Jaskinia na Kadzielni w Kielcach

Jaskinia na Kadzielni w Kielcach

Jaskinia na Kadzielni w Kielcach

  Jedna z niewielu jaskiń w naszym kraju będąca tak łatwo dostępna. Nie jest to sztuczna atrakcja ale prawdziwa jaskinia z ciekawą szatą naciekową, systemem tuneli i komór, z labiryntem ciasnych przejść i kapiącej wody jak przed milionami lat. Jednak jest to jaskinia do której dostać się można bez wysiłku, długich górskich wędrówek czy specjalistycznego sprzętu speleologicznego. Jedynym ograniczeniem czy też utrudnieniem są schody na trasie zwiedzania, wilgotność i błoto a także stała, dosyć niska temperatura. Mówiąc o ograniczeniach mam tutaj na myśli rodziny z dziećmi czy też osoby nie lubiące nadmiernego wysiłku by dostać się do wnętrza jaskini. Jak to w jaskiniach bywa, także i tutaj można się pobrudzić. Wąskie przejścia pomiędzy mokrymi skałami czy błoto pod butami to zazwyczaj norma w tego typu podziemiach.

 

Jaskinia na Kadzielni Kielce 25

 

Wejście główne przygotowane specjalnie dla wygody turystów, znajduje się przy alejkach spacerowych Kieleckiej Kadzielni - dawnego kamieniołomu zamienionego na świetny teren rekreacyjny. W amfiteatrze wkomponowanym w skalne zbocza dawnego kamieniołomu co pewien czas rozbrzmiewa muzyka organizowanych koncertów, nad głowami słychać szum urządzeń śmiałków sunących na sześciuset metrowej tyrolce a do skalnych labiryntów jaskini prowadzi okratowane wejście. Aby poczuć się jak speleolog, wystarczy dojść z parkingu krótką alejką.

 

Jaskinia na Kadzielni Kielce 22

 

System jaskiniowy

System jaskiniowy - Jaskinia Odkrywców - Prochownia - Szczelina na Kadzielni jest największym obiektem podziemnym na kieleckiej Kadzielni. Pierwotnie były to trzy osobne jaskinie, które połączone zostały w czasie prac eksploracyjnych prowadzone przez speleologów w latach 2004-2009 w jeden ciąg jaskiniowy. W listopadzie 2004 r. grotołazi ze Speleoklubu Świętokrzyskiego w Kielcach rozpoczęli w trzech jaskiniach Kadzielni: Jaskini Odkrywców, Prochowni i Szczelinie na Kadzielni prace eksploracyjne dla potrzeb podziemnej trasy turystycznej. Prace te polegały głównie na wybieraniu z jaskiń gliniastego namuliska i gruzu skalnego a następnie penetracji napotkanych pustek krasowych. Do końca stycznia 2005r. odkryto 88 m nowych korytarzy i połączono Prochownię z Jaskinią Odkrywców. Dalsze prace eksploracyjno –udostępniające prowadzili górnicy z krakowskiej firmy AMC odkrywając kolejne 82 m nowych korytarzy i łącząc w 2009 r. wszystkie trzy jaskinie w jeden system. Nadzór nad zabezpieczeniem udostępnianych korytarzy jaskini prowadziła Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, geologiczny nadzór naukowy nad tymi pracami sprawuje Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, natomiast eksplorację i dokumentację speleologiczną prowadzili członkowie Speleoklubu Świętokrzyskiego.

 

Jaskinia na Kadzielni Kielce 24

 

 

Zwiedzanie

Jaskinie są dostępne dla zwiedzających od 1 kwietnia do 31 października. Zwiedzanie możliwe jest przez 6 dni w tygodniu od wtorku do niedzieli (z wyłączeniem poniedziałków).
Wejścia do jaskini odbywają się co 30 minut.
Zwiedzania odbywa się w grupach maksymalnie 15 osobowych, wyłącznie pod opieka przewodnika. Średni czas zwiedzania przez jedną grupę ok 30 min.

Wszystkie osoby w grupie muszą mieć kask na głowie przez cały czas pobytu w jaskini aż do powrotu na powierzchnię, do otworu wejściowego. Kaski przy wejściu otrzymuje od przewodnika każdy zwiedzający. Każdy zwiedzający porusza się po jaskini zgodnie z zaleceniami przewodnika prowadzącego grupę. W jaskiniach można robić zdjęcia.

