Nazwa użytkownika   Hasło   Pamiętaj mnie     Przypomnieć login?   Zarejestruj się  

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

 

Muzeum Kolejnictwa w Warszawie
 
Co czeka jedno z najwiekszych muzeów kolejnictwa w Polsce, posiadające unikatowe zbiory w skali świata ?
Muzeum zmieniło nazwę a niebawem zmieni także i lokalizację.
Zanim jednak to nastąpi, zapraszamy do odwiedzenia tego niezwykłego miejsca.
 
 
 
 
Muzeum Kolejnictwa zostało zamknięte, co teraz?
 
Rusza Stacja Muzeum
Polskie Koleje Państwowe S. A. wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego mając na uwadze ochronę dziedzictwa kolejowego w Polsce, zadecydowały o konieczności powołania nowej instytucji kultury, pod nazwą Stacja Muzeum, która będzie spadkobiercą ideowym i merytorycznym Muzeum Kolejnictwa. Muzeum w swoich zbiorach posiadało wiele drogocennych i unikatowych na skalę europejską eksponatów, które należycie uchronione od zniszczenia i poddane gruntownej renowacji, będą stanowiły oś narracji nowej wystawy. Program Stacja Muzeum będzie skoncentrowany na atrakcyjnym dla publiczności temacie kolejnictwa i mamy nadzieję, że stanie się kompleksem o znaczeniu i charakterze porównywalnym w skali miasta do La cité des sciences et de l'industrie w Paryżu. Obiektem referencyjnym w odniesieniu do programu budynku głównego i hali taboru Stacji Muzeum jest Muzeum Kolejnictwa w Yorku, w Wielkiej Brytanii, które na całym świecie uważane jest za najlepszą tego typu instytucję kultury. Muzeum w Yorku ma tradycyjny charakter, ale jednocześnie w sposób niezwykle nowoczesny wprowadza zwiedzających w świat kolejnictwa, jego historii i nieocenionej wartości jaką miało i ma dla transportu lądowego. Celem Stacji Muzeum jest, wzorując się na przykładzie z Wielkiej Brytanii spopularyzować tematykę kolejnictwa w Polsce i stać się miejscem chętnie odwiedzanym zarówno przez turystów z wewnątrz kraju jak i tych z zagranicy. Nowa instytucja kultury będzie miejscem spotkań wielu pokoleń, które urzeczone pięknem zabytkowego taboru, będą mogły wspólnie spędzać czas i cieszyć multimedialną, przyjazną również dla dzieci przestrzenią wystawienniczą.
 
 
To nie bajka, tylko wizja nowej placówki, która wyrosła na mapie Warszawy po zamknięciu Muzeum Kolejnictwa. Zmiana została przeprowadzona poprzez likwidację oraz utworzenie (przez Samorząd Województwa oraz PKP S.A.) nowego podmiotu – samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Stacja Muzeum”. Placówka będzie funkcjonowała w obecnej lokalizacji, przy ulicy Towarowej 3 w Warszawie do czasu wybudowania nowej siedziby na Stacja zlokalizowanej w zachodniej części Warszawy, na terenie Odolan. Obszar ten położony jest w obrębie dzielnicy Wola w bezpośrednim styku z Bemowem, Ochotą i Włochami. Jeszcze zanim wybudowana zostanie nowa siedziba, rozpocznie się projekt developerski Warszawa Główna. Zakłada on stworzenie nowego i nowoczesnego dworca Warszawa Główna i przywrócenie ruchu kolejowego. Dodatkowo atutem tego miejsca stanie się zabudowa komercyjna o funkcjach biurowych, handlowych i mieszkaniowych. Rozmowy na temat relokacji i restrukturyzacji Muzeum Kolejnictwa rozpoczęły się już kilka lat wcześniej. Polskie Koleje Państwowe S. A. znając trudną sytuację Muzeum Kolejnictwa w Warszawie, chciały partycypować z projekcie aby być gwarantem zachowania dziedzictwa kolejowego. W drodze negocjacji ustalono, że najlepszym rozwiązaniem, będzie zamknięcie starej placówki i powołanie nowej, której PKP S. A. będzie współorganizatorem.
Zdefiniowano ponadto spodziewane efekty powstania Stacji Muzeum. W większym niż do tej pory stopniu zostanie wykorzystane dziedzictwo oraz historia miejsca, od lat związanego z koleją i przemysłem. Zostanie wykreowana przestrzeń, na którą będzie wprowadzona praktyka z dziedziny urbanistyki – nowoczesny styl zarządzania kulturowym dziedzictwem. Na tej bazie zostanie stworzone unikatowe miejsce, w którym poprzez zabawę będzie podnoszona świadomość historyczno-techniczna dzieci i młodzieży. Podczas lekcji będą wykorzystywane repliki urządzeń i pojazdów, a także symulatory i inne urządzenia. Warto podkreślić, że poznawanie ich działania to nie tylko rozbudzanie zainteresowań techniką spełnianie marzeń, ale są one doskonałym narzędziem szkoleniowym, radykalnie ograniczającym np. katastrofy transportowe.
 
