Muzeum Górnictwa Rud Żelaza w Częstochowie

Muzeum Górnictwa Rud Żelaza w Częstochowie

Częstochowa to nie tylko Klasztor na Jasnej Górze. Miejsc i obiektów jakie warto zobaczyć jest całkiem sporo.
 
 Jednym z miejsc polecanych do zwiedzenia w Częstochowie, jest  Muzeum Górnictwa Rud Żelaza zlokalizowanym w  Parku im. ks. Stanisława Staszica. Nie zjedziemy windą głęboko pod ziemię i nie musimy zakładać sprzętu górniczego. Schodząc do  podziemnych korytarzy wydrążonych w latach 1974–1976, do zwiedzania wystarczy kask.
 
 
Muzeum Kopalni Rudy Zelaza 5
 

Wystawę stałą „Dzieje Górnictwa Rud Żelaza”, zrealizowano w podziemnych korytarzach wydrążonych w latach 1974–1976 pomiędzy Pawilonami Wystawienniczymi Muzeum Częstochowskiego w Parku im. ks. Stanisława Staszica. Stanowi ona w całości model najbardziej charakterystycznych dla kopalnictwa rud żelaza wyrobisk podziemnych w skali naturalnej.

 

Muzeum Kopalni Rudy Zelaza 23

 

15 maja 2008 roku odbyło się jej uroczyste otwarcie. Wystawa powstała na bazie scenariusza mgr inż. Tadeusza Lostera – kierownika Działu Historii Górnictwa i Techniki Górniczej w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Całość jest efektem współpracy Muzeum Częstochowskiego z członkami Koła Seniorów Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa w Częstochowie oraz Naczelną Organizacją Techniczną w Częstochowie. Aranżację plastyczną ekspozycji wykonała Bożena Mazur z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu przy współpracy z pracownikami Działu Historii Muzeum Częstochowskiego. Eksponaty do wystawy pochodzą z kopalń rud żelaza regionu częstochowskiego, m.in. „Rudniki”, „Wręczyca”, „Barbara”, a największa ich ilość pochodzi z Kopalni „Szczekaczka” w Brzezinach. Ideą ponownego otwarcia Muzeum Górnictwa Rud Żelaza była chęć ocalenia wielowiekowej tradycji górnictwa rudnego charakterystycznego dla regionu częstochowskiego.

 

Muzeum Kopalni Rudy Zelaza 2

 

Muzeum Górnictwa Rud Żelaza w Częstochowie jest jedyną tego rodzaju placówką w kraju, która pokazuje dzieje i rozwój górnictwa rudnego w Polsce. Na wystawie przedstawiono wyrobiska chodnikowe w obudowie drewnianej i stalowej, komorę pomp oraz fragment „ściany” eksploatacyjnej z obudową i wyposażeniem w maszyny i urządzenia. W chodnikach i komorach ustawiono oryginalne maszyny i środki transportu. W sali ekspozycyjnej podzielonej na wyodrębnione stanowiska pokazano pełny zestaw narzędzi i maszyn służących w przeszłości w pracy górników. Zgromadzono m.in. liczne rodzaje obudów wyrobisk kopalnianych, lamp górniczych oraz minerałów. Przedstawiono również historyczne narzędzia i metody wydobywania rudy żelaza.

 

Muzeum Kopalni Rudy Zelaza 3

 

Wystawa cieszy się dużym zainteresowaniem nie tylko częstochowian, ale także odwiedzających miasto pielgrzymów i turystów.

 

Ekspozycja dostała pozytywne recenzje w prasie, o czym świadczą takie artykuły, jak m.in.: Odżywają tradycje regionu, red. Wojciech Mścichowski, „Niedziela częstochowska” z 01.06.2008 r.; Muzeum Górnictwa już czynne. Zobacz kopalnię, red. Adam Świerczyński, „Życie Częstochowskie” z 16–18.05.2008 r.; Otwarto kopalnię. Jedyną w Polsce kopalnię rud żelaza można od wczoraj zwiedzać w… Częstochowie pod samą Jasną Górą, red. Tadeusz Piersiak, „Gazeta Wyborcza, Częstochowa”z 16.05.2008 r.

 

Muzeum Kopalni Rudy Zelaza 8

 

Nowa stała wystawa Muzeum Górnictwa Rud Żelaza prezentowana w wyremontowanym obiekcie, została zmodyfikowana oraz uzupełniona o nową aranżację plastyczną. Jest reliktem dawnej kultury górniczej, przez wieki związanej z regionem częstochowskim. Dzięki wystawie przetrwa pamięć o tradycjach historycznych regionu, a zwiedzający przez kolejne dziesięciolecia będą mieli kontakt z cennym dziedzictwem kulturowym.

