Republika Chorwacji w strefie euro i w strefie Schengen

Republika Chorwacji w strefie euro i w strefie Schengen

Republika Chorwacji od dnia 1.01.2023 r w strefie euro i w strefie Schengen

 

  Chorwacka Wspólnota Turystyczna prowadzi działania informacyjne w sieciach społecznościowych i internetowych kanałach komunikacji na temat wprowadzenia euro jako oficjalnej waluty w Chorwacji od  dnia 1 stycznia 2023 roku.

 

Kanion rzeki Cetina Chorwacja foto Albin Marciniak 1Wprowadzenie euro będzie miało szeroki i pozytywny wpływ na chorwacką turystykę. Od przyszłego roku nasi liczni zagraniczni Goście nie będą musieli ponosić kosztów przeliczania waluty i łatwiej będą się mogli zorientować w podawanych cenach. Pozytywnym skutkiem wprowadzenia euro będzie z pewnością dodatkowe usprawnienie procesów biznesowych pomiędzy krajowymi i zagranicznymi podmiotami turystycznymi. Ważny jest również kontekst geopolityczny i prawo Chorwacji do bezpośredniego udziału w projektowaniu i realizacji wspólnej polityki pieniężnej na szczeblu Unii Europejskiej” – powiedział Kristjan Staničić, Dyrektor Generalny Chorwackiej Wspólnoty Turystycznej, dodając, że wejście do strefy Schengen od przyszłego roku znacząco wpłynie na konkurencyjność Chorwacji.

Dodajmy, że w ramach działań informacyjnych prowadzone są dodatkowe działania promujące ogólną ofertę turystyczną Chorwacji, zwracające uwagę na liczne produkty turystyczne i atrakcje, które od przyszłego roku będą płatne w euro.

Każdy kraj strefy euro może wyemitować serię monet ze swoim narodowym awersem. Serie monet emitowanych w Chorwacji przedstawiają motywy symbolizujące chorwacką historię, tradycję, symbole i kulturę. Monety bite w Chorwacji mają w tle chorwacką szachownicę, a nominały od 1 centa do 2 euro różnią się motywami.

Na monetach 1, 2 i 5 centów widnieją litery HR (międzynarodowy kod Chorwacji), wybite w najstarszym słowiańskim piśmie głagolicy, który widnieje na jednym z najcenniejszych chorwackich zabytków, Płycie z Baški (Bašćanska ploća).
Na monetach 10, 20 i 50 centów znajduje się sylwetka jednego z największych światowych wynalazców, Nikoli Tesli. Natomiast moneta 1 euro przedstawia postać kuny, jako symbolu tradycji monetarnej w Chorwacji, sięgającej XIII wieku. Na monecie o nominale 2 euro głównym motywem jest mapa Chorwacji, a otok zdobi wiersz poety Ivana Gundulicia „O piękna, o droga, o słodka wolności”.

 Od 2023 roku Chorwacja stanie się jeszcze bardziej dostępnym celem podróży dzięki wejściu do strefy Schengen. Z początkiem stycznia 2023 r. przygotowano także kampanię informacyjną na ten temat. 

Od 1 stycznia 2023 roku zniesione zostaną wszystkie kontrole na granicach lądowych i morskich ze Słowenią, Węgrami i Włochami. Granice z Serbią, Bośnią i Hercegowiną oraz Czarnogórą staną się zewnętrznymi granicami strefy Schengen.

Chorwackie lotniska międzynarodowe będą miały trzymiesięczny okres przejściowy na dostosowanie kontroli granicznych. Po zakończeniu okresu przejściowego, który będzie potrwa do dnia 26 marca 2023 r., przyloty ze strefy Schengen do Chorwacji nie będą już wymagały kontroli paszportowej/granicznej.

Wejście Chorwacji do strefy Schengen i wprowadzenie euro powinno w ciągu najbliższego roku znacząco przyczynić się do dalszej stabilizacji ruchu turystycznego i pełnego powrotu do poziomu sprzed pandemii. Od 1 stycznia 2022 r. Chorwację odwiedziło 18,8 mln Gości, którzy zrealizowali 104,5 mln noclegów, co w porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym oznacza wzrost o 37% przyjazdów i 25% noclegów. W stosunku do roku 2019  stanowi to 91% Gości i 96% zrealizowanych noclegów.

 

Nin romantyczne miasto w Europie foto Albin Marciniak

 

 

Dzień 10 listopada 2022 roku stał się historycznym i oczekiwanym przez Chorwatów oraz setek tysięcy Polaków, odwiedzających co roku ten kraj.
 