W tym właśnie duchu, Województwo Mazowieckie, Miasto Stołeczne Warszawa, PKP S. A. oraz Naczelna Organizacja Techniczna zrzeszającą 37 Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych - podpisała 15 lipca 2015 roku list intencyjny określający wzajemne współdziałanie w zakresie powołania nowej instytucji kultury – Centrum Komunikacji i Techniki. W toku dalszych prac, okazało się, że projekt ograniczył się jedynie do części dotyczącej dziedzictwa kolejowego i dlatego zmniejszyła się ilość partnerów. W dniu 21 października 2014 r. podpisana została pomiędzy PKP S.A. a Województwem Mazowieckim warunkowa umowa określająca zasady współdziałania stron w procesie tworzenia Stacji Muzeum i mniej więcej od tego momentu wiadomo że nie powstanie Centrum Komunikacji i Techniki, ale Stacja Muzeum poświęcona
tematyce kolejowej. 8 maja 2015 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim a Polskimi Kolejami Państwowymi S.A. została zawarta Warunkowa Umowa o utworzeniu i prowadzeniu samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Stacja Muzeum”, która zdefiniowała wszystkie obszary współpracy dwóch współorganizatorów, a w jej wyniku 15 czerwca tego samego roku Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia i prowadzenia wspólnie z PKP S.A .samorządowej instytucji kultury – Stacja Muzeum oraz nadania jej statutu oraz uchwałę w sprawie likwidacji Muzeum Kolejnictwa w
Warszawie. Dnia 31 marca 2016 roku Muzeum Kolejnictwa zostało wykreślone z rejestru instytucji kultury, a od 1 kwietnia 2016 roku dyrektorem Stacji Muzeum, powołanym przez Samorząd Województwa jest Paweł Szczerbakow.
 
Projekt relokacji, według stron umowy – wpisuje się w tradycje kolei i ochronę szeroko widzianego dziedzictwa kolejowego, jak i działalność biznesową, polegającą na zarządzaniu nieruchomościami. Jednym z kluczowych zadań tych zarządców jest rewitalizacja terenów kolejowych i nadawanie im nowych funkcji, użytecznych dla mieszkańców. Dzięki temu, że powstanie nowa siedziba Stacji Muzeum, warszawiacy zyskają nowe, ciekawe miejsce do spędzania wolnego czasu z całą rodziną, a sama instytucja będzie otwarta na odwiedziny gości zarówno z całej Polski jak i z zagranicy. Ten nowy przystanek dla wielbicieli kolei powstanie na Szczęśliwicach, na działkach o powierzchni prawie 22 ha. Pierwsze tory na Odolanach położono pod kolej warszawsko-wiedeńską na odcinku prowadzącym do Grodziska Mazowieckiego. W 1931 roku elementem związanym z budową linii średnicowej była wybudowana właśnie w tym miejscu nowoczesna Stacja Szczęśliwice posiadająca wszelkie urządzenia do obsługi pociągów osobowych: akumulatornię i kompresornię gazową do oświetlania wagonów, kotłownię, kompresornię powietrza oraz warsztaty do napraw. W  zachodniej części stacji wybudowano pętlicę (zwaną wiankiem) na wzór stacji Sunnyside Yard w Nowym Jorku, pozwalającą wyprawiać pociągi w drogę powrotną bez rozszczepiania poszczególnych wagonów i bez obracania ich na tarczy. Jest to teren w znacznej mierze nie zagospodarowany, czekający na swoją szansę. Duża przestrzeń stwarza dobre warunki zarówno do ekspozycji kolejowych zbiorów muzealnych jak i do wypoczynku na świeżym powietrzu. Będzie to jedna z najnowocześniejszych placówek w kraju. Instytucja ma mieć charakter centrum kulturalno-naukowego i rozrywkowego, związanego tematycznie z techniką i transportem, w tym głównie kolejowym. Zostanie stworzona nowa narracja prezentacji zbiorów. Dzieci, młodzież, a także dorośli, poprzez edukację i zabawę będą mogli przyjrzeć się historii kolei. Placówka stawia na nowoczesność i innowacyjność. Do prezentacji zbiorów zostaną wykorzystane m.in. aplikacje multimedialne, symulatory, technika 3D, nowe metody przekazywania wiedzy. W związku z unowocześnianiem i wprowadzeniem innowacyjnych technik przekazu informacji, nowa instytucja kultury ma łączyć zarówno tradycyjne metody komunikacji z widzem z formami nowoczesnymi, opartymi na technologii dotykowej, wykorzystaniu Internetu, aplikacji multimedialnych, aktywnych form kultury i relaksu. 30 grudnia 2015 roku został ogłoszony międzynarodowy konkurs, który zorganizowany został przez Polskie Koleje Państwowe S. A. we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej nowej siedziby Stacji Muzeum, dosłownie kilka dni temu sąd konkursowy wybrał sześć najlepszych koncepcji
architektonicznych, a latem 2016 roku poznamy zwycięzcę konkursu. „Najlepsza koncepcja będzie podstawą do stworzenia projektu architektonicznego. Jej autor otrzyma nagrodę 120 tys. zł netto oraz zostanie zaproszony do dalszych negocjacji dotyczących opracowania dokumentacji projektowej. Drugie i trzecie miejsce w konkursie będzie premiowane odpowiednią kwotą 80 i 50 tys. zł netto. Dla kolejnych trzech autorów przewidziane są wyróżnienia” – można było przeczytać w informacji prasowej o konkursie.
 
