Ruiny zamku Karpień w Górach Złotych

Ruiny zamku Karpień w Górach Złotych

  Ruiny średniowiecznego zamku na szczycie Karpiaka (782 m n.p.m.) w Górach Złotych, w gminie Lądek-Zdrój (Sudety, ziemia kłodzka), stolica dawnego państwa karpieńskiego. Obiekt objęty ochroną jako zabytek. Niestety, z roku na rok coraz bardziej zarasta i zanika pośród gęstwiny lasu. Ilość leśnych dróg i ścieżek prowadzących z Lądka Zdrój, bardzo słabo oznakowanych, znacznie utrudnia dotarcie do ruin.

 

Ruiny zamku Karpień 2018 17

Zamek Karpniki

 

Opierające się tylko na przypuszczeniach teorie datują powstanie pierwszego grodu w tym miejscu na wczesne średniowiecze i przypisują jego założenie plemieniu Chorwatów. Zapewne także legendą jest hipoteza, że Bolesław Chrobry wyprawiający się na podbój Czech w 1003 r. przebywał w drewnianym gródku granicznym na szczycie Karpiaka. Być może zamek posłużył i dla wojsk Bolesława Śmiałego przy jego interwencjach w Czechach. Pewniejsze przypuszczenia lokują tu pierwszy zamek przed 1200 r. i władcy Czech przypisują jego postawienie.

 

Ruiny zamku Karpień 2018 19

 

Rok 1346
Właścicielami zostają bracia z rodu von Glaubitz ze złotym karpiem w herbie.
Zamek chronił przełęcze i trakt zwany "Drogą Solna", a sól była wówczas cenniejsza niż złoto. W skład dóbr zamkowych wchodziło 13 wsi i miasto Lądek.
 
Rok 1422
Nowym właścicielem zostaje Puta z Czastolovic
 
Rok 1428
Husyci zdobyli i złupili zamek.
 
Rok 1431
Puta za zasługi na polu bitwy z husytami otrzymuje całą ZiemięKłodzką i w zastaw Księstwo Ziębickie. Po śmierci Puty w roku 1440 całą Ziemię Kłodzką i zamke, wykupił Hinek Krusina z rycerskiego rodu von Lichtenberg.
 
Rok 1440
Hinek Krusina po ślubie z wdową po Pucie, Anną, staje się właścicielem Księstwa Ziębickiego.
Po odmowie posłuszeństwa przez mieszkańców Księstwa Ziębickiego, Hinek Krusina rozpoczyna interwencje zbrojne.
 
Rok 1442-1443
Zamek pełnił rolę więzienia dla znaczniejszych jeńców i zbuntowanych poddanych Hinka Krusiny.
 
Rok 1442
Wojska Hinka Kusiny zdobyły i złupiły opactwo w Henrykowie - bastion oporu i nieposłuszeństwa.
 
Rok 1443
Rusza wyprawa buntowników wspierana przez Koalicję Śląską pod dowództwem Wilhelma Księcia Opawskiego. Zamek Karpień zniszczono i złupiono.
 
Rok 1444
Wygaśnięcie działań wojennych.
 
Rok 1454
Śmierć Hinka Kusiny. Zamek splądrowano i podpalono. Zamek niszczeje i popada w ruinę.
 
Rok 1513
Zamek zamieszkały przez bandy rozbójników.
 
Rok 1580
Pierwsze wzmianki o wykorzystywaniu materiału z zamku do budowy obiektów w Lądku Zdroju.
 
Rok 2009-2010
Przeprowadzono badania archeologiczne celem rekonstrukcji murów.
 
Od XVII w. stał się atrakcją turystyczną dla kuracjuszy rozwijającego się wówczas kurortu w Lądku-Zdroju. Ruiny zagospodarowano dzięki staraniom Kłodzkiego Towarzystwa Górskiego. W 1885 r. GGV postawiło na dawnym podgrodziu drewnianą wieżę widokową. Została ona zburzona w 1899 r.
 
 
 
 
Ruiny zamku Karpień 2018 13
 
Kamienna ławeczka obecnie jest najbardziej znanym elementem pozostałości po zamku.
 
