otwarte muzeaDzień Otwartych Drzwi Muzeów Krakowskich

http://www.klubpodroznikow.com/images/stories/relacje/nocna_panorama_krakowa/DSC_1343.JPG

18 listopada 2012 r.

Program

Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
pl. Matejki 13, tel. (12) 299-20-29
- wystawa: „Przekrój przez dzieje zbiorów Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie”-
to prezentacja eksponatów – począwszy od pierwszych nabytków i darów, po przyjęte
w ostatnich latach (obrazy, rysunki, tkaniny, rzeźby i pamiątki po profesorach, reprezentujące
kolejne okresy kształtowania się uczelni, a z nią dziejów zbiorów: począwszy od etapu Szkoły
Rysunkowej przy Gimnazjum św. Anny, związku z Uniwersytetem Krakowskim i Instytutem
Technicznym, przez Matejkowski okres początku instytucjonalnej niezależności i historyzmu
w sztuce, okres od tzw. reformy Fałata - modernizm, lata pięćdziesiąte XX wieku, po
współczesność).
Istotnym wątkiem pokazu jest historia dydaktyki artystycznej m.in. wyróżnione prace
studenckie. Pośród nazwisk autorów prac wymienić trzeba takie jak: Karol Schweikart, Józef
Brodowski, Józef Grassi, Gustaw Hamilton, Jan Kupecki, Feliks Szynalewski, Konstanty
Laszczka, Tomasz Lisiewicz, Jacek Malczewski, Wojciech Weiss, Jan Stanisławski,
Stanisław Tombiński, Stanisław Popławski, Paweł Dadlez, Bronisława Galiczanka, Wanda
Ślędzińska, Teresa Bujnowska, Zbigniew Makowski.
Ekspozycja dostępna jest na drugim piętrze Gmachu przy pl. Matejki 13, od Dnia Otwartych
Drzwi Muzeów Krakowskich, codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do
15.30. Czynna będzie do maja 2013 roku. Wystawie towarzyszą wydawnictwa (udostępniane
bezpłatnie).

Muzeum Archeologiczne w Krakowie
ul. Senacka 3, tel. (12) 422-75-60
10.00 – 17.00
- wystawa: „Dzieje najstarsze i stare gmachu Muzeum Archeologicznego w Krakowie” oraz
zwiedzanie wewnętrznego dziedzińca Muzeum (ul. Poselska 3)
13.00-15.00 – „Żywcem zamurowana” – słynne procesy sądowe przy ul. Senackiej 3 - spacer
z przewodnikiem. Rzecz o dawnym sądzie i więzieniu św. Michała
- wystawa „Bogowie starożytnego Egiptu” (ul. Poselska 3)
- wystawa „Peruwiańskie zbiory Władysława Klugera” (ul. Poselska 3)
- wystawa „Pradzieje i wczesne średniowiecze Małopolski” (ul. Poselska 3)

Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie
ul. Kanonicza 19-21, tel. (12) 628-82-11
10.00 15.00
- oprócz dotychczasowych ekspozycji, prezentacja nowej aranżacji wnętrz kanonickich
Kamienicy Dziekańskiej (Kanonicza 21). Dla zwiedzających po raz pierwszy udostępniona
zostanie sala poświęcona Fryderykowi Pautshowi - artyście malarzowi, rektorowi
krakowskiej ASP - miłośnikowi kultury i terenów huculszczyzny. W sali tej znajduje się
kilkanaście obrazów, osobiste pamiątki oraz warsztat malarski (stół z farbami, sztalugi,
meble).

Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Emila Fieldorfa „Nila”
ul. Wita Stwosza 12, tel. (12) 410-07-70
- zwiedzanie nowej ekspozycji stałej: „Polskie Państwo Podziemne i jego siły zbrojne".

Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
Ratusz
plac Wolnica 1 tel. (12) 430-55-63
- „Wzory na użytek” - gra interaktywna na wystawie stałej Muzeum „Polska kultura
ludowa”. Rozety, serca, gwiazdy, kwiaty, bukiety, wieńce. Romby, ząbkowania, ślimacznice.
Skąd wzięły się wzory, co oznaczają, po co je kreślili nasi przodkowie? Dlaczego ozdabiali
swoje ubrania, domostwa i narzędzia pracy?
Do tropienia najstarszych wzorów w kolekcji Muzeum Etnograficznego oraz we
współczesnym świecie Muzeum zaprasza drużyny dzieci i dorosłych.
- wystawa czasowa: „Teki Profesora. Materiały z badań terenowych prowadzonych w latach
1946-1997 pod kierunkiem prof. Romana Reinfussa”

Dom Esterki
ul. Krakowska 46
- wystawy czasowe: „Pamiątka rodzinna. O fotografiach z domowych archiwów”, „Funkcja
'folku' ilustracja, narracja, społeczeństwo. Międzynarodowe poszukiwania wokół ilustracji”

