Podziemia Turystyczne w Jaroslawiu

Podziemia Turystyczne w Jaroslawiu

Podziemia Turystyczne w Jarosławiu

 

  Pod jarosławskim starym miastem ciągnie się największa w Polsce sieć komór i podziemnych korytarzy, które od XVI w. służyły do składowania towarów, podczas słynnych w całej Europie jarmarków jarosławskich. Obecnie część jarosławskich piwnic zaadaptowano na dwie trasy turystyczne. Znacznie lepszy obraz podziemi Jarosławia można uzyskać podczas łączonego zwiedzania Podziemnego Przejścia Turystycznego oraz Podziemnej Trasy Turystycznej im. Feliksa Zalewskiego. Takie połączenie stawia Jarosław w czołówce najdłuższych podziemnych tras turystycznych pod zabytkowymi częściami miast. Tych jak wiadomo, mamy w Polsce kilka a kolejne są w trakcie tworzenia i adaptacji na cele turystyczne. Mowa tu oczywiście o podziemiach zabytkowych części miast, bo wliczając do tego sztolnie, kopalnie, obiekty militarne i jaskinie dostępne turystycznie, takich obiektów mamy obecnie w Polsce blisko 80.  Nie zwracając uwagi na warunki atmosferyczne na powierzchni, można i warto zwiedzać podziemia przez cały rok. Upały, deszcze czy zamiecie śnieżne tutaj nie docierają.

 

Podziemne Przejscie Turystyczne w Jaroslawiu 10

 

 

 

Podziemne Przejście Turystyczne w Jarosławiu

 

Zwiedzanie rozpoczyna się w Centrum Informacji Turystyczno-Kulturalnej mieszczącym się przy Rynku 5 i stąd prowadzi zejście do piwnic.

Podziemne Przejście Turystyczne mieści się w piwnicach trzech kupieckich kamienic – Orsettich, Attavantich i Gruszewiczów. Ta w pełni zaaranżowana trasa wprowadza zwiedzających w klimat XVI/XVII-wiecznego Jarosławia – jego bogactwa i różnorodności. Ogromna ilość urządzeń multimedialnych sprawia, że zwiedzanie jest prawdziwą przygodą, podczas której można m.in. wypalić gliniane naczynie lub odbyć niezapomnianą podróż w dół Sanu i Wisły.

 

Trasa druga czyli Podziemna Trasa Turystyczna im. Feliksa Zalewskiego, znajduje się we wschodniej części rynku, pod numerem 14 – w najlepiej zachowanej kamienicy typu jarosławskiego. Trasa została oddana do użytku zwiedzających już w 1984 roku. Komory i chodniki wchodzące w jej skład położone są na różnych głębokościach, a ich łączna długość wynosi 150 metrów.

W sumie pod rynkiem starego miasta w Jarosławiu do dyspozycji turystów jest ok 320 m podziemnej trasy turystycznej.

 

 

Centrum Informacji Turystyczno-Kulturalnej

Podziemne Przejście Turystyczne w Jarosławiu
Rynek 5,  Jarosław

https://podziemia.jaroslaw.pl

 

 

Podziemna Trasa Turystyczna im. Feliksa Zalewskiego

 

Podziemia Turystyczne w Jaroslawiu nowa trasa 2

 

    Najstarsze ślady pobytu człowieka w regionie jarosławskim sięgają neolitu. Już w tych odległych czasach rejon Podgórza oraz dolina Sanu były pokryte siecią osad. Świadczą o tym liczne ślady w postaci odnalezionych cmentarzysk, ceramiki, narzędzi, broni. W czasach przedpiastowskich ziemie te zamieszkiwało plemię Lędzian. Po ziemie Lędzian sięgali na przemian władcy Czech, Polski i Rusi Halickiej. Tereny te razem z resztą Grodów Czerwieńskich wchodziły w skład Państwa Mieszka I. W roku 981 zostały opanowane przez Włodzimierza I Wielkiego, księcia staroruskiego, następnie odzyskane w roku 1018 przez Bolesława I Chrobrego, a w roku 1031 przejęte przez księcia kijowskiego Jarosława I Mądrego. Według dawnej tradycji już wtedy książę Jarosław założył tu gród, jednak najstarsze źródła pisane znajdujemy dopiero w roku 1152. Zapiski w kronice staroruskiej określają miasto jako gród warowny, należący do księcia halicko-włodzimierskiego. W roku 1340 zgodnie z testamentem piastowskiego księcia Bolesława Jerzego II, będącego po kądzieli potomkiem Jarosława Mądrego, księstwo Halickie wraz z Jarosławiem zajęte zostało przez Kazimierza Wielkiego. Udokumentowana lokacja miasta na prawie niemieckim zw. prawem magdeburskim przez namiestnika Rusi Halickiej Władysława Opolczyka nastąpiła 7 lipca 1375.

 

Podziemia Turystyczne w Jaroslawiu nowa trasa 1

 

Miasto kupców i jarmarków

Jarosław, położony na skrzyżowaniu szlaków handlowych ze Śląska na Ruś i z Gdańska na Węgry, a także nad dogodną drogą wodną, jaką był San, miał korzystne warunki rozwoju. Przyczynił się do tego także status miasta prywatnego, którego właściciele zabiegali o prawa i przywileje kupieckie. Znaczącym ośrodkiem handlowym i rzemieślniczym był już na początku XV w. W roku 1501 otrzymał prawo składu, co zmuszało przejeżdżających kupców do zatrzymania się i wystawienia swoich towarów. 1464 rok to pierwsza znana data pojawienia się Żydów w Jarosławiu. Największy rozkwit miasta przypada na XVI i XVII wiek. Odbywające się tu jarmarki należały do największych w kraju, a nawet w Europie (podobno w XVI w. najbliższy większy jarmark odbywał się we Frankfurcie n. Menem). W czasie jarmarków odbywały się sesje Sejmu Czterech Ziem, który był przedstawicielstwem Żydów z Korony.

