7 Nowych Cudów Polski Dawna Kopalnia Babina

7 Nowych Cudów Polski Dawna Kopalnia Babina

Trasa Geoturystyczna „Dawna Kopalnia Babina”

 
Kopalnia Babina znalazła się w gronie siedmiu wyróżnionych w 6. edycji plebiscytu "7 Nowych Cudów Polski" National Geographic Traveler.
 
 
   Dlaczego ta atrakcja znalazła się w gronie siedmiu nagrodzonych ? Można by zadać pytanie, dlaczego nie wygrała ? O wyjątkowości tego miejsca, jak i całego Parku Mużakowskiego przekona się każdy, kto tam zaglądnie choćby na chwilę. Lubuskie coraz bardziej zadziwia i zachwyca. Jednym z miejsc na zachodzie naszego kraju, jest Łęknica i okolice tego zaledwie dwu i pół tysięcznego miasteczka. Poza oczywiście przepięknym Parkiem Mużakowskim, przedzielonym Nysą Łużycką na  dwie części, Polską i Niemiecką, koniecznie należy wybrać się na ścieżkę geoturystyczną dawnej Kopalni Babina.
 
 
 
 
 
Zwiedzanie ułatwia 40 km ścieżka rowerowa.
 
 
 
 
    Ścieżka geologiczna, położona jest w obszarze dawnej, podziemnej i odkrywkowej eksploatacji węgli brunatnych oraz iłów ceramicznych, która na skalę przemysłową prowadzona była tutaj w latach 1920-1973. Znajduje się ona, w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Łęknicy, w południowej części morenowej struktury geologicznej nazywanej Łukiem Mużakowa, która kontynuuje się po stronie niemieckiej. Cała struktura Łuku Mużakowa znajduje się w granicach transgranicznego polsko-niemieckiego Geoparku Łuk Mużakowa, a jego polska część jest ponadto objęta prawną formą ochrony przyrody w formie – Parku Krajobrazowego Łuk Mużakowa.
 
 
 
 
 
 

    Przejście trasą ścieżki, o około 5 kilometrowej długości, umożliwia zapoznanie się w bezpieczny i wygodny sposób, z elementami niezwykle rzadkiego w Polsce krajobrazu pokopalnianego, który powstał w efekcie wieloetapowych przemian. Początkowo, zwiedzany obszar, był miejscem silnej degradacji środowiska naturalnego, wywołanej przemysłem wydobywczym. Nieodwracalne jego przekształcenia związane były głównie ze zmianami ukształtowania terenu oraz warunków geochemizmu gleb, skał, wód podziemnych i powierzchniowych. Najbardziej widocznym tego przejawem jest powstanie, w miejscach wyrobisk odkrywkowych i obniżeń terenu nad wyrobiskami podziemnymi, licznych zbiorników wodnych, które w regionie mużakowskim tworzą specyficzne pojezierze antropogeniczne. Następnie, w efekcie kosztownych i pracochłonnych prac rekultywacyjnych, przeprowadzonych po zakończeniu robót górniczych, udało się częściowo zminimalizować szkody w środowisku naturalnym. Rekultywacja polegała głównie na złagodzeniu ukształtowania skarp wyrobisk i hałd, wykonaniu zabiegów przywracających pierwotne warunki powstawania gleb oraz wprowadzeniu nowych nasadzeń roślinnych. Po jej zakończeniu, teren ulegał procesom naturalnej renaturyzacji, regulowanej częściowo zabiegami rekultywacyjnymi. Doprowadziło to między innymi, do szybkiego rozwoju nowej szaty roślinnej. Procesy naturalnych przemian środowiskowych trwają do chwili obecnej. Bardziej wnikliwe ich poznanie wymaga informacji o stylu ogólnej budowy geologicznej regionu oraz historii rozwoju górnictwa węgla brunatnego i kopalin towarzyszących.
Obszerne informacje dotyczące mijanych punktów i zbiorników, zamieszczone są na tablicach informacyjnych rozmieszczonych wzdłuż całej ścieżki.
Trasa Geoturystyczna „Dawna Kopalnia Babina”
http://www.geosciezkababina.pl/

 

 

 
 
 
 
 
Jedna z trzech bram prowadzących na ścieżkę
 
 
 
 
 
 
 
 
Wzdłóż najważniejszych miejsc, prowadzi szlak pieszo- rowerowy
 
 
 
 

 

Taras widokowy znajduje się na wysokości 14 metrów pierwszy poziom i drugi poziom na wysokości 24 metrów. Na taras prowadzą wewnętrzne kręte schody drewniane o 120 stopniach.

 

W Łęknicy działa kilka wypożyczalni rowerów, co ułatwia zwiedzanie i oszczędza trochę czasu, by zwiedzić także inne miejsca w okolicy. Jedna z wypożyczalni znajduje się w Hotelu Mużakowskim, a dla gości hotelowych rower oczywiście w cenie noclegu.

 

 
 
 
 
 
Warto skorzystać z miejscowych przewodników, będących pasjonatami i miłośnikami całego Parku Mużakowskiego. Można zamówić na koniec ognisko z opowieściami.
 tel. do przewodników 530 365 800
 
 
 

 

 
 
 
 
Galeria Trasy Geoturystycznej „Dawna Kopalnia Babina
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geościeżka dawnej Kopalni Babina, jest także w najnowszej mapie miejsc niezwykłych - Polska nie tylko na weekend
 
 
 
 Polska na weekend okładka
 

Pokrewne artykuły

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Klubu Podróżników Śródziemie Aleja Podróżników KRS: 0000556344 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Skontaktować się z nami możesz mailowo alejapodroznikow@gmail.com

Jeżeli chcesz wykorzystać materiały naszego autorstwa zamieszone na portalu skontaktuj się z nami: alejapodroznikow@gmail.com