Kopalnia Węgla w Nowej Rudzie

Kopalnia Węgla w Nowej Rudzie

Kopalnia Węgla w Nowej Rudzie

Turystyczna Trasa Podziemna  i Muzeum Górnictwa
 

Będąc w południowej części Gór Sowich, czy też w Kotlinie Kłodzkiej, nie sposób pominąć na swych turystycznych ścieżkach tego wyjątkowego i zachowanego z wielkim pietyzmem obiektu. Szczególnie że obecna w kopalni podziemna kolejka, jest pierwszą tego typu atrakcją w Polsce, a czwartą w Europie. Niegdyś służyła do przewozu górników, dzisiaj mogą z niej skorzystać turyści kończąc zwiedzanie Podziemnej Trasy Turystycznej. Pociąg składa się z lokomotywy i trzech wagoników, w których jednocześnie może być przewożonych 36 osób. Po zwiedzaniu części podziemnej, możemy przenieść się na pobliską hałdę, by poczuć się jak poszukiwacze skarbów. Pośród skał i resztek węgla, można natrafić na wiele skamielin pochodzących sprzed 310 mln lat. W minerały czy skamieliny zaopatrzyć można się także w sklepie z pamiątkami. Jednak to nie to samo, co wykute ze skały własnoręcznie.
 
 
 
Kopalnia Węgla w Nowej Rudzie 3
 

W Nowej Rudzie na 7 poziomach wydobywano mało zasiarczony, najwyższej jakości węgiel koksujący. Skomplikowana budowa geologiczna i geometria złoża uniemożliwiały jednak mechanizację prac pod ziemią, co sprawiło, że z czasem eksploatacja stawała się coraz bardziej kosztowna, a w końcu wręcz nieopłacalna. Ostatecznie postanowiono kopalnie zlikwidować i ostatni węgiel z pola Piast został wywieziony na powierzchnię w dniu 15 września 1994 roku.

 
Kopalnia Węgla w Nowej Rudzie 16
 

W 1995 roku zlikwidowano część podziemną, pozostawiając kompleks wyrobisk długości około 750 m przy sztolni Lech, w którym uczniowie Zespołu Szkól Górniczych odbywali praktyki, podczas których uczyli się przyszłego zawodu. Po likwidacji szybów i naturalnym ich zalaniu przez wodę prawie wszystkich podziemnych chodników w 1996 roku na polu górniczym Piast powstało Muzeum Górnictwa, które po znacznych zmianach organizacyjnych i własnościowych udostępnione jest obecnie jako Podziemna Trasa Turystyczna „Kopalnia Węgla Kamiennego w Nowej Rudzie”.

 
Kopalnia Węgla w Nowej Rudzie 6
 

Ściana dawnego wyrobiska, której również warto się przyjrzeć, miała wyjątkowo dobre warunki do eksploatacji – była krótka (ok. 50 m, co stanowi wyjątek, gdyż przeważnie minimalna długość ścian wynosiła 100 m) i bardzo wysoka (powiększali ją uczniowie szkoły górniczej podczas odbywanych w kopalni praktyk). Średnia grubość pokładów węgla wynosiła 1,3 m. Pokład zapadał się pod kątem 16-23 stopni. Na tej ścianie również można podziwiać kolejną skamieniałą araukarię.
 
 
DSC 2911
 

Na wypadek zawalenia się wejścia do sztolni tworzono drogi ucieczkowe, prowadzące do przedziału drabinowego 40-metrowego szybu Piast II, którym można było wydostać się na powierzchnię.
 
 
DSC 2927
 
 
DSC 3056 
 
przenośna toaleta nazywana ulem
 

Warto poznać jeszcze dwa określenia stosowane przez górników. „Ul” był górniczą ubikacją, a sanitarka to wagonik służący do przewozu rannych górników. Oba niezbędne urządzenia nadal stoją w kopalni, podobnie jak różnego rodzaju wagoniki towarowe, platformy do przewozu kołowrotów czy lutnie wentylacyjne.

 
 
DSC 2912
 

W kopalni znajdują się również komory podziałowe. Są to pomieszczenia, w których odbywały się zebrania załóg z osobą wyższego dozoru w celu rozdzielnia prac, a także różne warsztaty itp.

 
Kopalnia Węgla w Nowej Rudzie 9
 

Inne komory były przeznaczone na przechowywanie narzędzi: łopat, urządzeń podciągowych, wiertarek i młotków oraz pił na sprężone powietrze.
 
 
Kopalnia Węgla w Nowej Rudzie 21
 
Z większych urządzeń pracujących na ścianach zachował się kombajn węglowy i wrębiarka.

 
 
Kopalnia wyposażona była również w tamy bezpieczeństwa – zamurowane wejścia do szybu Piast I i nieczynnych korytarzy. Posiadały one korki do pomiaru stężenia trujących gazów. Tamy oddzielały nieużywane chodniki od chodników eksploatowanych i w ten sposób zabezpieczały przed rozprzestrzenianiem się częstych w kopalni pożarów.

 
Kopalnia Węgla w Nowej Rudzie 15
 

Szyb Piast II – główny szyb kopalni, zagłębiony był do poziomu VII, czyli znajduje się 700 m pod ziemią. Posiadał on dwie 4-piętrowe klatki zjazdowe. Winda przewoziła ludzi z prędkością 8 m/s, urobek natomiast z prędkością 16 m/s.
 
 
DSC 2928
 
 
 
 
Kopalnia Węgla w Nowej Rudzie 4
 
 
„Kopalnia Węgla” Nowa Ruda
57-401 NOWA RUDA
ul. Obozowa 4
tel. 74 872 79 11
http://kopalnia-muzeum.pl

 
 
 
 
 
poniższe zdjęcia z 7 kwietnia 2019


Kopalnia Węgla w Nowej Rudzie 1
 
 
 Kopalnia Węgla w Nowej Rudzie 2
 

Kopalnia Węgla w Nowej Rudzie 5

 

 Kopalnia Węgla w Nowej Rudzie 7
 
 
Kopalnia Węgla w Nowej Rudzie 8
 
 
Kopalnia Węgla w Nowej Rudzie 9
 
 
Kopalnia Węgla w Nowej Rudzie 10
 
 
Kopalnia Węgla w Nowej Rudzie 11
 
 
Kopalnia Węgla w Nowej Rudzie 12
 
 
Kopalnia Węgla w Nowej Rudzie 13
 
 
Kopalnia Węgla w Nowej Rudzie 14
 
 
Kopalnia Węgla w Nowej Rudzie 18
 
 
Kopalnia Węgla w Nowej Rudzie 19
 
 
Kopalnia Węgla w Nowej Rudzie 20
 
 
Kopalnia Węgla w Nowej Rudzie 22
 
Skarbnik pilnuje podziemi :-)
 
 
 
 

Pokrewne artykuły

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Klubu Podróżników Śródziemie Aleja Podróżników KRS: 0000556344 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Skontaktować się z nami możesz mailowo alejapodroznikow@gmail.com

Jeżeli chcesz wykorzystać materiały naszego autorstwa zamieszone na portalu skontaktuj się z nami: alejapodroznikow@gmail.com