Zatwierdzony Plan Inwestycyjny Kraków Airport na lata 2024-2045

Zatwierdzony Plan Inwestycyjny Kraków Airport na lata 2024-2045

informacja prasowa

   22.12.2023r.  wspólnicy Spółki Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków – Balice sp. z o. o. podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jednogłośnie zaakceptowali przedłożony przez zarząd „Plan Inwestycyjny Kraków Airport na lata 2024 – 2045”. Podjęta decyzja jest podstawą formalną dalszych planów rozwoju krakowskiego lotniska i realizacji Planu Inwestycyjnego na lata 2023 -2045 zgodnie z Planem Generalnym  zatwierdzonym  w 2018r. Przy tej okazji możemy  także przekazać informację o zakończeniu robót budowlanych związanych z rozbudową płyty postojowej w części zachodniej krakowskiego lotniska. Inwestycja ta właśnie uzyskała pozwolenie na użytkowanie.

 

Radosław Włoszek, prezes Kraków Airport, foto Albin Marciniak

„Chciałbym podziękować wszystkim wspólnikom za zaangażowanie w rozwój krakowskiego lotniska- obecnie i w przyszłości największego regionalnego portu lotniczego w Polsce i jednego z najważniejszych w Europie”. powiedział Radosław Włoszek, prezes Kraków Airport.

Długoterminowa prognoza rozwoju ruchu lotniczego na lata 2023-2045 zakłada , że ruch na krakowskim lotnisku będzie konsekwentnie wzrastał , osiągając  według ULC nawet 16 mln pasażerów.  Na tendencję wzrostową wskazuje także rekordowy wynik czyli obsłużony pod koniec roku 2023 - 9 milionowy pasażer i plan obsłużenia w 2024r-10 milionów pasażerów”.-powiedział Radosław Włoszek, prezes Kraków Airport.

 

Kraków Airport foto Albin Marciniak

 

Kraków Airport jest jedynym lotniskiem regionalnym w Polsce, które  jako pierwszy port regionalny w Polsce obsłużył pod koniec 2023
9 milionowego pasażera. pasażerów. Lotnisko jest członkiem Międzynarodowej Rady Portów Lotniczych (ACI) oraz Związku Regionalnych Portów Lotniczych. Działania Kraków Airport są dostrzegane na świecie – potwierdza to m.in. nagroda ASQ Awards 2016 przyznana przez Airport Council International w 2017 r. za doskonalenie jakości obsługi klienta oraz nominacja UBM do nagrody World Routes Marketing Awards w 2017 roku.

Kraków Airport jako pierwszy port lotniczy w Polsce podpisał deklarację „Aviation Industry Charter for COVID-19”, zainicjowaną i przygotowaną przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA). Głównym celem deklaracji jest stosowanie i promowanie nowych zasad bezpieczeństwa przeciwko rozprzestrzenianiu się COVID-19 przez operatorów lotniczych oraz zarządzających lotniskami, 

CSR: Kraków Airport traktuje społeczną odpowiedzialność biznesu jako nieodłączny element strategicznego zarządzania i jest pierwszym regionalnym portem lotniczym w Polsce cyklicznie publikującym Raporty zrównoważonego rozwoju w oparciu o międzynarodowy standard raportowania niefinansowego Global Reporting Initiative.

Inwestycje: Plan Generalny lotniska Kraków/Balice wyznacza kierunki rozwoju portu lotniczego w ciągu najbliższych dwóch dekad. Krakowskie lotnisko planuje zainwestować około miliarda złotych w rozwój infrastruktury. Podstawą dalszej modernizacji lotniska pozostaje budowa nowej drogi startowej, która jest kluczowym elementem infrastruktury portu lotniczego. Rozwój lotniska oznacza powstanie ponad 10 tysięcy nowych bezpośrednich i pośrednich miejsc pracy oraz rozwój gospodarki Małopolski i Krakowa

Pokrewne artykuły

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Klubu Podróżników Śródziemie Aleja Podróżników KRS: 0000556344 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Skontaktować się z nami możesz mailowo alejapodroznikow@gmail.com

Jeżeli chcesz wykorzystać materiały naszego autorstwa zamieszone na portalu skontaktuj się z nami: alejapodroznikow@gmail.com