the "wonderfully beautiful sea cave". It is now one of the greatest natural attractions of Central Dalmatia. It is worth visiting and seeing for yourself
 if he was right.

 


Blekitna Jaskinia Wyspa Vis Geopark Archipelag Viski Chorwacja UNESCO 15

 

 

 

 

 

 

Grota Baredine w miejscowości Nova Vas (koło Poreča)


Grota Baredine ulokowana jest w zachodniej części Istrii koło miejscowości Novi Vas (pomiędzy miastami Poreč, Višnjan i Tar), 5 km od wybrzeża. Znana od czasów antycznych jednak dopiero w 1926 roku po raz pierwszy eksplorowana przez speleologów do 80 mg głębokości. Od 1975 roku trwały dalsze badania jaskini – odkryto przejście do głębokości 132 m. W 1995 roku udostępniona dla zwiedzających. Jest pomnikiem przyrody. Całkowita głębokość jaskini wraz z dwoma podziemnymi jeziorami wynosi 132 m. Dla gości dostępna jest część znajdująca się 60 m pod ziemią ze stałą temperatura na poziomie 14 st.C. W pięciu dobrze oświetlonych salach można podziwiać przepiękne stalaktyty i stalagmity, które zachwycają gości, a niektórym przypominają konkretne postaci. Najważniejszy jest „Snješko lučonoša” – bałwan latarnik, który stał się maskotką tego miejsca. Jaskinia ma również swoją legendę o nieszczęśliwej miłości, ale o niej usłyszycie na miejscu… To co koniecznie trzeba zobaczyć na miejscu to Odmieniec Jaskiniowy (potocznie zwany: człowieczą rybką), który zamieszkuje wody podziemnych jezior.


Strona www: https://baredine.com/
Adres: Gedići 55, 52446 Nova Vas – Poreč

 

Grota Baredine 1

 

fot. M. Paljuh

 

 


Baredine cave in Nova Vas (near Poreč)


The Baredine cave is located in the western part of Istria near Novi Vas (between cities Poreč, Višnjan and Tar), 5 km from the coast. Known since ancient times, but only in 1926 explored for the first time by speleologists up to 80 mg depth. From 1975, further exploration of the cave was carried out - a passage to a depth of 132 m was discovered. In 1995 it was made available to visitors. The cave is a natural monument. The total depth of the cave with two underground lakes is 132 m. A part of the cave located 60 m underground with a constant temperature of 14 degrees C is available for visitors. You can admire beautiful stalactites and stalagmites in five well-lit halls. Some of them delight the guests, and some resemble specific figures. The most important mascot of this place is "Snješko lučonoša" - snowman - lighter. The cave also has its legend of unhappy love, but you will hear about it on the spot ... What you must see on the spot is the Cave Misfit (colloquially known as the human fish), which lives in the waters of the underground lakes.

 

Grota Baredine 2

fot. V. Počanić

 

 

 

 

Jaskinia Vranjača w wsi Kotelnice (koło Splitu)


Niespełna 24 kilometry od Splitu, u podnóża masywu Mosor z jego północnej strony, we wsi Kotlenice znajduje się jaskinia Vranjača. Odkrył ją na swojej ziemi Stipe Punda, który chcąc pomóc zranionemu ptakowi i wszedł do wąskiej rozpadliny skalnej. W ten sposób odkrył pierwszą z dwóch jej części. W 1900 roku eksplorowali ją członkowie towarzystwa speleologicznego Liburnija z Zadaru. A dla zwiedzających otwarto ją oficjalnie 15 grudnia 1929 roku. Jest pomnikiem przyrody. Jaskinia ma stałą temperaturę utrzymująca się na poziomie 16 st.C. Pełna jest różnokolorowych stalaktytów i stalagmitów, które tworzą niezwykle formy. Od tych przypominających grube, misternie rzeźbione sople, po te do złudzenia przypominające krasnale. W jaskini żyją cztery endemiczne gatunki zwierząt: dwa pająki, żółw i ślimak oraz dwa gatunki nietoperza.

