Ela Szumska laureatką  European Heritage Awards / Europa Nostra Awards 2022

Ela Szumska laureatką European Heritage Awards / Europa Nostra Awards 2022

Ela Szumska laureatką  European Heritage Awards / Europa Nostra Awards 2022

 

    Elżbieta Szumska jest trzecią osobą z Polski w historii, która zostanie odznaczona tym wyróżnieniem - European Heritage Awards 2022


Ela Szumska, właścicielka Kopalnia Złota w Złotym Stoku, zwyciężyła w jednym z najbardziej prestiżowych konkursów organizowanych przez Komisję Europejską i Fundację „Europa Nostra”. Prezes Kopalni Złota triumfuje w kategorii „Mistrzowie Dziedzictwa”.To kolejna nagroda jaka wędruje do Złotej Elki jak ją nazywają w środowisku. Branża turystyczna już jest przyzwyczajona że Kopalnia Złota prowadzona przez Elżbietę Szumską corocznie zdobywa kolejne nagrody.
 
 
 
 
Komisja Europejska i "Europa Nostra" po raz dwudziesty wybrała 30 wybitnych osiągnięć z 18 krajów Europy, (spośród setek zgłoszeń z 36 krajów!!!)
 
Nagroda zostanie wręczona podczas uroczystej gali w Pradze, w trakcie Europejskiego Szczytu Dziedzictwa Kulturowego 2022 w Czeskim Muzeum Muzyki w Pradze.
 
Ceremonia wręczenia nagród European Heritage Awards 2022program

Współorganizowany przez Komisję Europejską i Europa Nostra ma na celu uczczenia zwycięzców European Heritage Awards / Europa Nostra Awards 2022
 

Praga jest gospodarzem Europejskiego Szczytu Dziedzictwa Kulturowego w dniach 25-27 września

Europejski Szczyt  Dziedzictwa Kulturowego 2022  odbędzie się w dniach  25-27 września w Pradze z okazji 30. rocznicy wpisania jej historycznego centrum na Listę Światowego Dziedzictwa. Szczyt Praski gromadzi interesariuszy dziedzictwa, decydentów na wszystkich szczeblach zarządzania, organizacje społeczeństwa obywatelskiego oraz entuzjastów dziedzictwa z całej Europy i spoza niej.

 

"Pragniemy wykorzystać ten szczyt jako platformę mobilizacji europejskiego ekosystemu dziedzictwa do wspólnego działania na rzecz bardziej pokojowej i zrównoważonej przyszłości europejskiego społeczeństwa, gospodarki i środowiska. W obliczu godnej ubolewania inwazji Rosji na Ukrainę, którą Europa Nostra stanowczo potępia, jesteśmy rzeczywiście coraz bardziej przekonani o pilnej potrzebie umieszczenia wspólnych europejskich wartości i wspólnego dziedzictwa kulturowego w samym sercu naszych demokracji i tego, co nas łączy".

Europejski Szczyt Dziedzictwa Kulturowego jest organizowany przez  Europa Nostra  i Przedstawicielstwo Europa Nostra w Czechach przy współpracy i wsparciu Komisji EuropejskiejMinisterstwa Kultury Republiki Czeskiej , w ramach oficjalnego programu czeskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej . To także wkład w Europejski Rok Młodzieży 2022 i inicjatywę New European Bauhaus . Szczyt jest częściowo finansowany z   Programu Kreatywna Europa Unii Europejskiej.

 

 

 

 

Uzasadnienie Jury:

Swoim niestrudzonym zaangażowaniem Elżbieta Szumska pomogła przekształcić dawną kopalnię złota Kopalnia Złota, położoną w małym miasteczku Złoty Stok, w jedną z najbardziej znanych atrakcji turystycznych Polski.


Kiedy w 1996 roku podziemne Muzeum Kopalni zostało otwarte dla publiczności, Elżbieta Szumska rozpoczęła tam pracę jako przewodnik wycieczek i głęboko doceniła dziedzictwo i historię kopalni. W 2001 roku została głównym udziałowcem Kopalni i wyruszyła w długą i inspirującą podróż w celu odrestaurowania całego obszaru.

Dzięki swoim badaniom Elżbieta Szumska odnalazła 3 zaginione sztolnie – wejścia do kopalń – które odrestaurowała i udostępniła zwiedzającym. W 2014 roku założyła Izba Pamięci, muzeum prezentujące tysiące eksponatów o wartości historycznej, akredytowane przez polskie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa. Część zabytków odnalazła sama Elżbieta Szumska, część przekazali mieszkańcy Złotego Stoku oraz osoby, które wyemigrowały za granicę w okresie powojennym. Do najcenniejszych eksponatów należą oryginalne złote monety z XVI wieku. Udało jej się również odnaleźć ostatniego żyjącego potomka ostatnich niemieckich właścicieli kopalni złota, 92-letnią Barbarę Guttler, co doprowadziło do odkrycia nieznanych dotąd historii, pamiątek i fotografii, z których każda jest bezcenna dla historii miasto.


Elżbieta Szumska przyczyniła się także osobiście i finansowo do odrestaurowania wielu lokalnych zabytków, wydała kilka książek na temat historii tego obszaru oraz nawiązała owocne relacje z organizacjami filantropijnymi zarówno w Polsce, jak iw Niemczech. Brała udział, jako fundator i/lub doradca, w renowacji Kaplicy Św. Odegrała również wiodącą rolę w odrodzeniu opuszczonego niemieckiego cmentarza, który teraz co 1 listopada jest zapalany tysiącami świec, a każdy grób ma swój własny płomień.

„Elżbieta Szumska wykazała się naprawdę niezwykłym osobistym oddaniem dziedzictwu kulturowemu. Jej jest inspirującym przykładem tego, jak rozwijać zrównoważony model biznesowy wokół dziedzictwa kulturowego. Jej praca jest ważnym precedensem dla rozwoju powolnej, zrównoważonej turystyki w regionie przygranicznym o bardzo bogatym dziedzictwie” – stwierdziło Jury Nagród.

 
 
 
 
 

Muzeum Górnictwa i Hutnictwa Złota w Złotym Stoku. Złotostockie dziedzictwo historyczne oraz Muzeum Izby Górnictwa to kolejna ekspozycja zawierająca cenne zbiory, utworzona przez Elżbietę Szumską.

Muzeum oferuje wystawę obrazującą historię górnictwa złota i historii miasta, unikalną kolekcję map geologicznych i kopalnianych, przedstawiających rozwój eksploatacji pól wydobywczych.

 

 

 

Kopalnia Złota w Złotym Stoku

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokrewne artykuły

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Klubu Podróżników Śródziemie Aleja Podróżników KRS: 0000556344 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Skontaktować się z nami możesz mailowo alejapodroznikow@gmail.com

Jeżeli chcesz wykorzystać materiały naszego autorstwa zamieszone na portalu skontaktuj się z nami: alejapodroznikow@gmail.com