W tym dniu Parlament Europejski wydał zgodę, by Republika Chorwacji, z dniem 1 stycznia 2023 roku, weszła do strefy Schengen. Oznacza to także, że od 1 stycznia 2023 roku Republika Chorwacji przyjmie również walutę Unii Europejskiej – euro – jako swoją walutę. Chorwacja przystępuje do strefy euro jako jej dwudziesty członek.
 
 

 

opatija optimizirano za web marko vrdoljak 2

Riwiera Opatijska, Kvarner, foto Albin Marciniak

 

Rada przyjęła ostatnie trzy akty prawne, które były niezbędne do tego, aby Chorwacja mogła od 1 stycznia 2023 r. stosować euro. W ten sposób kończy się procedura pozwalająca Chorwacji przystąpić do strefy euro i od 2023 roku korzystać ze wspólnej unijnej waluty.

W jednym z trzech aktów prawnych określono kurs wymiany. Został on ustalony na 7,53450 kuny za 1 euro. Odpowiada to obecnemu kursowi centralnemu kuny w mechanizmie kursowym (ERM II).

 

 

Chorwacja Dalmacja Zadar 2021 35

Zadar, foto Albin Marciniak

 

Okres podwójnego obiegu pieniądza – okres przejściowy pomiędzy datą wprowadzenia euro w danym państwie członkowskim przystępującym do strefy euro oraz ostatnią datą, w której dotychczasowa waluta krajowa może być używana jako prawny środek płatniczy równolegle do waluty euro. W tym czasie waluta krajowa określana jest mianem podjednostki euro. W okresie podwójnego obiegu pieniądza do obiegu wprowadzane są jednocześnie banknoty i monety euro oraz są wycofywane z niego banknoty i monety waluty krajowej.

W okresie podwójnego obiegu pieniądza oraz w okresie poprzedzającym wprowadzenie euro w postaci gotówkowej sprzedawcy mają obowiązek podawać ceny swoich produktów zarówno w walutach narodowych, jak i w euro.

 

 

Chorwacja atrakcje wakacje wycieczka 7

foto Albin Marciniak

 

 

W świetle oceny zgodności prawnej i spełnienia kryteriów konwergencji oraz dodatkowych czynników Chorwacja spełnia warunki konieczne do przyjęcia euro.

Artykuł 1
Chorwacja spełnia warunki konieczne do przyjęcia euro. Derogacja, o której mowa w art. 5 Aktu przystąpienia z 2012 r., zostaje uchylona ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2023r

https://www.consilium.europa.eu

 

 

Chorwacja atrakcje wakacje wycieczka 4

foto Albin Marciniak

 

- Od daty przyjęcia euro walutą uczestniczącego kraju UE staje się euro.
- Pomiędzy datą przyjęcia euro a faktyczną datą przejścia można zastosować okres przejściowy, podczas którego Europejski Bank Centralny i krajowe banki centralne wprowadzają banknoty i monety euro w celu zastąpienia waluty danego kraju.
- Powinien on trwać najdłużej trzy lata, zaleca się jednak, aby był możliwie jak najkrótszy. Jeśli obie daty wypadają tego samego dnia, można z niego zrezygnować. W rzeczywistości kraje, które wprowadzały niedawno euro, nie korzystały z okresów przejściowych. 

 

 

Chorwacja Opatija Croatia region Kvarner 6

foto Albin Marciniak

 

 

Okres przejściowy


W okresie przejściowym krajowe banknoty i monety pozostają jedynym prawnym środkiem płatniczym. W przypadku pierwszych 11 państw strefy euro okres przejściowy trwał od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2001 r., a w przypadku Grecji od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r.

 

PAŃSTWA, KTÓRYCH WALUTĄ JEST EURO

Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia i Włochy(od 1999 r.), Grecja (2001 r.), Słowenia (2007 r.), Cypr i Malta (2008 r.), Słowacja (2009 r.), Estonia (2011 r.), Łotwa (2014 r.) i Litwa (2015 r.).

Pokrewne artykuły

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Klubu Podróżników Śródziemie Aleja Podróżników KRS: 0000556344 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Skontaktować się z nami możesz mailowo alejapodroznikow@gmail.com

Jeżeli chcesz wykorzystać materiały naszego autorstwa zamieszone na portalu skontaktuj się z nami: alejapodroznikow@gmail.com