Zamek i Stajnie Książęce w Pszczynie

Zamek i Stajnie Książęce w Pszczynie

 Zamek i Stajnie Książęce w Pszczynie

  Górny Śląsk większości z nas kojarzy się z kopalniami, hałdami węgla, familokami, Katowickim "Spodkiem" i wesołym miasteczkiem w Chorzowie. Tymczasem ta część naszego kraju ma znacznie więcej do zaoferowania i pokazania niż mogło by się wydawać. Jednym z takich miejsc jest Pszczyna. Miasto słynące z wyjątkowej Zagrody Żubrów, Skansenu, nietuzinkowej restauracji w Wodnej Wieży i oczywiście z Zamku. Zamek i Stajnie Książęce w Pszczynie to perełka na mapie Zamków w Polsce, które nie tylko warto ale należy zobaczyć. Zamek w Pszczynie jest jednym z nielicznych, który nie ucierpiał w czasie wojny i w którym zachowało się oryginalne wyposażenie. 

 

Zamek i Stajnie Książęce w Pszczynie 2

 

Odnowiony i zadbany rynek, wokół którego jest sporo restauracji i kawiarenek.

 

Zamek i Stajnie Książęce w Pszczynie 1

 

Zamek znajduje się przy samym rynku, więc zwiedzanie jest bardzo ułatwione.

 

 

 

 

Zachęcam do odwiedzin Pszczyny poniższą fotorelacją i kilkoma wskazówkami.

 

Zamek i Stajnie Książęce w Pszczynie 3

 

Rynek w Pszczynie, skąd można rozpocząć zwiedzanie. Pszczyna to także wiele innych bardzo ciekawych miejsc które warto zwiedzić.

 

Zamek i Stajnie Książęce w Pszczynie 62

 

Oczywiście nie można pominąć zwiedzenia Skansenu - Zagrody Wsi Pszczyńskiej, Muzeum Prasy Śląskiej czy Zagrody Żubrów.

 

Muzeum Prasy Śląskiej
 
Muzeum Prasy Śląskiej
 

Zamek i Stajnie Książęce w Pszczynie 55

 

W Stajniach Książęcych natkniemy się na wyjątkowy egzemplarz motocykla D-Rad R 0/4 z 1924r. Odrestaurowany a nawet "na chodzie" zwraca uwagę zwiedzających.

 

Zamek i Stajnie Książęce w Pszczynie 4

 

Udokumentowane początki murowanego, obronnego zamku pszczyńskiego sięgają I połowy XV wieku, bowiem wiadomo, iż w roku 1433 oparł się on najazdowi husytów. W czasach Heleny Korybutówny (1424-1449) zamek gotycki był potężną budowlą czworoboczną, składającą się z dwóch budynków z wieżami, połączonych murami. Całość chroniły wał ziemny i fosa.

Na przełomie XV/XVI w. dobrami pszczyńskimi władali książęta cieszyńscy. W 1517 roku Kazimierz II, książę cieszyński, dobra sprzedał możnowładcy węgierskiemu Aleksemu Turzo, co zakończyło okres panowania Piastów na ziemi pszczyńskiej. Utworzone zostaje Wolne Państwo Stanowe (obejmujące Pszczynę, Mikołów, Bieruń i do 1536 roku Mysłowice), a Pszczyna staje się jego stolicą.

W roku 1548 państwo pszczyńskie po raz kolejny zmienia właściciela - zostaje nim biskup wrocławski Baltazar Promnitz, który w czasach Reformacji rezydował w Nysie. Lata panowania Promnitzów (1548-1765) to okres przekształcania gotyckiej budowli obronnej w reprezentacyjną rezydencję renesansową. Po 1737 roku nastąpiła przebudowa i rozbudowa zamku w trój-skrzydłowy pałac barokowy. 