Organizatorzy nowej placówki wytyczyli cele planowanego przedsięwzięcia. Są to: Stworzenie możliwości nowoczesnego wykorzystania i skutecznej ochrony zasobów dziedzictwa kolejowego, w tym historycznych zabytków techniki kolejowej o światowym znaczeniu. Poprawa jakości funkcjonowania instytucji kultury  i zwiększenie liczby osób odwiedzających. Pozytywny wpływ na rozwój potencjału rekreacyjnego i turystycznego dzielnicy Wola poprzez stworzenie instytucji o profilu muzealno-edukacyjnym wraz z ekspozycją zewnętrzną. Zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie zabytków kolejnictwa, ochrony zabytków kolejnictwa, historii kolejnictwa i techniki kolejowej.
 
Walentyna Rakiel-Czarnecka
Zastępca Dyrektora Stacja Muzeum
 
Stację Muzeum przy ul. Towarowej 3 w Warszawie można zwiedzać
od poniedziałku do niedzieli w godz. 9:00 – 18:00
W poniedziałki wstęp bezpłatny
 
Stacja Muzeum
 ul. Towarowa 3
 Warszawa
tel. (22) 620 04 80 w. 109
 
 
Parowozownie i muzea kolejnictwa w Polsce
 
parowozownie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

podziemia

podziemia

miasta

miasta

zamki i pałace

zamki i palace

skanseny

skanseny

parowozownie

parowozownie

muzea

muzea

miejsca wyjątkowe

miejsca wyjatkowe

forty i twierdze

forty i twierdze

zabytki sakralne

zabytki sakralne

najpiekniejsze szlaki kajakowe w Polsce

 

spływy kajakowe

splywy kajakowe

polecane rejsy

polecane rejsy

imprezy

imprezy wodniakow2

Żaglowce

Czysta Polska czyste góry czyste szlaki

rajdy, zloty

rajdy i zloty

imprezy górskie

imprezy gorskie

daty i rocznice

testy sprzętu

książki

schroniska

schroniska gorskie

fotorelacje

fotorelacje

konkursy

konkursy

tanie linie

 

Kuchnie świata

 

 

 

 

mapy Tatr online

 mapy tatr
SKANSENY I MUZEA PLENEROWE W MAŁOPOLSCE 3   Zamki i obiekty obronne w Małopolsce 2  PODZIEMIA W MAŁOPOLSCE 2
 
 
rowerowe testy porady wycieczki
 
Wybrane i polecane szlaki rowerowe
 
 
 
  

rower on tour

hiking on tour

mountain on tour

kayak on tour

aleja 2019

Najpiekniejsze Miejsca w Tatrach baner
 

polecamy orla

zamki w Polsce okładka 

Polskie obiekty na Liście UNESCO
 
 
Szczyty Tatr Polskich alfabetycznie

 

szczyty pasm górskich w Polsce

 

niebezpieczne zwierzęta w Polsce najbardziej niebezpieczne lotniska na świecie
najniebezpieczniejsze rośliny świata najwyższe drzewa świata
najdłuższe mosty świata najdziwniejsze budynki świata
 
 
FESTIWALE PODRÓŻNIKÓW
 
 
hosting zapewnia
 
facebook klub podróżników śródziemie

Odwiedza nas 147 gości oraz 0 użytkowników.