Jaskinie Jury


Jaskinie Jury Krakowsko-Częstochowskiej

Jaskinie Jury Krakowsko-Częstochowskiej to jedno z największych skupisk jaskiń w Polsce. Jurajskie skały wapienne powstały w rezultacie osadzania się na dnie morza skorupiaków w okresie jury. Stopniowo ulegając erozji, wytworzyły jaskinie, jako jedną z form krasu. Szczególnie dużo jaskiń znajduje się w okolicach Ojcowa.

Pierwsze ślady człowieka pierwotnego na obszarze Polski spotkano w jaskiniach. Były one dla niego schronieniem przed dzikimi zwierzętami i warunkami atmosferycznymi. W czasach nowożytnych były kryjówkami podczas wojen, ale również chroniły zbójców. Niektóre mają swoje legendy, jak Jaskinia Łokietka, w której ponoć król Polski ukrywał się w czasie walk o tron prowadzonych z królem czeskim Wacławem II.

W Ojcowskim Parku Narodowym do zwiedzania udostępnione są jedynie Jaskinia Ciemna i Jaskinia Łokietka. W pozostałych obowiązuje zakaz wstępu, głównie z powodu zagrożeń związanych z trudnością trasy oraz osuwiskami.

Na terenie Jury zwiedzać można ponadto: Jaskinię Wierzchowską i Jaskinię Nietoperzową.

Na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej zinwentaryzowano do tej pory ok. 1000 jaskiń i schronisk (małych jaskiń), z czego na Ojcowski Park Narodowy przypada ich ponad 400.
info:Wikipedia

alt
foto:Albin Marciniak
alt
foto:Albin Marciniak
alt
foto:Albin Marciniak
alt
foto:Albin Marciniak
alt
foto:Albin Marciniak
alt
foto:Albin Marciniak
alt
foto:Albin Marciniak
alt
foto:Albin Marciniak
alt
foto:Albin Marciniak
alt
foto:Albin Marciniak
alt
foto:Albin Marciniak
alt
foto:Albin Marciniak
alt
foto:Albin Marciniak
alt
foto:Albin Marciniak
alt
foto:Albin Marciniak
alt
foto:Albin Marciniak
alt
foto:Albin Marciniak
alt
foto:Albin Marciniak
alt
foto:Albin Marciniak
alt
foto:Albin Marciniak
alt
foto:Albin Marciniak
alt
foto:Albin Marciniak
alt
foto:Albin Marciniak
alt
foto:Albin Marciniak
alt
foto:Albin Marciniak
alt
foto:Albin Marciniak
alt
foto:Albin Marciniak
alt
foto:Albin Marciniak
.

Pokrewne artykuły

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Klubu Podróżników Śródziemie Aleja Podróżników KRS: 0000556344 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Skontaktować się z nami możesz mailowo alejapodroznikow@gmail.com

Jeżeli chcesz wykorzystać materiały naszego autorstwa zamieszone na portalu skontaktuj się z nami: alejapodroznikow@gmail.com