 

Zamek i Stajnie Książęce w Pszczynie 5

 

Zamek renesansowy, dwupiętrowy, z krużgankami, zbudowany na planie nieregularnego czworoboku, znany jest z opisów zachowanych w książęcym archiwum oraz widoku zachowanego na słynnej mapie Andreasa Hindenberga z 1636 roku. Z  tamtej budowli zachowała się Brama Wybrańców, zbudowana przez Consilio Miliusa w 1687 roku, a będąca siedzibą straży zamkowej.  W burzliwe dzieje ówczesnej Europy wpisał się na trwałe jeden z najwybitniejszych kompozytorów barokowych Georg Philipp Telemann (1681-1767), w latach 1704-1707 nadworny kapelmistrz i organista w Pszczynie. Dziś melomani mogą przeżyć niezapomniane chwile słuchając jego muzyki w Sali lustrzanej Zamku Pszczyńskiego podczas organizowanych od 1979 roku "Wieczorów u Telemanna". 

 

Zamek i Stajnie Książęce w Pszczynie 6

 

Kolejni właściciele Pszczyny (w latach 1765-1846), książęta Anhalt-Köthen-Pless, przekształcili zwierzyniec w park i wznieśli kolejne budowle. Powstały więc: pałac Bażantarnia w Porębie (na podstawie projektu Karla Langhansa), położony na skraju założonej w 1792 roku bażantarni oraz klasycystyczna Ludwikówka, wzniesiona przez Wilhelma Puscha niedaleko parku pszczyńskiego. Po wygaśnięciu książęcej linii Anhaltów Köthen-Pless, dobra przejął Hans Heinrich X, hrabia von Hochberg (wnuk po kądzieli, księcia Fryderyka Erdmanna Anhalt-Köthen-Pless i głowa rodziny Hochbergów z Książa na Dolnym Śląsku). W 1850 roku otrzymał on tytuł księcia von Pless, który od tej pory przekazywany jest najstarszemu potomkowi. Obecnie w Monachium mieszka Bolko, szósty książę von Pless, hrabia von Hochberg. 

 

Zamek i Stajnie Książęce w Pszczynie 7

 

Po Hansie Heinrichu X dobra pszczyńskie i Książ, odziedziczył jego najstarszy syn, książę Hans Heinrich XI (1833-1907). On też najdłużej panował na zamku (1855-1907), otrzymując w pięćdziesiątą rocznicę tytuł diuka (Herzoga). Z nim wiąże się obecny kształt samego zamku, jak i rozległego założenia ogrodowo-krajobrazowego sięgającego aż do zameczku myśliwskiego Promnice pod Tychami. W tym czasie Pszczyna odwiedzana była przez królów pruskich, niemieckich cesarzy oraz ich królewskich gości z całej Europy, a sam Hans Heinrich XI pełnił na dworze berlińskim godność cesarskiego Wielkiego Łowczego. Koniecznością więc stało się posiadanie rezydencji godnej pozycji księcia. 

 

Zamek i Stajnie Książęce w Pszczynie 8

 

W latach 1870-1876 dokonano przebudowy rezydencji w Pszczynie (Chateau Pless) na podstawie projektu wybitnego architekta francuskiego Aleksandra Hipolita Destailleura. Elewacje dwupiętrowego zamku, założonego na planie podkowy, otrzymały kostium architektury francuskiej XVII wieku. Od strony miasta dobudowano westybul z trzybiegową klatką schodową i monumentalną salę jadalną (mieszczącą stół i 32 krzesła) z dwoma XIX-wiecznymi ogromnymi lustrami o powierzchni 14 m2 każde. 

Po śmierci "starego księcia" dobra pszczyńskie przejął książę Hans Heinrich XV (1861-1938). Jego żoną była słynna z urody Angielka, Mary Theresa Olivia Cornwallis-West, księżna von Pless, nazywana Daisy (1873-1943). Po ślubie w Londynie przyjechała do Pszczyny i swoje pierwsze wrażenia zapisała w pamiętniku. "Znajdowały się tu hektary tarasów i ogrodów oraz wiele obojętnych rzeźb. Wspaniały porządek reprezentacyjnych przestrzeni z ciężkim bogactwem luksusu, ale bez komfortu i wygody, a nawet bez osobistej łazienki!". 

