Rekonstrukcja na Starych Wierchach

 Strzelanina Niemców z partyzantami. Rekonstrukcja historyczna na Starych Wierchach (zdjęcia i video)
foto & video:Albin Marciniakalt

alt

alt

alt
.
alt
.
alt

alt

alt

alt
.
alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt
alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt
.
alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt
.
alt

alt

alt

alt
.
alt

alt

alt
.
alt

alt


APEL POLEGŁYCH

Józef Piłsudski:

„Po upadku Polski każde pokolenie zrywało się  do walki o utracony  byt niepodległy, każde pokolenie słało na pole bitwy żołnierza by krwią serdeczną wpisywał w księgę dziejów: Jeszcze Polska nie zginęła!”

Na skrzyżowaniu gorczańskich szlaków ,

wypełniając słowa poety niezłomnego Zbigniewa Herberta

Nie dajmy zginąć poległym !

wspomnijmy  tych wszystkich żołnierzy,

którzy krwią pieczętowali wierność Rzeczpospolitej Niepodległej

i Polsce Podziemnej:

Wzywamy Ciebie Marszałku Józefie Piłsudski i żołnierzy twych  z szeregów legionowych, którzy na stos rzucili swe życie młode i 90 lat temu obronili wywalczoną niepodległość ratując kraj i Europę przed zalewem bolszewickiego komunizmu

STAŃCIE DO APELU – POLEGLI NA POLU CHWAŁY !!!

Wzywamy Was  podhalańscy ojcowie niepodległej II RP :

Feliksie Gwiżdżu- naczelniku Drużyn Podhalańskich

Gen. Andrzeju Galico – twórco pułków strzelców podhalańskich

i żołnierzy waszych  poległych na frontach Wielkiej Wojny i w walkach o oswobodzenie i granice niepodległej  II RP

STAŃCIE DO APELU – POLEGLI NA POLU CHWAŁY !!!

Wzywamy was obrońcy podhalańskiej ziemi - żołnierze kampanii Września ’39:

z 10 brygady kawalerii zmotoryzowanej płk. Maczka-spod Jordanowa - Wysokiej ,

żołnierze KOP spod Kłodnego i Tylmanowej, spod Rokicin , Piątkowej i  Łysej Góry broniący Polski przed bagnetem  niemieckim z zachodu a słowackim z południa.

STAŃCIE DO APELU – POLEGLI NA POLU CHWAŁY !!!

Wzywamy was , Oficerowie „rozstrzelanej armii” którzy zostaliście wierni tylko Polsce – jeńcy Kozielska, Starobielska, Ostaszkowa, ofiary katyńskiej zbrodni nie osądzonej , którzy nie poszliście na ugodę z wrogiem i nie zdradziliście Rzeczpospolitej

STAŃCIE DO APELU – POLEGLI NA POLU CHWAŁY !!!

Wzywamy Was konspiratorzy piątek Dywersji Pozafrontowej II Oddziału  Sztabu Generalnego  z Czorsztyna, Szczawnicy, Nowego Targu, Zakopanego i Chochołowa,

wzywamy Was niezłomni kurierzy tatrzańskich i beskidzkich szlaków ,

aresztowanych  przez niemieckie i słowackie patrole graniczne,   katowanych w celach  Palace, za drutami  KL Auschwitz konających z imieniem Polski na wargach

STAŃCIE DO APELU –  POLEGLI NA POLU CHWAŁY !!!

Wzywamy Was konspiratorzy Konfederacji Tatrzańskiej – Augustyna Suskiego

konfederaci tatrzańscy z Waksmundu, Nowego Targu, Poręby, Koniny i tylu innych miejscowości Podhala, którzy pierwsi podjęliście nierówną walkę z hitlerowskim okupantem aby zmyć hańbę goralenvolku

STAŃCIE DO APELU – POLEGLI NA POLU CHWAŁY !!! 

Wzywamy Ciebie  mjr. Adamie Stabrawa „Borowy” - dowódco 1 PSP AK i żołnierzy twych walczących na gorczańskich szlakach;

z podhalańskiej placówki Organizacji Orła Białego na Turbaczu kpt. Henryka Radomińskiego „Bacy”

z OP Bolesława Duszy „Szaroty” z Odrowąża

z OP WILK Władysława Szczypki „Lecha” z Mszany

z OP MSZYCA Jana Stachury  „Adama” z Mszany

STAŃCIE DO APELU –  POLEGLI NA POLU CHWAŁY !!!