W roku 1632 Szymon Starowolski w dziele Polonia: zanotował „Następnie idzie Łańcut (...) i Rzeszów (...); mleka tu i płócien lnianych wielka jest zwykle obfitość, ponieważ wioski na całym tym obszarze zamieszkują potomkowie niemieckiego plemienia, wzięci na jakiejś wojnie przez Kazimierza Wielkiego, króla Polski, lub sprowadzeni z Saksonii, z dziećmi i żonami, aż w te okolice. Ci przeto o bydło i uprawę lnu troszczą się wielce i w porze jarmarków tak do innych okolicznych miast wymieniane towary zwożą na sprzedaż, jak przede wszystkim do Rzeszowa i Jarosławia” (zob. Głuchoniemcy).

 

 

Podziemia Turystyczne w Jaroslawiu nowa trasa 3

 

26 sierpnia 1625 roku „miasto w czasie jarmarku zgorzało przez co kupcy tu bawiący stracili do 10 milionów złotych, straciły jarmarki i miasto swoją wziętość”.

O rozmiarze jarmarku jarosławskiego świadczy liczba przybywających w mieście osób. Liczba ta wynosiła 30 tysięcy, przy liczbie stałych mieszkańców 3 tysiące. Nieliczni z nich zmieścili się w samym mieście, większość nocowała w podmiejskich domostwach lub w namiotach i wozach. Cena za wynajęcie jednej izby w mieście na okres jarmarku (ok. 1 miesiąc) wynosiła 100–160 zł. W tym czasie roczny czynsz z trzypiętrowej kamienicy we Lwowie przy Rynku wynosił 330 zł, a w bocznej ulicy 150 zł. Wynajem lokali był dla kamieniczników źródłem znaczących zysków. Okres jarmarku był dobrym czasem również dla jarosławskich rzemieślników: piekarzy, rzeźników, piwowarów, krawców, szewców, kowali, stelmachów i innych, a także dla biedoty miejskiej. Jarmarki odbywały się trzy razy w roku. Ten największy odbywał się w święto Wniebowzięcia, pozostałe w Popielec i na św. Andrzeja. Tradycje kupieckie przetrwały w Jarosławiu do dziś.

 

Podziemia Turystyczne w Jaroslawiu nowa trasa 4

 

Współczesny Jarosław

Okres po 1945 r. to czas rozwoju i uprzemysławiania miasta, które administracyjnie zyskało miano powiatu. Rozbudowano stare zakłady przemysłowe (Zakłady Mięsne, Zakłady Przemysłu Cukierniczego), powstały też nowe, w tym Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego „Jarlan” (w upadłości) oraz Owens-Illinois Polska o. w Jarosławiu (Huta Szkła Jarosław). Miasto obejmuje powierzchnię 34,46 km² i liczy blisko 40 tysięcy mieszkańców. Na jego terenie działa ponad 4000 podmiotów gospodarczych, zatrudniających łącznie ponad 16 000 osób. Jarosław jest prężnym ośrodkiem kulturalnym. Rokrocznie w mieście odbywa się szereg ciekawych imprez.

 

Podziemia Turystyczne w Jaroslawiu nowa trasa 5

 

 

Podziemia Turystyczne w Jaroslawiu nowa trasa 6

 

 

Podziemia Turystyczne w Jaroslawiu nowa trasa 7

 

 

Podziemia Turystyczne w Jaroslawiu nowa trasa 8

 

 

Podziemia Turystyczne w Jaroslawiu nowa trasa 9

 

 

Podziemia Turystyczne w Jaroslawiu nowa trasa 10

 

 

Podziemia Turystyczne w Jaroslawiu nowa trasa 11

 

 

Podziemia Turystyczne w Jaroslawiu nowa trasa 13

 

 

Podziemia Turystyczne w Jaroslawiu nowa trasa 14

 

 

 

NAJPIĘKNIEJSZE PODZIEMIA W POLSCE I EUROPIE
 
 

 NAJPIĘKNIEJSZE PODZIEMIA

 

 

 

 

 

 

Podziemne Przejście Turystyczne w piwnicach trzech kupieckich kamienic – Orsettich, Attavantich i Gruszewiczów

 

 

Podziemne Przejscie Turystyczne w Jaroslawiu 1

 

 

Podziemne Przejscie Turystyczne w Jaroslawiu 2

 

 

Podziemne Przejscie Turystyczne w Jaroslawiu 3

 

 

Podziemne Przejscie Turystyczne w Jaroslawiu 4

 

 

Podziemne Przejscie Turystyczne w Jaroslawiu 5

 

 

Podziemne Przejscie Turystyczne w Jaroslawiu 6

 

 

Podziemne Przejscie Turystyczne w Jaroslawiu 7

 

 

Podziemne Przejscie Turystyczne w Jaroslawiu 8

 

 

 

Podziemne Przejscie Turystyczne w Jaroslawiu 9

 

 

opracowanie & foto

Pokrewne artykuły

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Klubu Podróżników Śródziemie Aleja Podróżników KRS: 0000556344 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Skontaktować się z nami możesz mailowo alejapodroznikow@gmail.com

Jeżeli chcesz wykorzystać materiały naszego autorstwa zamieszone na portalu skontaktuj się z nami: alejapodroznikow@gmail.com