Muzeum Farmacji Collegium Medicum w Krakowie
ul. Floriańska 25, tel. (12) 421-92-79
- prezentacja wystawy czasowej „Co zostało z dawnych krakowskich aptek”

Muzeum Geologiczne ING PAN
ul. Senacka 1-3, tel. (12) 422-19-10
prezentacja wystaw:
- wystawa stała: „Budowa geologiczna obszaru krakowskiego”
- wystawa czasowa: „Mioceńskie frutti di mare”

Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie
ul. Józefitów 16, tel. (12) 634-59-32
- ekspozycja stała: „Z dziejów Fotografii” - oprowadzanie godz. 12.00 oraz 15.00
- ekspozycje czasowe: „Peter Gemes. Etiudy fotograficzne 1981-1992”; „Genesis”. Andrzej
Pawłowski; „U Schulza”. Fotografie Mariusz Kubielasa i Jakuba Grzywaka inspirowane
twórczością Brunona Schulza
- prezentacja Pracowni Digitalizacji MHF - godz. 11.00, 12.00, 13,00, 14.00, 15.00, 16.00;
(grupy 5-6 osób)
- fotografia stereoskopowa – Prezentacja BANASKOPU
- pracownia konserwatorska oraz Dział Techniki i Technologii radzi – porady, konsultacje
- kiermasz wydawnictw – bogata oferta wydawnictw o tematyce fotograficznej, pierwszy
dzień promocyjnych cen na wydawnictwa Muzeum – kiermasz potrwa do 31.12.2012 r.

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
Pałac Krzysztofory
Rynek Główny 35, tel. (12) 619- 23-20
10.30, 11.30, 12.30, 13.30 - zwiedzanie Pracowni Digitalizacji. Marcin Gulis, Wacław Pyzik
Liczba miejsc jest ograniczona. Obowiązuje rezerwacja telefoniczna.
11.00 Cyfrowy thesaurus – nowa jakość udostępniania zbiorów – wykład z prezentacją
interaktywnej mapy i wirtualnych spacerów. Andrzej Malik (sala Fontany)
12.00 Pałac Krzysztofory – muzeum kompletne – prezentacja. Marta Śmietana, Robert Gaweł
(sala Fontany)
12.30–13.30 projekcje filmów MHK od-nowa oraz Udostępnienie i digitalizacja zbiorów
Muzeum Historycznego Miasta Krakowa (sala Fontany)
14.00 Nowe Muzeum Teatralne – prezentacja multimedialna. Słowo wstępne: Karina Janik
(sala Fontany)
14.30–18.00 Między wideo a performens – otwarte warsztaty dla dorosłych i młodzieży.
Wojciech Ziemilski, Karina Janik (sala Fontany)

Wieża Ratuszowa
Rynek Główny 1, tel. (12) 619-23-20
10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30 – zwiedzanie Wieży Ratuszowej z przewodnikiem
Liczba miejsc ograniczona. Pierwszeństwo dla osób z rezerwacją dokonaną na stronie
www.bilety.mhk.pl
http://www.klubpodroznikow.com/images/stories/relacje/nocna_panorama_krakowa/DSC_1336.JPG

Podziemia Rynku
Rynek Główny 1, tel. (12) 619-23-48
Trasa turystyczna: Śladem europejskiej tożsamości Krakowa
10.15, 11.15, 12.15, 13.15, 15.15, 16.15, 17.15 – zwiedzanie trasy turystycznej
z przewodnikiem. Liczba miejsc jest ograniczona. Pierwszeństwo dla osób z rezerwacją
dokonaną na stronie www.bilety.podziemiarynku.com.
12.00 - Byliśmy tam, czyli relacja live z wydarzeń historycznych na Rynku – warsztaty dla
młodzieży z pogranicza dziennikarstwa i aktorstwa. Justyna Kutrzeba
14.00 - Na tropach średniowiecznych tajemnic – oprowadzanie po trasie turystycznej.
Dominik Lulewicz *
16.00 i 17.00 - Niezatrudnionym wstęp wzbroniony!? – zwiedzanie zaplecza technicznoinformatycznego
trasy turystycznej (serwerownia, wentylatorownia, monitoring, Building
Management System). Mirosław Bydłoń *
Przez cały dzień:
Konkurs plastyczny dla dzieci: Jak wygląda nowoczesne muzeum? Zapraszamy
najmłodszych, by podzielili się swoimi pomysłami na zorganizowanie muzeum na miarę XXI
wieku.
* Liczba miejsc ograniczona. Wejściówki do pobrania w Centrum Obsługi Zwiedzających
(Rynek Główny 1) od 12.11.2012.
Podziemia Rynku będą czynne do godziny 20.00.
Wstęp na trasę turystyczną wyłącznie dla zwiedzających indywidualnie.
Ostatnie wejście 90 minut przed zamknięciem wystawy.
Liczba miejsc ograniczona. Pierwszeństwo dla osób z rezerwacją dokonaną na stronie
www.bilety.podziemiarynku.com