 

Zamek i Stajnie Książęce w Pszczynie 10

 

W latach 1914-1917 zamek pszczyński odegrał znaczącą rolę, będąc cesarską Główną Kwaterą i siedzibą sztabu wojsk niemieckich. To właśnie w Pszczynie cesarz, szef sztabu gł. marszałek Paul von Hindenburg oraz szef sztabu wsch. generał Erich von Ludendorff podejmowali decyzje wojskowe zmieniające oblicze ówczesnej Europy. 
Po plebiscycie w roku 1922 Pszczynę włączono do odrodzonego Państwa Polskiego. W 1936 r. powstała w parku nowa nekropolia. Znajdują się tam groby najmłodszego syna Daisy - hrabiego Bolko (ojca obecnego księcia von Pless) - i samego księcia Hansa Heinricha XV. 

Po wkroczeniu Armii Czerwonej do Pszczyny w lutym 1945 roku w zamku umieszczono szpital, jednak sam zamek jak i jego wyposażenie, w tym olbrzymie kryształoweu lustra, ocalały. 
9 maja 1946 r. otwarto dla publiczności podwoje zamku pszczyńskiego. Początki były skromne - ekspozycja znalazła swoje miejsce jedynie w kilku pomieszczeniach I piętra, gromadząc w nich zabytkowe przedmioty sztuki zdobniczej, zachowane z czasów panowania rodziny Hochberg. 

 

Zamek i Stajnie Książęce w Pszczynie 11

 

Należy podkreślić, że w Muzeum zachowało się około 80% oryginalnego wyposażenia wnętrz z przełomu wieków XIX/XX. W ostatniej dekadzie XX w. przeprowadzono prace konserwatorskie, a w oparciu o zachowaną ikonografię i archiwalne spisy inwentarzowe przywrócono dawne funkcje oraz aranżacje wnętrz odkrywając oryginalne kolory i złocenia. Zamek w Pszczynie należy do tych nielicznych muzeów tego typu w naszej części Europy, które zachowały historyczne, bogate wyposażenie. Wyrazem słuszności przyjętej koncepcji rekonstrukcji wnętrz jest nagrodzenie Muzeum w konkursie 1995 r. przez organizację Europa Nostra z siedzibą w Hadze, zajmującą się ochroną europejskiego dziedzictwa kulturowego i środowiska naturalnego, dyplomem honorowym "Za pieczołowite odtworzenie wnętrz zamku z ich wyposażeniem, oparte na wnikliwych historycznych badaniach, które przywróciły blask początku XX wieku". 

 

Zamek i Stajnie Książęce w Pszczynie 13

 

Zwiedzający mogą też podziwiać użytkowane przez Muzeum odrestaurowane Stajnie Książęce należące niegdyś do kompleksu zamkowego. W ich skład, prócz powstałych w XIX w. stajni wchodzą także pochodząca z tego samego okresu wozownia, młyn oraz garaże z początku XX w. Dziś mieszczą się w nich wystawy stałe i czasowe, biblioteka multimedialna oraz pracownie konserwatorskie.
W lipcu 2018 r., Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Pszczyńskiego przekazał na własność Muzeum Zamkowemu w Pszczynie Zameczek Myśliwski Promnice. Zameczek stanowił część majątku należącego do ostatnich książąt pszczyńskich z rodziny Hochbergów. Wzniesiony w 1861 r., po pożarze w 1868 r. został odbudowany i w tym kształcie istnieje do czasów współczesnych.