Wzywamy Ciebie legendarny d-co gorczańskich partyzantów kpt. Julianie Zapało „Lamparcie” z Niedźwiedzia i żołnierzy Twych z kompanii por. Adama Winnickiego „Pazura”  i  por. Tadeusza Kosmowskiego „Lasa” , obrońcy Rzeczpospolitej Ochotnickiej’44 roku

STAŃCIE DO APELU – POLEGLI NA POLU CHWAŁY !!!

Wzywamy Was leśni chłopcy, idący  z gorczańsko-beskidzkich łąk na łąki niebiańskie by tam w niebieskiej partyzantce służyć:

Szpaku, Wietrze, Żbiku, Strzało, Wichrze, Sławku, Jastrzębiu, Piwonio,

Którzyście krew swą dali za to by „widzieć padając w ataku Polskę wolną i czystą jak łza”

STAŃCIE DO APELU – POLEGLI NA POLU CHWAŁY !!!

Wzywamy Was podhalańscy cichociemni -  „Osterbo” z Krauszowa „Szermierzu” z Zakopanego i kolegów waszych cichociemnych  ginących w Akcji „Burza”, na barykadach Warszawy i sowieckich więzieniach;

Wzywamy Ciebie kpt.Williamie  Beimbrinku - d-co  rozbitego w Gorcach Liberatora „Kalifornia Rocket” i kolegów twych ,z powietrza niosących pomoc Polsce Podziemnej „Za wolność waszą i naszą”

STAŃCIE DO APELU – POLEGLI NA POLU CHWAŁY !!!

Wzywamy Was konspiratorzy  podobwodu „Dęby” ZWZ-AK Kalwaria Zebrzydowska z szeregów 12 pp AK Ziemi Wadowickiej ,

żołnierze   oddziałów partyzanckich Chełm, Szczerba, Setka - chłopcy od  „Boruty” ,„Kurzawy” ,„Żbika” , walczący w Beskidach , Gorcach i podnóża Tatr z niemieckim okupantem i  rodzimą zdradą goralenvolku

STAŃCIE DO APELU – POLEGLI NA POLU CHWAŁY !!! 

Wzywamy Ciebie dowódco  siedmiu  kompanii Zgr. Błyskawica mjr. Józefie Kurasiu „Orle-Ogniu” z Waksmundu i partyzantów Twoich : konspiratorów ludowców PSL –Roch, żołnierzy  wyklętych, desperatów - straceńców ostatniego ugrupowania antykomunistycznego Wiarusy Stanisława Ludzi „Harnasia”

STAŃCIE DO APELU – POLEGLI NA POLU CHWAŁY !!!

Wzywamy was najdzielniejsi z dzielnych bohaterowie Polskiego Państwa Podziemnego:

Leopoldzie Okulicki „Niedźwiadku - ostatni d-co AK

Rotmistrzu Witoldzie Pilecki – ochotniku do Auschwitz

Gen. Emilu Fieldorfie „Nilu” – d-co harcerzy SzaroSzeregowych z Kedywu

Janku Rodowiczu „Anodo” i tylu innych,

Wzywamy Was żołnierze Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich , Narodowych Sił Zbrojnych - męczennicy XX wieku, przez swoich  katowani, zdradziecko uwięzieni ,którzyście padli ofiarą haniebnych  stalinowskich zbrodni sądowych, ginący z rąk komunistów  z  ostatnim okrzykiem „Niech żyje Polska!”

STAŃCIE DO APELU – POLEGLI NA POLU CHWAŁY !!!

CHWAŁA BOHATEROM!

CZEŚĆ  ICH  PAMIĘCI !!!Apel o pomoc
Polskie Towarzystwo Historyczne oddział Nowy Targ tworzy susko -
podhalańską listę oficerów pomordowanych w Katyniu. Zwraca się z
gorąca prośbą do wszystkich, którzy posiadają jakiekolwiek wiadomości
o jeńcach Kozielska, Starobielska i Ostaszkowa z terenu trzech
powiatów: nowotarskiego, tatrzańskiego i suskiego, a jeszcze ich nie
udostępnili lub widzą konieczność wprowadzenia ew. korekt, uzupełnień
i podzielenia się to wiedzą.Piotr Duraj
redaktor naczelny
www.goral.info.pl

Pokrewne artykuły

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Klubu Podróżników Śródziemie Aleja Podróżników KRS: 0000556344 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Skontaktować się z nami możesz mailowo alejapodroznikow@gmail.com

Jeżeli chcesz wykorzystać materiały naszego autorstwa zamieszone na portalu skontaktuj się z nami: alejapodroznikow@gmail.com