Światowy Dzień Turystyki
Światowy Dzień Turystyki

Oficjalne obchody Światowego Dnia Turystyki w 2010 r. odbędą się 27 września w prowincji Guangdong w Chinach. Obejmą szereg imprez kulturalnych, skupionych wokół tegorocznego tematu. Sekretarz Generalny zaprasza do przyłączenia się do globalnej kampanii i promowania istotnych związków między turystyką a różnorodnością biologiczną, poprzez wykorzystywanie i rozpowszechnianie oficjalnego przesłania oraz logo WTD w krajowych obchodach.
Sekretarz Generalny zachęca również do  umieszczania zdjęć i informacji z obchodów WTD, a także podejmowanych inicjatyw w zakresie turystyki i różnorodności biologicznej na oficjalnej stronie internetowej Światowego Dnia Turystyki.

http://www.unwto.org/images/en/cabecera_peq.gif

Źródło:
http://www.wegrow.com.pl/g2/2009_11/2760_filebig.jpg

Turystyka i różnorodności biologicznej są wzajemnie zależne. UNWTO zamierza podnosić społeczną świadomość i wzywa podmioty z sektora turystycznego i turystów do stania się częścią globalnej odpowiedzialności wobec unikatowych gatunków i ekosystemów, które tworzą naszą planetę – powiedział sekretarz generalny UNWTO Taleb Rifai.


Photo Competition Winners

http://www.unwto.org/worldtourismday/photocompetition/winners.php?lang=E

Pokrewne artykuły

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Klubu Podróżników Śródziemie Aleja Podróżników KRS: 0000556344 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Skontaktować się z nami możesz mailowo alejapodroznikow@gmail.com

Jeżeli chcesz wykorzystać materiały naszego autorstwa zamieszone na portalu skontaktuj się z nami: alejapodroznikow@gmail.com