Zamek Krzyżacki w Szczytnie

Zamek Krzyżacki w Szczytnie

   Szczytno to nie tylko słynna Szkoła Policji, ale także malowniczo położone pomiędzy jeziorami,  miasteczko ze słynnym zamkiem opisywanym w powieści Sienkiewicza "Krzyżacy". Podobnie jak przed wiekami, punktem centralnym miasta jest zamek krzyżacki, a raczej pozostałości jego zachodniego skrzydła, zachowane w stanie ruiny.

 
Zamek stanowił ważny ośrodek administracyjny i militarny Prus Krzyżackich. Pier­wotnie drewniany - spłonął podczas najazdu litewskiego w 1370 r. Wówczas odbu­dowano go z kamienia i cegły. Był siedzibą prokuratora krzyżackiego, zarządzającego utworzonym tu okręgiem administracyjno-wojskowym. Pierwszego z nich - Henryka Murera wymienia dokument lokacyjny Bartnej Strony. W czasie wojen Zakonu z Polską, był on kilkakrotnie zajmowany przez wojska polskie, ostatni raz w 1520 r.
 


 
 
Po likwidacji Prus Zakonnych i utworzeniu lennych, wobec Korony Polskiej, Prus Książęcych w 1525 r., zamek utracił znaczenie bastionu granicznego. Pozostał jednak siedzibą starostwa, a jego przebudowa w latach 1579-1581 na rezydencję myśliwską książąt pruskich, miała ogromny wpływ na intensywny wzrost gospodarczy osady podzamkowej w następnym stuleciu. W 1628 r. i 1639 r. z gościny w pałacu myśliwskim, o którym pisano, iż jest najpiękniejszy w Prusach, korzystał przebywający tu na łowach król polski Władysław IV W 1656 r. w czasie wojny polsko-szwedzkiej, szczycieński zamek po raz ostatni spełnił swe obronne przeznaczenie. Jego załoga odparła najazd Tatarów, posiłkujących wojska polskie, które w odwecie za wypowiedzenie posłuszeństwa królowi polskiemu, wkroczyły do Prus Książęcych.
 

 
 
W końcu XVIII w. zamek przestał być siedzibą jakiegokolwiek urzędu. Popadł w zaniedbanie, w wyniku czego częściowo został rozebrany. W 1925 r. ulokowano tu muzeum powiatowe - Heimatmuseum Kreis Ortelsburg. W latach 1945-1948 mieściło się w nim Muzeum Mazurskie, utworzone na bazie zbiorów muzeum niemieckiego. Po nieudanych próbach odbudowy, ostatecznie w latach 1990-1992, mury zamkowe zabez­pieczono w postaci trwałej ruiny. Zamykają one od zachodu czworoboczny dziedziniec ratusza miejskiego, zbudowanego w miejscu starego zamku.
 


 
 
Monumentalny ratusz miejski zbudowano w latach 1936-1937. Zaprojektowany przez architekta z Królewca - Kurta Fricka miał w ciągu następnych dziesięcioleci nie stracić nic z walorów nowoczesnej siedziby administracji miasta. Zbudowany z betonu i żelaza, na planie czworoboku, obejmującego pozostałości starego zamku, z wewnętrznym dziedzińcem i 46-metrową wieżą w południowo-wschodnim narożniku, na­wiązuje do zamku obronnego. Zgodnie bowiem z oczekiwaniami ówczesnych władz miasta, architektura ratusza miała łączyć wymogi nowoczesności gmachu z historyczną tradycją miejsca, w którym go wzniesiono.
 

 
 
Dziś ratusz jest siedzibą władz samorządowych Miasta Szczytno, Powiatu Szczytno.
U wjazdu na jego dziedziniec stoi popiersie wielkiego polskiego pisarza Henryka Sienkiewicza. Jego autorem jest profesor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie Jacek Puget. Sienkiewicz rozsławił Szczytno w historycznej powieści "Krzyżacy", czyniąc tutej­szy zamek siedzibą komtura krzyżackiego. Sam Sienkiewicz odwiedził Szczytno w 1908 r., goszcząc w domu Kazimierza Jaroszyka - redaktora polskiej gazety "Mazur", na której łamach drukowano fragmenty tejże powieści.
 
 

 
 
 
Na parterze i w przyziemiach wschodniego i południowego skrzydła ratusza od 1948 r. mieści się Muzeum Mazurskie w Szczytnie Oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.
 


 

Wieża szczycieńskiego ratusza mierzy 46 metrów.
Towarzystwo Przyjaciół Muzeum co roku urządza w niej ekspozycje prezentujące ciekawe zjawiska życia kulturalnego i artystycznego środowiska lokalnych i regionalnych twórców.
Każdego roku prezentowano na najwyższym poziomie wieży, w punkcie widokowym, wystawę: "Miasto, którego nie znamy. Fotografie Szczytna z lat 1909-1939". Od kilku lat wspólnie ze Szczycieńskim Towarzystwem Przyrodniczym oraz przy współudziale nadleśnictw Powiatu Szczycieńskiego organizowane są wystawy przyrodnicze.
http://muzeumszczytno.art.pl/
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


Zamek stoi nad brzegiem jeziora.
 
 


 
 


 
 


 
 
 
 
Zamek Krzyżacki w Szczytnie

Pokrewne artykuły

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Klubu Podróżników Śródziemie Aleja Podróżników KRS: 0000556344 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Skontaktować się z nami możesz mailowo alejapodroznikow@gmail.com

Jeżeli chcesz wykorzystać materiały naszego autorstwa zamieszone na portalu skontaktuj się z nami: alejapodroznikow@gmail.com