Unikatowe ekosystemy Biebrzańskiego Parku Narodowego zagrożone budową drogi S16

Unikatowe ekosystemy Biebrzańskiego Parku Narodowego zagrożone budową drogi S16

 

    Biebrzański Park Narodowy, który wczesną wiosną trawiły rekordowe pożary, jest ponownie zagrożony. Tym razem z powodu budowy drogi S16, będącej fragmentem międzynarodowej trasy Via Carpatia. Wszystkie warianty trasy zaproponowane przez firmę projektową przebiegają przez teren Biebrzańskiego Parku Narodowego. Realizacja któregokolwiek z nich spowoduje nieodwracalne szkody na cennych w skali całej Europy obszarach Natura 2000. Do 8 listopada można wyrazić swój sprzeciw w konsultacjach online.

   Via Carpatia to międzynarodowa trasa łącząca Kłajpedę na Litwie z Salonikami w Grecji. Przebiegać będzie przez 7 europejskich państw, a jej budowa w Polsce to jedna ze strategicznych inwestycji rządu. Trasa Via Carpatii w dużej mierze pokrywa się z zaplanowaną wzdłuż wschodniej granicy drogą ekspresową S19 (pomiędzy przejściem granicznym z Białorusią w Kuźnicy Białostockiej a granicą ze Słowacją w Barwinku). Największe kontrowersje budzi fragment łączący trasy S19 i S61 (Via Baltica) prowadzący od Knyszyna do Ełku. Zgodnie z planami drogowców będzie on przecinał kompleks najlepiej zachowanych w Unii Europejskiej torfowisk, miejsce gniazdowania blisko 300 gatunków ptaków oraz największą w Polsce ostoję łosia – Biebrzański Park Narodowy.

 

 

4 Biebrzański Park Narodowy Biebrza Goniądz zachod słońca

 


Kontrowersyjne propozycje


– Kolejny raz drogowcy usiłują projektować ważny szlak komunikacyjny kawałeczkami, bez wykonania wcześniej Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla całego odcinka. Takie projektowanie przebiegu dróg, zwłaszcza w terenach cennych przyrodniczo jak dolina Biebrzy i Wielkie Jeziora Mazurskie, na pewno skończy się awanturą na szczeblu europejskim. Sprawa wygląda identycznie jak przy sporze o przebieg Via Baltica. Wtedy Komisja Europejska wymusiła na Polsce przeprowadzenie tzw. oceny strategicznej dla tej inwestycji. Okazało się, że można tak poprowadzić arterię, by ominęła tereny chronione, w tym dolinę Rospudy – mówi Robert Chwiałkowski z Fundacji dla Biebrzy - W interesie Polski jest projektowanie przebiegu dróg w zgodzie z potrzebami ochrony przyrody, gdyż wtedy minimalizuje się protesty i w efekcie cały proces inwestycyjny trwa krócej – dodaje Chwiałkowski – w przypadku S16 przez Mazury od kilkunastu lat inwestycja
jest na etapie tworzenia dokumentacji i składania wniosku o decyzję środowiskową, podczas gdy, wraz z wykonaniem wcześniej oceny strategicznej dla całej S16, proces ten trwałby maksymalnie 5 lat.

Warianty zaproponowane przez firmę projektową ingerują w różne części Biebrzańskiego Parku Narodowego - od szczególnie cennych torfowisk doliny Biebrzy wraz z występującymi tam zwierzętami, roślinami i siedliskami przyrodniczymi, po Twierdzę Osowiec i Carską Drogę – najpopularniejsze atrakcje regionu. Negatywne oddziaływania dotrą też do obszarów sąsiadujących, takich jak Puszcza Augustowska i Puszcza Knyszyńska. O licznych ułomnościach przedstawionych propozycji świadczą także plany niezgodne z projektami innych podmiotów jak np. PKP PLK, zamiar budowy drogi przy blokach mieszkalnych w Osowcu Twierdzy, czy pomysł nawiązujący do starego, kontrowersyjnego i ostatecznie zmienionego, przebiegu drogi Via Baltica – w poprzedniej dekadzie zakwestionowanego przez Komisję Europejską. Szczegółowy opis propozycji zawarła w swoim stanowisku. Fundacja Dla Biebrzy. Sprzeciw wobec planów zniszczenia Biebrzańskiego Parku Narodowego można też wyrazić podpisując petycję do Ministrów Klimatu i Środowiska oraz Infrastruktury.