 

Strona www: https://visitdugopolje.com/en/destination/spilja-vranjaca/
Adres: 16 Hrvatskih Velikana, 21204 Kotlenice

 

Jaskinia Vranjaca w Chorwacji Kotlenice Dalmacja 15

 

 

 

Vranjača cave in the village of Kotelnica (near Split)


Less than 24 kilometers from Split, at the foot of the Mosor massif on its northern side, in the village of Kotlenice, there is the Vranjača Cave. It was discovered on his land by Stipe Punda, who, wanting to help the injured bird, entered a narrow rock chasm. Thus, he discovered the first of its two parts. In 1900 it was explored by members of the Liburnija speleological society from Zadar. And it was officially opened to visitors on December 15, 1929. This place is a monument of nature. The cave has a constant temperature of 16 degrees C with a lot of colourful stalactites and stalagmites that create unusual forms. From those resembling thick, intricately carved icicles to those that resemble gnomes. Four endemic species of animals live in the cave: two spiders, a turtle and a snail, and two species of a bat.

 

 galeria

 

Jaskinia Vranjaca w Chorwacji Kotlenice Dalmacja 8

Czytaj więcej...

 

 

 

 

 

Jaskinia Odyseusza, wyspa Mljet


Zgodnie z legendą na skale przed jaskinią, którą w czasie przypływu całkowicie zalała woda, rozbił się statek Odyseusza. Nie przejął się jednak zbytnio tym faktem, bo nimfa Kalipso, która mieszkała na wyspie tak go zachwyciła (a może była to jednak uroda tego miejsca?), że pozostał na niej kolejne 7 lat… Wejście do jaskini od strony morza znajduje się ok. 1 m nad poziomem wody, dlatego można ją oglądać tylko kiedy morze jest spokojne. W środku miejscowi trzymają łodzie rybackie, co czyni jaskinie jednym z najbardziej niezwykłych portów na świecie. Od strony lądu najbliżej jest do jaskini z największej miejscowości na wyspie Babino Polje. Jaskinia znajduje się poza granicami Parku Narodowego Mljet. Nie zapomnijcie odwiedzić Park jak już będziecie na wsypie.


Strona www: http://www.mljet.hr/
Adres: wyspa Mljet

 

Jaskinia Odyseusza fot. Park Narodowy Mljet 1

 

Jaskinia Odyseusza fot. Park Narodowy Mljet

 

 

Odysseus cave, island of Mljet


According to the legend, Odysseus' ship crashed on the rock in front of the cave, which was completely flooded by water at high tide. He did not care too much about this fact, because the nymph Calypso, who lived on the island, delighted him so much (or maybe it was the beauty of this place?) That he stayed on it for another 7 years ... The entrance to the cave from the sea is approx. 1 m above the water level, therefore it can only be viewed when the sea is calm. Inside, the locals keep fishing boats, making the caves one of the most unusual harbours in the world. From the land side, it is closest to the cave of the largest town on the island of Babino Polje. The cave is outside the limits of the Mljet National Park. Don't forget to visit the Park when you are on the island.

 

 Jaskinia Odyseusza fot. Park Narodowy Mljet 2

 

 Jaskinia Odyseusza fot. Park Narodowy Mljet

 

 

 

 

 

Akwedukt Rzymski pod Splitem w Chorwacji

 

    Spacerując zabytkowymi uliczkami zabytkowej części Splitu, niewielu turystów ma świadomość że pod jego stopami, kilka-kilkanaście metrów pod ziemią, przebiega jeden z ważniejszych zabytków Chorwacji. Do jego wnętrza nie prowadzą żadne wejścia zapraszające turystów a sam podziemny akwedukt miało okazję zobaczyć zaledwie garstka ludzi. Ci szczęśliwcy to głównie geolodzy i archeolodzy oraz kilka osób z mediów. Wewnątrz panuje mikroklimat który pozwolił w wielu miejscach na wytworzenie naturalnych form naciekowych jak stalaktyty czy stalagmity. Część tunelu została wykuta w skale czy piaskowcu a część została poszerzona w miejscach naturalnych pustek w gruncie. W wielu miejscach ściany i sklepienia tuneli zostały wzmocnione dodatkową obudową, zabezpieczającą przed osuwiskiem i zawaleniem. Ciemniejszy kolor widoczny na zdjęciach to poziom wody sięgający w czasach korzystania z kanału wodnego.

 

 

Akwedukt Rzymski pod miastem Split Dalmacja Chorwacja 1

Czytaj więcej...

