Polska Organizacja Turystyczna oraz Ogólnokrajowa Spółdzielnia Turystyczna Gromada zadeklarowały współpracę

Polska Organizacja Turystyczna oraz Ogólnokrajowa Spółdzielnia Turystyczna Gromada zadeklarowały współpracę

Polska Organizacja Turystyczna oraz Ogólnokrajowa Spółdzielnia Turystyczna Gromada

zadeklarowały współpracę

 

W dniu 30 marca 2023 r. w siedzibie Polskiej Organizacji Turystycznej uroczyście podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Polską Organizacją Turystyczną a Ogólnokrajową Spółdzielnią Turystyczną Gromada. Porozumienie w imieniu POT podpisał Prezes Rafał Szmytke, natomiast w imieniu Gromady Prezes Krzysztof Moczulski.

 


Celem podpisania porozumienia jest wspólna realizacja działań na rzecz rozwoju i promocji polskiej turystyki oraz wsparcia rozwoju Ogólnokrajowej Spółdzielni Turystycznej „Gromada”. Porozumienie ma się przyczynić do budowania jakości, rozwoju i wizerunku polskiej turystyki oraz hotelarstwa, poprzez współpracę przy organizowanych przedsięwzięciach, których efektem będzie zwiększenie zainteresowania wśród turystów krajowych i zagranicznych polską turystyką oraz usługami hotelarskimi świadczonymi na terenie Polski.

 


W ramach realizacji Porozumienia Polska Organizacja Turystyczna oraz Ogólnokrajowa Spółdzielnia Turystyczna Gromada zadeklarowały współpracę w zakresie:
1. konsultacji, wymiany doświadczeń oraz doradztwa w zakresie prowadzenia działalności statutowych Stron,
2. udzielania wzajemnego wsparcia w realizowanych projektach w szczególności dotyczących turystyki kulinarnej i zdrowotnej,
3. współorganizacji konferencji i warsztatów mających na celu wsparcie dla branży hotelarskiej, która jest jedną z najbardziej poszkodowanych w wyniku pandemii koronawirusa,
4. organizacji wydarzeń promocyjnych w kraju i zagranicą podczas narodowych wystaw, targów, festiwali itp.,
5. promowania na terenie Polski przedsięwzięć obu stron, między innymi poprzez promocję turystyki kulinarnej i zdrowotnej, dystrybucję materiałów reklamowych na targach i imprezach w których będą uczestniczyć,
6. wspólnego przygotowywania projektów wydawniczych i konferencyjnych poświęconych turystyce i hotelarstwu,
7. możliwości rezerwacji pobytów w bazie noclegowej hoteli Gromada dla uczestników study tour i study press (organizowanych przez POT),
8. promocji wspólnych wydarzeń, konkursów i działań reklamowych na stronach internetowych i w mediach społecznościowych,
9. zamieszczenie na narodowym portalu POT obiektów hotelowych Gromady.

 

www.gromada.pl

Pokrewne artykuły

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Klubu Podróżników Śródziemie Aleja Podróżników KRS: 0000556344 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Skontaktować się z nami możesz mailowo alejapodroznikow@gmail.com

Jeżeli chcesz wykorzystać materiały naszego autorstwa zamieszone na portalu skontaktuj się z nami: alejapodroznikow@gmail.com