alt


Kamienica Hipolitów
pl. Mariacki 3, tel. (12) 422-42-19 wew. 25
wystawa stała: Dom mieszczański
wystawa czasowa: Krzysztof Litwin. Portret artysty
10.00-17.00 - o każdej pełnej godzinie – oprowadzanie po wystawie stałej Dom mieszczański
Liczba miejsc ograniczona. Pierwszeństwo dla osób z rezerwacją dokonaną na stronie
www.bilety.mhk.pl
10.30-11.30 - Jak sobie wyobrażasz Nowe Muzeum Teatralne? – warsztat plastyczny dla
dzieci. Karina Janik
12.15-13.30 - Krzysztof Litwin, malarstwo i Skandynawia – warsztat pisarski dla młodzieży.
Kinga Gajda
Przez cały dzień: Możliwość skorzystania z multimedialnego przewodnika, który
w nowoczesny sposób prezentuje wybrane eksponaty z wystawy. Po zeskanowaniu fotokodu
otrzymuje się dostęp do nagrania z informacjami o eksponacie oraz galerię wyjątkowej
jakości zdjęć pokazujących go w zbliżeniach. Żeby z niej skorzystać, nie trzeba mieć
nowoczesnego telefonu – można go wypożyczyć w naszym oddziale.

Fabryka Emalia Oskara Schindlera
ul. Lipowa 4, tel. (12) 257-10-17 wew. 104
wystawa stała: „Kraków – czas okupacji 1939–1945”
wystawa czasowa: Ocaleni z Holokaustu. Jonasz Stern, Erna Rosenstein, Artur Nacht-
Samborski
10.15 - Ocaleni z Holokaustu. Jonasz Stern, Erna Rosenstein, Artur Nacht-Samborski –
oprowadzanie po wystawie, Maria Zientara
12.00 - Przestrzeń pamięci i edukacji – fenomen miejsca – nowa wystawa stała Apteka
Tadeusza Pankiewicza w getcie krakowskim. Laboratorium pamięci – prezentacja. Wojciech
Górny (sala kinowa, I piętro)
12.15 - film dokumentalny Apteka pod Orłem (sala kinowa, I piętro)
13.00 - Tadeusz Pankiewicz – nieznany bohater – wykład. Anna Pióro (sala kinowa, I piętro)
13.30 - „Kraków – czas okupacji 1939–1945” – oprowadzanie po wystawie stałej. Monika
Bednarek. Liczba miejsc ograniczona. Pierwszeństwo dla osób z rezerwacją dokonaną na
stronie www.bilety.mhk.pl.
16.00 - Niemcy – Polacy – Żydzi. Dyskusja o postrzeganiu Oskara Schindlera we
współczesnych Niemczech, z udziałem m.in. Konsula Generalnego Niemiec w Krakowie dra
Wernera Köhlera i prof. Aleksandra B. Skotnickiego, prezesa Fundacji Stradomskie Centrum
Dialogu i autora książki Oskar Schindler in den Augen der von ihm geretteten Krakauer
Juden (Oskar Schindler w oczach uratowanych przez siebie krakowskich Żydów)(sala kinowa,
I piętro).
Wstęp na wystawę „Kraków – czas okupacji 1939–1945” wyłącznie dla zwiedzających
indywidualnie. Ostatnie wejście 90 minut przed zamknięciem wystawy.
Liczba miejsc ograniczona. Pierwszeństwo dla osób z rezerwacją dokonaną na stronie
www.bilety.mhk.pl

Ulica Pomorska
ul. Pomorska 2, tel. (12) 633-14-14 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- wystawa stała: „Krakowianie wobec terroru 1939–1945–1956” 10.00–17.00, o każdej
pełnej godzinie – oprowadzanie po wystawie stałej
11.30 - „My, dzieci z łagrów” – film dokumentalny o lasach najmłodszych Polaków w okresie
okupacji niemieckiej. Słowo wstępne: Tomasz Stachów
12.30 - „Ostatni…” – film dokumentalny prezentujący sylwetkę Józefa Franczaka ps.
„Lalek”, ostatniego ukrywającego się z bronią w ręku partyzanta podziemia
niepodległościowego na Lubelszczyźnie. Słowo wstępne: Tomasz Stachów
13.30 - „Osądź mnie Boże…” – prezentacja o zamordowanym przez bezpiekę księdzu
Władysławie Gurgaczu, kapelanie Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej. Dr
Jarosław Szarek, IPN
14.00 - „Bezpieka. Pretorianie komunizmu”– film dokumentalny o kolejnych etapach
i metodach działalności aparatu bezpieczeństwa w PRL. Słowo wstępne: Tomasz Stachów.
15.30 - Sylwetki mieszkańców Krakowa więzionych i przesłuchiwanych przez gestapo przy
ulicy Pomorskiej – lekcja muzealna dla młodzieży i dorosłych. Tomasz Stachów
10.00–15.00 - zwiedzanie schronu przeciwlotniczego z okresu II wojny światowej,
Luftschutzdeckungsgraben Nr 7 (Park Krakowski). Małopolskie Stowarzyszenie Miłośników
Historii „Rawelin”.
Liczba miejsc ograniczona. Pierwszeństwo dla osób z rezerwacją dokonaną na stronie
www.bilety.mhk.pl