 

 

Akwedukt Rzymski pod miastem Split Dalmacja Chorwacja 30

 

 

Na przełomie III i IV wieku Rzymianie wybudowali akwedukty, którymi zaopatrywano Pałac Dioklecjana w wody z rzeki Jadro. Ten dziewięciokilometrowy wodociąg grawitacyjny uznawany jest za jeden z pierwszych wodociągów na terenie Chorwacji. Dzisiaj ciągle akwedukty wykorzystuje się do dostarczania wody mieszkańcom Splitu. Fragmenty akweduktów Dioklecjana można podziwiać w strefie wystawowej podziemnych pokoi hotelu Atrium albo poprzez wejście do kanału wodociągowego.

  Części naziemne akweduktu doskonale widoczne są w kilku miejscach Splitu, biegnące nad ulicami wykorzystywane są także obecnie. Znaczna część akweduktów poprowadzona była pod ziemią z wielu powodów.

 

Istnieje możliwość wejścia do wnętrza akweduktu dla geologów i speleologów chcących wykonać badania naukowe. W tym celu konieczny jest kontakt z gospodarzem obiektu: Tonći Rađa speleolog

 

 

Najciekawsze formy skalne można podziwiać w dwóch jaskiniach znajdujących się w paśmie górskim Velebit.

Nieopodal Perušića znajduje się jedyny park jaskiń w Chorwacji — Park Jaskiń Grabovača. Spośród wszystkich jaskiń na terenie parku, Jaskinia Samograd jest z pewnością najbardziej znaną i atrakcyjną od wieków. Jaskinia Samograd zapiera dech w piersiach swoimi wspaniałymi sklepieniami, mostami, jaskiniowymi ozdobami i balkonami. Wejście znajduje się na wysokości 675 m n.p.m., na wschodnim stoku wzgórza Grabovača, na dnie 17-metrowego leja krasowego powstałego w wyniku zawalenia się stropu kanału jaskiniowego. Długość jaskini wynosi 345,8 metra i składa się z czterech dużych sal, które przypominają odwiedzającym katedrę, podczas gdy schody ręcznie rzeźbione ponad 150 lat temu ciągną się przez całą jaskinię. Jest ona przygotowana dla turystów na prawie całej swojej długości, a prowadzone wizyty są możliwe przez cały rok. Temperatura wewnątrz jaskini wynosi około 8°C, więc zalecane jest ciepłe ubranie i odpowiednie obuwie.


Kolejne jaskinie, do których z całą pewnością warto zajrzeć, znajdują się na północno-wschodnich stokach góry Velebit Crnopac (1403 m). Cerovacke, bo o nich mowa, to trzy jaskinie: górna, dolna i łącząca je, znacznie mniejsza jaskinia pośrednia. Cały system ma długość czterech kilometrów. I tu znajdziemy całe bogactwo form skalnych, a zwiedzanie kompleksu Cerovacke jest również bardzo wygodne i łatwe. Na dodatek jest nieco cieplej, bo 11 stopni.

W północnym Welebicie znajduje się jeszcze jedna jaskinia, prawdziwa gratka dla speleologów. Lukina jama to najgłębsza jaskinia w Chorwacji i 14. na świecie (według pomiarów z 2013 roku). Jednak ta, licząca nieco ponad 1400 m głębokości jaskinia, jest dostępna wyłącznie dla doświadczonych grotołazów.

 

 zakaz kopiowania jakiejkolwiek części - no part of it can be copied

 

 

Albin Marciniak - we współpracy z CROATIAN NATIONAL TOURIST BOARD REPRESENTATIVE OFFICE POLAND

 

 

#Croatiaunderground

https://www.facebook.com/UndergroundinEurope

 

Underground in Europe to explore

 
 
 
 
Polecam Podziemia turystyczne w Polsce.
 
 
 
 
 
 
 
SOON
 
 
Underground in Europe to explore book ang pol 1

Pokrewne artykuły

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Klubu Podróżników Śródziemie Aleja Podróżników KRS: 0000556344 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Skontaktować się z nami możesz mailowo alejapodroznikow@gmail.com

Jeżeli chcesz wykorzystać materiały naszego autorstwa zamieszone na portalu skontaktuj się z nami: alejapodroznikow@gmail.com