 

To co dzisiaj tu zobaczymy to w zasadzie same fundamenty i kamienie. Miejsce warte jest jednak odwiedzenia ze względów edukacyjnych – dobrze widoczny jest podział obiektu na gród wewnętrzny z wieżą i dziedzińcem, zewnętrzny mur obronny i na podgrodzie. Na dziedzińcu można jeszcze odnaleźć głaz z wyrytym planem zamku, wyrżniętym dla turystów w 1883 r. oraz kamienną ławę jeszcze sprzed wojny. Obiekt leży na terenie Lasów Państwowych i niezabezpieczony popada niestety w dalszą ruinę. Poza akcjami sprzątania organizowanymi przez ZHP lub PTTK, nie jest przedmiotem żadnych prac konserwacyjnych.

Kompleksowe badania archeologiczne wykonali Niemcy, rozpoczynając wiosną 1882 r. wykopaliska. Ostatnie badania archeologiczne prowadzono tu w latach 2009-2010. Według informacji z 2006 r., Gmina Lądek-Zdrój podejmuje się programu zabezpieczenia cennych historycznie ruin ze środków Unii Europejskiej.

 

Ruiny zamku Karpień 2018 22
 
Ze zbiorów biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Lata 1870-1880 , Ruiny zamku Karpno i Śnieżnik w oddali na stalorycie Theodora Blätterbauera wydanym w Głogowie przed 1880 rokiem. 
 
 
Ruiny zamku Karpień 2018 1
 
 
Wiele osób odwiedzających Lądek Zdrój, czy to kuracjusze czy też turyści w drodze na Śnieżnik, Do Jaskini Niedźwiedziej, Jaskini Radochowskiej czy do Kopalni Uranu w Kletnie, mają w planie zobaczyć ruiny zamku Karpień. Wielu z nich już w początkowej plątaninie ścieżek leśnych rezygnuje z wizyty na zamkowym wzgórzu. Jedynym wyjątkiem właściwego oznakowania szlaków, jest Śnieżnik. Osobom planującym jednak wejście na wzgórze, polecam tradycyjną mapę. Mapa Google jaką mamy w telefonie, niestety nie pokrywa się ze ścieżkami w terenie.
 
 niebieski (E3) z Lądka-Zdroju (czas dojścia: 1:30 h, według oznaczeń PTTK-1:45) do Starego Gierałtowa (czas dojścia: 1:30 h),
 zielony z Przełęczy Gierałtowskiej (czas dojścia: 2 h) do Przełęczy Lądeckiej (czas dojścia: 1:30 h).
 
 
Ruiny zamku Karpień 2018 20
 
 
 
Ruiny zamku Karpień 2018 2
 
 
 
Ruiny zamku Karpień 2018 21
 
 
 
Ruiny zamku Karpień 2018 3
 
 
 
Ruiny zamku Karpień 2018 4
 
 
 
Ruiny zamku Karpień 2018 5
 
 
 
Ruiny zamku Karpień 2018 6
 
 
 
Ruiny zamku Karpień 2018 7
 
 
 
Ruiny zamku Karpień 2018 8
 
 
 
Ruiny zamku Karpień 2018 9
 
 
 
Ruiny zamku Karpień 2018 10
 
 
 
Ruiny zamku Karpień 2018 12
 
 
 
Ruiny zamku Karpień 2018 14
 
 
 
Ruiny zamku Karpień 2018 15
 
 
 
Ruiny zamku Karpień 2018 16
 
 
 
Ruiny zamku Karpień 2018 18
 
 
 

opracowanie & foto : Albin Marciniak

 
 
 

Zamki w Polsce

 
Najpiękniejsze i najokazalsze obiekty obronne
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pokrewne artykuły

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Klubu Podróżników Śródziemie Aleja Podróżników KRS: 0000556344 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Skontaktować się z nami możesz mailowo alejapodroznikow@gmail.com

Jeżeli chcesz wykorzystać materiały naszego autorstwa zamieszone na portalu skontaktuj się z nami: alejapodroznikow@gmail.com