Spływ kajakowy - Graniczne Meandry Odry

Spływ kajakowy - Graniczne Meandry Odry

Spływ kajakowy - Graniczne Meandry Odry

   Mówiąc o spływach kajakowych w naszym kraju, oczywiście w pierwszej kolejności na myśl przychodzą rzeki i jeziora na Mazurach, meandry Biebrzy czy Bory Tucholskie. Miejsc gdzie można miło spędzić czas w kajaku jest oczywiście bardzo dużo. Jednak niewiele osób łączy Śląsk ze spływami kajakowymi. Jednym z takich mało znanych a urokliwych miejsc jest Odra a właściwie jej początkowe meandry po stronie Polski. Zwracam na to uwagę, gdyż Odra swój początek ma we wschodnich Czechach, w Górach Odrzańskich w Sudetach, a z całkowitej długość 854 km, ponad 110 km jest na terenie Czech. 

 

Odra spływ kajakowy 6

 

Spływ można rozpocząć w Chałupkach, poniżej mostu granicznego Chałupki-Bohumin. Przy okazji warto zwiedzić Zamek w Chałupkach, czy też po drugiej stronie granicy rynek w Starym Boguminie.

Osoby które wolą komunikację zbiorową, do Chałupek mogą dojechać pociągiem których tutaj dojeżdża sporo.

Z kajakami także nie ma najmniejszego problemu. Na miejscu działa Klub Kajakowy Meander, organizujący wiele spływów zorganizowanych. W okolicy oraz wzdłuż biegu Odry, nie brakuje biwaków i pól namiotowych.Kilka kilometrów poniżej, Odra łączy się z Olzą.

 

 

Odra spływ kajakowy 1

 

Jako przykład i zachęta, poniżej zdjęcia z odcinka spływu kajakowego na trasie: Chałupki – wieża widokowa, ok. 1 h.

 

Odra spływ kajakowy 2

 

Spływy organizuje Klub Kajakowy MEANDER

http://www.meander.krzyzanowice.pl/

 

Odra spływ kajakowy 13

 

Cześć doliny Odry na polsko-czeskiej granicy. Obszar obejmuje naturalnie meandrujący fragment doliny wraz z fragmentami zachowanych siedlisk nadrzecznymi (lasy łęgowe, zarośla wierzbowe, szuwary i podmokłe łąki). Teren jest prawie corocznie zalewany. Cały obszar stanowi potencjalne siedlisko lasów łęgowych. Wskutek długotrwałej antropopresji obszar jest znacznie przekształcony, zachował jednak duży potencjał do regeneracji swoich walorów przyrodniczych. Obszar ten stanowi izolowaną "wyspę" cennych siedlisk nadrzecznych w tym regionie (6 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej). Jest to jedyny taki obszar między czeskim CHKO "Pododri" a polskim rezerwatem "Łężczak". Występują tutaj 2 gatunki bezkręgowców z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej, w tym priorytetowy gatunek - pachnica dębowa Osmoderma eremita (chrząszcz) oraz inne rzadkie i zagrożone bezkręgowce.

 

Odra spływ kajakowy 14

 

Jedna z wielu wież widokowych w regionie. Do tego miejsca można dopłynąć w ciągu godziny od wodowania w Chałupkach

 

Odra spływ kajakowy 3

 

Odra spływ kajakowy 7

 

Odra spływ kajakowy 4

 

Odra spływ kajakowy 5

 

Odra spływ kajakowy 8

 

Odra spływ kajakowy 9

 

Odra spływ kajakowy 11

 

Odra spływ kajakowy 10

 

Odra spływ kajakowy 12

 

Odra spływ kajakowy 15

 

Odra spływ kajakowy 17

 

Odra spływ kajakowy 16

 

Odra spływ kajakowy 19

 

opracowanie & foto Albin Marciniak

 

 

Najpiękniejsze szlaki kajakowe w Polsce opisy

Pokrewne artykuły

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Klubu Podróżników Śródziemie Aleja Podróżników KRS: 0000556344 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Skontaktować się z nami możesz mailowo alejapodroznikow@gmail.com

Jeżeli chcesz wykorzystać materiały naszego autorstwa zamieszone na portalu skontaktuj się z nami: alejapodroznikow@gmail.com