Stara Synagoga
ul. Szeroka 24, tel. (12) 422-09-62
wystawa stała: „Dzieje i kultura Żydów krakowskich”
wystawa czasowa: „Machabeusze sportu. Sport żydowski w Krakowie”
wystawa czasowa: „Ozjasz Thon – w drodze ku żydowskiemu państwu”
11.00 i 15.00 - „Byłam Rachelą z Wesela”. Wokół postaci Józefy Singer. Fakty i legenda –
prelekcja na wystawie. Elżbieta Długosz
12.00 - Czy w Krakowie potrzebne jest Muzeum Żydów krakowskich? – prezentacja.
Eugeniusz Duda (sala odczytowa)
13.00 i 17.00 – „Ozjasz Thon – w drodze ku żydowskiemu państwu” – prelekcja na wystawie.
Anna Jodłowiec-Dziedzic
Przez cały dzień: prezentacja portretu Józefy Singer autorstwa Marii Kawalerowicz (ze
zbiorów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa), uzupełniona o ikonografię fotograficzną.
Projekcja fragmentów filmu „Wesele” Andrzeja Wajdy.

Dom Zwierzyniecki
ul. Królowej Jadwigi 41, tel. (12) 427-30-38
wystawa czasowa: „Zwierzynieckie rody. Malikowie”
Rodzina Malików w Muzeum i na żywo
Spotkanie z rodziną Malików, znaną przede wszystkim z kultywowania zwyczaju budowy
szopki krakowskiej na Zwierzyńcu. Nie zabraknie rozmów, wspomnień, warsztatów, koncertu
i spaceru śladami Malików na Zwierzyńcu.
10.00 - Z warsztatu zwierzynieckiego szopkarza – warsztaty dla dzieci w wieku od 5 do 12 lat
12.00 - Klimat rodzinnego domu – jaki był dom rodzinny dla dzieci i wnuków Włodzimierza i
Wiktorii Malików? Spotkanie otwarte z rodziną Malików
14.00 - Śladami Malików po Zwierzyńcu – spacer w plenerze. Stanisław Malik
16.00 - Rozalia Malik nastrojowo – na głos i gitarę

Dzieje Nowej Huty
os. Słoneczne 16, tel. (12) 425-97-75
wystawa czasowa: „Zapomniane dziedzictwo Nowej Huty – Mogiła”
11.00 i 15.00 - Kolorowo – odpustowo, czyli o ubraniach sprzed 100 lat – warsztaty dla
dzieci. Maria Lempart. Liczba miejsc ograniczona. Obowiązuje rezerwacja telefoniczna.
13.00 - Skarby z mogilskiej sieni. Spotkanie z Jerzym „Szpinakiem” Kujawskim
17.00 - Mogiła w starej fotografii – ludzie, miejsca, wydarzenia. Spotkanie z Adamem
Gryczyńskim
Przez cały dzień można samodzielnie zwiedzać wystawy stałe i czasowe w oddziałach
Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.
Wstęp na wystawy i imprezy towarzyszące jest bezpłatny. Ostatni zwiedzający będą
wpuszczani 30 minut przed zamknięciem.
Przez cały dzień we wszystkich oddziałach Muzeum będzie można nabyć wydawnictwa
MHK z rabatem 20%

Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie
ul. św. Wawrzyńca 15, tel. (12) 421-12-42 wew. 136
godz. 10.00–17.00.
Hala D
projekcje filmu „Pamiętnik Krakowa”, zrealizowanego dla Discovery Historia oraz filmu
archiwalnego „Krakowskie tramwaje”
Ekspozycje stałe muzeum:
„Z dziejów polskiej motoryzacji”;
„Wokół koła” – wystawa interaktywna
Hala E
godz. 12.00-13.00
„Jak pisali starożytni?” - warsztaty na których odpowiemy na pytania:
Jak człowiek wynalazł pismo? Jak zrobić swoją glinianą tabliczkę z pismem klinowym? Czy
łatwo jest pisać na woskowych tabliczkach? Wypróbujemy różne materiały piśmiennicze, a
prace będzie można zabrać do domu.
Wcześniejsza rezerwacja pod nr tel. (12) 421-12-42 w.136 od 9.30 do 15.30 od wtorku do
piątku. godz.: 10.00 – 17.00
Ekspozycja tematyczna:
„Nowe nabytki muzealne 2011-2012” z działu „Historia RTV”.
Ekspozycja stała muzeum:
„Drukarstwo krakowskie XV-XX w.”
Hala F
godz.: 11.00-12.00
„Odkrywamy starą zajezdnię” gra-spacer po terenie muzeum. Uczestnicy dostają zestaw
pytań i szukają odpowiedzi zwiedzając zajezdnię.
Wcześniejsza rezerwacja pod nr tel. (12) 421-12-42 w.136 od 9.30 do 15.30 od wtorku do
piątku.
godz.10.00–17.00
Ekspozycja stała muzeum:
„Tramwaje na Wawrzyńca”
Dziedziniec Muzeum:
godz.13.00-14.00 - przejażdżki po dziedzińcu muzealnym na przedwojennym motocyklu
„CWS - M111 Sokół 1000”.
W czasie niepogody prezentacja motocykla w hali D.
Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema
Al. Pokoju 68, tel. (12) 346-12-85
godz.:10.00-17.00
18 listopada - ostatni dzień sezonu 2012. W tym dniu Ogród będzie można zwiedzać
bezpłatnie, a o godzinie 14:00, po krótkim przedstawieniu nowych inicjatyw w roku 2013
pożegnanie obecnego sezonu (mierzenie prędkości dźwięku).

Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie
al. Jana Pawła II 39, tel. (12) 642-87-00
Prezentacja ekspozycji w Gmachu Głównym Muzeum:
Ekspozycja Duży Hangar „Eksponaty z okresu 1920 do 1970”
Ekspozycja Mały Hangar „Eksponaty z okresu 1914 -1919”
Ekspozycja „Nasa w Krakowie”
Ekspozycja plenerowa eksponaty po 1950
Ekspozycja „Silniki Lotnicze”
Ekspozycja „Swego Nie znacie”
Ekspozycja Wojsk Spadochronowych
wystawa: „Frank Piasecki i inni…w USA”
- wykład w ramach cyklu spotkania przy samolocie pt. „Uzbrojenie samolotów”(prowadzenie
J. Hoffmann).

Muzeum Narodowe w Krakowie
Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach – godz. 10.00 – 18.00
Pozostałe oddziały - godz. 10.00-17.00
W sklepach muzealnych – promocyjne ceny!
Wirtualne zwiedzanie Galerii w internecie: www.muzeum.krakow.pl
Gmach Główny
al. 3 Maja 1, tel. (12) 295-55-00
12.00 - zwiedzanie z przewodnikiem wystawy „Wojciech Fangor. Przestrzeń jako gra”
12.00 - rodzinne zwiedzanie wystawy „Witold Chomicz. Przypomnienie” połączone z
projektowaniem exlibrisów
11.00, 13.00 - prezentacja projektów i zwiedzanie pracowni digitalizacyjnej
Prowadzenie: Jacek Świderski, kierownik Pracowni Fotograficznej MNK
(liczba miejsc ograniczona, rezerwacje: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
10.00 – 17.00 – pokaz wyrobów płatnerskich w Galerii „Broń i Barwa w Polsce",
zorganizowany przez Pracownię Artystyczną Metaloplastyki i Płatnerstwa, specjalizującą się
w wytwarzaniu kopii renesansowych zbroi turniejowych oraz odtwarzaniu dawnych technik
złotniczych.
Pałac Biskupa Erazma Ciołka
ul. Kanonicza 17, tel. (12) 429-15-58
10.00 – Wykład „Emeryk Hutten-Czapski i jego kolekcja"
Po wykładzie oprowadzenie po wystawie „Rarytasy numizmatyczne...”, zapowiadającej
otwarcie Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego w czerwcu 2013 r. Prowadzenie: Jarosław
Bodzek, kurator wystawy „Rarytasy numizmatyczne...", kierownik Gabinetu
Numizmatycznego MNK
12.00 – Muzealne ABECADŁO – oprowadzanie tematyczne. Ścieżkę każdego ABECADŁA
wyznaczy inna litera alfabetu, której wybór zdeterminuje dobór omawianych dzieł z
wykorzystaniem terminów, pojęć, nazw własnych, nazwisk artystów, które na tę literę się
zaczynają.
Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach
Rynek Główny 1-3, tel. (12) 424-46-00
14.00 - Muzealne ABECADŁO - litera "K". Prowadzenie: Joanna Baraniak
Dom Jana Matejki
ul. Floriańska 41, tel.(12) 422-59-26
11.00 - „Podziwiać złotą lamę, jak dzieło sztuki” - zwiedzanie tematyczne ekspozycji wraz z
wystawą czasową poświęconą strojom i kostiumom z kolekcji Jana Matejki. Prowadzenie:
Jagoda Gumińska-Oleksy
Dom Józefa Mehoffera
ul. Krupnicza 26, tel. (12) 421-11-43
10.00 i 13.00 - zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem
Kamienica Szołajskich
pl. Szczepański 9, tel. (12) 292-81-83
11.00 - koncert uczniów OSM I st. im I.J. Paderewskiego w Krakowie - w programie utwory
kompozytorów z różnych epok
12.00 – zwiedzanie z przewodnikiem wystawy „Zawsze Młoda! Polska sztuka około 1900”
Arsenał Muzeum Książąt Czartoryskich – Galeria Sztuki Starożytnej
ul. Pijarska 8, tel. (12) 422-55-66
11.00–14.00 - warsztaty KONIK MUZEALNY - O czym opowiadają czarne i czerwone
figury? - życie codzienne starożytnych Greków Jak żyli starożytni Grecy? Jak wyglądały ich
mieszkania? Jak się odżywiali, pracowali i jak spędzali wolny czas? W przestrzeni Galerii
będzie można odnaleźć przedmioty, dzięki którym będzie można dowiedzieć się, jak dbano
o zdrowie i urodę.
Prowadzenie: Klaudia Pazdan, Anna Pokrzyk
Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego
ul. Piłsudskiego 10-12
11.00 i 13.00 – zwiedzanie Pałacyku Czapskich w „kaskach" oraz prezentacja projektu
„Europejskie Centrum Numizmatyki Polskiej” zapowiadająca otwarcie Muzeum im. Emeryka
Hutten-Czapskiego w czerwcu 2013 r.
Prowadzenie: Mateusz Woźniak, koordynator Projektu ECNP, kierownik Oddziału - Muzeum
im. Emeryka Hutten-Czapskiego
liczba miejsc ograniczona, rezerwacje: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Muzeum Niepołomickie w Zamku Królewskim
Niepołomice, ul. Zamkowa 2, tel.(12) 281-30-11
godz. 10.00-17.00
Wydarzenia realizowane w ramach projektu „Europeum”. Rozbudowa kolekcji sztuki
europejskiej MNK”
Prezentacja 5 obrazów z Kolekcji Rodziny Tarnowskich z Dzikowa zakupionych dla Muzeum
Narodowego w Krakowie
Galerie sztuki – prezentacja zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie:
Europejskie Skarby Muzeum Narodowego z Muzeum Czartoryskich w Krakowie”
włącz-wyłącz przewodnika czyli opowiadanie na zawołanie
13.00 - „Na tropach sztuki” – zajęcia aktywizujące dla dzieci i młodzieży
13.30 - „Dzieła malarstwa z kolekcji rodziny Tarnowskich z Dzikowa” spotkanie z kustoszem
MNK, p. Dorotą Dec,
10.00-16.00 – zwiedzanie z przewodnikiem ekspozycji „Europejskie skarby Muzeum
Narodowego z Muzeum Czartoryskich w Krakowie”
10.00-17.00 - pokaz multimedialny o dziełach wykupionych w ramach projektu (projekcja w
ramach ekspozycji)
Sukiennice w Niepołomicach 2. Znane i nieznane
„Rozmowy obrazoburcze?” - sceny teatralne w galeryjnej przestrzeni
Kaplica Zamkowa
Wystawy łowieckie
Promocje wydawnicze