 

 

Muzeum Kopalni Rudy Zelaza 9

 

Muzeum jest unikalnym obiektem, stanowiącym bardzo ważny punkt na mapie atrakcji turystycznych naszego kraju. Wystawa przybliża tradycje górnicze leżące u podstaw rozwoju gospodarczego Częstochowy i regionu. Częstochowa, znajdująca się pośrodku rudonośnego pasma zalegającego od Zawiercia po Wieluń, od XIV wieku odgrywała rolę centralnego ośrodka przemysłu górniczego i hutniczego. Staraliśmy się stworzyć ekspozycję, która zaciekawi tak starszych odbiorców, jak i młodzież – bowiem nieocenione są jej walory edukacyjne i bezpośredni kontakt z zabytkiem. Osoby zainteresowane tematyką z zakresu historii górnictwa mogą poszerzyć wiedzę dzięki pomocy przewodnika multimedialnego oraz filmu pod tytułem „Z dziejów górnictwa rud żelaza”. Film, zrealizowany w końcowym etapie funkcjonowania ostatnich kopalń rud żelaza, prezentowany jest w sali ekspozycyjnej Muzeum.

 

 

Muzeum Kopalni Rudy Zelaza 11

 

 

Godziny otwarcia MUZEUM GÓRNICTWA RUD ŻELAZA:

październik – maj
wtorek, czwartek, piątek: 9.00-15.30
środa: 11.00-17.30
sobota, niedziela: 11.00-17.00
poniedziałek: nieczynne

czerwiec – wrzesień
wtorek, czwartek: 11.00-17.00
środa, piątek: 11.00-17.30
sobota, niedziela: 11.00-18.00
poniedziałek: nieczynne

Grupy zwiedzających wpuszczane są do obiektu co pół godziny.
Muzeum jest przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych.

http://kopalnia.muzeumczestochowa.pl/
 
 
 
Muzeum Kopalni Rudy Zelaza 12
 

środa – wstęp bezpłatny

Bilet jednodniowy upoważnia do zwiedzania wystaw we wszystkich obiektach Muzeum Częstochowskiego: Muzeum Górnictwa Rud Żelaza, Ratusz, Galeria Dobrej Sztuki, Rezerwat Archeologiczny, Dom Poezji – Muzeum Haliny Poświatowskiej, Pawilon Wystawowy w Parku Staszica, Zagroda Włościańska, w dniu zakupu bez dodatkowych opłat.

 

Muzeum Kopalni Rudy Zelaza 14

 

Muzeum Kopalni Rudy Zelaza 13

 

Muzeum Kopalni Rudy Zelaza 16
 
 
 
Muzeum Kopalni Rudy Zelaza 17
 
 
 
Muzeum Kopalni Rudy Zelaza 18
 
 
 
Muzeum Kopalni Rudy Zelaza 19
 
 
 
Muzeum Kopalni Rudy Zelaza 20
 
 
 
Muzeum Kopalni Rudy Zelaza 21
 
 
 
Muzeum Kopalni Rudy Zelaza 22
 
 
 
Muzeum Kopalni Rudy Zelaza 24
 
 
 
Muzeum Kopalni Rudy Zelaza 26
 
 
 
Muzeum Kopalni Rudy Zelaza 28
 
 
 
Muzeum Kopalni Rudy Zelaza 30
 
 
 
Muzeum Kopalni Rudy Zelaza 31
 
 
 
Muzeum Kopalni Rudy Zelaza 32
 
 
 
Muzeum Kopalni Rudy Zelaza 36
 
 
 
Muzeum Kopalni Rudy Zelaza 37
 
 
 
Muzeum Kopalni Rudy Zelaza 38
 
 
 
Muzeum Kopalni Rudy Zelaza 39
 
 
 
Muzeum Kopalni Rudy Zelaza 40
 
 
opracowanie & foto
 
 
 
 

Pokrewne artykuły

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Klubu Podróżników Śródziemie Aleja Podróżników KRS: 0000556344 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Skontaktować się z nami możesz mailowo alejapodroznikow@gmail.com

Jeżeli chcesz wykorzystać materiały naszego autorstwa zamieszone na portalu skontaktuj się z nami: alejapodroznikow@gmail.com