Jaskinia Kroczycka

Jaskinia Kroczycka

Jaskinia Kroczycka

Schowana w leśnej gęstwinie na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej

Kostkowice, gmina Kroczyce, woj. częstochowskie; góra Popielowa, Skały Kroczyckie.

   Jaskinia odkryta przez poszukiwaczy kalcytu w roku 1936. Do wewnątrz prowadzi otwór częściowo zablokowany głazami. Za nim niski korytarzyk, opadający stromo w dol, doprowadza wprost do rozleglej komory. Komora, prawie kwadratowa w swoim zarysie, posiada wysokość od 1 do 2,5 metra.  Dno zalegają duże bloki skalne i gruz wapienny zmieszany z glina.
Jaskinia jest jedną z wielu jakie znajdują się na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, natomiast jako jedna z nielicznych wzbudza kontrowersje w środowisku speleo i grotołazów. Kontrowersje i celowo błędnie podawana lokalizacja na wydawanych mapach, ma związek ze znajdującymi się do niedawna, wewnątrz jaskini jak i na zewnątrz, szczątkami ludzkimi. Wszystkie przedmioty jakie znajdowały się kiedyś w jaskini zostały opisane poniżej. 
 
Wejście do środka jest na tyle wąskie że nie nadaje się na "turystyczne zwiedzanie" a tym materiałem nie zachęcam nikogo. Nie dlatego że jest to miejsce tylko dla speleologów czy innych wybrańców ale dlatego że jest to miejsce zimowania przynajmniej 4 gatunków nietoperzy a wysokość sklepienia nie daje bezpieczeństwa dla tych największych łowców komarów. 
Zdjęcia nietoperzy wykonane z bezpiecznej odległości (zoom) z zimnym oświetleniem nie podnoszącym temperatury powietrza obok nich.
 


To co znajdowało się kiedyś w jaskini jak i  w jej otoczeniu opisane jest w wielu materiałach a zebrane przez jednego z forumowiczów "eksploratorzy"

Oto przybliżona lista wg różnych źródeł z różnych okresów:


Kuryjer Codzienny / 1936 rok
 • 4 paleniska.
 • Koło palenisk około 40 szkieletów.
 • Fragmenty ceramiki (późny okres wpływów kultury prowincjonalno – rzymskiej (3-4 wiek naszej ery) z grupy ceramiki siwej).
 • Fragmenty kości zwierzęcych.
 • Żarna rotacyjne z czworokątnym otworem z późnego okresu rzymskiego.
 • Wyżłobienie skalne wypełnione po brzegi (rozbite przez odkrywców).
 • Część kości zwłaszcza czaszek zabrała miejscowa ludność, z tego pewną ilość udało się odzyskać (różne kości, szczeki, żuchwy).

Materiały archeologiczne z Jaskini w Kroczycach / R. Mycielska, E. Rook / 1966
Między innymi:
 • Fragmenty naczynia wazowatego (otwór o średnicy 22 cm).
 • Fragmenty garnka (otwór o średnicy 18 cm).
 • Fragmenty naczynia (otwór o średnicy 18 cm).
 • Fragmenty garnka (otwór o średnicy 16 cm).
 • Fragmenty garnuszka (otwór o średnicy 10 cm).
 • Fragmenty garnka (otwór o średnicy 13 cm).
 • Fragmenty naczynia toczonego na kole (otwór o średnicy 17 cm).
 • Fragment czarki toczonej na kole (otwór o średnicy 11 cm).
 • Fragmenty naczynia zasobowego (otwór o średnicy 29 cm).
 • Górny kamień żaren rotacyjnych, średnica 31 cm.
 • Naczynia datowano na późny okres rzymski, poza pojedynczymi wyjątkami.

Wyniki badań sondażowych przed Jaskinią Kroczycką / K. Cyrek / 1993
Między innymi:
 365 fragmentów ceramiki kultury łużyckiej z okresu halsztackiego. 145 fragmentów z dużych naczyń zasobowych z późnego okresu rzymskiego.  Również z tego okresu: fragmenty naczyń ceramiki siwej, przęśliki, okucie pasa, nóż ze skręconą rękojeścią. W tym samym poziomie skupisko przepalonych kamieni, węgli drzewnych i kości zwierzęcych.  Brak konstrukcji mieszkalnych, raczej krótkotrwały charakter założonego tu schroniska. Archeolog w jaskini / J. Wrzesiński / 1983

Brak czaszek. Większość kości należy do dzieci (11 na 17 wydzielonych szkieletów). Pozostałe stanowią szkielety dorosłych ale brak szkieletów należących do osób w wieku starczym. Kości zwierzęce: kozy, owcy, ptactwa, konia. Brązowa zapinka, paciorki. Fragmenty naczyń w tym ceramiki siwej. Tam gdzie największe ze skupisk kości, autor dopatruje się „skrzyni skalnej” w której być może chowano zmarłych. Informacje zaczerpnięte z forum Eksploratorzy i tu zachęcam do lektury rozmów pasjonatów penetrujących nie tylko tą jaskinię.  http://eksploratorzy.com.pl/

 

Niewidoczne wejście do jaskini

 

Komin

 

 

Długość: 60 m. Deniwelacja: 11 m.

 
 
Dla lepszego poznania podziemi w Polsce polecamy najnowszą mapę
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
https://lh3.googleusercontent.com/FMOcjnMzzJjO5xL0W2vThzDRkcfY5WLXtD0P8d_r9ngKkdmbJXvA_xnz2UXySndlUdnJ_o8T6qdfk_0lyq66j-Uns44KIemILA4fqlwUUSlrlV_UubB6NLT7HuPWoM_C7Ea2Cdpbn-xj7Jwg2hPPK59fT7QCCDtblJEaTqNne6tRhiEDnEouGK7CVt6mD9fDIoZJeuw_taoe3B0vS0T6-ej6GWufMYOwqMVvVwqvf6p1h2lqCvhAx03aIYGoCPc0vzHaX9ioRWe5nDHtO1uUY6ISQ8UsMLTddojn3oqy5v4IxpKQb_yQC7sqxrGMLu_7lwIVsQjAhai1SEdivI1MCLQ71FD50OQ7uM9LQ0Cj9BFXYio6kY1VN9Av1bIMd1sTRoCRaJUcdQcKey6GJOecAufgtDbXDUOTjZI21yg3X4hXle9UFtYJ-hQnVOanKktXOW8r0IAZspHBuHxKgl7QYGacLEc1XRCn7jDyjtkumabLRmtDikDb2cITWxRjR3zxtURitC1lSPc4ze7umq4fmCH4lsUXPrnxoN1e-cp6Xp3x2SO3EOrCa9zuM0YgHcuYpmeUu4KgWhlYtXLKGSNHg7Y79fECLmQgirR8n7Sot19-ED3BqX9X2g=w1024-h683-no

Pokrewne artykuły

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Klubu Podróżników Śródziemie Aleja Podróżników KRS: 0000556344 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Skontaktować się z nami możesz mailowo alejapodroznikow@gmail.com

Jeżeli chcesz wykorzystać materiały naszego autorstwa zamieszone na portalu skontaktuj się z nami: alejapodroznikow@gmail.com