Muzeum PRL-u Oddział Muzeum Historii Polski
os. Centrum E 1 (budynek kina „Światowid”), tel. (12) 686-61-65
godz. 10.00-17.00
10.00-17.00 - zwiedzanie wystawy „Do przerwy 0:1. Piłka nożna w PRL” oraz wystawy
poświęconej rozwojowi jednośladów w PRL-u „Jadę, jadę na motorze”.
Możliwość zwiedzania z przewodnikiem w godzinach 11.00, 12.00, 13.00.
15.00 - promocja książki autorstwa Macieja Twaroga „Alfabet nowohuckiego przedmieścia”.
Podczas promocji spotkanie z autorem, prezentacje multimedialne, powrót do rzeczywistości
lat 80. XX w. oraz spacer po nowohuckim przedmieściu.
Dla najmłodszych:
Zwiedzanie wystawy „Do przerwy 0:1. Piłka nożna w PRL” z przewodnikiem dla dzieci
Kazikiem w godzinach: 10.30, 11.30, 12.30.
12.30-14.00 warsztaty „O Nowej Hucie twórczych zabaw kilka”
Zapraszamy dzieci w wieku 6 – 9 lat na fascynującą podróż w czasie! Razem ze Smokiem
Wawelskim odkryjemy sekrety Nowej Huty. Weźmiemy udział w tworzeniu planów miasta
idealnego i pomożemy w pracy jego budowniczym. Doświadczymy wyzwań i uroków życia
codziennego w PRL-u, zaprzyjaźnimy się z urwisami z nowohuckich podwórek oraz
dowiemy się o co walczyli ich rodzice. Nie tylko poznamy historię, ale i twórczo wpłyniemy
na jej bieg. A wszystko to w czasie warsztatów opartych na książeczce „O Nowej Hucie
twórczych zabaw kilka”.
14.00 – 15.00 projekcja bajek dla dzieci z rzutnika na slajdy i filmy.
w programie m.in.: „O misiu Fąfeluszku i pszczole w jego uszku”, „Kaczka Dziwaczka” czy
„Plastusiowy pamiętnik”.