 

Konsultacje w dobie pandemii


Wątpliwości budzi także sposób i czas przeprowadzania konsultacji społecznych, które mają miejsce w szczycie pandemii. – Obecne tzw. badanie konsultacyjno- informacyjne sprowadza się jedynie do wyrażania poparcia dla jednego z wariantów na podstawie mało czytelnych i równie nieprzystępnych map przebiegu analizowanych wariantów, co odbieramy jako zwykłą manipulację opinią publiczną – dodaje Małgorzata Stanek, prezeska Fundacji dla Biebrzy. - Lokalna społeczność jest pozbawiona dostępu do informacji i możliwości osobistych spotkań z projektantami, a co za tym idzie, nie jest świadoma zagrożeń jakie niesie za sobą realizacja inwestycji. Konsultacje trwają do dnia 8 listopada 2020 r. Uwagi wysyła się e-mailem do biura projektowego. Szczegółowe instrukcje Fundacja zamieściła na swojej stronie internetowej www.dlabiebrzy.pl.

 

Istnieje alternatywa


– Nie jest tak, że mówimy „nie, bo nie”. Proponujemy bardzo konkretne rozwiązanie. Ta droga nie musi wbijać się w środek Biebrzańskiego Parku Narodowego. Nasza propozycja jest taka, żeby spojrzeć szerzej - w skali regionu – i ominąć Park od zachodu. Wariant alternatywny w korytarzu Łomża – Zambrów – Bielsk Podlaski w całości przebiega w województwie podlaskim, a więc może być realizowany przez białostocki oddział GDDKiA – deklaruje Małgorzata Stanek.
Rozwiązanie zaproponowane przez Fundację omija obszary cenne przyrodniczo, nie powoduje konfliktów środowiskowych przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłości dla szlaku Via Carpatia. Jest także korzystne z punktu widzenia komunikacji na trasach Białystok – Olsztyn – Trójmiasto oraz Lublin – Mazury – Trójmiasto. Może przyczynić się do aktywizacji najbardziej zaniedbanego gospodarczo obszaru Podlasia i zapewni wysokiej klasy połączenie z portem lotniczym w Szymanach.
Swój sprzeciw wobec propozycji drogowców wyraziła także Rada Naukowa Biebrzańskiego Parku Narodowego, która w oficjalnym stanowisku 4 podkreśla znaczenie oddziaływania drogi na środowisko i zaleca wybór wariantu omijającego tereny najbardziej cenne przyrodniczo, w tym Biebrzański Park Narodowy.

 

6 Biebrzański Park Narodowy Goniądz Biebrza

 

O Biebrzańskim Parku Narodowym


Biebrzański Park Narodowy to największy park narodowy w Polsce. Chroni unikalny ekosystem mokradeł i torfowisk rozciągający się wzdłuż meandrującej rzeki Biebrzy. Kraina bagien i mokradeł uchroniona przed osuszaniem i nadmierną eksploatacją, jest dziś ważną ostoją ptactwa wodno-błotnego oraz bagiennej roślinności. Najbardziej charakterystycznym ssakiem BPN jest łoś, dla którego park jest największą ostoją w Polsce. Ich liczebność wynosi tu około 600 sztuk.

Więcej informacji:
www.viacarpatia.info

https://dlabiebrzy.pl/wzor-formularza-opinii-ws-przebiegu-s16-elk-knyszyn/
Jaka jest i jaka może być Biebrza? Odpowiedź w video: https://youtu.be/05bch_HrvSw

 

 

1 Biebrzański Park Narodowy po wielkim pożarze

Pokrewne artykuły

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Klubu Podróżników Śródziemie Aleja Podróżników KRS: 0000556344 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Skontaktować się z nami możesz mailowo alejapodroznikow@gmail.com

Jeżeli chcesz wykorzystać materiały naszego autorstwa zamieszone na portalu skontaktuj się z nami: alejapodroznikow@gmail.com