Stara Kopalnia Centrum Nauki i Sztuki w Wałbrzychu

Stara Kopalnia Centrum Nauki i Sztuki w Wałbrzychu

Stara Kopalnia Centrum Nauki i Sztuki w Wałbrzychu

 

   Dawna kopalnia mieszcząca się na terenie dawnej Kopalni Węgla Kamiennego „Julia" („Thorez”). Otwarta została 9 listopada 2014 roku po gruntownym rozbudowaniu Muzeum Przemysłu i Techniki mieszczącego się w tym miejscu od 1999 roku.

 

Wałbrzych Stara Kopalnia 1

 

Poza imponującą częścią naziemną, na zwiedzających czeka także pół kilometrowa trasa podziemna. Pozostałe kilka kilometrów podziemnych wyrobisk i chodników, oddzielone są tamą i zabudowaną ścianą co doskonale widać podczas zwiedzania na trasie podziemnej. Po wyjściu na powierzchnię, warto udać się także na pobliskie hałdy, skąd rozciąga się piękna panorama na Wałbrzych i okoliczne góry. 

 

Wałbrzych Stara Kopalnia 2

 

Wyrobiska tej kopalni doskonale uzupełniają pozostałe obiekty Podziemnych Atrakcji Turystycznych Dolnego Śląska. Pobliskie podziemia pod Zamkiem Książ, Arado w Kamiennej Górze czy kompleks RIESE w Górach Sowich tworzą razem bardzo duże możliwości zwiedzania bez względu na pogodę.

 

Stara Kopalnia w Wałbrzychu 1

 

Stara Kopalnia to 4,5 hektara zabytkowych obiektów poprzemysłowych, wzbogaconych o autentyczne wyposażenie obejmujące zabezpieczony i udostępniony zwiedzającym kopalniany park maszynowy. Dzięki pracującym w Starej Kopalni przewodnikom - górnikom, którzy przed laty pracowali w KWK „Julia”, każdy ze zwiedzających może nie tylko obejrzeć ogromną skalę kopalnianej infrastruktury, ale także ma możliwość poznania specyfiki niebezpiecznej i wymagającej pracy górnika.

 

Stara Kopalnia w Wałbrzychu 3

 

Muzeum obejmuje najstarszy i największy zachowany zespół górniczych budowli przemysłowych pochodzących z przełomu XIX i XX wieku w Wałbrzychu. Ze względu na swoje walory zabytkowe obiekt objęty jest trwałą ochroną konserwatorską. Kompleks kopalni zawiera łaźnię, lampownię, kotłownie, warsztat mechaniczny, budynki maszyn wyciągowych, nadszybia, wieże szybów “Julia”, “Sobótka” i “Dampf”, wieżę widokową, podziemny tunel odstawy kamienia, a także budynki zakładu przeróbki mechanicznej węgla, składającej się z pełnego ciągu technologicznego: sortowni, płuczki i flotacji.

 

Stara Kopalnia w Wałbrzychu 9

 

Ekspozycja stała prezentuje dawne mapy i pamiątki związane z miernictwem, oświetleniem, przedmioty z zakresu ratownictwa górniczego i tradycji górniczych (mundury górnicze, pamiątki związane z obchodami Barbórki: zaproszenia, ceramiczne kufle). Prezentowane jest także drobne wyposażenie górników podczas pracy i kopalniana dyspozytornia.
Na trasie znajduje się także ekspozycja w kopalnianych warsztatach mechanicznych (hala tokarek, hala frezarek oraz kuźnia) prezentuje ich dawne wyposażenie.

Część wystaw ma charakter multimedialny. W Starej Kopalni znajduje się także plenerowa wystawa elementów zabytkowych maszyn górniczych i podziemna trasa turystyczna, gdzie zaprezentowane zostały narzędzia i urządzenia stosowane w pracy pod ziemią.
 
 

Stara Kopalnia Wałbrzych zwiedzanie

 

Park Wielokulturowy Stara Kopalnia
ul. Piotra Wysockiego 29   Wałbrzych

https://starakopalnia.pl/

 

 

Dolnośląskie Zagłębie Węglowe jest najstarszym regionem wydobycia węgla kamiennego w granicach dzisiejszej Polski. Źródła pisane podają, że niewielkie kopalnie działały w okolicy Wałbrzycha już w XVI wieku, ale nie posiadały one wówczas nazw. Za umowną datę powstania kopalni „Fuchs” (niem. Lis) w Białym Kamieniu (dziś dzielnica miasta) można uznać rok 1770, kiedy ustanowiono w Prusach nowe prawo górnicze. W kolejnych latach obszar powiększał się poprzez przyłączanie sąsiednich mniejszych pól wydobywczych. Nazwa kopalni wielokrotnie się zmieniała, w 1945 r. nosiła miano „Julii”, w latach 1946 – 1949 „Biały Kamień”, by w roku 1950 stać się kopalnią „Thorez” (po Maurycym Thorezie, francuskim polityku i komuniście, premierze Francji w latach 1946 – 47, zm. w roku 1964). W 1993 r. na trzy ostatnie lata działalności wydobywczej powrócono do imienia „Julia”.

 

Stara Kopalnia w Wałbrzychu 4

 

Pod polską administrację kopalnia została przyjęta 11 lipca 1945 r., działając nieprzerwanie do 20.09.1996. Dwa lata później zlikwidowano wyrobiska, pozostawiając jedynie w szybie „Sobótka” 40 m odcinek rury szybowej, prowadzącej do zabytkowej „Lisiej sztolni”.

pełna historia kopalni: https://starakopalnia.pl/historia-kopalni-julia/

 

Stara Kopalnia w Wałbrzychu 8

 

 

Stara Kopalnia w Wałbrzychu 38

 

 

Stara Kopalnia w Wałbrzychu 12

 

 

Stara Kopalnia w Wałbrzychu 37

 

 

Stara Kopalnia w Wałbrzychu 14

 

 

Stara Kopalnia w Wałbrzychu 30

 

 

Stara Kopalnia w Wałbrzychu 15

 

 

Stara Kopalnia w Wałbrzychu 29

 

 

Stara Kopalnia w Wałbrzychu 16

 

 

Stara Kopalnia w Wałbrzychu 27

 

 

Stara Kopalnia w Wałbrzychu 17

 

 

Stara Kopalnia w Wałbrzychu 26

 

 

Stara Kopalnia w Wałbrzychu 19

 

 

Stara Kopalnia w Wałbrzychu 25

 

 

Stara Kopalnia w Wałbrzychu 20

 

 

Stara Kopalnia w Wałbrzychu 23

 

 

Stara Kopalnia w Wałbrzychu 21

 

 

Stara Kopalnia w Wałbrzychu 22

 

 

 

 

NAJPIĘKNIEJSZE PODZIEMIA W POLSCE I EUROPIE
 
 

 NAJPIĘKNIEJSZE PODZIEMIA

 

Pokrewne artykuły

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Klubu Podróżników Śródziemie Aleja Podróżników KRS: 0000556344 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Skontaktować się z nami możesz mailowo alejapodroznikow@gmail.com

Jeżeli chcesz wykorzystać materiały naszego autorstwa zamieszone na portalu skontaktuj się z nami: alejapodroznikow@gmail.com