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha”
ul. Konopnickiej 26, tel. (12) 267-14-38
prezentacja wystaw:
Alina Kalczyńska „Książka artystyczna”, całodzienne warsztaty tworzenia japońskiej książki
Wojciech Gilewicz „Intrude”
- projekcja filmów wideo z Azji 2008 - 2012
Dodatkowo w tym dniu ceny promocyjne wydawnictw Muzeum Manggha (zniżki do 50%)

Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK
ul. Lipowa 4, tel. (12) 263-40-01,
godz. 10.00-19.00
niespodzianki - co dwudziesty piąty zwiedzający otrzyma jedną publikację MOCAK-u, co
setny zwiedzający zestaw dwóch publikacji.
- 11.00 i 15.00 - oprowadzanie z przewodnikiem
Najnowsze wystawy MOCAK-u – Jiří Kolář Kolaż z łasiczką, Fluxus Uwolnieni szaleńcy...
Europejskie festiwale Fluxusu 1962–1977, Anita Glesta Guernic, Wojciech Wilczyk
Przestrzenie postindustrialne, Letnicy (wystawa grupy Banda z Wydziału Grafiki ASP w
Krakowie)
- 12.00 - Ciepłe kolaże - warsztaty dla dzieci w wieku od 5 do 12 lat inspirowane wystawą
Jiříego Kolářa. Po zwiedzeniu wystawy Kolaż z łasiczką dzieci stworzą niepowtarzalne, pełne
ciepła prace plastyczne. Wstęp wolny, obowiązują zapisy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
-14.00 - oprowadzanie po wystawie „Letnicy”
Artyści z grupy Banda opowiedzą o swoich pracach prezentowanych na wystawie „Letnicy”.
- 14.30 - Pamiątki z wakacji, na których nie byliśmy
Warsztaty podczas których uczestnicy wymienią się pamiątkami z wakacji, na których nigdy
nie byli. Prosimy o zabranie ze sobą zbędnych przedmiotów, które podczas warsztatów
zmienimy w pamiątki z egzotycznych wakacji. Wstęp wolny, nie obowiązują zapisy.
MOCAK Bookstore przez cały dzień oferuje 10 procent zniżki na wydawnictwa własne, a
każdy zakup powyżej 100 zł gratyfikowany będzie małym prezentem.
MOCAK Cafe zaprasza ze zniżką 10 procent na całe menu.
Goście proszeni są o przybycie do godz. 18.00.

Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius
ul. Jagiellońska 15, tel. (12) 422-05-49
10.00-17.00
Ostatnie wejście na ekspozycje godz. 16:30
Prezentacja nowych nabytków Muzeum UJ – m.in. portretu Tadeusza Tempki autorstwa
Jacka Malczewskiego i unikatowego ekwatoriału Adamsa
„Pyszne młodopolskie głowy. Portrety profesorskie Leona Wyczółkowskiego” – zwiedzanie
wystawy czasowej
Wystawa w Ogrodzie Profesorskim „Rewitalizacja – odnowienie dziedzińców i fasady
Collegium Maius”
Udostępnienie dziedzińca huta (wejście od ul. Św. Anny) wraz z wystawą czasową
„Korporacje akademickie”. Możliwość przejścia na dziedziniec Collegium Medicum
Zwiedzanie stałej ekspozycji Muzeum – „Od Librarii do Auli”

Muzeum Zoologiczne UJ Collegium Zoologicum
ul. Ingardena 6, tel. (12) 663-24-14
10:00-16:00
- wystawa plakatowa „Wielcy przyrodnicy i ich zbiory w Muzeum Zoologicznym UJ”;
- 10.30 i 14.00 - zwiedzanie wystawy z przewodnikiem ze szczególnym uwzględnieniem
eksponatów związanych z pionierami badań przyrodniczych
- 12.00 i 13.30 - prezentacja pierwszego polskiego hełmu nurkowego skonstruowanego przez
prof. Romana Wojtusiaka,
- wystawa towarzysząca: „Motyle świata z kolekcji Pierre’a Boyer w darze dla UJ”.

Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce – Zamek Żupny
Wieliczka - ul. Zamkowa 8, tel. (12) 278-32-66
godz. 9.00-16.00
Poznaj różnorodność wielickiego muzeum
Zamek Żupny
Ze skarbca wielickiego muzeum- prezentacja nowych obiektów
Rezerwaty górnicze Maria Teresa i Saurau- prezentacja konserwatorskiego zabezpieczenia
wyrobisk w kopalni
„Koń w malarstwie polskim” – zwiedzanie wystawy czasowej
Zwiedzanie ekspozycji stałych
Zajęcia edukacyjne dla dzieci
Zwiedzanie Muzeum w kopalni wymaga wcześniejszej rezerwacji.
Rezerwacje przyjmowana jest od 12.11.2012 do wyczerpania miejsc - tel. 12 278 58 49.
skarby-solne


Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Kopernika 27, (12) 663-36-36
godz. 11.00-15.00.
- wystawa fotografii pt. „Pustynie Izraela – przyroda i krajobrazy” Andrzeja Mroza, Marii
Lankosz-Mróz i Bogdana Zemanka.


Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA
Archiwum Muzeum Teatru Cricot 2
ul. Kanonicza 5, tel. (12) 422-83-32,
- wystawa: „Dziś są moje urodziny”
Wystawa „Dziś są moje urodziny” jest trzecią odsłoną w cyklu pokazów mających na celu
tematyczną prezentację kolekcji Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka.
Poświęcona została spektaklowi „Dziś są moje urodziny” Teatru Cricot 2, nad którym artysta
pracował od października 1989 do początku grudnia 1990. Przybliżenie odbiorcom wystawy
spektaklu, który był ostatnim dziełem Tadeusza Kantora.,
Na wystawie pokazane zostaną obiekty ze spektaklu, wybrane rękopisy Kantora, odnoszące
się nie tylko do samego dzieła, ale także do kondycji artysty, szkice techniczne i inne
archiwalia ze zbiorów Cricoteki.
Wystawie towarzyszy cykl projekcji filmowych, zapisów wybranych prób oraz rejestracji
spektaklu, połączonych ze spotkaniami z aktorami Teatru Cricot 2 i badaczami.
Kuratorzy wystawy: Małgorzata Paluch-Cybulska, Bogdan Renczyński

Galeria-Pracownia Tadeusza Kantora
ul. Sienna 5/7
10. Instalacja MOLAF Museum of Longing and Failure – Muzeum Tęsknoty i Porażki
Wystawa w ramach projektu Muzeum Migrujące, towarzyszy seminarium: Muzeum jako
praktyka artystyczna
„Galeria – Pracownia”, „pracownia”, „ostatni pokój”, „pokój – pracownia”, „Biedny Pokoik
Wyobraźni” - to nazwy, pod jakimi funkcjonuje jedna z siedzib Ośrodka Dokumentacji Sztuki
Tadeusza Kantora Cricoteka mieszcząca się przy ul. Siennej 7/5 w Krakowie. W skład tej
części Cricoteki wchodzą obecnie dwie przestrzenie. Pierwsza to niewielki pokój, w którym
artysta mieszkał i tworzył w latach 1987-1990. Oryginalne wyposażenie tej pracowni po
śmierci Tadeusza Kantora zostało przekazane Cricotece w depozyt, a następnie częściowo
przez nią odkupione od rodziny artysty. Zaś w sąsiedztwie pracowni powstała galeria, której
budowę, rozpoczętą jeszcze za życia artysty, a Cricoteka dokończyła ją z początkiem lat 90.
Muzeum Tęsknoty i Porażki prowadzone jest przez Andrew Taggarta i Chloe Lewis,
kanadyjskich artystów mieszkających w Bergen w Norwegii. MOLAF to jednostka
kolekcjonująca i wystawiająca wyłącznie niewielkie prace rzeźbiarskie, ucieleśniające pojęcia
tęsknoty i klęski. Dzięki współpracy ze współczesnymi artystami i kolektywami, MOLAF
dąży do wizualnego ujawnienia tych pojęć.
W krakowskiej odsłonie MOLAF, zobaczymy prace artystów zaproszonych do projektu:
Shane Ehman, Pedro Gomeza-Egana, Nedregard&Hillary, Karen Nikogol oraz duetu
Szaszor&Klass z Polski.

Zamek Królewski na Wawelu Państwowe Zbiory Sztuki
Wawel 5, tel. (12) 422-51-55
„Spotkanie z Leonardem”
wejścia o godz. 13.00 i 14.00. (grupy do 20 osób).
Konieczne pobranie bezpłatnej wejściówki w Punkcie Informacji Centrum Promocji
i Informacji w dniu 18 .11 od godz. 9.00.
- w ramach „Spotkania z Leonardem” - prezentacja multimedialna o Leonardzie da Vinci
i jego dziełach
- spotkanie z obrazem „Dama z gronostajem”. Dodatkową atrakcją będzie możliwość
zobaczenia obrazu L. Cranacha „Chrystus błogosławiący dzieci” oraz prezentacji
multimedialnej pokazującej jego konserwację.

Polecane fotorelacjealtkladka

alt
http://www.klubpodroznikow.com/images/stories/relacje/nocna_panorama_krakowa/DSC_1351_01.JPG

Pokrewne artykuły

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Klubu Podróżników Śródziemie Aleja Podróżników KRS: 0000556344 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Skontaktować się z nami możesz mailowo alejapodroznikow@gmail.com

Jeżeli chcesz wykorzystać materiały naszego autorstwa zamieszone na portalu skontaktuj się z nami: alejapodroznikow@gmail.com