 

poniedziałek     nieczynne

wt-pt                10:00-17:00*

sb-nd               11:00-18:00*

http://jaskinienakadzielni.pl

 

 

Jaskinia na Kadzielni Kielce 1

 

Otwory

Wszystkie otwory jaskiń zostały odkryte podczas eksploatacji kamieniołomu. Obecnie łączna długość wszystkich korytarzy jaskini wynosi 392 m a deniwelacja 21 m. Dla ruchu turystycznego dostępna jest podziemna trasa turystyczna przebiegający przez Jaskinię Odkrywców,  Prochownię i Szczelinę na Kadzielni o długości 140 m i deniwelacji 10 m, rozwinięta na trzech poziomach. Jaskinie powstały w wyniku działania procesów krasowych czyli rozpuszczania  skał przez wody zawierające dwutlenek węgla, przez bardzo długi okres czasu, liczony w milionach lat.

 

 

Jaskinia na Kadzielni Kielce 2

 

Eksploatacja

Początki eksploatacji wapieni dewońskich na Kadzielni sięgają XVIII w. i trwała ona do 1962 r. Wydobywane w kamieniołomie wapienie wykorzystywano do produkcji wapna, którą prowadzono na miejscu w piecach wapienniczych. Podczas kilkusetletniej eksploatacji skał wapiennych w kamieniołomie wielokrotnie odkrywano jaskinie. Niektóre z nich uległy wówczas całkowitemu zniszczeniu. Do dnia dzisiejszego zachowało się na Kadzielni 25 jaskiń i schronisk skalnych. Do większych jaskiń Kadzielni należą oprócz systemu Jaskinia Odkrywców-Prochownia –Szczelina na Kadzielni również: Jaskinia Wschodnia (100 m), Jaskinia Jeleniowska (36 m) i Jaskinia Zwaliskowa (30 m).

 

 

Jaskinia na Kadzielni Kielce 3

 

Forma jaskiń

W jaskiniach Kadzielni występują formy i zjawiska charakterystyczne zarówno dla skał budujących wzgórze jak i dla procesów związanych z systemem krasowym(jaskiniowym). Do najważniejszych z nich należy zaliczyć:
  • struktury i organizmy charakterystyczne dla dawnego dewońskiego morza (głównie skamieniałości koralowców, ramienionogów, liliowców, głowonogów i innych żyjących wówczas zwierząt)
  • procesy tektoniczne i mineralizacyjne (uskoki, żyły kalcytowo-galenowo-barytowe)
  • kształty korytarzy jaskiniowych i rzeźba ich ścian jako wynik działania korozji krasowej(charakterystyczne gruszkowate przekroje)
  • nacieki jaskiniowe (głównie stalagmity, polewy naciekowe oraz nieliczne stalaktyty
  • namuliska jaskiniowe o różnym wieku i wykształceniu zawierające czasami szczątki kostne (namuliska gliniaste, manganowe, kości nietoperzy).

 

Jaskinia na Kadzielni Kielce 4

 

 

Jaskinia na Kadzielni Kielce 5

 

 

Jaskinia na Kadzielni Kielce 6

 

 

Jaskinia na Kadzielni Kielce 8

 

 

Jaskinia na Kadzielni Kielce 9

 

 

Jaskinia na Kadzielni Kielce 21

 

 

Jaskinia na Kadzielni Kielce 7

 

 

Jaskinia na Kadzielni Kielce 23

 

 

Jaskinia na Kadzielni Kielce 10

 

 

Jaskinia na Kadzielni Kielce 11

 

 

Jaskinia na Kadzielni Kielce 12

 

 

Jaskinia na Kadzielni Kielce 16

 

 

Jaskinia na Kadzielni Kielce 14

 

 

Jaskinia na Kadzielni Kielce 15

 

 

Jaskinia na Kadzielni Kielce 16

 

 

Jaskinia na Kadzielni Kielce 17

 

 

Jaskinia na Kadzielni Kielce 18

 

 

Jaskinia na Kadzielni Kielce 19

 

 

Jaskinia na Kadzielni Kielce 20

 

 

Jaskinia na Kadzielni Kielce 21

 

 

Jaskinia na Kadzielni Kielce 23

 

 

opracowanie & foto Albin Marciniak
 

 

NAJPIĘKNIEJSZE PODZIEMIA TURYSTYCZNE W POLSCE
 
 

 NAJPIĘKNIEJSZE PODZIEMIA

Pokrewne artykuły

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Klubu Podróżników Śródziemie Aleja Podróżników KRS: 0000556344 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Skontaktować się z nami możesz mailowo alejapodroznikow@gmail.com

Jeżeli chcesz wykorzystać materiały naszego autorstwa zamieszone na portalu skontaktuj się z nami: alejapodroznikow@gmail.com