Jaskinia Meziad, Peşteră

Jaskinia Meziad, Peşteră Meziad


    Jaskinia krasowa w północno-zachodniej Rumunii, w pasmie górskim Pădurea Craiului (G. Zachodniorumuńskie), ok. 50 km na południowy wschód od Oradei. Dł. 4,8 km; kilka otworów, gł. o szer. i wys. kilkunastu m położony kilkanaście m nad dnem doliny. Składa się z 3 poziomów obszernych korytarzy i komór utworzonych w wapieniach dolnokredowych.  W gł. ciągu wielki korytarz szer. do 20 m i wysokość do 30 m, którego dnem okresowo płynie duży potok. Mniejsze boczne odgałęzienia, miejscami o charakterze labiryntów; w niektórych partiach interesująca szata naciekowa: wielkie stalagnaty, stalaktyty, duże misy naciekowe. W jednej z komór nagromadzona wielka liczba kości zwierząt jaskiniowych. W jaskini występują duże kolonie nietoperzy. Znana od bardzo dawna, zwiedzana przez turystów od 1. poł. XIX w.Zwiedzanie z przewodnikiem. Wstęp 15 lei + 5 lei foto. (dane z sierpnia 2015r)

GPS  46 ° 45 '3 "N, 22 ° 25' 41" E
 
 


Wejście do jaskini ma wysokość 16 metrów i szerokość 10 metrów.
Poziom górny o łącznej długości 3,208 metrów, ma trzy główne obszary łączące się z dolną galerią. Galeria spadkową Galena Junction i pieprzony kark.
Natural Bridge to szczególnie imponująca częśćjaskini, łącząca 2 poziomy, a całkowita wysokość osiąga 35 metrów.
Całkowita długość korytarzy zbadanej części jaskini to 6292 m . Deniwelacja 96 m .


Niższy poziom, na łączną długość 1.542 metrów i charakteryzuje się niezwykle dużymi przestrzeniami, często dochodzące do 20-30 metrów szerokości i 15-20 metrów wysokości.Po około 400 metrach, galerie zawęża znacznie niższy poziom o dwóch galeriach rozciągających się w niedostępnym rejonie, a więc nie są uwzględniane na trasie turystycznej jaskini.

W jaskini znaleziono ślady paleolitu, neolitu. Jaskinia była zamieszkana przez Homo sapiens i  niedźwiedzie.Jaskinia oferuje korzystne warunki do hibernacji  nietoperzy, zwłaszcza takich gatunków jak Miniopterus schreibersii, tworząc dość dużą kolonię Bat Hall.

Pokrewne artykuły

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Klubu Podróżników Śródziemie Aleja Podróżników KRS: 0000556344 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Skontaktować się z nami możesz mailowo alejapodroznikow@gmail.com

Jeżeli chcesz wykorzystać materiały naszego autorstwa zamieszone na portalu skontaktuj się z nami: alejapodroznikow@gmail.com