źródło: http://www.zamek-pszczyna.pl/

 

 

Zamek i Stajnie Książęce w Pszczynie 14

 

 

Zamek i Stajnie Książęce w Pszczynie 15

 

 

Zamek i Stajnie Książęce w Pszczynie 17

 

 

Zamek i Stajnie Książęce w Pszczynie 18

 

 

Zamek i Stajnie Książęce w Pszczynie 19

 

 

Zamek i Stajnie Książęce w Pszczynie 20

 

 

Zamek i Stajnie Książęce w Pszczynie 21

 

 

Zamek i Stajnie Książęce w Pszczynie 22

 

 

Zamek i Stajnie Książęce w Pszczynie 23

 

 

Zamek i Stajnie Książęce w Pszczynie 24

 

 

Zamek i Stajnie Książęce w Pszczynie 25

 

 

Zamek i Stajnie Książęce w Pszczynie 26

 

 

Zamek i Stajnie Książęce w Pszczynie 28

 

 

Zamek i Stajnie Książęce w Pszczynie 29

 

 

Zamek i Stajnie Książęce w Pszczynie 30

 

 

Zamek i Stajnie Książęce w Pszczynie 31

 

 

Zamek i Stajnie Książęce w Pszczynie 32

 

 

Zamek i Stajnie Książęce w Pszczynie 34

 

 

Zamek i Stajnie Książęce w Pszczynie 35

 

 

Zamek i Stajnie Książęce w Pszczynie 36

 

 

Zamek i Stajnie Książęce w Pszczynie 37

 

 

Zamek i Stajnie Książęce w Pszczynie 38

 

 

Zamek i Stajnie Książęce w Pszczynie 39

 

 

Zamek i Stajnie Książęce w Pszczynie 40

 

 

Zamek i Stajnie Książęce w Pszczynie 41

 

 

Zamek i Stajnie Książęce w Pszczynie 42

 

 

Zamek i Stajnie Książęce w Pszczynie 43

 

 

Zamek i Stajnie Książęce w Pszczynie 44

 

 

Zamek i Stajnie Książęce w Pszczynie 45

 

 

Zamek i Stajnie Książęce w Pszczynie 46

 

 

Zamek i Stajnie Książęce w Pszczynie 47

 

 

Zamek i Stajnie Książęce w Pszczynie 48

 

 

Zamek i Stajnie Książęce w Pszczynie 49

 

 

Zamek i Stajnie Książęce w Pszczynie 50

 

 

Zamek i Stajnie Książęce w Pszczynie 51

 

 

 

Zamek i Stajnie Książęce w Pszczynie 52

 

Wystawa czasowa "Orzeł Czarny. Orzeł Biały. Ziemia Pszczyńska 1914-1922. W stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości"
 
 
 
Zamek i Stajnie Książęce w Pszczynie 53
 
 
 
 
Zamek i Stajnie Książęce w Pszczynie 54
 
Czasowa wystawa strojów i obiektów z kolekcji Muzealne Mody i Muzeum Zamkowego w Pszczynie
 
 
 
Zamek i Stajnie Książęce w Pszczynie 58
 
 
 
 
Zamek i Stajnie Książęce w Pszczynie 59
 
 
Zamek i Stajnie Książęce w Pszczynie 60
 
 
Zamek i Stajnie Książęce w Pszczynie 61
 
 
 
opracowanie & foto: Albin Marciniak
 
 
 
 

Najpiękniejsze i najokazalsze zamki i obiekty obronne w Polsce

  Zamki w Polsce prezentowane na tej stronie, to  pieczołowicie wyselekcjonowane obiekty polecane do zwiedzania.
 
 

Pokrewne artykuły

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Klubu Podróżników Śródziemie Aleja Podróżników KRS: 0000556344 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Skontaktować się z nami możesz mailowo alejapodroznikow@gmail.com

Jeżeli chcesz wykorzystać materiały naszego autorstwa zamieszone na portalu skontaktuj się z nami: alejapodroznikow@gmail.com